Publications & Works

Published journal articles indexed by SCI, SSCI, and AHCI

Articles Published in Other Journals

Refereed Congress / Symposium Publications in Proceedings

Siyez Buğdayında (Triticum Monococcum) In vitro Çalışmalar İçin Etkin Tohum Sterilizasyon Yönteminin Belirlenmesi.

International Eurasian Conference on Biotechnology and Biochemistry (BioTechBioChem 2020), 16 December 2020

The Effect of Drought Stress on Germination of Einkorn Wheat (Triticim monococcum) Seeds.

International Eurasian Conference on Biotechnology and Biochemistry (BioTechBioChem 2020), 16 December 2020 Sustainable Development

Flower and Pollen Varıation in Alfalfa (Medicago Sativa L.) M3 Mutants.

1st International Symposium on Biodiversity Research, Çanakkale, Turkey, 2–4 May 2019., 2 - 04 May 2019

Yonca (Medicago sativa L.) da İn-vitro Çalısmalar İçin Etkin Tohum Sterilizasyon Yönteminin Belirlenmesi

I. International Agriculture, Environment ve Health Congress, Aydın, Turkey, 26 - 28 October 2018, pp.488

Bazı Bitki Hormonlarının Farklı Yonca (Medicago sativa L.) Genotiplerinin Klonal Yolla Çoğaltılması Üzerine Etkileri

III. PLANT PHYSIOLOGY SYMPOSIUM WITH INTERNATIONAL PARTICIPATION, Çanakkale, Turkey, 26 - 29 September 2018

Tescilli Bazı Yaygın Fiğ (Vicia Sativa L.) Çeşitlerinin Tuz Stresine Tolerantlık Seviyelerinin Belirlenmesi.

Trakya Üniversiteler Birliği 2. Lisansüstü Öğrenci Kongresi., Edirne, Turkey, 16 May 2017, pp.10 Creative Commons License

Buğdaygillerde (Poaceae) Soğuk Şok Proteinlerinin Biyoinformatik Analizi

I. ULUSAL TARIMSAL BİYOTEKNOLOJİ KONGRESİ, Samsun, Turkey, 1 - 03 June 2016, pp.35

Buğdaygillerde (Poaceae) Soğuk Şok Proteinlerinin Biyoinformatik Analizi

I. ULUSAL TARIMSAL BİYOTEKNOLOJİ, Samsun, Turkey, 1 - 03 June 2016, pp.35

Ticari Hibrit Tohumlarda Genetik Safiyetin Moleküler Markırlarla Belirlenmesi

I. ULUSAL TARIMSAL BİYOTEKNOLOJİ KONGRESİ, Samsun, Turkey, 1 - 03 June 2016, pp.32

Bazı adi yaygın (Vicia sativa l.) hatlarının bitkisel özelliklerinin belirlenmesi.

VIII. Tarla Bitkileri Kongresi,, Hatay, Turkey, 1 - 04 October 2009, pp.1

Hormon Mutant Bitkilerin Bilimsel Çalışmalardaki Yeri ve Önemi.

5. Tarla Bitkileri Kongresi,, Diyarbakır, Turkey, 1 - 04 October 2003, pp.1

Jasmonetlerin Bitki Büyüme ve Gelişmesindeki Yeri ve Önemi.

5. Tarla Bitkileri Kongresi,, Diyarbakır, Turkey, 1 - 04 October 2003, pp.1

Genetik Yapısı Değiştirilmiş Yağ Bitkilerinin Bitkisel Üretimdeki Yeri.

Türkiye I. Yağlı Tohumlar, Bitkisel Yağlar ve Teknolojileri Sempozyumu,, İstanbul, Turkey, 1 - 04 May 2003, pp.1

Auxin and Jasmonic Acid Confer Resistance To Seedling Root Growth by Different Hormone Signaling Pathways in Arabidopsis.

Plant, Animal and Microbe Genomes X Conference,, United States Of America, 1 - 04 January 2002, pp.1 Sustainable Development

Characterization of a New Jasmonate Insensitive Mutant in Arabidopsis.

American Society of Agronomy Annual Meeting,, United States Of America, 1 - 04 October 2001, pp.1

Parental Lines and Hybrids Evaluation For Germination and Seedling Cold Tolerance in Sorghum.

American Society of Agronomy Annual Meeting, United States Of America, 1 - 04 October 2001, pp.1 Sustainable Development

Methods for measuring germination and seedling cold tolerance in Sorghum.

American Society of Agronomy Annual Meeting,, United States Of America, 1 - 04 November 1999, pp.1 Sustainable Development

Kaba Yem Üretimi ve Çevre Açısından Karadeniz Bölgesinde Çayır-Mer'a ve Yembitkilerinin Durumu ve İyileştirme Olanakları.

Karadeniz Bölgesinin Tarımının Geliştirilmesinde Yeni Teknikler Kongresi,, Samsun, Turkey, 1 - 04 January 1995, pp.1

Books & Book Chapters