Academic and Administrative Experience

Academic Titles

 • 2019 - Continues Assistant Professor

  Canakkale Onsekiz Mart University, Fen Edebiyat Fakültesi, Coğrafya

 • 2016 - 2019 Research Assistant PhD

  Canakkale Onsekiz Mart University, Mühendislik Fakültesi, Jeoloji Mühendisliği

 • 2005 - 2016 Research Assistant

  Canakkale Onsekiz Mart University, Mühendislik Fakültesi, Jeoloji Mühendisliği

Courses

 • Undergraduate Yer Altı Kaynakları ve Enerji Coğrafyası

 • Undergraduate Morfotektonik

 • Undergraduate Temel Jeoloji

 • Postgraduate Dating Methods in the Earth Science

 • Postgraduate Kıyı Jeolojisi ve Jeomorfolojisi

 • Undergraduate Tektonik Jeomorfoloji

 • Undergraduate Kartografya II

 • Undergraduate Yeraltı Jeolojisi

 • Undergraduate Kartografya

 • Postgraduate Natural Energy Resources and Geography

 • Undergraduate Kütle Hareketleri

 • Undergraduate Kayaçlar ve Petrografiye Giriş

 • Undergraduate Bilgisayar Destekli Çizim

 • Undergraduate Jeoloji

 • Doctorate Yerkürenin Oluşumu ve Jeolojik Zaman

 • Undergraduate Kartografya I

 • Postgraduate Morphotectonic Elements

 • Postgraduate Coastal Geomorphology and Geodynamics

 • Doctorate Active Tectonics and Earthquakes

 • Postgraduate Türkiye’de Akarsu Havzaları ve Yönetimi

 • Undergraduate Genel Jeoloji