Publications & Works

Articles Published in Other Journals

Refereed Congress / Symposium Publications in Proceedings

İMAM MÂTÜRÎDÎ’NİN (ö. 333/944) ÂYETLERDEN VE HADİSLERDEN TERS ANLAM (MEFHÛMÜ’xxL-MUHÂLEFE) ÇIKARILMASINA YAKLAŞIMI

Uluslararası İmam Matüridi ve Te’xxvilatü’xxl-Kur’xxan Sempozyumu, İstanbul, Turkey, 2 - 03 November 2018, pp.357-396

NASSI TAʻLÎL EDERKEN NASSIN HÜKMÜNÜ DEĞİŞTİRMEME İLKESİ

İSLAM VE YORUM II, Malatya, Turkey, 2 - 03 May 2018, vol.1, pp.171-195

Suudi Arabsitan da Mezhebe Bağlılık Resmi Uygulamalar Çerçevesinde Bir İnceleme

Uluslararası Rahmet ve Çatışma Bağlamında İslam Mezhepleri Sempozyumu, Karaman, Turkey, 25 - 27 March 2016, pp.121-155

Mehir

Uluslar Arası Türk Kültüründe Hediye Sempozyumu, İstanbul, Turkey, 16 - 18 November 2004, pp.188-196

Books & Book Chapters

İmam Ahmed b. Hanbel’xxin Hayatı ve Günümüzde Hanbelilik

in: İmam Ahmed b. Hanbel ve Hanbelilik, , Editor, Plural Publications, KÖLN, pp.10-119, 2020

Suudi Arabistan ın Yargı Sistemi

Marmara Üniversitesi İlahiyat Fakültesi Vakfı Yayınları, İstanbul, 2014 Sustainable Development

Meşhur Sünnetin Dindeki Yeri

Ensar Neşriyat, İstanbul, 2009

Episodes in the Encyclopedia

Türkiye Diyanet Vakfı İslam Ansiklopedisi

Türkiye Diyanet Vakfı Yayınevi, pp.7-8, 2016

Metrics

Publication

54

Project

2

Thesis Advisory

16
UN Sustainable Development Goals