Publications & Works

Articles Published in Other Journals

Refereed Congress / Symposium Publications in Proceedings

Covid-19 Pandemi Sürecinin Sosyal Sorumlu Tüketici Davranışlarına Etkileri

5.International EMI Entrepreneurship & Communication Social Sciences Congress, Gostivar, Macedonia, 29 - 30 June 2020, pp.57 Sustainable Development

Covid-19 Pandemi Sürecinde Tüketicilerin Ürün Stoklama Davranışları: Planlı Davranışlar Teorisi Kapsamında Türkiye Pazarında Bir İnceleme

5.International EMI Entrepreneurship & Communication Social Sciences Congress , Gostivar, Macedonia, 29 - 30 June 2020, pp.56

Books & Book Chapters

Çanakkale'nin Girişimcilik ve İnovasyon Ekosistemi

in: ÇANAKKALE ARAŞTIRMALARI Sosyal, Kültürel, Ekonomik ve Çevresel Yönleriyle Çanakkale, Prof. Dr. Hüseyin ERKUL,Prof. Dr. Pelin KANTEN,Doç. Dr. Erkan BİL,Dr. Öğr. Üyesi Hafize SEÇTİM, Editor, Beta Yayınevi, İstanbul, pp.231-248, 2023

Tüketicilerin Online Yemek Sipariş Hizmeti Veren Uygulamaları Kullanma Niyetini Etkileyen Faktörler

in: DİJİTAL DÖNÜŞÜM VE SÜRDÜRÜLEBİLİRLİK Güncel Konular ve Tartışmalar, Dr. Metin Saygılı, Editor, Efe Akademi Yayınları, İstanbul, pp.153-176, 2022 Sustainable Development

Online Marketlerde Tüketici

in: YENİ NORMALDE TÜKETİCİ DAVRANIŞLARI Teori - Araştırma - Uygulama , Nihal Sütütemiz,Metin Saygılı, Editor, Gazi Kitabevi, Ankara, pp.121-149, 2022 Creative Commons License Sustainable Development

Sosyal Medya Reklamları

in: Stratejik Sosyal Medya Pazarlaması, Erkan Bil, Editor, Beta Yayınevi, İstanbul, pp.129-151, 2022

COVID-19 PANDEMİ SÜRECİNDE TÜKETİCİLERİN ÜRÜN STOKLAMA DAVRANIŞLARI: PLANLI DAVRANIŞLAR TEORİSİ KAPSAMINDA TÜRKİYE PAZARINDA BİR ARAŞTIRMA

in: Pandemi Döneminde Yönetim Strateji Liderlik, Prof. Dr. Himmet Karadal,Prof. Dr. Muhsin Halis,Dr. Gözde Mert, Editor, Akademi Titiz Yayınları, İstanbul, pp.75-102, 2020 Creative Commons License

Metrics

Publication

13

Project

3

Open Access

5
UN Sustainable Development Goals