Publications & Works

Articles Published in Other Journals

Effects of Oil Prices on Capacity Usage: Panel Data Analysis for G-7 Countries

Turkish Studies - Economics, Finance, Politics, vol.15, no.3, pp.1607-1624, 2020 (Refereed Journals of Other Institutions)

Türkiye’de Uygulanan Faiz Oranı Politikalarının Ekonomik Büyüme Sürecine Etkileri

Turkish Studies - Social Sciences, vol.15, no.1, pp.611-629, 2020 (Other Refereed National Journals) Sustainable Development

The Impact Of Entrepreneurship On Economic Growth: Gem Data Analysis

Journal of Management, Marketing and Logistics, vol.4, no.3, pp.320-326, 2017 (Other Refereed National Journals) Sustainable Development

The Effect Of Entreprenurial Activity On Economic Growth Nascent Evidence

Girişimcilik ve Kalkınma, vol.11, no.2, pp.241-255, 2016 (Other Refereed National Journals) Sustainable Development

Türkiyede 1980 Sonrası Liberalleşme Sürecinde Dış Ticaretteki Gelişmelerin Türkiyenin Cari Açığına Etkisi

Yönetim Bilimleri Dergisi, vol.14, no.28, pp.511-532, 2016 (Other Refereed National Journals)

The Effect of Innovation Performance on Dimensions of the Globalization

Eurasian Econometrics, Statistics Emprical Economics Journal, no.3, pp.56-67, 2016 (Other Refereed National Journals)

The Relation Between Open Innovation and Economic Performance of SMEs

Journal of Global Strategic Management, vol.9, no.1, pp.123-131, 2015 (Other Refereed National Journals)

Küreselleşme, Büyüme Ve Ekonomik Entegrasyonlar: Türkiye Açısından Bir Değerlendirme

İstanbul Üniversitesi İktisat Fakültesi Mecmuası, vol.61, no.2, pp.3-22, 2011 (Other Refereed National Journals)

The Effect of the European Union on Human Development

International Research Journal of Finance and Economics, no.65, pp.35-42, 2011 (Refereed Journals of Other Institutions) identifier

Türkiyenin Enerji Sorunu Çerçevesinde Nükleer Enerjinin İktisadi Açıdan Değerlendirilmesi

Girişimcilik ve Kalkınma Dergisi, vol.4, no.1, pp.57-89, 2009 (Other Refereed National Journals)

Refereed Congress / Symposium Publications in Proceedings

Girişimcilik Ve Yerel Ekonomik Değişkenler Etkileşimi: Antalya İli Var Analizi Örneği

Uluslararası Antalya Kongresi, Antalya, Turkey, 1 - 03 March 2018, vol.1, pp.531-541

The Effect of Globalization on Economic Growth: Panel DataAnalysis for ASEAN Countries

International Conference On Eurasian Economies 2017, İstanbul, Turkey, 10 - 12 July 2017, vol.1, pp.16-22 Sustainable Development

The Effect of Entrepreneurial Activity on Economic Growth

INTERNATIONAL CONFERENCEON EURASIAN ECONOMIES, 29 - 31 August 2016 Sustainable Development

The Effect of Globalization on International Trade The Black Sea Economic Cooperation Case

International Conference On Eurasian Economies 2015, Kazan, Russia, 9 - 11 September 2015, vol.1, pp.88-94

The Effect of R&D Intensity on Innovation Performance: A Country Level Evaluation

4th International Conference on Leadership, Technology, Innovation and Business Management (ICLTIBM), İstanbul, Turkey, 19 - 21 November 2014, vol.210, pp.388-396 Sustainable Development identifier

Structure of Small and Medium-Sized Enterprises in Turkey and Global Competitiveness Strategies

10th International Strategic Management Conference, Rome, Italy, 19 - 21 June 2014, vol.150, pp.212-221 Sustainable Development identifier

The Potential of E-commerce for SMEs in a Globalizing Business Environment

10th International Strategic Management Conference, Rome, Italy, 19 - 21 June 2014, vol.150, pp.35-45 identifier

Impact of Globalization on Entrepreneurship in Developing Countries

International Conference On Eurasian Economies 2013, St. Petersburg, Russia, 17 - 18 September 2013, vol.1, pp.13-21 Sustainable Development

Effects of the Global Crisis on Unemployment Investments and Economic Growth

International Symposium – V, Restructuring the Economy after the Global Crisis, Balıkesir, Turkey, 27 - 29 May 2010, pp.107-114 Sustainable Development

E-Commerce As An Alternative Strategy In Recovery From The Recession

7th International Strategic Management Conference, Paris, France, 30 June - 02 July 2011, vol.24 Sustainable Development identifier identifier

GLOBAL ECONOMIC CRISIS AND FOREIGN DIRECT INVESTMENT

6th International Scientific Symposium on Business Administration, Karvina, Czech Republic, 27 - 28 May 2010, pp.100-111 Sustainable Development identifier

The Role of Innovation for Reducing the Effects of Crises

6th International Strategic Management Conference, St. Petersburg, Russia, 8 - 10 July 2010, vol.1, pp.647-655

The Change Of Investments In Global Crisis: Panel Data Analysis

12th International Conference on Finance and Banking, Ostravice, Czech Republic, 28 - 29 October 2009, vol.1, pp.532-548

Ekonomik Krizler, Demokratikleşme ve STK-Devlet İlişkilerinde Dönüşüm

6. Uluslararası Sivil Toplum Kuruluşları Kongresi, Çanakkale, Turkey, 23 - 25 October 2009, vol.1, pp.381-390

Turkey’s Role in Process of Eurasian Economic and Strategic Integration

5th International Strategic Management Conference, Stellenbosch, South Africa, 2 - 04 July 2009, vol.1, pp.533-544

Turkey s Role Process of Eurasian Economic and Strategic Integration

5. International Strategic Management Conference, 2 - 04 July 2009, pp.533-544

Books & Book Chapters

İnovasyon ve Ekonomik Büyüme

İktisadi Araştırmalar Vakfı İktisadi İşletmesi Yayınları, İstanbul, 2020 Sustainable Development

The Effect of Globalization on Economic Growth: A Panel Data Analysis for Asean Countries

in: Eurasian Economies, E. Ayşen Hiç Gencer, Selahattin Sari, Editor, Cambridge Scholars Publishing, Newcastle, pp.2-16, 2020

AVRUPA BİRLİĞİNDE BÖLGESEL KALKINMA POLİTİKALARI

in: AVRUPA BİRLİĞİNDE BÖLGESEL KALKINMA AJANSLARI, SAYGIN,DİDEM-SAVRUL MESUT, Editor, Beta Basım Yayım Dağıtım, İstanbul, pp.3-32, 2019

1930-1940 Dönemi Türkiye Ekonomisi

in: Türkiye Ekonomisi, Meliha Ener, Cüneyt KILIÇ, Editor, Sayda Yayınevi, Bursa, 2019

Almanya’da Bölgesel Kalkınma Ajansları ve Programları

in: Avrupa Birliğinde Bölgesel Kalkınma Ajansları, Saygın Didem, Savrul Mesut, Editor, Beta Basım Yayım Dağıtım, İstanbul, pp.33-60, 2019

Free Movement of Goods in the European Union and Harmonization of Turkey

in: Wide-Range Partnership Possibilities Between The EU and Turkey, Serim Nilgün, Savrul Mesut, Editor, IJOPEC Publication, London, pp.53-73, 2018

The Effect of Globalisation on Foreign Trade and Investment in Eurasian Economies

in: Eurasian Economies in Transition, Ayşen Hic Gencer, İlyas Sözen, Selahattin Sari, Editor, Cambridge Scholars Publishing, Newcastle, pp.24-37, 2017

Uluslararası İktisat

in: İktisada Giriş, Cüneyt Kılınç, Burcu Kılınç Savrul, Mesut Savrul, Editor, Dora Basım Yayın Dağıtım, Bursa, pp.321-350, 2017

Küreselleşme Ekonomik Entegrasyonlar ve Türkiye

İktisadi Araştırmalar Vakfı, İstanbul, 2015