Yayınlar & Eserler

Diğer Dergilerde Yayınlanan Makaleler

Türkiye’de Uygulanan Faiz Oranı Politikalarının Ekonomik Büyüme Sürecine Etkileri

Turkish Studies - Social Sciences, cilt.15, ss.611-629, 2020 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

The Impact Of Entrepreneurship On Economic Growth: Gem Data Analysis

Journal of Management, Marketing and Logistics, cilt.4, ss.320-326, 2017 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

The Effect Of Entreprenurial Activity On Econemic Growth Nascent Evidence

JOURNAL OF ENTREPRENEURSHIP AND DEVELOPMENT, cilt.11, ss.341-355, 2016 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

The Effect Of Entreprenurial Activity On Economic Growth Nascent Evidence

Girişimcilik ve Kalkınma, cilt.11, ss.241-255, 2016 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

Türkiyede 1980 Sonrası Liberalleşme Sürecinde Dış Ticaretteki Gelişmelerin Türkiyenin Cari Açığına Etkisi

Yönetim Bilimleri Dergisi, cilt.14, ss.511-532, 2016 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

The Effect of Innovation Performance on Dimensions of the Globalization

Eurasian Econometrics, Statistics Emprical Economics Journal, ss.56-67, 2016 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

The Relation Between Open Innovation and Economic Performance of SMEs

Journal of Global Strategic Management, cilt.9, ss.123-131, 2015 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

Küreselleşme, Büyüme Ve Ekonomik Entegrasyonlar: Türkiye Açısından Bir Değerlendirme

İstanbul Üniversitesi İktisat Fakültesi Mecmuası, cilt.61, ss.3-22, 2011 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

The Effect of the European Union on Human Development

International Research Journal of Finance and Economics, ss.35-42, 2011 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri) identifier

Hakemli Kongre / Sempozyum Bildiri Kitaplarında Yer Alan Yayınlar

Girişimcilik Ve Yerel Ekonomik Değişkenler Etkileşimi: Antalya İli Var Analizi Örneği

Uluslararası Antalya Kongresi, Antalya, Türkiye, 1 - 03 Mart 2018, cilt.1, ss.531-541

The Effect of Globalization on Economic Growth: Panel DataAnalysis for ASEAN Countries

International Conference On Eurasian Economies 2017, İstanbul, Türkiye, 10 - 12 Temmuz 2017, cilt.1, ss.16-22

The Effect of Globalization on International Trade The Black Sea Economic Cooperation Case

International Conference On Eurasian Economies 2015, Kazan, Rusya, 9 - 11 Eylül 2015, cilt.1, ss.88-94

The Effect of R&D Intensity on Innovation Performance: A Country Level Evaluation

4th International Conference on Leadership, Technology, Innovation and Business Management (ICLTIBM), İstanbul, Türkiye, 19 - 21 Kasım 2014, cilt.210, ss.388-396 identifier

The Potential of E-commerce for SMEs in a Globalizing Business Environment

10th International Strategic Management Conference, Rome, İtalya, 19 - 21 Haziran 2014, cilt.150, ss.35-45 identifier

Structure of Small and Medium-Sized Enterprises in Turkey and Global Competitiveness Strategies

10th International Strategic Management Conference, Rome, İtalya, 19 - 21 Haziran 2014, cilt.150, ss.212-221 identifier

Impact of Globalization on Entrepreneurship in Developing Countries

International Conference On Eurasian Economies 2013, St. Petersburg, Rusya, 17 - 18 Eylül 2013, cilt.1, ss.13-21

Effects of the Global Crisis on Unemployment Investments and Economic Growth

International Symposium – V, Restructuring the Economy after the Global Crisis, Balıkesir, Türkiye, 27 - 29 Mayıs 2010, ss.107-114

GLOBAL ECONOMIC CRISIS AND FOREIGN DIRECT INVESTMENT

6th International Scientific Symposium on Business Administration, Karvina, Çek Cumhuriyeti, 27 - 28 Mayıs 2010, ss.100-111 identifier

E-Commerce As An Alternative Strategy In Recovery From The Recession

7th International Strategic Management Conference, Paris, Fransa, 30 Haziran - 02 Temmuz 2011, cilt.24 identifier identifier

Kitap & Kitap Bölümleri

İnovasyon ve Ekonomik Büyüme

İktisadi Araştırmalar Vakfı İktisadi İşletmesi Yayınları, İstanbul, 2020

Almanya’da Bölgesel Kalkınma Ajansları ve Programları

Avrupa Birliğinde Bölgesel Kalkınma Ajansları, Saygın Didem, Savrul Mesut, Editör, Beta Basım Yayım Dağıtım, İstanbul, ss.33-60, 2019

1930-1940 Dönemi Türkiye Ekonomisi

Türkiye Ekonomisi, Meliha Ener, Cüneyt KILIÇ, Editör, Sayda Yayınevi, Bursa, 2019

Free Movement of Goods in the European Union and Harmonization of Turkey

Wide-Range Partnership Possibilities Between The EU and Turkey, Serim Nilgün, Savrul Mesut, Editör, IJOPEC Publication, London, ss.53-73, 2018

Uluslararası İktisat

İktisada Giriş, Cüneyt Kılınç, Burcu Kılınç Savrul, Mesut Savrul, Editör, Dora Basım Yayın Dağıtım, Bursa, ss.321-350, 2017

The Effect of Globalisation on Foreign Trade and Investment in Eurasian Economies

Eurasian Economies in Transition, Ayşen Hic Gencer, İlyas Sözen, Selahattin Sari, Editör, Cambridge Scholars Publishing, Newcastle, ss.24-37, 2017

Küreselleşme Ekonomik Entegrasyonlar ve Türkiye

İktisadi Araştırmalar Vakfı, İstanbul, 2015