Yayınlar & Eserler

Diğer Dergilerde Yayınlanan Makaleler

“Millî/ Erkek”, “Gayr-ı Millî/ Kadın”: Türk Romanında Yabancı Okullar ve Cinsiyetler Üzerine Etkileri

Uludağ Üniversitesi Fen-Edebiyat Fakültesi Sosyal Bilimler Dergisi, cilt.22, sa.40, ss.421-460, 2021 (Hakemli Üniversite Dergisi) Creative Commons License

"Başını Eğmeyen Celileler, Cavideler, Cevriyeler: Suat Derviş'in Romanlarında Ahlâk Meselesi"

Ankara Üniversitesi Dil ve Tarih-Coğrafya Fakültesi Dergisi, cilt.60, sa.2, ss.803-831, 2020 (Hakemli Üniversite Dergisi) Creative Commons License

Halide Nusret Zorlutuna'nın Gül'ün Babası Kim? Romanında Bir Arınma Mekânı Olarak Edirne

Balkanistik Dil ve Edebiyat Dergisi, cilt.2, sa.2, ss.44-63, 2020 (Hakemli Üniversite Dergisi) Creative Commons License

Kılık Değiştirmenin En Makbul Hâli: Erkeksi Kadın Versus Kadınsı Erkek

Dokuz Eylül Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi, cilt.22, sa.1, ss.337-360, 2020 (Hakemli Üniversite Dergisi) Creative Commons License

"Selim İleri'nin Ölünceye Kadar Seninim romanında 'yaşlı' kızlar, 'geçkin' melodramlar"

International Journal of Human Science, cilt.14, ss.1951-1965, 2017 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri) Creative Commons License

Selma Rıza'nın Uhuvvet Romanında "Toplumsal Cinsiyet" ve "Sınıf" Yapıları

ÇANAKKALE ARAŞTIRMALARI TÜRK YILLIĞI, sa.20, ss.141-156, 2016 (Hakemli Üniversite Dergisi) Creative Commons License

Kitap & Kitap Bölümleri

Yerli 'Jeanne d'Arc'lar, Mitleşen Kadınlar: Millî Kimlik Oluşumunda Kadınların Yeri

Toplumsal Cinsiyet ve Kadın Folkloru Yazıları, Mehmet Ali Yolcu, Editör, Paradigma Yayınları, İstanbul, ss.151-168, 2019 Creative Commons License

Diğer Yayınlar