Publications & Works

Articles Published in Other Journals

Teachers’xx opinions on the effectiveness of digital technology in the realization of cognitive objectives

Elementary Education Online, vol.19, no.4, pp.2448-2466, 2020 (Refereed Journals of Other Institutions)

Duyuşsal Alan Hedeflerinin Gerçekleşmesinde Dijital Teknolojinin Etkililiğine İlişkin Öğretmen Görüşleri

Turkish Studies-Educational Sciences, vol.15, no.2, pp.1233-1249, 2020 (Refereed Journals of Other Institutions)

An Investigation into the Relationship between Adults’ Levels of Education-Related Epistemic Freedom and Epistemic Violence

International Education Studies, vol.11, no.10, pp.96-104, 2018 (Refereed Journals of Other Institutions)

Analysis of alienation in informal education: Media skepticism and spiral of silence in the network society

International Journal of Higher Education, vol.7, no.4, pp.110-122, 2018 (Refereed Journals of Other Institutions) identifier

Investigating the Effectiveness of Media Research on Noticing Media Effects: A Multiple Case Study

World Journal of Education, vol.8, no.4, pp.159-169, 2018 (Refereed Journals of Other Institutions)

DOES SKEPTICISM PREDICT NEWS MEDIA LITERACY: A STUDY ON TURKISH YOUNG ADULTS

INTERNATIONAL EDUCATION STUDIES, vol.10, no.12, pp.70-79, 2017 (Refereed Journals of Other Institutions)

Does skepticism predictt news media literacy: A study on Turkish young adults

International Education Studies, vol.10, no.12, 2017 (Refereed Journals of Other Institutions)

Bilişim Çağında Sosyal Sermayenin Yeni Belirleyicileri: Dijital Uçurum ve Sosyal Medya Okuryazarlığı

Ahi Evran Üniversitesi Kırşehir Eğitim Fakültesi Dergisi, vol.18, no.2, pp.353-373, 2017 (Refereed Journals of Other Institutions)

Teorik olarak yapılandırılmış sosyal ve bireysel katılım faktörlerinin ampirik olarak sınanması

Gazi Üniversitesi Gazi Eğitim Fakültesi Dergisi, vol.35, no.2, pp.231-265, 2015 (Other Refereed National Journals)

Medya Okuryazarlığı Eğitimi Alan Rehberlik ve Psikolojik Danışmanlık Anabilim Dalı Öğrencilerinin Aktif Vatandaşlık Düzeylerini Etkileyen Faktörler

Marmara Üniversitesi Atatürk Eğitim Fakültesi Eğitim Bilimleri Dergisi, no.36, pp.169-191, 2012 (Other Refereed National Journals)

Öğretmen Adaylarının Sınıf İçi Disiplin Sağlamada Ceza Uygulamalarını Tercih Etme Düzeylerinin İncelenmesi

Erzincan Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi, vol.14, no.12, 2012 (Other Refereed National Journals)

Medya okuryazarlığı eğitimi

Milli Eğitim Dergisi, vol.181, pp.318-333, 2009 (Other Refereed National Journals)

Refereed Congress / Symposium Publications in Proceedings

Bilişsel Hedeflerinin Gerçekleşmesinde Web 2.0’ın Etkililiğine İlişkin Öğretmen Görüşleri

18. ULUSLARARASI SINIF ÖĞRETMENLİĞİ EĞİTİMİ SEMPOZYUMU -18th International Primary Teacher Education Symposium, 16 - 20 October 2019

Bilişsel Hedeflerin Gerçekleşmesinde Web 2.’in Etkililiğine İlişkin Öğretmen Görüşleri,

8. Uluslararası Sınıf Öğretmenliği Eğitimi Sempozyumu, Antalya, Turkey, 16 - 20 October 2019

Eğitim Fakültelerine Öğrenci Seçimine Yönelik Alternatif Bir Model Önerisi

Cumhuriyet’in Kuruluşundan Günümüze Eğitimde Kademeler Arası Geçiş ve Yeni Modeller Uluslararası Kongresi (16-18 Ocak 2014), 16 - 18 January 2014, pp.795-826

Ortaöğretim 9 Sınıf Öğrencilerinin Şiddet İçerikli Televizyon Dizi ve Sinema Filmleri İzleme Düzeyleri ile Saldırganlık Tutumları Arasındaki İlişkinin İncelenmesi

Şiddetin Sosyal Dinamiklerinin Anlaşılması ve Önleyici Stratejilerin Geliştirilmesi Uluslararası Sempozyumu, Turkey, 28 - 29 June 2012

Ortaöğretim 9 sınıf öğrencilerinin şiddet içerikli televizyon dizi ve sinema filmleri izleme düzeyleri ile saldırganlık tutumları arasındaki ilişkinin incelenmesi

Şiddetin Sosyal Dinamiklerinin Anlaşılması ve Önleyici Stratejilerin Geliştirilmesi Uluslararası Sempozyumu, 27 - 29 June 2012

A comparative evaluation of german ıtalian and turkish university students perceptions on democracy

The Twelfth Annual CiCe Network Conference: Lifelong Learning and Active Citizenship, 26 - 28 May 2010

High school students perceptions on television serials

IV International Scientific Conference-Contemporary Intentions in Education, 25 - 27 June 2008

The Tolerance Level of High School Students

CiCe, the Children’s Identity and Citizenship in Europe Network- Second European Research Student Conference and Doctoral Workshop, France, 23 - 26 May 2007, pp.723-736

Books & Book Chapters

Eğitim ve Bilimsel Araştırma

in: Eğitim Bilimine Giriş, S.Z.GençÇ.Şahin, Editor, Paradigma Yayınevi, 2016

Program Geliştirme Süreci ve Temel Bileşenler

in: Reform ve Değişim Bağlamında İlkokul Matematik Öğretim Programları, Mehmet Fatih Özmantar, Ayşe Öztürk, Erdal Bay, Editor, Pegem Akademi, Ankara, pp.1-29, 2016

PROGRAM GELİŞTİRME SÜRECİ VE TEMEL BİLEŞENLER

in: REFORM VE DEĞİŞİM BAĞLAMINDA İLKOKUL MATEMATİK ÖĞRETİM PROGRAMLARI, MEHMET FATİH ÖZMANTAR, AYŞE ÖZTÜRK, ERDAL BAY, Editor, PEGEM AKADEMİ, 2016

Türk Eğitim Sisteminin Genel Yapısı ve Özellikleri

in: Eğitim Bilimine Giriş, SALİH ZEKİ GENÇ, ÇAVUŞ ŞAHİN, Editor, Paradigma Akademi, pp.198-225, 2016

Eğitim ve Öğretimde Program

in: Öğretim İlke ve Yöntemleri, ÇAVUŞ ŞAHİN, SALİH ZEKİ GENÇ, Editor, PARADİGMA AKADEMİ, 2014

Başarı Açığı

in: Eğitim Bilimine Giriş, Remzi Y. Kıncal, Editor, Atatürk Üniversitesi Açık Öğretim Fakültesi Yayınları, 2014

Eleştirel Düşünme, Sokratik Yöntem ve Sokratik Öğretim, Hayal Eğitimi ve Patent Üretimi

in: Eğitim Felsefesi, Remzi Y. Kıncal, Editor, Atatürk Üniversitesi Açık Öğretim Fakültesi Yayınları, 2014