Eğitim Bilgileri

Eğitim Bilgileri

 • 2000 - 2005 Tıpta Uzmanlık

  Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi, Cumhuriyet Üniversitesi Tıp Fakültesi, Türkiye

Yaptığı Tezler

 • 2005 Tıpta Uzmanlık

  Hidronefrotik Böbrekli Olgularda Oransal Fonksiyon İkilemi; Supranormal Böbrek Fonksiyonu

  Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi, Nükleer Tıp, Nükleer Tıp

 • 1998 Doktora

  Tiyopental'ın Rat Karaciğer NADPH Sitokrom P-450 Redüktaz, NADH Sitokrom bs Redüktaz ve N-Nitrozodimetilamin Demetilaz Enzim Aktiviteleri Üzerindeki Etkisi

  Cumhuriyet Üniversitesi, Biyokimya, Biyokimya

Yabancı Diller

 • B2 Orta Üstü İngilizce