Arş.Gör.

ÖZDEN ERDEM


Çanakkale Sağlık Bilimleri Fakültesi

Hemşirelik

Hemşirelik

Biyografi

Özgeçmiş

1985 Çanakkale (Gelibolu) doğumludur. İlkokulu (1996), ortaöğrenimini (1999), liseyi (2003) Gelibolu’da tamamladı. Aynı yıl girdiği Gülhane Askeri Tıp Akademisi (GATA) Hemşirelik Lisans Programı’ndan 2007’de mezun oldu. GATA Hemşirelik Yüksek Okulu 3. Sınıfı birincilikle bitirdi. Ameliyathane hemşiresi olarak Ankara GATA’da (2007-2008), Ameliyathane, Acil, Klinik ve Poliklinik hemşiresi olarak (2008-2011) Ardahan Asker hastanesinde, Ameliyathane ve Eğitim hemşiresi olarak Çanakkale Asker Hastanesinde (2011-2015) görev yaptı. 2012’de Atatürk Üniversitesi Hemşirelik bölümünde yüksek lisansını ‘’Kemoterapi Alan Yetişkin Hastalarda Arı Sütü İle Yapılan Ağız Bakımının Mukozit Derecelerine Etkisi’’ tez çalışması ile tamamladı. 7.Türk Silahlı Kuvvetleri Hemşirelik kongresinde araştırması en iyi sözel bildiri birincilik ödülü aldı. 2014-2015’te Marmara Üniversitesi Sağlık Bilimleri Enstitüsü Hemşirelik programında doktora eğitimine başladı. "Şiddet Mağduru Bir Ailenin Yaşadığı Sorunlar Olgu Sunumu(2016)" ile sözel bildiri üçüncülük ödülü aldı. 2016’da Araştırma Görevlisi olarak Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi Hemşirelik Bölümüne atandı. 2017’den beri Marmara Üniversitesi Halk sağlığı Hemşireliği Anabilim dalında araştırma görevlisi olarak görev yapmaktadır. Aile Sağlığı, Çevre Sağlığı, Okul Sağlığı, İş Sağlığı Hemşireliği, Halk Sağlığı Hemşireliğinde Özel Gruplar, İleri Araştırma Yöntemleri, Kavram-Kuram, Halk Sağlığı Hemşireliğinde Organizasyon, Kavram Kuram Geliştirme Süreci, Nitel Araştırma Yöntemleri ve Psikodrama doktora derslerini almıştır. Ölçek geliştirme, epidemiyoloji, araştırma yöntemleri, ölçme ve değerlendirme, biyoetik konularında sertifikası bulunmaktadır.  İnanç Toplum Hemşireliği, oral mukozit, şiddet, sağlığın korunması ve geliştirilmesi konularında çalışmaktadır.

Yaptığı Tezler

2012

2012

Yüksek Lisans

KEMOTERAPİ ALAN YETİŞKİN HASTALARDA ARI SÜTÜ İLE YAPILAN AĞIZ BAKIMININ MUKOZİT DERECELERİNE ETKİSİ

Atatürk Üniversitesi, Sağlık Yüksek Okulu, Hemşirelik / Halk Sağlığı Hemşireliği

Yabancı Diller

B2 Orta Üstü

B2 Orta Üstü

İngilizce

Sertifika, Kurs ve Eğitimler

2017

2017

ÖLÇME VE DEĞERLENDİRME KURSU

Eğitim Yönetimi ve Planlama

SAĞLIK YÜKSEK OKULU HEMŞİRELİK VE EĞİTİM FAKÜLTESİ

2016

2016

TEMEL EPİDEMİYOLOJİ KURSU

Sağlık ve Tıp

GÜLHANE ASKERİ TIP FAKÜLTESİ HALK SAĞLIĞI ANABİLİM DALI

Araştırma Alanları

Sağlık Bilimleri, Hemşirelik, Halk Sağlığı Hemşireliği

Akademik Unvanlar / Görevler

2016 - Devam Ediyor

2016 - Devam Ediyor

Araştırma Görevlisi

Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi, Sağlık Yüksek Okulu, Hemşirelik / Halk Sağlığı Hemşireliği

Yönetimsel Görevler

Diğer Dergilerde Yayınlanan Makaleler

2020

2020

The prevalence of intimate partner violence against women and women's methods of coping with partner violence

BABACAN GÜMÜŞ A. , ŞIPKIN S. , ERDEM Ö.

JOURNAL OF PSYCHIATRIC NURSING, cilt.11, sa.2, ss.79-87, 2020 (ESCI İndekslerine Giren Dergi) identifier identifier

Hakemli Kongre / Sempozyum Bildiri Kitaplarında Yer Alan Yayınlar

2018

2018

Huzurevinde ve Toplumda Yaşayan Yaşlı Bireylerde Mental İyilik ve Mutluluk Düzeylerinin Karşılaştırılması

ERDEM Ö. , EROL S., Beytekin İ., Aslan A.

2. Uluslararası ve 20. Ulusal Halk Sağlığı Kongresi, 13-17 Kasım 2018, Antalya, Antalya, Türkiye, 13 - 17 Kasım 2018, ss.593-599

2018

2018

Uluslararası İnanç Toplumu Hemşireliği.

ERDEM Ö. , EROL S.

Halk Sağlığı Hemşireliği Derneği 1. Uluslararası, 2. Ulusal Halk Sağlığı Hemşireliği Kongresi, Ankara., 23 - 26 Nisan 2018, ss.298

2017

2017

Kültürel Bağlamda Stresle Başetme

BABACAN GÜMÜŞ A. , ŞIPKIN S. , ERDEM Ö.

I. Uluslararası IV. Ulusal Kültürlerarası Hemşirelik Kongresi, 21 - 24 Ekim 2017

2017

2017

Kültürel Boyutuyla Somatizasyon ve Hemşirelik

BABACAN GÜMÜŞ A. , ERDEM Ö. , ŞIPKIN S.

I. Uluslararası IV. Ulusal Kültürlerarası Hemşirelik Kongresi, 21 - 24 Ekim 2017

2017

2017

Kadınların Şiddetin Maruz Kalma Durumları ve Başetme Yökntemleri

BABACAN GÜMÜŞ A. , ŞIPKIN S. , ERDEM Ö.

3. Uluslararası Farklı Şiddet Boyutları ve Toplumsal Algı Kongresi, 21 - 22 Nisan 2017

2017

2017

Çocuğa Yönelik Şiddet, İstismar ve İhmale Farklı Bakış Açıları: Bir Literatür Taraması

BABACAN GÜMÜŞ A. , ERDEM Ö. , ŞIPKIN S.

3. Uluslararası Farklı Şiddet Boyutları ve Toplusam Algı Kongresi, 21 - 22 Nisan 2017

2015

2015

HEMŞİRELERİN YAPTIĞI GELENEKSEL UYGULAMALARI KONU ALAN ARAŞTIRMALAR

TANRIVERDİ G. , ERDEM Ö. , KARAHAN S.

3. ULUSLARARASI KATILIMLI KÜLTÜRLERARASI HEMŞİRELİK KONGRESİ, 21 - 23 Mayıs 2015

2016

2016

TÜRKİYE DE BEBEK BAKIMINDA GELENEKSEL UYGULAMALARA YÖNELİK HEMŞİRELİK ARAŞTIRMALARI

TANRIVERDİ G. , ERDEM Ö.

1. ULUSLARARASI VE 2. ULUSAL KADIN HASTALIKLARI VE ANAÇOCUK SAĞLIĞI KONGRESİ, 7 - 08 Ekim 2016

2016

2016

ŞİDDET MAĞDURU BİR AİLENİN YAŞADIĞI SORUNLAR OLGU SUNUMU

ERDEM Ö. , ERGÜN A., EROL S., BORA ALKAN G., DEMİRCİ E.

DOĞU AKDENİZ HEMŞİRELİK KONGRESİ, Adana, Türkiye, 26 - 29 Mayıs 2016

Bilimsel Kuruluşlardaki Üyelikler / Görevler

2018 - Devam Ediyor

2018 - Devam Ediyor

Halk Sağlığı Hemşireliği Derneği

Üye

2017 - Devam Ediyor

2017 - Devam Ediyor

KÜLTÜRLERARASI HEMŞİRELİK DERNEĞİ

Yönetim Kurulu ÜyesiAtıflar

Toplam Atıf Sayısı (WOS): 12

h-indeksi (WOS): 1