Yayınlar & Eserler

SCI, SSCI ve AHCI İndekslerine Giren Dergilerde Yayınlanan Makaleler

Low Back Pain in Athletes, Prevention and Rehabilitation Strategies

TURKIYE KLINIKLERI TIP BILIMLERI DERGISI, cilt.29, sa.2, ss.474-480, 2009 (SCI İndekslerine Giren Dergi) identifier identifier

Diğer Dergilerde Yayınlanan Makaleler

Investigation of Smartphone Addiction Levels Among University Students

Internetional Journal of Culture and Social Studies, cilt.4, sa.1, ss.326-333, 2018 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

Effect of Different Core Exercises Applied During the Season on Strength and Technical Skills of Young Footballers

Journal of Education and Training Studies, cilt.6, sa.5, ss.72-76, 2018 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

Üniversite Öğrencilerinde İnternet Bağımlılığı ile Kişilik İlişkisininİncelenmesi

International Journal of Sport, Exercise Training Sciences, cilt.3, sa.4, ss.129-142, 2017 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

Investigation of Doping Usage Tendency and Knowledge Level inAdolescent Basketball Players

Intrenational Journal of Sceience Culture and Sport, ss.181-187, 2017 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

Investigation of Doping Usage Tendency and Knowledge Level in Adolescent Basketball Players

International Journal of Science Culture and Sport, cilt.5, sa.3, ss.181-187, 2017 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

Investigation of the Effects of Eight Weeks of Pilates and Step-Aerobic Exercises on Physical Performance and Self Esteem Scores of Females

International Journal of Science Culture and Sport, cilt.5, sa.2, ss.76-86, 2017 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

Investigation the effects of 6 weeks pilates exercises on biomotorical variables and self esteem scores of young women

Turkish Journal of Sport and Exercise, cilt.18, sa.1, ss.127-131, 2016 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

Do Regular Exercises Cause Exercise Dependence Symptom on Sedentaries

International Journal of Science Culture and Sport, cilt.4, sa.1, ss.68-75, 2016 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

Dansçılarda Egzersiz Bağımlılığı Semptomunun İncelenmesi

Uluslararası Spor, Egzersiz veAntrenman Bilimi Dergisi, cilt.1, sa.2, ss.120-124, 2015 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

Investigation the physical activity level of academics Çanakkale sample

Turkish Journal of Sport and Exercise, cilt.16, sa.3, ss.8-12, 2014 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

Üniversitenin farklı bölümlerinde öğrenim gören öğrencilerin çoklu zekâ alanlarının incelenmesi

International Journal of New Trends in Arts, Sports &Science Education, cilt.3, sa.3, ss.65-71, 2014 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

INVESTIGATION THE PHYSICAL ACTIVITY LEVEL OF PHYSICAL EDUCATION STUDENTS

International Journal of New Trends in Arts, Sports Science Education, cilt.3, sa.1, ss.1-6, 2014 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

Kadınlarda Düzenli Fiziksel Aktivite Alışkanlığı

Uluslararası Hakemli akademik Spor sağlık ve Tıp bilimleri Dergisi, cilt.4, sa.10, ss.88-97, 2014 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

Investigation the injury patterns and reasons of theTurkish first leauge female volleyball players according toplaying position.

Turkish Journal of Sport and Exercise, cilt.15, sa.2, ss.34-37, 2013 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

Farklı Zeminlerde Uygulanan Sürat Çalışmalarının Sürat ve Reaksiyon Sürati Performansı Üzerine Etkisinin İncelenmesi

Selçuk Üniversitesi Beden Eğitimi ve Spor Bilim Dergisi, cilt.13, sa.1, ss.100-102, 2011 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

BİLEK GÜREŞİ SPORCULARININ PROFİLİ VE BESLENMEALIŞKANLIKLARININ İNCELENMESİ

Türkiye Kick Boks Federasyonu Spor Bilimleri Dergisi, cilt.2, sa.1, ss.1-10, 2009 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

Adolesan Dönem Basketbolcularda Mevkilere Göre Yapısal ve Motorik Özelliklerin Karşılaştırılması

Niğde Üniversitesi Beden Eğitimi ve Spor Bilimleri Dergisi, cilt.2, sa.3, ss.174-181, 2008 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

Hakemli Kongre / Sempozyum Bildiri Kitaplarında Yer Alan Yayınlar

Spor Eğitimi ile Ritm Becerisi İlişkisi

II. International Congress of Athletic Performance Health in Sports, 22nd - 25th of October 2020, Türkiye, 22 - 25 Eylül 2020, ss.46-48

Altı Haftalık Pilates ve Yoga Çalışmalarının Voleybolcuların Sportif Performanslarına Etkisi

Trakya Üniversiteler Birliği 3. Uluslararası Sağlık Bilimleri Kongresi, Çanakkale, Türkiye, 24 - 26 Ekim 2019

8 Haftalik Pilates Egzersizlerinin Basketbolcularin Denge Ve Teknik Becerilerine Etkisi

Trakya Üniversiteler Birliği 3. Uluslararası Sağlık Bilimleri Kongresi, Çanakkale, Türkiye, 24 - 26 Ekim 2019

Park Bahçelerdeki Fitness Aletleri Amacına Uygun Kullanılıyor mu?

Trakya Üniversiteler Birliği 3. Uluslararası Sağlık Bilimleri Kongresi, Çanakkale, Türkiye, 24 - 26 Ekim 2019

DÜZENLİ JİMNASTİK ANTRENMANLARININ ÇOCUKLARIN SEÇİLİBİYOMOTOR BECERİLERİNE ETKİSİ

Uluslararası Herkes için Spor ve Wellnes Kongresi, Alanya, Türkiye, 5 - 08 Nisan 2018

ÜNİVERSİTE ÖĞRENCİLERİNİN AKILLI TELEFON BAĞIMLILIK DÜZEYLERİNİN İNCELENMESİ

Uluslararası Balkan Spor Bilimleri Kongresi, Bursa, Türkiye, 21 - 23 Mayıs 2017, cilt.3, ss.657

Farklı Bölüm Öğrencilerinin Fiziksel Aktivite Düzeylerinin Karşılaştırışlması

Uluslararası Eğitimde Araştırmalar Kongresi, Çanakkale, Türkiye, 27 - 29 Nisan 2017

Bayan Sporcularda Bacak Kuvveti ile Dikey Sıçrama İlişkisinin İncelenmesi

14. ULUSLARARASI SPOR BİLİMLERİ KONGRESİ, 1 - 04 Kasım 2016

Fitness Merkezlerine Düzenli Katılan Bireylerde Egzersiz Bağımlılığının İncelenmesi

12. ULUSLARARASI SPOR BİLİMLERİ KONGRESİ, Denizli, Türkiye, 12 Aralık 2012 - 14 Aralık 2014

Dansçılarda Egzersiz Bağımlılığı Semptomunun İncelenmesi

13. ULUSAL SPOR HEKİMLİĞİ KONGRESİ, Türkiye, 16 Aralık - 18 Kasım 2011

Akademisyenlerin Fiziksel Aktivite Düzeylerinin İncelenmesi Çanakkale Örneği

12. ULUSLARARASI SPOR BİLİMLERİ KONGRESİ, Denizli, Türkiye, 12 - 14 Aralık 2012

Investigation the Effects of 6 Weeks Pilates Exercise on Biomotorical and Self Esteem of Young Women

13. ULUSLARARASI SPOR BİLİMLERİ KONGRESİ, Konya, Türkiye, 7 - 09 Kasım 2014

Elit Bayan Voleybolcularda Yaralanma Türleri ve Sebeplerinin İncelenmesi

13. ULUSAL SPOR HEKİMLİĞİ KONGRESİ, Türkiye, 16 - 18 Aralık 2011

Futsal Sporcularında Görülen Sakatlanma Türlerinin ve Sebeplerinin İncelenmesi

12. ULUSLARARASI SPOR BİLİMLERİ KONGRESİ, Denizli, Türkiye, 12 - 14 Aralık 2012

Beden Eğitimi ve Spor Yüksek Okulu öğrencilerinin spor giyim ürünlerini etkileyen faktörlerin incelenmesi

2. ULUSLARARASI BEDEN EĞİTİMİ VE SPORDA SOSYAL ALANLAR KONGRESİ, Ankara, Türkiye, 31 Mayıs - 02 Haziran 2012

Dansçılarda Görülen Sakatlanmalar ve Sebeplerinin İncelenmesi

13. ULUSAL SPOR HEKİMLİĞİ KONGRESİ, Bursa, Türkiye, 16 - 18 Aralık 2011

GELİŞİM ÇAĞINDAKİ SPORCULARIN SEÇİLMİŞ MOTORİK ÖZELLİKLERİNİN İNCELENMESİ

4. Uluslararası Katılımlı Spor Bilimleri Öğrenci Kongresi, İstanbul, Türkiye, 19 - 21 Eylül 2011, ss.89

INVESTIGATION THE EFFECTS OF CONSUMPTION THE SPORTS WEAR IN SEDANTARY

11.ULUSLARARASI SPOR BİLİMLERİ KONGRESİ, Antalya, Türkiye, 10 Kasım - 12 Ekim 2010

Amatör Sporcularda Görülen Yaralanmalar ve Sebeplerinin İncelenmesi

3. ULUSAL SPOR BİLİMLERİ ÖĞRENCİ KONGRESİ, Çanakkale, Türkiye, 19 - 20 Mayıs 2010

Amatör Voleybolcuların Oynadıkları Mevkilere Göre Temel Motorik ÖzelliklerininKarşılaştırılması

3. ULUSAL SPOR BİLİMLERİ ÖĞRENCİ KONGRESİ, Çanakkale, Türkiye, 19 - 20 Mayıs 2010

Kitap & Kitap Bölümleri

Temel Biyomotorik Özellikler

Spor Bilimleri Beden eğitimi ve Spor Bilimlerinin Temelleri, Cenab Türkeri, Editör, Akademisyen, Ankara, ss.63-70, 2019

Temel Biyomotorik Özellikler

Spor Bilimleri, Beden Eğitimi ve Spor Bilimlerinin Temelleri, Cenab Türkeri, Editör, Akademisyen Yayınevi, Ankara, ss.63-68, 2019

Kulüp Yönetim Tarzının Başarıya Etkisi

LAP LAMBERT Academic Publishing, Riga, 2018

Sportif Antrenman İlkeleri

Spor Bilimlerine Giriş ve Beden Eğitimi ve Sporun Temelleri, Prof. Dr. Yavuz Taşkıran, Editör, Erol Ergün Basın Yayınevi, İzmir, ss.209-220, 2018

Yasal Öneriler ve Profesyonel Sorumluluklar

PERSONAL FITNESS TRAINER, Naumman MAZICIOĞLU, Editör, MAVİ VİZYON ORG.TİC.LTD., İstanbul, ss.525-548, 2010