Assoc. Prof.SİBEL GÜVEN


Eğitim Fakültesi, Temel Eğitim

Sınıf Eğitimi


Research Areas: Social Sciences and Humanities, Education, Educational Sciences, Administration and Supervision in Education, Edıcational Administration and Planning, Elementary School Education, Teacher Training For Primary School

Metrics

Publication

102

Project

4

Thesis Advisory

7
UN Sustainable Development Goals

Education Information

2008 - 2012

2008 - 2012

Doctorate

Canakkale Onsekiz Mart University, Eğitim Fakültesi, Eğitim Yönetimi Ve Denetimi, Turkey

2004 - 2007

2004 - 2007

Postgraduate

Canakkale Onsekiz Mart University, Eğitim Fakültesi, İlköğretim Bölümü, Turkey

2000 - 2004

2000 - 2004

Undergraduate

Canakkale Onsekiz Mart University, Eğitim Fakültesi-İlköğretim Bölümü, Sınıf Öğretmenliği A.B.D., Turkey

Dissertations

2012

2012

Doctorate

İlköğretimde Sınıf Yönetiminin Etkililiği

Canakkale Onsekiz Mart University, Eğitim Bilimleri, Eğitim Yönetimi Ve Denetimi

2007

2007

Postgraduate

SOSYAL HİZMETLER VE ÇOCUK ESİRGEME KURUMUNA AİT YUVALARDA BARINAN İLKÖĞRETİM 1. KADEME 2. DEVRE ÖĞRENCİLERİNİN DERSLERE KATILIMI VE BUNUN ÖĞRENMEYE ETKİSİ

Canakkale Onsekiz Mart University, İlköğretim, Sınıf Öğretmenliği

Research Areas

Social Sciences and Humanities, Education, Educational Sciences, Administration and Supervision in Education, Edıcational Administration and Planning, Elementary School Education, Teacher Training For Primary School

Courses

Postgraduate

Postgraduate

İLKÖĞRETİMDE ÖRGÜTSEL DAVRANIŞ

Postgraduate

Postgraduate

İLKÖĞRETİMDE SINIF YÖNETİMİNİN ETKİLİLİĞİ

Published journal articles indexed by SCI, SSCI, and AHCI

2010

2010

TÜRKİYEDE DEVLET EĞİTİM VE İDEOLOJİ

GÜVEN S.

e-İlköğretim Online (elektronik), vol.9, no.2, pp.15-17, 2010 (Peer-Reviewed Journal)

Articles Published in Other Journals

2022

2022

Pre-Service Teachers’ Evaluations of Creativity in Higher Education

Çiçek Apaydın S., Güven S.

Educational Policy Analysis and Strategic Research, vol.17, no.1, pp.58-87, 2022 (Peer-Reviewed Journal)

2021

2021

Öğretmen Adaylarının Öğretmen Profesyonelliğine İlişkin Görüşlerinin İncelenmesi

Güven S., Kırat E.

Eğitimde Kuram ve Uygulama, vol.17, no.2, pp.79-104, 2021 (Peer-Reviewed Journal)

2021

2021

Lisansüstü Öğrencilerin Yaşam Boyu Öğrenme Yeterliklerine İlişkin Görüşleri

Güven S., Yıldırım G.

Anadolu Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi, vol.5, no.4, pp.465-486, 2021 (Peer-Reviewed Journal)

2021

2021

Fakültemizi ne kadar tanıyoruz? Örgüt kültürüne ilişkin bir araştırma

Güven S., Uçar M.

International Journal of Social Sciences and Education Research, vol.7, no.4, pp.403-426, 2021 (Peer-Reviewed Journal)

2021

2021

Öğretmen adaylarının uzaktan eğitim ve öğretmenlik uygulaması dersine ilişkin görüşleri

GÜVEN S., UÇAR M.

Volume 6, Issue 3","Journal of Awareness, vol.6, no.3, 2021 (Peer-Reviewed Journal)

2021

2021

Kariyer Engeli Olarak Cam Tavanin Okullarda Personel Güçlendirmeye Etkisi

UÇAR M., GÜVEN S.

International Journal of Innovative Approaches in Education, vol.5, 2021 (Peer-Reviewed Journal)

2021

2021

TEACHER CANDIDATES VIEWS ON CONFLICT CONCEPT AND CONFLICT MANAGEMENT PROCESS IN

GÜVEN B., GÜVEN S.

Route Educational and Social Science Journal, vol.8, 2021 (Peer-Reviewed Journal)

2020

2020

İLKOKUL ÖĞRETMENLERİNİN KARİYER ENGELİ OLARAK CAM TAVANA İLİŞKİN GÖRÜŞLERİ

UÇAR M., GÜVEN S.

Route Educational and Social Science Journal, vol.7, no.57, pp.215-228, 2020 (Peer-Reviewed Journal)

2020

2020

Karar Verme Surecinde Motivasyon ve YaratIcılığın Etkilerine İlişkin Ögretmen Görüşleri

Güven S., Gediz B. Ö. , Kosukoğlu N.

AKDENİZ EĞİTİM ARAŞTIRMALARI DERGİSİ , vol.14, no.33, pp.41-69, 2020 (Peer-Reviewed Journal)

2020

2020

Organizational Justice and Being a Woman; What Female Lecturers Say

Güven S., Güven B.

International Journal of Progressive Education, vol.16, no.4, pp.302-311, 2020 (Peer-Reviewed Journal)

2019

2019

İLKÖĞRETİM OKUL MÜDÜRLERİNİN RİSK, RİSK DURUMLARI VE RİSK YÖNETİM YAKLAŞIMLARINA İLİŞKİN GÖRÜŞLERİ

ÖZKAN Z., GÜVEN S.

Uluslararası Sosyal ve Beşeri Bilimler Araştırma Dergisi, vol.6, no.44, pp.3644-3665, 2019 (Peer-Reviewed Journal)

2018

2018

Opinions of Grade 11 Secondary School Students About What is Classroom Management

GÜVEN S.

International Journal of Scientific and Technological Research, vol.4, no.9, pp.127-138, 2018 (Peer-Reviewed Journal)

2018

2018

SINIF YÖNETİMİNDE İLETİŞİM, İLETİŞİM ENGELLERİ VE SURİYELİ ÖĞRENCİLER

GÜVEN S., İŞLEYEN H.

International Journal of Social Humanities Sciences Research (JSHSR), vol.5, no.23, pp.1293-1308, 2018 (Peer-Reviewed Journal)

2018

2018

OKUL MÜDÜRLERİNİN KULLANDIKLARI GÜÇ TÜRLERİNE VE ÖRGÜTSEL SESSİZLİĞE İLİŞKİN BRANŞ ÖĞRETMENLERİNİN GÖRÜŞLERİ

GÜVEN S., KULBAK H., BURUNSUZOĞLU E. N.

International Journal of Social Humanities Sciences Research (JSHSR), vol.5, no.17, pp.241-252, 2018 (Peer-Reviewed Journal)

2017

2017

Öğretmen Adaylarının Kamu Personel ve Seçme Sınavına (KPSS) İlişkin Oluşturdukları Görsel Metaforlar

GÜVEN S., DAK G.

Eğitim ve İnsani Bilimler Dergisi: Teori ve Uygulama, vol.8, no.15, pp.1-16, 2017 (Peer-Reviewed Journal)

2017

2017

Eğitim Bilimlerinin Gelişimi

GÜVEN S.

İlköğretim Online (elektronik), vol.16, no.3, pp.1-3, 2017 (Peer-Reviewed Journal)

2017

2017

SINIF ÖĞRETMENLERİ SINIFTA DUYGULARINI NASIL YÖNLENDİRİRLER VE DUYGU YÖNETİMİNİ NASIL SAĞLARLAR?

GÜVEN S., DÜNDAR A., DİNÇSOY K.

International Journal of Language Academy, vol.5, no.17, pp.493-505, 2017 (Peer-Reviewed Journal)

2017

2017

Sınıf Öğretmeni Adaylarının Risk Kavramına Bakış Açıları ve Risk Algılarının İncelenmesi

GÜVEN B., GÜVEN S.

Journal of Turkish Studies, vol.12, pp.323-338, 2017 (Peer-Reviewed Journal)

2016

2016

1933 Yılı Reformundan Günümüze Üniversiteler ve Milli Eğitim Şûraları Kararları

GÜVEN S.

Eğitimde Kuram ve Uygulama, vol.12, no.4, pp.928-944, 2016 (Peer-Reviewed Journal)

2014

2014

SINIF YÖNETİMİNİN ETKİLİLİĞİNİ ETKİLEYEN FAKTÖRLERE İLİŞKİN OKUL MÜDÜRLERİNİN GÖRÜŞLERİ

GÜVEN S., Karslı M. D.

Dicle Üniversitesi Ziya Gökalp Eğitim Fakültesi Dergisi, vol.23, pp.1-24, 2014 (Peer-Reviewed Journal)

2014

2014

Sınıf Yönetiminin Etkililiğini Etkileyen Faktörlere ilişkin Okul Müdürlerinin Görüşleri

GÜVEN S., KARSLI M. D.

Dicle Üniversitesi Ziya Gökalp Eğitim Fakültesi Dergisi, no.23, pp.1-25, 2014 (Peer-Reviewed Journal)

2014

2014

İLKÖĞRETİMDE SINIF YÖNETİMİNİN ETKİLİLİĞİNİ BELİRLEMEYE YÖNELİK ÖLÇEK GELİŞTİRME ÇALIŞMASI

GÜVEN S., Karslı M. D.

The Journal of Academic Social Science Studies, pp.367-385, 2014 (Peer-Reviewed Journal)

2014

2014

İLKÖĞRETİMDE SINIF YÖNETİMİNİN ETKİLİLİĞİNİ BELİRLEMEYE YÖNELİK ÖLÇEK GELİŞTİRME

GÜVEN S., KARSLI M. D.

The Journal of Academic Social Science Studies, vol.8, pp.367-385, 2014 (Peer-Reviewed Journal)

2012

2012

WHAT IS YOK? A Visual Study of Metaphor

Karslı M. D. , Güven S., Çiftçi İ., Başar M. A. , Arslan H.

The National Social Science Journal, vol.49, no.2, pp.101-110, 2012 (Peer-Reviewed Journal)

2010

2010

Türkiye’de Devlet Eğitim ve İdeoloji

GÜVEN S.

Elementary Education Online, vol.9, no.2, pp.15-17, 2010 (Peer-Reviewed Journal)

2006

2006

Program Değerlendirme Kavramı ve Türkiye de İlköğretimde Program Değerlendirme Çalışmalarına Kuramsal Bakış

GÜVEN B., GÜVEN S.

Türkiye Sosyal Araştırmalar Dergisi, vol.10, pp.141-163, 2006 (Peer-Reviewed Journal)

2006

2006

PROGRAM DEĞERLENDİRME KAVRAMI VE TÜRKİYE'DE İLKÖĞRETİMDE PROGRAM DEĞERLENDİRME ÇALIŞMALARINA KURAMSAL BİR BAKIŞ

GÜVEN B., GÜVEN S.

TÜRKİYE SOSYAL ARAŞTIRMALAR DERGİSİ, vol.10, pp.141-163, 2006 (Peer-Reviewed Journal)

Refereed Congress / Symposium Publications in Proceedings

2020

2020

İlköğretim Okul Müdürlerinin Değişim Yönetimine İlişkin Görüşleri

serdal g., GÜVEN S.

VIIth INTERNATIONAL EURASIANEDUCATIONAL RESEARCH CONGRESS, 10 - 13 September 2020, pp.361-363

2019

2019

FACULTY OF EDUCATION TEACHERS’ VIEWS ON EFFECTIVENESS, MANAGERIAL EFFECTIVENESS AND MOBBING

GÜVEN S.

5th INTERNATIONAL CONFERENCE ON LIFELONG EDUCATION and LEADERSHIP FOR ALL, Baku, Azerbaijan, 9 - 11 July 2019, pp.1

2019

2019

Duygusal Emek ve Ortaöğretimde Öğretmen Olmak Kavramlarına İlişkin Öğrenci Görüşleri

GÜVEN S., GÜVEN B.

III. Uluslararası Eğitim Bilimleri Ve Sosyal Bilimler Sempozyumu, Nevşehir, Turkey, 25 - 27 June 2019, pp.138

2019

2019

“Kariyer Engelleri: Cam Tavan” Konusuna İlişkin 2009-2019 Yılları Arasında Yapılan Tezlerin İncelenmesi

GÜVEN S., UÇAR M.

14. Uluslarası Eğitim Yönetimi Kongresi, İzmir, Turkey, 2 - 04 May 2019, pp.100-108

2019

2019

OKUL ÖNCESI EĞITIM ÖĞRETMEN ADAYLARININ İLETIŞIM KAVRAMINA İLIŞKIN GÖRÜŞLERI (ÇANAKKALE ONSEKIZ MART ÜNIVERSITESI ÖRNEĞI)

GÜVEN B., GÜVEN S.

Ulead 2019 - X. Uluslararası Eğitimde Araştırmalar Kongresi,, Antalya, Turkey, 20 - 22 April 2019, pp.1 Sustainable Development

2019

2019

TÜRK EĞİTİM SİSTEMİNİN DEĞERLENDİRİLMESİ, SORUNLARI, GÜÇLÜ VE ZAYIF YÖNLERİNE İLİŞKİN ÖĞRETMEN GÖRÜŞLERİ

GÜVEN S., GÜVEN B.

Ulead 2019 - X. Uluslararası Eğitimde Araştırmalar Kongresi,, Antalya, Turkey, 20 - 22 April 2019, pp.1

2018

2018

LİSANS ÜSTÜ ÖĞRENCİLERİNİN LİSANSÜSTÜ EĞİTİM VE GERÇEKLİK ŞOKUNA İLİŞKİN GÖRÜŞLERİ

GÜVEN S.

2. ULUSLARASI EĞİTİM BİLİMLERİ VE SOSYAL BİLİMLER SEMPOZYUMU, 2 - 04 November 2018, pp.205-209

2018

2018

ADAY ÖĞRETMENLERİN ADAY ÖĞRETMEN YETİŞTİRME SÜRECİNDE YAŞANAN SORUNLARA İLİŞKİN GÖRÜŞLERİ

GÜVEN S., KESEN K. K.

II. ULUSLARASI EĞİTİM BİLİMLERİ VE SOSYAL BİLİMLER SEMPOZYUMU, 2 - 04 November 2018, pp.210-221

2018

2018

MESLEK OLARAK YÖNETİCİLİK? İLKÖĞRETİM I.KADEME ÖĞRETMENLERİNİN GÖRÜŞLERİ

GÜVEN S.

VIII. International Congress on Research in Education (ICRE), 9 - 11 May 2018

2018

2018

ORTAÖĞRETİM ÖĞRENCİLERİNİN TEHLİKE VE RİSKKELİMELERİNE YÜKLEDİKLERİ ANLAMLARIN BELİRLENMESİ

GÜVEN S., TEKİN E.

VIII. International Congress on Research inEducation (ICRE), 9 - 11 May 2018

2018

2018

ÖĞRENCİLER ARASINDAKİ ZORBALIĞA İLİŞKİN TEMEL EĞİTİM İKİNCİ KADEME ÖĞRETMENLERİNİN GÖRÜŞLERİ

GÜVEN S., KESKİN Ş.

10. uluslararası Eğitim Araştırmaları Kongresi, Nevşehir, Turkey, 27 - 30 April 2018, pp.109 Sustainable Development

2017

2017

OKUL MÜDÜRLERİNİN KULLANDIKLARI GÜÇ TÜRLERİNE İLİŞKİN BRANŞ ÖĞRETMENLERİNİN GÖRÜŞLERİ

GÜVEN S., KULBAK H.

8. ULUSLARASI EĞİTİM YÖNETİMİ FORUMU EYFOR, Ankara, Turkey, 19 - 21 October 2017

2017

2017

ÖĞRETMEN ADAYLARININ KAMU PERSONELİ VE SEÇME SINAVINA (KPSS) İLİŞKİN OLUŞTURDUKLARI GÖRSEL METAFORLAR

GÜVEN S., DAK G.

12. ULUSLARASI EĞİTİM YÖNETİMİ KONGRESİ, Ankara, Turkey, 11 - 13 May 2017

2017

2017

2005-2016 Yılları Arasında Sınıf Yönetimi İle İlgili Yapılmış Lisansüstü Tezlerin İncelenmesi

GÜVEN S., KOCAMAN A., AKBAŞ Y.

VII. Uluslarası Eğitimde Araştırmalar Kongresi, Çanakkale, Turkey, 27 - 29 April 2017

2017

2017

Uzaktan Öğretim Yüksek Lisans Programlarının Etkililiği Konusunda Öğretmen Görüşleri

GÜVEN S., YONGACI AKGÜL M.

Uluslarası Eğitimde Araştırmalar Kongresi, Çanakkale, Turkey, 27 - 29 April 2017

2016

2016

İLKÖĞRETİMDE 2010 2015 YILLARI ARASINDA YAPILAN İŞBİRLİKLİ ÖĞRENME YÖNTEMİ İLE İLGİLİ ARAŞTIRMALAR

GÜVEN S., Çallı ÖZDEL İ.

15. ULUSLARASI SINIF ÖĞRETMENLİĞİ EĞİTİMİ SEMPOZYUMU, Muğla, Turkey, 11 - 14 May 2016, pp.1

2016

2016

SINIF VE BRANŞ ÖĞRETMENLERİNİN SINIF YÖNETİMİNDE KARŞILAŞTIKLARI İSTENMEYEN DAVRANIŞLARLA BAŞ ETME YOLLARI

GÜVEN S., Çallı ÖZDEL İ.

15. ULUSLARASI KATILIMLI SINIF ÖĞRETMENLİĞİ EĞİTİMİ SEMPOZYUMU, Muğla, Turkey, 11 - 14 May 2016, pp.1

2016

2016

ÖĞRETMEN ADAYLARININ BAKIŞ AÇISI İLE EĞİTİM FAKÜLTELERİ

GÜVEN S.

VIII. ULUSLARASI EĞİTİM ARAŞTIRMALARI KONGRESİ, Çanakkale, Turkey, 5 - 08 May 2016, pp.1

2012

2012

SINIF ÖĞRETMENİ ADAYLARININ RİSK KAVRAMINA BAKIŞ AÇILARI VE RİSK AİGILARININ İNCELENMESİ

GÜVEN B., GÜVEN S.

11. ULUSAL SINIF ÖĞRETMENLİĞİ KONGRESİ, Rize, Turkey, 24 - 26 May 2012

2012

2012

sınıf Öğretmeni Adaylarının Risk Kavramına Bakış açıları ve Risk Algılarının İncelenmesi

GÜVEN B., GÜVEN S.

11. Ulusal Sınıf Öğretmenliği Eğitimi Sempozyumu, Rize, Turkey, 24 - 26 May 2012

2012

2012

SINIF ÖĞRETMENİ ADAYLARININ RİSK KAVRAMINA BAKIŞ AÇILARI VE RİSK AİGILARININ İNCELENMESİ

GÜVEN B., GÜVEN S.

11. ULUSAL SINIF ÖĞRETMENLİĞİ KONGRESİ, Rize, Turkey, 24 - 26 May 2012

2011

2011

The Categorızatıon Hıgher Educatıon Process By Metaphors A Qualıtave Study About Dıffıcultıes And Necessıtıes

GÜVEN S.

III. İnternational Congress Of Educational Research, Girne, Cyprus (Kktc), 4 - 07 May 2011

2010

2010

Derse Katılım ve Öğrenme

GÜVEN S., ŞAHİN TAŞKIN Ç.

II. Uluslarası Eğitim Araştırmaları Kongresi, Antalya, Turkey, 4 - 07 May 2010

2009

2009

İlkokuma Yazma Öğretiminde Başarıyı arttırma Programının Etkililiği Model OYÖBA

GÜVEN B., GÜVEN S.

8. Ulusal Sınıf Öğretmenliği Eğitimi Sempozyumu, Eskişehir, Turkey, 21 - 23 May 2009

2007

2007

Sınıf Öğretmeni adaylarının Bilgisayar ve İnternet Kullanma Düzeylerinin İncelenmesi Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi Örneği

GÜVEN B., İLERİ S.

. Uluslarası bilgisayar ve Öğretim teknolojileri Sempozyumu, Çanakkale, Turkey, 16 - 18 May 2007

2006

2006

İlköğretim Öğrencilerinin Sosyal Bilgiler Dersinde Oluşturdukları Metaforlara İlişkin İnceleme

GÜVEN B., İLERİ S.

XV. Ulusal eğitim Bilimleri Kongresi, Muğla, Turkey, 13 - 15 September 2006

Books & Book Chapters

2016

2016

Stres ve Stresle Başa Çıkma

GÜVEN S.

in: Etkili İletişim, Bülent GÜVEN, Editor, Pegem Akademi, Ankara, pp.126-137, 2016

2014

2014

SINIF ORTAMINDA ÖĞRENCİLERİ GÜDÜLEMEK

GÜVEN S.

in: SINIF YÖNETİMİ, "ARSLAN H.", Editor, Paradigma, İstanbul, pp.225-240, 2014

2013

2013

STRES VE STRESLE BAŞA ÇIKMA

GÜVEN S.

in: ETKİLİ İLETİŞİM, "GÜVEN, B.", Editor, Pegem Yayınları, Ankara, pp.126-137, 2013

2011

2011

ÖĞRETMEN YETİŞTİRME POLİTİKALARI

GÜVEN S., KARSLI M. D.

in: TÜRKİYE'DE ÖĞRETMEN YETİŞTİRME, SONGÜL A. KİLİMCİ, Editor, Pegem A Yayıncılık, Ankara, pp.53-83, 2011

Activities in Scientific Journals

2017 - Continues

2017 - Continues

JOURNAL OF AWARENESS

Committee Member

Scientific Refereeing

September 2015

September 2015

Eğitimde Kuram ve Uygulama

Other journals