Assoc. Prof. SİBEL GÜVEN


Eğitim Fakültesi, Temel Eğitim

Sınıf Eğitimi


Research Areas: Social Sciences and Humanities, Education, Educational Sciences, Administration and Supervision in Education, Edıcational Administration and Planning, Elementary School Education, Teacher Training For Primary School

Metrics

Publication

115

Citation (WoS)

1

H-Index (WoS)

1

Citation (Scopus)

2

H-Index (Scopus)

1

Project

4

Thesis Advisory

11

Open Access

1
UN Sustainable Development Goals

Education Information

2008 - 2012

2008 - 2012

Doctorate

Canakkale Onsekiz Mart University, Eğitim Fakültesi, Eğitim Yönetimi Ve Denetimi, Turkey

2004 - 2007

2004 - 2007

Postgraduate

Canakkale Onsekiz Mart University, Eğitim Fakültesi, İlköğretim Bölümü, Turkey

2000 - 2004

2000 - 2004

Undergraduate

Canakkale Onsekiz Mart University, Eğitim Fakültesi-İlköğretim Bölümü, Sınıf Öğretmenliği A.B.D., Turkey

Dissertations

2012

2012

Doctorate

İlköğretimde Sınıf Yönetiminin Etkililiği

Canakkale Onsekiz Mart University, Eğitim Bilimleri, Eğitim Yönetimi Ve Denetimi

2007

2007

Postgraduate

SOSYAL HİZMETLER VE ÇOCUK ESİRGEME KURUMUNA AİT YUVALARDA BARINAN İLKÖĞRETİM 1. KADEME 2. DEVRE ÖĞRENCİLERİNİN DERSLERE KATILIMI VE BUNUN ÖĞRENMEYE ETKİSİ

Canakkale Onsekiz Mart University, İlköğretim, Sınıf Öğretmenliği

Research Areas

Social Sciences and Humanities

Education

Educational Sciences

Administration and Supervision in Education

Edıcational Administration and Planning

Elementary School Education

Teacher Training For Primary School

Academic Titles / Tasks

2018 - Continues

2018 - Continues

Associate Professor

Canakkale Onsekiz Mart University, Eğitim Fakültesi, Temel Eğitim

2016 - 2018

2016 - 2018

Assistant Professor

Canakkale Onsekiz Mart University, Eğitim Fakültesi, Temel Eğitim

2004 - 2016

2004 - 2016

Research Assistant PhD

Canakkale Onsekiz Mart University, Eğitim Fakültesi, Temel Eğitim

Managerial Experience

2023 - Continues

2023 - Continues

BAP Scientific Commissioner

Canakkale Onsekiz Mart University, Eğitim Fakültesi, Temel Eğitim

2022 - Continues

2022 - Continues

Rektörlük Akademik Teşvik Değerlendirme Komisyonu Üyesi

Canakkale Onsekiz Mart University, Eğitim Fakültesi, Temel Eğitim

Courses

Postgraduate

Postgraduate

İLKÖĞRETİMDE ÖRGÜTSEL DAVRANIŞ

Undergraduate

Undergraduate

KARİYER PLANLAMA VE GELİŞTİRME

Postgraduate

Postgraduate

İLKÖĞRETİMDE YÖNETSEL ETKİLİLİK

Postgraduate

Postgraduate

İLKÖĞRETİMDE SINIF YÖNETİMİNİN ETKİLİLİĞİ

Postgraduate

Postgraduate

EĞİTİM FELSEFESİ

Postgraduate

Postgraduate

YETİŞKİN EĞİTİMİ

Postgraduate

Postgraduate

Egitimde Örgütsel Degisme

Undergraduate

Undergraduate

Etkili Iletisim

Undergraduate

Undergraduate

Etkili Sınıf Yönetimi için Strateji ve Teknikler

Undergraduate

Undergraduate

SINIF YÖNETİMİ

Undergraduate

Undergraduate

Okul öncesinde yaratıcılık ve geliştirilmesi

Undergraduate

Undergraduate

TÜRK EĞİTİM SİSTEMİ VE OKUL YÖNETİMİ

Advising Theses

2022

2022

Postgraduate

Sınıf öğretmenlerinin otantik liderlik özellikleri

Güven S. (Advisor)

B.ÖZDEN(Student) Sustainable Development

Articles Published in Other Journals

2017

2017

Eğitim Bilimlerinin Gelişimi

GÜVEN S.

İlköğretim Online (elektronik) , vol.16, no.3, pp.1-3, 2017 (Peer-Reviewed Journal)

2016

2016

TÜRKİYE DE EĞİTİM POLİTİKALARI

GÜVEN S.

ELEMENTARY EDUCATION ONLINE , vol.15, no.4, pp.1-2, 2016 (Peer-Reviewed Journal)

Refereed Congress / Symposium Publications in Proceedings

2020

2020

İlköğretim Okul Müdürlerinin Değişim Yönetimine İlişkin Görüşleri

serdal g., GÜVEN S.

VIIth INTERNATIONAL EURASIANEDUCATIONAL RESEARCH CONGRESS, 10 - 13 September 2020, pp.361-363

2019

2019

FACULTY OF EDUCATION TEACHERS’ VIEWS ON EFFECTIVENESS, MANAGERIAL EFFECTIVENESS AND MOBBING

GÜVEN S.

5th INTERNATIONAL CONFERENCE ON LIFELONG EDUCATION and LEADERSHIP FOR ALL, Baku, Azerbaijan, 9 - 11 July 2019, pp.1

2019

2019

Duygusal Emek ve Ortaöğretimde Öğretmen Olmak Kavramlarına İlişkin Öğrenci Görüşleri

GÜVEN S., GÜVEN B.

III. Uluslararası Eğitim Bilimleri Ve Sosyal Bilimler Sempozyumu, Nevşehir, Turkey, 25 - 27 June 2019, pp.138

2019

2019

“Kariyer Engelleri: Cam Tavan” Konusuna İlişkin 2009-2019 Yılları Arasında Yapılan Tezlerin İncelenmesi

GÜVEN S., UÇAR M.

14. Uluslarası Eğitim Yönetimi Kongresi, İzmir, Turkey, 2 - 04 May 2019, pp.100-108

2019

2019

OKUL ÖNCESI EĞITIM ÖĞRETMEN ADAYLARININ İLETIŞIM KAVRAMINA İLIŞKIN GÖRÜŞLERI (ÇANAKKALE ONSEKIZ MART ÜNIVERSITESI ÖRNEĞI)

GÜVEN B., GÜVEN S.

Ulead 2019 - X. Uluslararası Eğitimde Araştırmalar Kongresi,, Antalya, Turkey, 20 - 22 April 2019, pp.1 Sustainable Development

2019

2019

TÜRK EĞİTİM SİSTEMİNİN DEĞERLENDİRİLMESİ, SORUNLARI, GÜÇLÜ VE ZAYIF YÖNLERİNE İLİŞKİN ÖĞRETMEN GÖRÜŞLERİ

GÜVEN S., GÜVEN B.

Ulead 2019 - X. Uluslararası Eğitimde Araştırmalar Kongresi,, Antalya, Turkey, 20 - 22 April 2019, pp.1

2018

2018

LİSANS ÜSTÜ ÖĞRENCİLERİNİN LİSANSÜSTÜ EĞİTİM VE GERÇEKLİK ŞOKUNA İLİŞKİN GÖRÜŞLERİ

GÜVEN S.

2. ULUSLARASI EĞİTİM BİLİMLERİ VE SOSYAL BİLİMLER SEMPOZYUMU, 2 - 04 November 2018, pp.205-209

2018

2018

ADAY ÖĞRETMENLERİN ADAY ÖĞRETMEN YETİŞTİRME SÜRECİNDE YAŞANAN SORUNLARA İLİŞKİN GÖRÜŞLERİ

GÜVEN S., KESEN K. K.

II. ULUSLARASI EĞİTİM BİLİMLERİ VE SOSYAL BİLİMLER SEMPOZYUMU, 2 - 04 November 2018, pp.210-221

2018

2018

MESLEK OLARAK YÖNETİCİLİK? İLKÖĞRETİM I.KADEME ÖĞRETMENLERİNİN GÖRÜŞLERİ

GÜVEN S.

VIII. International Congress on Research in Education (ICRE), 9 - 11 May 2018

2018

2018

ORTAÖĞRETİM ÖĞRENCİLERİNİN TEHLİKE VE RİSKKELİMELERİNE YÜKLEDİKLERİ ANLAMLARIN BELİRLENMESİ

GÜVEN S., TEKİN E.

VIII. International Congress on Research inEducation (ICRE), 9 - 11 May 2018

2018

2018

ÖĞRENCİLER ARASINDAKİ ZORBALIĞA İLİŞKİN TEMEL EĞİTİM İKİNCİ KADEME ÖĞRETMENLERİNİN GÖRÜŞLERİ

GÜVEN S., KESKİN Ş.

10. uluslararası Eğitim Araştırmaları Kongresi, Nevşehir, Turkey, 27 - 30 April 2018, pp.109 Sustainable Development

2017

2017

OKUL MÜDÜRLERİNİN KULLANDIKLARI GÜÇ TÜRLERİNE İLİŞKİN BRANŞ ÖĞRETMENLERİNİN GÖRÜŞLERİ

GÜVEN S., KULBAK H.

8. ULUSLARASI EĞİTİM YÖNETİMİ FORUMU EYFOR, Ankara, Turkey, 19 - 21 October 2017

2017

2017

ÖĞRETMEN ADAYLARININ KAMU PERSONELİ VE SEÇME SINAVINA (KPSS) İLİŞKİN OLUŞTURDUKLARI GÖRSEL METAFORLAR

GÜVEN S., DAK G.

12. ULUSLARASI EĞİTİM YÖNETİMİ KONGRESİ, Ankara, Turkey, 11 - 13 May 2017

2017

2017

2005-2016 Yılları Arasında Sınıf Yönetimi İle İlgili Yapılmış Lisansüstü Tezlerin İncelenmesi

GÜVEN S., KOCAMAN A., AKBAŞ Y.

VII. Uluslarası Eğitimde Araştırmalar Kongresi, Çanakkale, Turkey, 27 - 29 April 2017

2017

2017

Uzaktan Öğretim Yüksek Lisans Programlarının Etkililiği Konusunda Öğretmen Görüşleri

GÜVEN S., YONGACI AKGÜL M.

Uluslarası Eğitimde Araştırmalar Kongresi, Çanakkale, Turkey, 27 - 29 April 2017

2016

2016

İLKÖĞRETİMDE 2010 2015 YILLARI ARASINDA YAPILAN İŞBİRLİKLİ ÖĞRENME YÖNTEMİ İLE İLGİLİ ARAŞTIRMALAR

GÜVEN S., Çallı ÖZDEL İ.

15. ULUSLARASI SINIF ÖĞRETMENLİĞİ EĞİTİMİ SEMPOZYUMU, Muğla, Turkey, 11 - 14 May 2016, pp.1

2016

2016

SINIF VE BRANŞ ÖĞRETMENLERİNİN SINIF YÖNETİMİNDE KARŞILAŞTIKLARI İSTENMEYEN DAVRANIŞLARLA BAŞ ETME YOLLARI

GÜVEN S., Çallı ÖZDEL İ.

15. ULUSLARASI KATILIMLI SINIF ÖĞRETMENLİĞİ EĞİTİMİ SEMPOZYUMU, Muğla, Turkey, 11 - 14 May 2016, pp.1

2016

2016

ÖĞRETMEN ADAYLARININ BAKIŞ AÇISI İLE EĞİTİM FAKÜLTELERİ

GÜVEN S.

VIII. ULUSLARASI EĞİTİM ARAŞTIRMALARI KONGRESİ, Çanakkale, Turkey, 5 - 08 May 2016, pp.1

2012

2012

SINIF ÖĞRETMENİ ADAYLARININ RİSK KAVRAMINA BAKIŞ AÇILARI VE RİSK AİGILARININ İNCELENMESİ

GÜVEN B., GÜVEN S.

11. ULUSAL SINIF ÖĞRETMENLİĞİ KONGRESİ, Rize, Turkey, 24 - 26 May 2012

2012

2012

sınıf Öğretmeni Adaylarının Risk Kavramına Bakış açıları ve Risk Algılarının İncelenmesi

GÜVEN B., GÜVEN S.

11. Ulusal Sınıf Öğretmenliği Eğitimi Sempozyumu, Rize, Turkey, 24 - 26 May 2012

2012

2012

SINIF ÖĞRETMENİ ADAYLARININ RİSK KAVRAMINA BAKIŞ AÇILARI VE RİSK AİGILARININ İNCELENMESİ

GÜVEN B., GÜVEN S.

11. ULUSAL SINIF ÖĞRETMENLİĞİ KONGRESİ, Rize, Turkey, 24 - 26 May 2012

2011

2011

The Categorızatıon Hıgher Educatıon Process By Metaphors A Qualıtave Study About Dıffıcultıes And Necessıtıes

GÜVEN S.

III. İnternational Congress Of Educational Research, Girne, Cyprus (Kktc), 4 - 07 May 2011

2010

2010

Derse Katılım ve Öğrenme

GÜVEN S., ŞAHİN TAŞKIN Ç.

II. Uluslarası Eğitim Araştırmaları Kongresi, Antalya, Turkey, 4 - 07 May 2010

2009

2009

İlkokuma Yazma Öğretiminde Başarıyı arttırma Programının Etkililiği Model OYÖBA

GÜVEN B., GÜVEN S.

8. Ulusal Sınıf Öğretmenliği Eğitimi Sempozyumu, Eskişehir, Turkey, 21 - 23 May 2009

2007

2007

Sınıf Öğretmeni adaylarının Bilgisayar ve İnternet Kullanma Düzeylerinin İncelenmesi Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi Örneği

GÜVEN B., İLERİ S.

. Uluslarası bilgisayar ve Öğretim teknolojileri Sempozyumu, Çanakkale, Turkey, 16 - 18 May 2007

2006

2006

İlköğretim Öğrencilerinin Sosyal Bilgiler Dersinde Oluşturdukları Metaforlara İlişkin İnceleme

GÜVEN B., İLERİ S.

XV. Ulusal eğitim Bilimleri Kongresi, Muğla, Turkey, 13 - 15 September 2006

Books & Book Chapters

2023

2023

ÖĞRETMENLERİN SENDİKAL ÖRGÜTLENMEYE İLİŞKİN GÖRÜŞLERİ

GÜVEN S., İBAÇOĞLU T.

in: Eğitim Bilimlerinde Araştırmalar, Nursen AZİZOĞLU & Bülent PEKDAĞ, Editor, Livre de Lyon, pp.145-166, 2023

2022

2022

NEDEN EĞİTİM KURUMLARINDA ÖRGÜTSEL DAVRANIŞ?

GÜVEN S.

in: EĞİTİM KURUMLARINDA ÖRGÜTSEL DAVRANIŞ KONULARI I, GÜVEN, S., Editor, NOBEL YAYINCILIK, pp.1-14, 2022

2022

2022

KADIN YÖNETİCİLERDE CAM TAVAN SENDROMU

GÜVEN S., UÇAR M.

in: EĞİTİM KURUMLARINDA ÖRGÜTSEL DAVRANIŞ KONULARI II NEGATİF ÖRGÜTSEL DAVRANIŞ, GÜVEN, S., Editor, NOBEL YAYINCILIK, pp.225-246, 2022

2016

2016

Stres ve Stresle Başa Çıkma

GÜVEN S.

in: Etkili İletişim, Bülent GÜVEN, Editor, Pegem Akademi, Ankara, pp.126-137, 2016

2014

2014

SINIF ORTAMINDA ÖĞRENCİLERİ GÜDÜLEMEK

GÜVEN S.

in: SINIF YÖNETİMİ, "ARSLAN H.", Editor, Paradigma, İstanbul, pp.225-240, 2014

2013

2013

STRES VE STRESLE BAŞA ÇIKMA

GÜVEN S.

in: ETKİLİ İLETİŞİM, "GÜVEN, B.", Editor, Pegem Yayınları, Ankara, pp.126-137, 2013

2011

2011

ÖĞRETMEN YETİŞTİRME POLİTİKALARI

GÜVEN S., KARSLI M. D.

in: TÜRKİYE'DE ÖĞRETMEN YETİŞTİRME, SONGÜL A. KİLİMCİ, Editor, Pegem A Yayıncılık, Ankara, pp.53-83, 2011

Activities in Scientific Journals

2017 - Continues

2017 - Continues

JOURNAL OF AWARENESS

Committee Member

Scientific Refereeing

September 2015

September 2015

Eğitimde Kuram ve Uygulama

Other journals

Awards

January 2023

January 2023

Memursen Tez ÖdülleriSustainable Development

Memur Sen AkademiCitations

Total Citations (WOS): 1

h-index (WOS): 1