Doç.Dr.

SİBEL GÜVEN


Eğitim Fakültesi

Temel Eğitim

Sınıf Eğitimi

Eğitim Bilgileri

2008 - 2012

2008 - 2012

Doktora

Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi, Eğitim Fakültesi, Eğitim Yönetimi Ve Denetimi, Türkiye

2004 - 2007

2004 - 2007

Yüksek Lisans

Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi, Eğitim Fakültesi, İlköğretim Bölümü, Türkiye

2000 - 2004

2000 - 2004

Lisans

Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi, Eğitim Fakültesi-İlköğretim Bölümü, Sınıf Öğretmenliği A.B.D., Türkiye

Yaptığı Tezler

2012

2012

Doktora

İlköğretimde Sınıf Yönetiminin Etkililiği

Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi, Eğitim Bilimleri, Eğitim Yönetimi Ve Denetimi

2007

2007

Yüksek Lisans

SOSYAL HİZMETLER VE ÇOCUK ESİRGEME KURUMUNA AİT YUVALARDA BARINAN İLKÖĞRETİM 1. KADEME 2. DEVRE ÖĞRENCİLERİNİN DERSLERE KATILIMI VE BUNUN ÖĞRENMEYE ETKİSİ

Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi, İlköğretim, Sınıf Öğretmenliği

Yabancı Diller

B1 Orta

B1 Orta

İngilizce

Sertifika, Kurs ve Eğitimler

2004

2004

İngilizce-Advanced

Yabancı Dil

Çanakkale Çağ Dil Yabancı Dil Kursu

2004

2004

Bilgisayar İşletmenliği Kursu

Bilişim

Denizli Vali Vefki Ertür Kız Meslek lisesi

Araştırma Alanları

Sosyal ve Beşeri Bilimler, Eğitim, Eğitim Bilimleri, Eğitim Yönetimi ve Teftiş, Eğitim Yönetimi ve Planlaması, İlköğretim, Sınıf Öğretmenliği

Akademik Unvanlar / Görevler

2018 - Devam Ediyor

2018 - Devam Ediyor

Doç.Dr.

Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi, Eğitim Fakültesi, Temel Eğitim

2018 - Devam Ediyor

2018 - Devam Ediyor

Dr.Öğr.Üyesi

Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi, Eğitim Fakültesi, İlköğretim

2004 - Devam Ediyor

2004 - Devam Ediyor

Araştırma Görevlisi Dr.

Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi, Eğitim Fakültesi, İlköğretim

2016 - 2018

2016 - 2018

Dr.Öğr.Üyesi

Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi, Eğitim Fakültesi, İlköğretim

Verdiği Dersler

Yüksek Lisans

Yüksek Lisans

İLKÖĞRETİMDE ÖRGÜTSEL DAVRANIŞ

Yüksek Lisans

Yüksek Lisans

İLKÖĞRETİMDE SINIF YÖNETİMİNİN ETKİLİLİĞİ

SCI, SSCI ve AHCI İndekslerine Giren Dergilerde Yayınlanan Makaleler

Diğer Dergilerde Yayınlanan Makaleler

2020

2020

Karar Verme Surecinde Motivasyon ve YaratIcılığın Etkilerine İlişkin Ögretmen Görüşleri

Güven S. , Gediz B. Ö. , Kosukoğlu N.

AKDENİZ EĞİTİM ARAŞTIRMALARI DERGİSİ , cilt.14, ss.41-69, 2020 (Hakemli Üniversite Dergisi)

2020

2020

Organizational Justice and Being a Woman; What Female Lecturers Say

Güven S. , Güven B.

International Journal of Progressive Education, cilt.16, ss.302-311, 2020 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

2019

2019

İLKÖĞRETİM OKUL MÜDÜRLERİNİN RİSK, RİSK DURUMLARI VE RİSK YÖNETİM YAKLAŞIMLARINA İLİŞKİN GÖRÜŞLERİ

ÖZKAN Z., GÜVEN S.

Uluslararası Sosyal ve Beşeri Bilimler Araştırma Dergisi, cilt.6, ss.3644-3665, 2019 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

2018

2018

Opinions of Grade 11 Secondary School Students About What is Classroom Management

GÜVEN S.

International Journal of Scientific and Technological Research, cilt.4, ss.127-138, 2018 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

2018

2018

SINIF YÖNETİMİNDE İLETİŞİM, İLETİŞİM ENGELLERİ VE SURİYELİ ÖĞRENCİLER

GÜVEN S. , İŞLEYEN H.

International Journal of Social Humanities Sciences Research (JSHSR), cilt.5, ss.1293-1308, 2018 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

2018

2018

OKUL MÜDÜRLERİNİN KULLANDIKLARI GÜÇ TÜRLERİNE VE ÖRGÜTSEL SESSİZLİĞE İLİŞKİN BRANŞ ÖĞRETMENLERİNİN GÖRÜŞLERİ

GÜVEN S. , KULBAK H., BURUNSUZOĞLU E. N.

International Journal of Social Humanities Sciences Research (JSHSR), cilt.5, ss.241-252, 2018 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

2017

2017

Öğretmen Adaylarının Kamu Personel ve Seçme Sınavına (KPSS) İlişkin Oluşturdukları Görsel Metaforlar

GÜVEN S. , DAK G.

Eğitim ve İnsani Bilimler Dergisi: Teori ve Uygulama, cilt.8, ss.1-16, 2017 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

2017

2017

Okul Yöneticilerinin Göreve Yeni Başlayan Sınıf Öğretmenlerinin Sınıf Yönetimini Gerçekleştirebilme Düzeylerine İlişkin Görüşleri

GÜVEN S. , ÖZKAN z., ÖZÇELİK Ç.

Trakya Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi, cilt.7, ss.618, 2017 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

2017

2017

Eğitim Bilimlerinin Gelişimi

GÜVEN S.

İlköğretim Online (elektronik), cilt.16, ss.1-3, 2017 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

2017

2017

Sınıf Öğretmeni Adaylarının Risk Kavramına Bakış Açıları ve Risk Algılarının İncelenmesi

GÜVEN B. , GÜVEN S.

Journal of Turkish Studies, cilt.12, ss.323-338, 2017 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

2017

2017

SINIF ÖĞRETMENLERİ SINIFTA DUYGULARINI NASIL YÖNLENDİRİRLER VE DUYGU YÖNETİMİNİ NASIL SAĞLARLAR?

GÜVEN S. , DÜNDAR A., DİNÇSOY K.

International Journal of Language Academy, cilt.5, ss.493-505, 2017 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

2009

2009

İlköğretim Öğrencilerinin Sosyal Bilgiler Dersinde Metafor Oluşturma Becerilerine İlişkin Nicel Bir İnceleme

GÜVEN B. , GÜVEN S.

KASTAMONU ÜNİVERSİTESİ EĞİTİM FAKÜLTESİ DERGİSİ, cilt.17, ss.508-518, 2009 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

2006

2006

Program Değerlendirme Kavramı ve Türkiye de İlköğretimde Program Değerlendirme Çalışmalarına Kuramsal Bakış

GÜVEN B. , GÜVEN S.

Türkiye Sosyal Araştırmalar Dergisi, cilt.10, ss.141-163, 2006 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

Hakemli Kongre / Sempozyum Bildiri Kitaplarında Yer Alan Yayınlar

2018

2018

MESLEK OLARAK YÖNETİCİLİK? İLKÖĞRETİM I.KADEME ÖĞRETMENLERİNİN GÖRÜŞLERİ

GÜVEN S.

VIII. International Congress on Research in Education (ICRE), 9 - 11 Mayıs 2018

2018

2018

ORTAÖĞRETİM ÖĞRENCİLERİNİN TEHLİKE VE RİSKKELİMELERİNE YÜKLEDİKLERİ ANLAMLARIN BELİRLENMESİ

GÜVEN S. , TEKİN E.

VIII. International Congress on Research inEducation (ICRE), 9 - 11 Mayıs 2018

2017

2017

OKUL MÜDÜRLERİNİN KULLANDIKLARI GÜÇ TÜRLERİNE İLİŞKİN BRANŞ ÖĞRETMENLERİNİN GÖRÜŞLERİ

GÜVEN S. , KULBAK H.

8. ULUSLARASI EĞİTİM YÖNETİMİ FORUMU EYFOR, Ankara, Türkiye, 19 - 21 Ekim 2017

2017

2017

ÖĞRETMEN ADAYLARININ KAMU PERSONELİ VE SEÇME SINAVINA (KPSS) İLİŞKİN OLUŞTURDUKLARI GÖRSEL METAFORLAR

GÜVEN S. , DAK G.

12. ULUSLARASI EĞİTİM YÖNETİMİ KONGRESİ, Ankara, Türkiye, 11 - 13 Mayıs 2017

2017

2017

Uzaktan Öğretim Yüksek Lisans Programlarının Etkililiği Konusunda Öğretmen Görüşleri

GÜVEN S. , YONGACI AKGÜL M.

Uluslarası Eğitimde Araştırmalar Kongresi, Çanakkale, Türkiye, 27 - 29 Nisan 2017

2017

2017

2005-2016 Yılları Arasında Sınıf Yönetimi İle İlgili Yapılmış Lisansüstü Tezlerin İncelenmesi

GÜVEN S. , KOCAMAN A., AKBAŞ Y.

VII. Uluslarası Eğitimde Araştırmalar Kongresi, Çanakkale, Türkiye, 27 - 29 Nisan 2017

Bilimsel Dergilerdeki Faaliyetler

2017 - Devam Ediyor

2017 - Devam Ediyor

JOURNAL OF AWARENESS

Editörler Kurulu Üyesi

Bilimsel Hakemlikler

Eylül 2015

Eylül 2015

Eğitimde Kuram ve Uygulama

Diğer Dergiler