Doç.Dr.

SİBEL GÜVEN


Eğitim Fakültesi

Temel Eğitim

Sınıf Eğitimi

Eğitim Bilgileri

2008 - 2012

2008 - 2012

Doktora

Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi, Eğitim Fakültesi, Eğitim Yönetimi Ve Denetimi, Türkiye

2004 - 2007

2004 - 2007

Yüksek Lisans

Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi, Eğitim Fakültesi, İlköğretim Bölümü, Türkiye

2000 - 2004

2000 - 2004

Lisans

Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi, Eğitim Fakültesi-İlköğretim Bölümü, Sınıf Öğretmenliği A.B.D., Türkiye

Yaptığı Tezler

2012

2012

Doktora

İlköğretimde Sınıf Yönetiminin Etkililiği

Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi, Eğitim Bilimleri, Eğitim Yönetimi Ve Denetimi

2007

2007

Yüksek Lisans

SOSYAL HİZMETLER VE ÇOCUK ESİRGEME KURUMUNA AİT YUVALARDA BARINAN İLKÖĞRETİM 1. KADEME 2. DEVRE ÖĞRENCİLERİNİN DERSLERE KATILIMI VE BUNUN ÖĞRENMEYE ETKİSİ

Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi, İlköğretim, Sınıf Öğretmenliği

Araştırma Alanları

Sosyal ve Beşeri Bilimler, Eğitim, Eğitim Bilimleri, Eğitim Yönetimi ve Teftiş, Eğitim Yönetimi ve Planlaması, İlköğretim, Sınıf Öğretmenliği

Verdiği Dersler

Yüksek Lisans

Yüksek Lisans

İLKÖĞRETİMDE ÖRGÜTSEL DAVRANIŞ

Yüksek Lisans

Yüksek Lisans

İLKÖĞRETİMDE SINIF YÖNETİMİNİN ETKİLİLİĞİ

SCI, SSCI ve AHCI İndekslerine Giren Dergilerde Yayınlanan Makaleler

2008

2008

Participation of Primary School Pupils who Stay at Institution of Social Services and Child Protection Dormitories in Social Science Lessons

GÜVEN S. , Taskin C. S.

KURAM VE UYGULAMADA EGITIM BILIMLERI, cilt.8, sa.3, ss.953-961, 2008 (SSCI İndekslerine Giren Dergi) identifier identifier

Diğer Dergilerde Yayınlanan Makaleler

2021

2021

Kariyer Engeli Olarak Cam Tavanin Okullarda Personel Güçlendirmeye Etkisi

UÇAR M., GÜVEN S.

International Journal of Innovative Approaches in Education, cilt.5, 2021 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

2020

2020

İLKOKUL ÖĞRETMENLERİNİN KARİYER ENGELİ OLARAK CAM TAVANA İLİŞKİN GÖRÜŞLERİ

UÇAR M., GÜVEN S.

Route Educational and Social Science Journal, cilt.7, sa.57, ss.215-228, 2020 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

2020

2020

Karar Verme Surecinde Motivasyon ve YaratIcılığın Etkilerine İlişkin Ögretmen Görüşleri

Güven S. , Gediz B. Ö. , Kosukoğlu N.

AKDENİZ EĞİTİM ARAŞTIRMALARI DERGİSİ , cilt.14, sa.33, ss.41-69, 2020 (Hakemli Üniversite Dergisi)

2020

2020

Organizational Justice and Being a Woman; What Female Lecturers Say

Güven S. , Güven B.

International Journal of Progressive Education, cilt.16, sa.4, ss.302-311, 2020 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

2019

2019

İLKÖĞRETİM OKUL MÜDÜRLERİNİN RİSK, RİSK DURUMLARI VE RİSK YÖNETİM YAKLAŞIMLARINA İLİŞKİN GÖRÜŞLERİ

ÖZKAN Z., GÜVEN S.

Uluslararası Sosyal ve Beşeri Bilimler Araştırma Dergisi, cilt.6, sa.44, ss.3644-3665, 2019 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

2018

2018

Opinions of Grade 11 Secondary School Students About What is Classroom Management

GÜVEN S.

International Journal of Scientific and Technological Research, cilt.4, sa.9, ss.127-138, 2018 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

2018

2018

SINIF YÖNETİMİNDE İLETİŞİM, İLETİŞİM ENGELLERİ VE SURİYELİ ÖĞRENCİLER

GÜVEN S. , İŞLEYEN H.

International Journal of Social Humanities Sciences Research (JSHSR), cilt.5, sa.23, ss.1293-1308, 2018 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

2018

2018

OKUL MÜDÜRLERİNİN KULLANDIKLARI GÜÇ TÜRLERİNE VE ÖRGÜTSEL SESSİZLİĞE İLİŞKİN BRANŞ ÖĞRETMENLERİNİN GÖRÜŞLERİ

GÜVEN S. , KULBAK H., BURUNSUZOĞLU E. N.

International Journal of Social Humanities Sciences Research (JSHSR), cilt.5, sa.17, ss.241-252, 2018 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

2018

2018

İLKÖĞRETİM MATEMATİK ÖĞRETMENLERİNİN SINIF YÖNETİMİNE İLİŞKİN GÖRÜŞLERİ KARŞILAŞTIKLARI SORUNLAR VE BUNLARLA BAŞ ETME YOLLARI

ÖZÇELİK ÖZCAN Ç., GÜVEN S.

Route Educational and Social Science Journal, cilt.5, sa.34, ss.615-628, 2018 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

2017

2017

Öğretmen Adaylarının Kamu Personel ve Seçme Sınavına (KPSS) İlişkin Oluşturdukları Görsel Metaforlar

GÜVEN S. , DAK G.

Eğitim ve İnsani Bilimler Dergisi: Teori ve Uygulama, cilt.8, sa.15, ss.1-16, 2017 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

2017

2017

Ulakbim’de Taranan Dergilerde Sınıf Yönetimi Alanında Yayınlanmış Makalelere İlişkin Bir Farkındalık Çalışması

GÜVEN S. , CEYLAN O.

Journal of Awareness, cilt.2, sa.2, ss.43-54, 2017 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

2017

2017

Okul Yöneticilerinin Göreve Yeni Başlayan Sınıf Öğretmenlerinin Sınıf Yönetimini Gerçekleştirebilme Düzeylerine İlişkin Görüşleri

GÜVEN S. , ÖZKAN z., ÖZÇELİK Ç.

Trakya Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi, cilt.7, ss.618, 2017 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

2017

2017

Eğitim Bilimlerinin Gelişimi

GÜVEN S.

İlköğretim Online (elektronik), cilt.16, sa.3, ss.1-3, 2017 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

2017

2017

Sınıf Öğretmeni Adaylarının Risk Kavramına Bakış Açıları ve Risk Algılarının İncelenmesi

GÜVEN B. , GÜVEN S.

Journal of Turkish Studies, cilt.12, ss.323-338, 2017 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

2017

2017

SINIF ÖĞRETMENLERİ SINIFTA DUYGULARINI NASIL YÖNLENDİRİRLER VE DUYGU YÖNETİMİNİ NASIL SAĞLARLAR?

GÜVEN S. , DÜNDAR A., DİNÇSOY K.

International Journal of Language Academy, cilt.5, sa.17, ss.493-505, 2017 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

2016

2016

1933 Yılı Reformundan Günümüze Üniversiteler ve Milli Eğitim Şûraları Kararları

GÜVEN S.

Eğitimde Kuram ve Uygulama, cilt.12, sa.4, ss.928-944, 2016 (ESCI İndekslerine Giren Dergi)

2014

2014

SINIF YÖNETİMİNİN ETKİLİLİĞİNİ ETKİLEYEN FAKTÖRLERE İLİŞKİN OKUL MÜDÜRLERİNİN GÖRÜŞLERİ

GÜVEN S. , Karslı M. D.

Dicle Üniversitesi Ziya Gökalp Eğitim Fakültesi Dergisi, cilt.23, ss.1-24, 2014 (Hakemli Üniversite Dergisi)

2014

2014

Sınıf Yönetiminin Etkililiğini Etkileyen Faktörlere ilişkin Okul Müdürlerinin Görüşleri

GÜVEN S. , KARSLI M. D.

Dicle Üniversitesi Ziya Gökalp Eğitim Fakültesi Dergisi, sa.23, ss.1-25, 2014 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

2014

2014

İLKÖĞRETİMDE SINIF YÖNETİMİNİN ETKİLİLİĞİNİ BELİRLEMEYE YÖNELİK ÖLÇEK GELİŞTİRME

GÜVEN S. , KARSLI M. D.

The Journal of Academic Social Science Studies, cilt.8, ss.367-385, 2014 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

2014

2014

İLKÖĞRETİMDE SINIF YÖNETİMİNİN ETKİLİLİĞİNİ BELİRLEMEYE YÖNELİK ÖLÇEK GELİŞTİRME ÇALIŞMASI

GÜVEN S. , Karslı M. D.

The Journal of Academic Social Science Studies, ss.367-385, 2014 (Hakemli Üniversite Dergisi)

2012

2012

WHAT IS YOK? A Visual Study of Metaphor

Karslı M. D. , GÜVEN S. , Çiftçi İ., BAŞAR M. A. , ARSLAN H.

The National Social Science Journal, cilt.49, sa.2, ss.101-110, 2012 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

2010

2010

TÜRKİYEDE DEVLET EĞİTİM VE İDEOLOJİ

GÜVEN S.

e-İlköğretim Online (elektronik), cilt.9, sa.2, ss.15-17, 2010 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

2010

2010

Türkiye’de Devlet Eğitim ve İdeoloji

GÜVEN S.

Elementary Education Online, cilt.9, sa.2, ss.15-17, 2010 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

2006

2006

PROGRAM DEĞERLENDİRME KAVRAMI VE TÜRKİYE'DE İLKÖĞRETİMDE PROGRAM DEĞERLENDİRME ÇALIŞMALARINA KURAMSAL BİR BAKIŞ

GÜVEN B. , GÜVEN S.

TÜRKİYE SOSYAL ARAŞTIRMALAR DERGİSİ, cilt.10, ss.141-163, 2006 (ESCI İndekslerine Giren Dergi)

2006

2006

Program Değerlendirme Kavramı ve Türkiye de İlköğretimde Program Değerlendirme Çalışmalarına Kuramsal Bakış

GÜVEN B. , GÜVEN S.

Türkiye Sosyal Araştırmalar Dergisi, cilt.10, ss.141-163, 2006 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

Hakemli Kongre / Sempozyum Bildiri Kitaplarında Yer Alan Yayınlar

2020

2020

İlköğretim Okul Müdürlerinin Değişim Yönetimine İlişkin Görüşleri

serdal g., GÜVEN S.

VIIth INTERNATIONAL EURASIANEDUCATIONAL RESEARCH CONGRESS, 10 - 13 Eylül 2020, ss.361-363

2019

2019

FACULTY OF EDUCATION TEACHERS’ VIEWS ON EFFECTIVENESS, MANAGERIAL EFFECTIVENESS AND MOBBING

GÜVEN S.

5th INTERNATIONAL CONFERENCE ON LIFELONG EDUCATION and LEADERSHIP FOR ALL, Baku, Azerbaycan, 9 - 11 Temmuz 2019, ss.1

2019

2019

Duygusal Emek ve Ortaöğretimde Öğretmen Olmak Kavramlarına İlişkin Öğrenci Görüşleri

GÜVEN S. , GÜVEN B.

III. Uluslararası Eğitim Bilimleri Ve Sosyal Bilimler Sempozyumu, Nevşehir, Türkiye, 25 - 27 Haziran 2019, ss.138

2019

2019

“Kariyer Engelleri: Cam Tavan” Konusuna İlişkin 2009-2019 Yılları Arasında Yapılan Tezlerin İncelenmesi

GÜVEN S. , UÇAR M.

14. Uluslarası Eğitim Yönetimi Kongresi, İzmir, Türkiye, 2 - 04 Mayıs 2019, ss.100-108

2019

2019

OKUL ÖNCESI EĞITIM ÖĞRETMEN ADAYLARININ İLETIŞIM KAVRAMINA İLIŞKIN GÖRÜŞLERI (ÇANAKKALE ONSEKIZ MART ÜNIVERSITESI ÖRNEĞI)

GÜVEN B. , GÜVEN S.

Ulead 2019 - X. Uluslararası Eğitimde Araştırmalar Kongresi,, Antalya, Türkiye, 20 - 22 Nisan 2019, ss.1

2019

2019

TÜRK EĞİTİM SİSTEMİNİN DEĞERLENDİRİLMESİ, SORUNLARI, GÜÇLÜ VE ZAYIF YÖNLERİNE İLİŞKİN ÖĞRETMEN GÖRÜŞLERİ

GÜVEN S. , GÜVEN B.

Ulead 2019 - X. Uluslararası Eğitimde Araştırmalar Kongresi,, Antalya, Türkiye, 20 - 22 Nisan 2019, ss.1

2018

2018

LİSANS ÜSTÜ ÖĞRENCİLERİNİN LİSANSÜSTÜ EĞİTİM VE GERÇEKLİK ŞOKUNA İLİŞKİN GÖRÜŞLERİ

GÜVEN S.

2. ULUSLARASI EĞİTİM BİLİMLERİ VE SOSYAL BİLİMLER SEMPOZYUMU, 2 - 04 Kasım 2018, ss.205-209

2018

2018

ADAY ÖĞRETMENLERİN ADAY ÖĞRETMEN YETİŞTİRME SÜRECİNDE YAŞANAN SORUNLARA İLİŞKİN GÖRÜŞLERİ

GÜVEN S. , KESEN K. K.

II. ULUSLARASI EĞİTİM BİLİMLERİ VE SOSYAL BİLİMLER SEMPOZYUMU, 2 - 04 Kasım 2018, ss.210-221

2018

2018

MESLEK OLARAK YÖNETİCİLİK? İLKÖĞRETİM I.KADEME ÖĞRETMENLERİNİN GÖRÜŞLERİ

GÜVEN S.

VIII. International Congress on Research in Education (ICRE), 9 - 11 Mayıs 2018

2018

2018

ORTAÖĞRETİM ÖĞRENCİLERİNİN TEHLİKE VE RİSKKELİMELERİNE YÜKLEDİKLERİ ANLAMLARIN BELİRLENMESİ

GÜVEN S. , TEKİN E.

VIII. International Congress on Research inEducation (ICRE), 9 - 11 Mayıs 2018

2018

2018

ÖĞRENCİLER ARASINDAKİ ZORBALIĞA İLİŞKİN TEMEL EĞİTİM İKİNCİ KADEME ÖĞRETMENLERİNİN GÖRÜŞLERİ

GÜVEN S. , KESKİN Ş.

10. uluslararası Eğitim Araştırmaları Kongresi, Nevşehir, Türkiye, 27 - 30 Nisan 2018, ss.109

2017

2017

OKUL MÜDÜRLERİNİN KULLANDIKLARI GÜÇ TÜRLERİNE İLİŞKİN BRANŞ ÖĞRETMENLERİNİN GÖRÜŞLERİ

GÜVEN S. , KULBAK H.

8. ULUSLARASI EĞİTİM YÖNETİMİ FORUMU EYFOR, Ankara, Türkiye, 19 - 21 Ekim 2017

2017

2017

ÖĞRETMEN ADAYLARININ KAMU PERSONELİ VE SEÇME SINAVINA (KPSS) İLİŞKİN OLUŞTURDUKLARI GÖRSEL METAFORLAR

GÜVEN S. , DAK G.

12. ULUSLARASI EĞİTİM YÖNETİMİ KONGRESİ, Ankara, Türkiye, 11 - 13 Mayıs 2017

2017

2017

2005-2016 Yılları Arasında Sınıf Yönetimi İle İlgili Yapılmış Lisansüstü Tezlerin İncelenmesi

GÜVEN S. , KOCAMAN A., AKBAŞ Y.

VII. Uluslarası Eğitimde Araştırmalar Kongresi, Çanakkale, Türkiye, 27 - 29 Nisan 2017

2017

2017

Uzaktan Öğretim Yüksek Lisans Programlarının Etkililiği Konusunda Öğretmen Görüşleri

GÜVEN S. , YONGACI AKGÜL M.

Uluslarası Eğitimde Araştırmalar Kongresi, Çanakkale, Türkiye, 27 - 29 Nisan 2017

2016

2016

İLKÖĞRETİMDE 2010 2015 YILLARI ARASINDA YAPILAN İŞBİRLİKLİ ÖĞRENME YÖNTEMİ İLE İLGİLİ ARAŞTIRMALAR

GÜVEN S. , Çallı ÖZDEL İ.

15. ULUSLARASI SINIF ÖĞRETMENLİĞİ EĞİTİMİ SEMPOZYUMU, Muğla, Türkiye, 11 - 14 Mayıs 2016, ss.1

2016

2016

SINIF VE BRANŞ ÖĞRETMENLERİNİN SINIF YÖNETİMİNDE KARŞILAŞTIKLARI İSTENMEYEN DAVRANIŞLARLA BAŞ ETME YOLLARI

GÜVEN S. , Çallı ÖZDEL İ.

15. ULUSLARASI KATILIMLI SINIF ÖĞRETMENLİĞİ EĞİTİMİ SEMPOZYUMU, Muğla, Türkiye, 11 - 14 Mayıs 2016, ss.1

2016

2016

ÖĞRETMEN ADAYLARININ BAKIŞ AÇISI İLE EĞİTİM FAKÜLTELERİ

GÜVEN S.

VIII. ULUSLARASI EĞİTİM ARAŞTIRMALARI KONGRESİ, Çanakkale, Türkiye, 5 - 08 Mayıs 2016, ss.1

2012

2012

SINIF ÖĞRETMENİ ADAYLARININ RİSK KAVRAMINA BAKIŞ AÇILARI VE RİSK AİGILARININ İNCELENMESİ

GÜVEN B. , GÜVEN S.

11. ULUSAL SINIF ÖĞRETMENLİĞİ KONGRESİ, Rize, Türkiye, 24 - 26 Mayıs 2012

2012

2012

sınıf Öğretmeni Adaylarının Risk Kavramına Bakış açıları ve Risk Algılarının İncelenmesi

GÜVEN B. , GÜVEN S.

11. Ulusal Sınıf Öğretmenliği Eğitimi Sempozyumu, Rize, Türkiye, 24 - 26 Mayıs 2012

2012

2012

SINIF ÖĞRETMENİ ADAYLARININ RİSK KAVRAMINA BAKIŞ AÇILARI VE RİSK AİGILARININ İNCELENMESİ

GÜVEN B. , GÜVEN S.

11. ULUSAL SINIF ÖĞRETMENLİĞİ KONGRESİ, Rize, Türkiye, 24 - 26 Mayıs 2012

2011

2011

The Categorızatıon Hıgher Educatıon Process By Metaphors A Qualıtave Study About Dıffıcultıes And Necessıtıes

GÜVEN S.

III. İnternational Congress Of Educational Research, Girne, Kıbrıs (Kktc), 4 - 07 Mayıs 2011

2010

2010

Derse Katılım ve Öğrenme

GÜVEN S. , ŞAHİN TAŞKIN Ç.

II. Uluslarası Eğitim Araştırmaları Kongresi, Antalya, Türkiye, 4 - 07 Mayıs 2010

2009

2009

İlkokuma Yazma Öğretiminde Başarıyı arttırma Programının Etkililiği Model OYÖBA

GÜVEN B. , GÜVEN S.

8. Ulusal Sınıf Öğretmenliği Eğitimi Sempozyumu, Eskişehir, Türkiye, 21 - 23 Mayıs 2009

2007

2007

Sınıf Öğretmeni adaylarının Bilgisayar ve İnternet Kullanma Düzeylerinin İncelenmesi Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi Örneği

GÜVEN B. , İLERİ S.

. Uluslarası bilgisayar ve Öğretim teknolojileri Sempozyumu, Çanakkale, Türkiye, 16 - 18 Mayıs 2007

2006

2006

İlköğretim Öğrencilerinin Sosyal Bilgiler Dersinde Oluşturdukları Metaforlara İlişkin İnceleme

GÜVEN B. , İLERİ S.

XV. Ulusal eğitim Bilimleri Kongresi, Muğla, Türkiye, 13 - 15 Eylül 2006

Kitap & Kitap Bölümleri

2016

2016

Stres ve Stresle Başa Çıkma

GÜVEN S.

Etkili İletişim, Bülent GÜVEN, Editör, Pegem Akademi, Ankara, ss.126-137, 2016

2014

2014

SINIF ORTAMINDA ÖĞRENCİLERİ GÜDÜLEMEK

GÜVEN S.

SINIF YÖNETİMİ, "ARSLAN H.", Editör, Paradigma, İstanbul, ss.225-240, 2014

2013

2013

STRES VE STRESLE BAŞA ÇIKMA

GÜVEN S.

ETKİLİ İLETİŞİM, "GÜVEN, B.", Editör, Pegem Yayınları, Ankara, ss.126-137, 2013

2011

2011

ÖĞRETMEN YETİŞTİRME POLİTİKALARI

GÜVEN S. , KARSLI M. D.

TÜRKİYE'DE ÖĞRETMEN YETİŞTİRME, SONGÜL A. KİLİMCİ, Editör, Pegem A Yayıncılık, Ankara, ss.53-83, 2011

Bilimsel Dergilerdeki Faaliyetler

2017 - Devam Ediyor

2017 - Devam Ediyor

JOURNAL OF AWARENESS

Editörler Kurulu Üyesi

Bilimsel Hakemlikler

Eylül 2015

Eylül 2015

Eğitimde Kuram ve Uygulama

Diğer Dergiler