Publications & Works

Published journal articles indexed by SCI, SSCI, and AHCI

The Effects of PTO Options on Operational Characteristics of Disc Fertilizer Spreader

AMA-AGRICULTURAL MECHANIZATION IN ASIA AFRICA AND LATIN AMERICA, vol.49, no.4, pp.68-74, 2018 (SCI-Expanded) Sustainable Development identifier identifier

Failure rate analyses of cereal combined drills

AFRICAN JOURNAL OF AGRICULTURAL RESEARCH, vol.6, no.6, pp.1322-1329, 2011 (SCI-Expanded) identifier identifier

Effect of different harvest methods on olive yield and work capacity

AFRICAN JOURNAL OF AGRICULTURAL RESEARCH, vol.5, no.23, pp.3246-3250, 2010 (SCI-Expanded) identifier identifier

COMPARISONS OF 540 AND 540E PTO OPERATIONS IN TRACTORS THROUGH LABORATORY TESTS

BULGARIAN JOURNAL OF AGRICULTURAL SCIENCE, vol.16, no.4, pp.526-533, 2010 (SCI-Expanded) Sustainable Development identifier identifier

Comparing of 540 and 540E PTO Operational Characteristics of Tractors in Field Conditions

JOURNAL OF AGRICULTURAL SCIENCES-TARIM BILIMLERI DERGISI, vol.16, no.1, pp.37-45, 2010 (SCI-Expanded) Sustainable Development identifier identifier

Performance comparisions of tractor tire configurations on concrete surface

AMA-AGRICULTURAL MECHANIZATION IN ASIA AFRICA AND LATIN AMERICA, vol.39, no.1, pp.9-13, 2008 (SCI-Expanded) identifier identifier

Articles Published in Other Journals

Noise Exposure in Olive Harvest Mechanization

KSU TARIM VE DOGA DERGISI-KSU JOURNAL OF AGRICULTURE AND NATURE, vol.25, no.2, pp.348-356, 2022 (ESCI) Creative Commons License identifier

Tohumluk Mısır Üretiminde Çalışma Duruşlarının REBA Yöntemi İle Ergonomik Risk Analizi

Tarım Makinaları Bilimi Dergisi, vol.17, no.3, pp.127-138, 2021 (Peer-Reviewed Journal)

Noise Exposure Levels in Black Tea Processing Factories and Its Effects on Employees

JOURNAL OF TEKIRDAG AGRICULTURE FACULTY-TEKIRDAG ZIRAAT FAKULTESI DERGISI, vol.18, no.2, pp.282-291, 2021 (ESCI) identifier

Türkiye’de Tarım Sektöründe Çalışanların Iş Sağlığı ve Güvenliğinin Kanun ve İş Hukuku Kapsamında Değerlendirilmesi

Ankara Üniversitesi Siyasal Bilgiler Fakültesi Dergisi, vol.76, no.2, pp.575-596, 2021 (Peer-Reviewed Journal) Sustainable Development

Şeftali Ağacı Taç Çapı, Yüksekliği ve Budama Süresi İle Budama Artık Miktarı Arasındaki İlişkinin Belirlenmesi

Lapseki Meslek Yüksekokulu Uygulamalı Araştırmalar Dergisi, vol.1, no.1, pp.110-117, 2020 (Peer-Reviewed Journal) Creative Commons License

Eğitim Mobilyaları Standardının (TS EN 1729-1) Ergonomik Yaklaşımlara Uygunluğunun Değerlendirilmesi

Karaelmas İş Sağlığı ve Güvenliği Dergisi, vol.4, no.2, 2020 (Peer-Reviewed Journal)

Ergonomic Evaluation of The Control Layouts of Horticulture Type Tractors Manufactured in Turkey

KSU TARIM VE DOGA DERGISI-KSU JOURNAL OF AGRICULTURE AND NATURE, vol.22, no.6, pp.872-885, 2019 (ESCI) identifier

Kentleşmenin Tarım Alanları Üzerine Etkisinin Uzaktan Algılama ile İncelenmesi–Çanakkale Örneği

Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi Ziraat Fakültesi Dergisi, vol.6, no.1, pp.123-134, 2018 (Peer-Reviewed Journal)

Güney Marmara Kalkınma Bölgesinin Tarımsal Mekanizasyon Düzeyinin Belirlenmesi

Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi Ziraat Fakültesi Dergisi, vol.6, no.1, pp.115-122, 2018 (Peer-Reviewed Journal)

Türkiye’de Traktör Parkı Yenilenme Oranları ve Mekanizasyon Düzeyinin Belirlenmesi

TARIM MAKİNALARI BİLİMİ DERGİSİ, vol.14, no.2, pp.79-87, 2018 (Peer-Reviewed Journal)

Çanakkale ilinin tarla ürünleri artık ve enerji potansiyelinin belirlenmesi

TARIM MAKİNALARI BİLİMİ DERGİSİ, vol.31, pp.240-247, 2016 (Peer-Reviewed Journal)

Çanakkale ilinin tarla ürünleri artık ve enerji potansiyelinin belirlenmesi

Anadolu Tarım Bilimleri Dergisi, vol.31, no.2, pp.240-247, 2016 (Peer-Reviewed Journal)

Türkiye’de Tarımsal ve Hayvansal Atıklardan Biyokömür Üretim Potansiyelinin Belirlenmesi

KSÜ DOĞA BİLİMLERİ DERGİSİ, vol.19, no.4, pp.379-387, 2016 (Peer-Reviewed Journal)

Comparing Operational Characteristics Of 540 Rpm And 750 Rpm Pto In Tractors Through Laboratory Tests

Anadolu Tarım Bilimleri Dergisi, vol.25, no.3, pp.168-174, 2010 (Peer-Reviewed Journal)

Çanakkale ilinde kullanılmış traktör fiyatlarının değerlendirilmesi

NAMIK KEMAL ÜNİVERSİTESİ TEKİRDAĞ ZİRAAT FAKÜLTESİ DERGİSİ, vol.5, no.3, pp.253-266, 2008 (Peer-Reviewed Journal)

Farklı Lastik Tekerlek Düzenlemelerinin Anızlı Arazilerde Traktör Performansı Üzerindeki Etkileri

TARIM MAKİNALARI BİLİMİ DERGİSİ, vol.1, no.1, pp.55-62, 2005 (Peer-Reviewed Journal)

Effects of Different Tire Configurations on Tractor Performance

TURKISH JOURNAL OF AGRICULTURE AND FORESTRY, vol.29, no.6, pp.461-468, 2005 (Scopus)

Türkiye’de Radyal Traktör Lastiği Kullanımı ve Ek Maliyet Geri Kazanım Periyotlarının Belirlenmesi

Çukurova Üniversitesi Ziraat Fakültesi Dergisi, vol.19, no.4, pp.59-68, 2004 (Peer-Reviewed Journal)

Türkiye’de Üretilen Tarım Traktörlerine Ait Teknik Özellikler

Çukurova Üniversitesi Ziraat Fakültesi Dergisi, vol.19, no.1, pp.17-26, 2004 (Peer-Reviewed Journal)

Bazı Toprak Karakteristiklerinin Çeki Kuvveti Üzerindeki Etkileri

Çukurova Üniversitesi Ziraat Fakültesi Dergisi, vol.19, no.3, pp.63-72, 2004 (Peer-Reviewed Journal)

Türkiye’de Ekonomik Traktör Parkı ve Gelişimi

Çukurova Üniversitesi Ziraat Fakültesi Dergisi, vol.18, no.4, pp.45-52, 2003 (Peer-Reviewed Journal)

Refereed Congress / Symposium Publications in Proceedings

Köprü ve Viyadüklerde Farklı Tekniklerin İş Sağlığı Ve Güvenliği Bakımından Değerlendirilmesi

TRAKYA ÜNİVERSİTELER BİRLİĞİ V. LİSANSÜSTÜ ÖĞRENCİ KONGRESİ , Balıkesir, Turkey, 4 - 05 November 2021, vol.1, no.40258, pp.23-24

Tohumluk Mısır Üretiminde Çalışma Duruşlarının Ergonomik Risk Analizi

33. Ulusal Tarımsal Mekanizasyon ve Enerji Kongresi, Isparta, Turkey, 1 - 03 October 2021, vol.1, no.2, pp.15-16

Mısır Koçanı Soyma Makinasının Gürültü Düzeylerinin Belirlenmesi ve Çalışanlar Üzerindeki Etkilerinin Değerlendirilmesi

33. Ulusal Tarımsal Mekanizasyon ve Enerji Kongresi, Isparta, Turkey, 1 - 03 October 2021, vol.2, no.1, pp.39-40

Zeytin ağacı budama artık potansiyelinin hesaplanmasına yönelik katsayının belirlenmesi

4. Çukurova Uluslararası Bilimsel Araştırmalar Kongresi, Adana, Turkey, 21 - 23 February 2020, pp.150-151

KONTİNÜ ZEYTİNYAĞI TESİSLERİNDE GÜRÜLTÜ DÜZEYLERİNİN BELİRLENMESİ

4. Uluslararası İş Güvenliği ve Çalışan Sağlığı Kongresi, Ankara, Turkey, 12 - 13 April 2019, pp.30-38

Elde Taşınır Tip Zeytin Hasat Makinalarında Gürültü Düzeylerinin Belirlenmesi

4. Uluslararası İş Güvenliği ve Çalışan Sağlığı Kongresi, Ankara, Turkey, 12 - 13 April 2019, pp.497-506

Neural network consistent empirical physical formula construction for traction performance of agricultural machine

IVSS 2018 International Vocational Science Symposium, Antalya, Turkey, 15 - 20 September 2018, pp.230

Bahçe Traktörlerinde Ayak Denetim Elemanlarının Ergonomisi ve Standartlara Uygunluğunun Değerlendirilmesi

31. Ulusal Tarımsal Mekanizasyon ve Enerji Kongresi, Bursa, Turkey, 5 - 07 September 2018, pp.49

Türkiye’de Traktör Parkı Yenilenme Oranları ve Mekanizasyon Düzeyinin Belirlenmesi

31. Ulusal Tarımsal Mekanizasyon ve Enerji Kongresi, Bursa, Turkey, 5 - 07 September 2018, pp.32

Tür-kiye’de Ekonomik Traktör Parkı ve Gelişimi

Ta-rımsal Mekanizasyon 21. Ulusal Kongresi, Turkey, 5 - 07 April 2018

Güney Marmara Kalkınma Bölgesinin Tarımsal Mekanizasyon Düzeyinin Belirlenmesi

2. Çanakkale Tarımı Sempozyumu, Çanakkale, Turkey, 7 - 09 February 2018, pp.80

Kentleşmenin Tarım Üzerine Etkisi–Çanakkale Örneği

II. Çanakkale Tarımı Sempozyumu, Çanakkale, Turkey, 14 - 15 December 2017, pp.45

Determining The Effects of Canola Biodiesel on Engine Performance and Torque Rise

IV Scientific Congress Agricultural Machinery, Varna, Bulgaria, 20 - 23 June 2016, pp.17-21

Middle Infrared Drying of Tomato

XXXIV CIOSTA CIGRV Conference, Vienna, Austria, 29 June - 01 July 2011, pp.1

The Effect of Harvest Labor Cost of Some Fruit On The Crop Price

XXXIV CIOSTA CIGR V Conference, Viyana, Austria, 29 June - 01 July 2011, pp.100-105

The effect of infrared drying on ß-carotene and lycopene content of tomato

International Food Ccongress Novel Approaches in Food Industry, İzmir, Turkey, 26 - 29 May 2011, pp.1-2

"Bazı Meyvelerde Hasat Masrafının Ürün Fiyatı Üzerine Etkisi

Çanakkale Tarımı Sempozyumu Dünü, Bugünü, Geleceği, Çanakkale, Turkey, 10 - 11 January 2011, pp.554-560

Diesel Motor Çalışma Karakteristiklerinin Belirlenmesi Üzerine Bir Çalışma

Tarımsal Mekanizasyon 25. Ulusal Kongresi, Isparta, Turkey, 1 - 03 October 2009, pp.375-380

Traktörlerin Ekonomik Kuyruk Mili (540E) Çalışma Karakteristiklerinin Teknik ve Ekonomik Analizi

Tarımsal Mekanizasyon 25. Ulusal Kongresi "Bildiri Kitabı, Isparta, Turkey, 1 - 03 October 2009, pp.11-12

Avrupa Birliği ve Tarım Mühendisliği Öğretim Programları

22. Ulusal Tarımsal Mekanizasyon Kongresi, Aydın, Turkey, 8 - 10 September 2004, pp.59-68

Çukurova Üniversitesi Ders Ortamlarının, Öğrencilerin Antropometrik Boyutlarına Uygunluğu Üzerinde Bir Araştırma

Yöneylem Araştırması/Endüstri Mühendisliği XXIV. Ulusal Kongresi, Adana, Turkey, 15 - 17 June 2004, pp.416-418

Tekstil Fabrikalarında Gürültü Düzeyi ve Etkileri

II. İş Sağlığı ve Güvenliği Kongresi, Adana, Turkey, 5 - 06 May 2003, pp.33-48

The Use of Alcohol and Rape-Seed Oil Based Fuel Mixtures in Tractor and Engines

8th International Congress on Mechanization and Energy in Agriculture, İzmir, Turkey, 15 - 17 October 2002, pp.175-180 Sustainable Development

Türkiye’de ve Dünyada Tarımsal Mekanizasyon Düzeyi ve Gelişimi

TMMOB Tarım Makinaları Sempozyumu ve Sergisi, Mersin, Turkey, 20 November 2001, pp.8-14

Dijital Çağın Tarımsal Üretim Sistemi: Hassas Uygulamalı Tarım Teknolojisi

TMMOB Tarım Makinaları Sempozyumu, Mersin, Turkey, 20 November 2001, pp.93-101 Sustainable Development

İş Yerlerinde Ergonomik Sorunları Belirleme Modeli ve Bazı Uygulamalar

İş Sağlığı-İş Güvenliği Kongresi, Adana, Turkey, 1 - 02 May 2001, pp.297-308

Biçerdöverlerde Gürültü ve Etkileri

8. Ulusal Ergonomi Kongresi, İzmir, Turkey, 25 October 2000, pp.1-8

Levels and Development of Agricultural Mechanisation in Turkey and the World

7th International Concress on Mechanization and Energy in Agriculture, Adana, Turkey, 26 - 27 May 1999, pp.485-490

Survey bases of agricultural machinery reliability and repair-maintenance costs

International Conference on Trends in Agricultural Engineering, PRAGUE, Czech Republic, 15 - 17 September 1999, pp.600-605 identifier

Books & Book Chapters

Tarım Traktörleri

in: Tarım Makinaları Çözümlü Problemleri, Can Ertekin,Adem Comart, Editor, Nobel Yayın Dağıtım, Ankara, pp.231-266, 2022

Termik Motorlar

in: Tarım Makinaları Çözümlü Problemleri, Can Ertekin,Adem Comart, Editor, Nobel Yayın Dağıtım, Ankara, pp.211-230, 2022

Mısır Koçanı Soyma Makinalarında Gürültü Düzeylerinin Belirlenmesi ve Çalışanlar Üzerindeki Etkilerinin Değerlendirilmesi

in: Tarımsal Mekanizasyon ve Enerji Üzerine Güncel Araştırmalar, Deniz YILMAZ Osman GÖKDOĞAN Önder UYSAL Mehmet Emin GÖKDUMAN Ahmet SÜSLÜ, Editor, Akademisyen Yayınevi Kitabevi, Ankara, pp.183-196, 2021

Kesit Alma, Taramalar ve Metin Oluşturma

in: Bilgisayar Destekli Tasarımın Temelleri ve Uygulamalar, Say S.M., Editor, Nobel Yayın Dağıtım, Ankara, pp.45-60, 2018

Ergonomi

Nobel Yayın Dağıtım, Ankara, 2015

Biyokütle Enerjisi

in: TR22 Güney Marmara Bölgesi Yenilenebilir Enerji Araştırması Sonuç Raporu, Prof. Dr. İsmail TARHAN,Prof. Dr. Bedri YÜKSEL, Editor, GMKA, Balıkesir, pp.70-96, 2013 Sustainable Development