Publications & Works

Published journal articles indexed by SCI, SSCI, and AHCI

Articles Published in Other Journals

Sleep Quality in Pregnant Women Considering Maternal Age: A Cross-sectional Study

JOURNAL OF TURKISH SLEEP MEDICINE-TURK UYKU TBB DERGISI, vol.9, no.1, pp.43-50, 2022 (ESCI) Creative Commons License identifier

THE RELATIONSHIP BETWEEN SMARTPHONE ADDICTION, PSYCHOLOGICAL WELL-BEING AND ANXIETY IN MIDWIFERY STUDENTS RECEIVING DISTANCE EDUCATION

International Journal of Health Services Research and Policy, vol.6, no.3, pp.1-13, 2021 (Peer-Reviewed Journal) Sustainable Development

Determination of Gender Perceptions of Nursing and Midwifery Students

International Journal of Health Services Research and Policy, vol.6, no.1, pp.117-127, 2021 (Peer-Reviewed Journal) Creative Commons License

Ebelerin Sosyal Zeka Düzeyleri İle Meslek Algılarının Belirlenmesi

İnönü Üniversitesi Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksek Okulu Dergisi, vol.9, no.1, pp.167-175, 2021 (Peer-Reviewed Journal)

Examining Mental Symptoms According to Physical HealthProblems in Pregnant Women: A Descriptive Study

Turkiye Klinikleri Journal of Nursing Sciences, vol.13, no.3, pp.572-580, 2021 (Peer-Reviewed Journal) Sustainable Development

Sağlık Alanında Çalışmayan Akademisyenlerin Aşı Reddi ile İlgili Görüşlerinin İncelenmesi

Turkiye Klinikleri Journal of Nursing Sciences, vol.13, no.2, pp.287-294, 2021 (Peer-Reviewed Journal) Sustainable Development

Evaluation of Women Having Pap Smear Test byHealth Belief Model Scale

International Journal of Caring Sciences, vol.13, no.1, pp.333-342, 2020 (Peer-Reviewed Journal) Sustainable Development

KNOWLEDGE, OPINIONS AND BEHAVIORS OF THE UNIVERSITYSTUDENTS TOWARDS SEXUALITY AND REPRODUCTIVE HEALTH

ULUSLARARASI HAKEMLİ KADIN HASTALIKLARI VE ANNE ÇOCUK SAĞLIĞI DERGİSİ, vol.13, pp.46, 2018 (Peer-Reviewed Journal)

Hemşirelik Öğrencilerinin İletişim Beceri Düzeylerinin Belirlenmesi

Researcher: Social Science Studies, vol.6, no.2, pp.272-280, 2018 (Peer-Reviewed Journal)

Psychosocial And Behavioral Predictors For Prevention Of Obesity Among Adolescents: A Transtheoretical Model Perspective

International J. of Health Services Research and Policy, vol.3, no.1, pp.22-32, 2018 (Peer-Reviewed Journal) Sustainable Development

Ebelik Öğrencilerinin Mesleki Tercih Hakkında Düşünceleri

Cumhuriyet Üniversitesi Sağlık Bilimleri Enstitüsü Dergisi, vol.2, no.2, pp.15-23, 2017 (Peer-Reviewed Journal)

Bir Ortaokulda Farklı İki Yöntemle Verilen Diyabet Eğitiminin Karşılaştırılması

Zeynep Kamil Tıp Bülteni, vol.48, no.1, pp.1-7, 2017 (Peer-Reviewed Journal) Sustainable Development

Akut Bakım Gereksinimi olan Çocukların Hemşirelik Bakımında Omaha Sistemi nin Kullanılması

FLORENCE NIGHTINGALE JOURNAL OF NURSING-FLORENCE NIGHTINGALE HEMSIRELIK DERGISI, vol.22, no.3, pp.137-144, 2014 (Peer-Reviewed Journal)

Refereed Congress / Symposium Publications in Proceedings

COVİD 19 ve Okul Sağlığı Hemşireliğinin Önemi

II. INTERNATIONAL CONFERENCE ON DIFFERENT ASPECTS OF HEALTH, Çanakkale, Turkey, 26 - 28 May 2021 Sustainable Development

Gestasyonel Diyabet Görülme Sıklığı ve Ebelik Bakımı

7.Uluslararası 11.Ulusal Ebelik Öğrencileri Kongresi, Çanakkale, Turkey, 3 - 04 May 2021 Sustainable Development

Gebe Okuluna Başvuran Gebelerin Distres Düzeylerinin Belirlenmesi

7.Uluslararası 11.Ulusal Ebelik Öğrencileri Kongresi, Çanakkale, Turkey, 3 - 04 May 2021

Adölesanlarda Akıllı Telefon Bağımlılığı ve Okul Sağlığı Hemşiresinin Rolü

2.Uluslararası 3.Ulusal Halk Sağlığı Hemşireliği Online Kongresi, Ankara, Turkey, 7 - 09 January 2021

Çocukluk Çağı Bağışıklamada Aşı Karşıtlığı, Nedenleri Ve Ebe/Hemşirenin Rolü.

International Symposium On Multidisciplinary Approach Towards The Disadvantaged Groups, Çanakkale, Turkey, 22 October 2020 Sustainable Development

Pandemisinde Cinsel Sağlık/Üreme Sağlığı ve Ebe/Hemşirenin Rolü

International Conference On Different Aspects Of Health, Çanakkale, Turkey, 12 November 2020

Gebelik Boyunca Sürdürülen Motivasyonel Görüşmelerin Doğum Tercihi Üzerine Etkisi

3. Uluslararası 4. Ulusal İstanbul Ebelik Günleri Kongresi, İstanbul, Turkey, 8 - 10 October 2020

Hemşirelik ve Ebelik Öğrencilerinin Toplumsal Cinsiyet Algılarının Belirlenmesi

3.Uluslararası 21.Ulusal Halk Sağlığı Kongresi, Antalya, Turkey, 26 - 30 November 2019

Adölesanlarda İnternet Bağımlılığı ve Sağlığa Olumsuz Etkileri

Trakya Üniversiteler Birliği 3. Sağlık Bilimleri Kongresi, 24 - 26 October 2019

Ebelik Öğrencilerinde Mesleki Örgütlenme Tutumunun Belirlenmesi

6.Uluslararasi 10.Ulusal Ebelik Ögrenci Kongresi, Sivas, Turkey, 19 - 21 April 2019, pp.12-14

HIV Pozitif Annelerde Emzirme ve Danışmanlık

2. Uluslararası 20.Ulusal Halk Sağlığı Kongresi, 13 - 17 November 2018 Sustainable Development

İki Üniversitesinin Hemşirelik Öğrencilerinin HPV Aşısına Yönelik Bilgi ve Tutumları

1. Uluslararası 2. Ulusal Halk Sağlığı Hemşireliği Kongresi, Ankara, Turkey, 23 - 26 April 2018, pp.256 Sustainable Development

Ebelik uygulamalarında malpraktis

VIII. Uluslararası Eğitimde Araştırmalar Kongresi, ULEAD 2018 Annual Congress: ICRE, Manisa, Turkey, 9 - 11 May 2018

Otizm Tanısı Alan Birey ve Ailesinin Tanılanmasında Omaha Sisteminin Kullanılması

1. Uluslararası 2. Ulusal Halk Sağlığı Hemşireliği Kongresi, 23 - 26 April 2018

ADOLESANLARDA OBEZİTENİN ÖNLENMESİNDE PSİKOSOSYAL VE DAVRANIŞSAL BELİRLEYİCİLER: TRANSTEORETİK MODEL PERSPEKTİF

2.Uluslarası Kadın Çocuk Sağlığı ve Eğitimi Kongresi, İzmit/Kocaeli, Turkey, 5 - 06 October 2017

Adolesan döneminde obesite ve önlenmesi

4. Uluslararası 8. Ulusal Ebelik Öğrencileri Kongresi, İstanbul, Turkey, 20 April 1917 - 22 April 2017

Türkiye’de son yıllardaki cinsel istismar oranları ve genel bakış

4. Uluslararasi ve 8.Ulusal Ebelik Öğrencileri Kongresi, 20 - 22 April 2017

Kadın Doğum Servisinde Yatan Hastaların Erkek Hemşireler Hakkında Görüşleri.

1. Ulusal Kadın Hastalıkları ve Ana Çocuk Sağlığı Kongresi, İzmir, Turkey, 18 - 19 December 2014, pp.11

Hemşirelik Araştırma ve Uygulamalarında Transteoretik Modelin Kullanımı

14. Ulusal Hemşirelik Kongresi (Uluslararası Katılımlı), Bodrum-Muğla, Turkey, 25 - 27 October 2013

Hemşirelerin Kuram ve Model Kullanım Durumunun incelenmesi Sistematik İnceleme

II. Ulusal Kültürlerarası Hemşirelik Kongresi, Antalya, Turkey, 3 - 05 June 2013

Akut Bakım Gereksinimi Olan Çocukların Hemşirelik Bakımında Omaha Sisteminin Kullanılması

2. Temel Hemşirelik Bakımı Kongresi (Uluslararası Katılımlı), İstanbul, Turkey, 27 - 28 September 2012

Lalapaşa Merkez İlçe de Yaşayan 15 49 Yaş Grubu Kadınların Üreme Sağlığı Durumları

13. Ulusal Halk Sağlığı Kongresi, İzmir, Turkey, 18 - 22 October 2010, vol.35, pp.28-36

Books & Book Chapters

Gender, Culture, Midwifery/Nursing

in: Advances in Health Sciences Research, Plamen Milchev CHERNOPOLSKI,Nelya Lukpanovna SHAPEKOVA,Bilal AK,Behire SANÇAR, Editor, St. Kliment Ohridski University Press, Sofija, pp.132-141, 2020

Romanlarda Kültürel Çeşitlilik ve Geleneksel Sağlık Uygulamaları

in: TÜRKİYE’DE KÜLTÜREL ÇEŞİTLİLİK VE GELENEKSEL SAĞLIK UYGULAMALARI, Tanrıverdi,G, Editor, Rating Academy Ar-Ge Yazılım Yayıncılık Eğitim Danışmanlık ve Org. Tic.Ltd. Şti., Çanakkale, pp.227-240, 2020

The Role of the Nurse in the Management of Nutrition and Physical Activity in Adolescents

in: in: Recent Studies in Health Sciences, Chernopolskı PM, Shapekova Nl, Sançar B, Ak B, Eds.,, Editor, St. Kliment Ohridski University Press, Sofia, pp.556-564, 2019

Mobbing and Its Effects on Nurses Working at the Hospitals

in: Health Sciences Research in The Globalizing World, Alexandrova E., Shapekova N.L, Ak B., Özcanaslan F., Editor, St. Kliment Ohridski University Press,, Sofia, pp.223-230, 2018

Health of Healthcare Professıonals

in: In Recent Researches in Health Sciences, Shapekova N. L.,Özdemir L., Ak B., Şenol V., Yıldız H., Editor, Chambridge Scholars Publishing, İstanbul, pp.618-632, 2018