Publications & Works

Articles Published in Journals That Entered SCI, SSCI and AHCI Indexes

Nurses’ knowledge and experience related to short peripheral venous catheter extravasation

Journal Of Vascular Access, vol.1, no.4, pp.1-6, 2021 (Journal Indexed in SCI Expanded)

Effectiveness of transparent film dressing for peripheral intravenous catheter.

The journal of vascular access, vol.22, pp.135-140, 2021 (Journal Indexed in SCI Expanded) identifier identifier identifier

The Effects of Two Methods on Venipuncture Pain in Children: Procedural Restraint and Cognitive-Behavioral Intervention Package.

Pain management nursing : official journal of the American Society of Pain Management Nurses, 2019 (Journal Indexed in SCI Expanded) Creative Commons License identifier identifier

Phlebitis-related Peripheral Venous Catheterization and the Associated Risk Factors

NIGERIAN JOURNAL OF CLINICAL PRACTICE, vol.21, no.7, pp.827-831, 2018 (Journal Indexed in SCI) identifier identifier identifier

Opinions of Nurses About the Evaluation of Risk of Falling Among Inpatients.

Rehabilitation nursing : the official journal of the Association of Rehabilitation Nurses, vol.42, 2017 (Journal Indexed in SCI) identifier identifier identifier

Care plans using concept maps and their effects on the critical thinking dispositions of nursing students

INTERNATIONAL JOURNAL OF NURSING PRACTICE, vol.18, no.3, pp.233-239, 2012 (Journal Indexed in SCI) identifier identifier identifier

Articles Published in Other Journals

"HEMŞİRELİK UYGULAMALARINDA BÖLÜNME/ KESİNTİ SORUNUNA İLİŞKİN: LİTERATÜR İNCELEMESİ"

Hacettepe Üniversitesi Hemşirelik Fakültesi Dergisi,, vol.1, no.3, pp.1-9, 2021 (Other Refereed National Journals)

Investıgatıon Of Attıtudes Of Nurses In Medıcal Errors And The Affectıng Factors

Acıbadem Üniversitesi Sağlık Bilimleri Dergisi, vol.12, no.2, pp.376-384, 2021 (Refereed Journals of Other Institutions)

Nurses’ Perception of Using Empowering Discourse for Patient Education: A Qualitative Study

International Journal of Caring Sciences, vol.13, no.2, pp.1089-1095, 2020 (Refereed Journals of Other Institutions)

Hemşirelerin Periferik Venöz Kateter Uygulamasına İlişkin Beceri Durumlarının İncelenmesi

ankara ünv. sağlık bilimleri dergisi, 2019 (Refereed Journals of Other Institutions)

Hemşirelerin Periferik Venöz Kateter Uygulamasına İlişkinBeceri Durumlarının İncelenmesi

Ankara Sağlık Bilimleri Dergisi, vol.8, no.2, pp.31-38, 2019 (Other Refereed National Journals)

Healthy Life Behaviors and Physical Activity Level of Health College Students

INTERNATIONAL JOURNAL OF NURSING SCIENCES, vol.12, no.1, pp.257-262, 2019 (Refereed Journals of Other Institutions)

KRONİK HASTALIKLARDA ÖZ ETKİLİLİK ÖLÇEKLERİNİN KULLANIMI:LİTERATÜR TARAMASI

İzmir Kâtip Çelebi Üniversitesi Sağlık Bilimleri Dergisi, vol.3, no.3, pp.159-164, 2018 (Other Refereed National Journals)

Acil Servise Başvuran Bireylerde Düşme Riski ve Etkileyen Faktörlerin İncelenmesi

Hacettepe Üniversitesi Hemşirelik Fakültesi Dergisi, vol.5, no.2, pp.128-137, 2018 (Refereed Journals of Other Institutions)

Hastanede Çalışan Hemşirelerin İş Güvenliği

Sağlık Bilimleri Dergisi, vol.5, no.1, pp.59-64, 2018 (Other Refereed National Journals)

Türkiye’de Hemşirelik Bakım Algısının İncelenmesi

Acıbadem Sağlık Bilimleri Dergisi, vol.8, no.3, pp.163-172, 2017 (Other Refereed National Journals)

The Recommended Solutions of Nursing Students to Bridge the Gap between the School and Practice Areas

INTERNATIONAL JOURNAL OF NURSING SCIENCES, vol.10, no.1, pp.199-208, 2017 (Refereed Journals of Other Institutions)

Extravasation Management of Non-Cytotoxic Medications

Hemşirelikte Eğitim ve Araştırma Dergisi, vol.12, no.3, pp.189-194, 2015 (Refereed Journals of Other Institutions)

"Klimakterik Dönemdeki Kadınlara Olumlu Sağlık Davranışı Kazandırmada Akran Eğitimin Etkisİ"

Ege Üniversitesi Hemşirelik Fakültesi Dergisi, vol., cilt.30, pp.75-90, 2014 (National Refreed University Journal)

Oral care in patients on mechanical ventilation in intensive care unit: literature review

International Journal of Research in Medical Sciences, vol.2, no.3, pp.822, 2014 (Refereed Journals of Other Institutions)

hemşirelik öğrencilerinin klinik ağrı yönetimi

Hacettepe Üniversitesi Hemşirelik Fakültesi Dergisi, vol.1, pp.32-41, 2014 (International Refereed University Journal)

nursing and midwifery students attidues to computer use in healthcare

nursing practice today, vol.1, no.3, pp.147-154, 2014 (Refereed Journals of Other Institutions)

Hemşirelik Öğrencilerinin Etik Karar Verebilme Düzeyi

Turkiye Klinikleri J Med Ethics, vol.21, no.2, pp.79-87, 2013 (International Refereed University Journal)

Sağlık Yüksek Okulu Öğrencilerinin İlk Klinik Stres Düzeyleri

Anadolu Hemşirelik ve Sağlık Bilimleri Dergisi, vol.14, no.4, pp.32-37, 2011 (Other Refereed National Journals)

Kavram Haritası ve Kavram Haritalı Bakım Planı Hazırlanmasına İlişkin Öğrenci Görüşleri

Maltepe Üniversitesi Hemşirelik Bilim ve Sanatı Dergisi,, vol.3, no.3, 2010 (Other Refereed National Journals)

Non prescription medicine usage prevalence in college students receiving education in branch of medical sciences International

International Journal of Caring Sciences, vol.3, no.1, pp.22-28, 2010 (Refereed Journals of Other Institutions)

Sağlık Yüksek Okulu Öğrencilerinin Eleştirel Düşünme Düzeylerinin İncelenmesi

Hacettepe Üniversitesi Hemşirelik Yüksekokulu Dergisi,, vol.16, no.1, pp.39-46, 2009 (Refereed Journals of Other Institutions)

Hastanede Çalışan Hemşirelerin Hizmetiçi Eğitime Yönelik Görüşleri

Uluslar arası İnsan Bilimleri Dergisi, vol.6, no.1, 2009 (Refereed Journals of Other Institutions)

Servis Sorumlu Hemşirelerinin Çalışma Çizelgelerinin Hazırlanmasına İlişkin Uygulama Özelliklerinin Belirlenmesi

Hacettepe Üniversitesi Hemşirelik Fakültesi Dergisi, vol.2, no.12, pp.8-18, 2005 (Other Refereed National Journals)

Refereed Congress / Symposium Publications in Proceedings

Dahili ve Cerrahi Kliniklerinde Yatan Hastaların Hemşirelik Bakım Algıları

Hemşireliği Güçlendirme Sempozyumu , Samsun, Turkey, 12 - 13 May 2022, pp.1-5 Sustainable Development

HEMŞİRELERİN STANDART ÖNLEMLERE UYUMU: LİTERATÜR İNCELEMESİ

5th INTERNATIONAL HEALTH SCIENCE AND LIFE CONGRESS, Burdur, Turkey, 10 - 12 March 2022, pp.1-2

Annelerin Akılcı İlaç kullanımına Yönelik Tutumları ve Reçetesiz İlaç Kullanım Durumlarının İncelenmesi

4.Uluslararası Sağlık Bilimlerinde Multidisipliner Çalışmalar Kongresi, Antalya, Turkey, 18 - 20 February 2022, vol.1, no.1, pp.1

YOĞUN BAKIM HEMŞİRELERİNDE ALARM YORGUNLUĞU VE YÖNETİMİ: LİTERATÜR İNCELEMESİ

5th INTERNATIONAL HEALTH SCIENCE AND LIFE CONGRESS, Burdur, Turkey, 10 - 12 February 2022, pp.1-2

HEMŞİRELİK ÖĞRENCİLERİNİN STANDART ÖNLEMLERE UYUM DURUMU; LİTERATÜR İNCELEMESİ

5. ULUSLARARASI SAĞLIK BİLİMLERİ VE YAŞAM KONGRESİ, Burdur, Turkey, 10 - 12 February 2022, pp.1-2

Yatarak Tedavi Gören Bireylerin Ağız Hijyen Gereksinimleri ve Etkileyen Faktörlerin Değerlendirilmesi

6. Uluslararası, 17. Ulusal Hemşirelik Kongresi, Ankara, Turkey, 19 - 21 December 2019

Hemşirelerin tıbbi hatalarda tutumları

6. Uluslararası, 17. Ulusal Hemşirelik Kongresi, Burdur, Turkey, 19 - 21 December 2019

Hemşirelik ve Empati Kavramı

3. sağlık bilimleri kongresi, Çanakkale, Turkey, 24 - 26 October 2019

Sağlık Yüksekokulu Öğrencilerinin Fiziksel Aktivite Düzeyleri

3. ULUSLARARASI SAĞLIK BİLİMLERİ KONGRESİ, Çanakkale, Turkey, 24 - 26 October 2018

Tıbbi Hatalar ve Nedenleri

1. 2. Uluslararası Sağlık Bilimleri ve Yaşam Kongresi. 24-27 Nisan 2019, Burdur., Burdur, Turkey, 24 - 27 April 2018

Hasta Güçlendirme Ve İlişkili Kavramlar.

2. Uluslararası Sağlık Bilimleri ve Yaşam Kongresi. 24-27 Nisan 2019, Burdur., Burdur, Turkey, 24 - 27 April 2018

Kronik Hastalıklarda Öz Etkililik Ölçeklerinin Kullanımı: Literatür Taraması

1.Uluslararası İç Hastalıkları Hemşireliği Kongresi, Antalya, Turkey, 25 - 27 November 2018

DOĞUM SONRASI KANGURU BAKIMI YAPAN ANNELERĠN SÜTLERĠNĠNBAZI PARAMETRELER AÇISINDAN ĠNCELENMESĠ

1.ULUSLARARASI 5.ULUSAL HEMġĠRELĠKTE GÜNCEL YAKLAġIMLAR KONGRESĠ, Sakarya, Turkey, 15 - 17 November 2018

Hemşirelik Öğrencilerinin Yaratıcı Kişilik Özellikleri Ve Etkileyen Faktörler

5.Ulusal 1.Uluslararası Hemşirelikte Güncel Yaklaşımlar Kongresi, Sakarya, Turkey, 15 - 17 November 2018

Dahiliye Ve Cerrahi Kliniklerinde Yatan Hastaların Hasta Haklarını Kullanma Tutumlarının Belirlenmesi

.Ulusal 1.Uluslararası Hemşirelikte Güncel Yaklaşımlar Kongresi, Sakarya, Turkey, 15 - 17 November 2018

Nurses’ Perception of Using Empowering Discourse for Patient Education: A Qualitative Study”

7. Uluslararası Hemşirelik Yönetimi Kongresi, Antalya, Turkey, 25 - 27 October 2018

Periferik Venöz Kateter Uygulamasında Şeffaf Örtü Kullanım Etkinliğinin İncelenmesi

1. Uluslararası İnovatif Hemşirelik Kongresi, İstanbul, Turkey, 4 - 05 May 2018

Hemşirelik Eğitiminde Sanal Gerçeklik Simülatör Kullanımı.

2. Uluslararası Sağlık Bilimleri ve Yaşam Kongresi. 24-27 Nisan 2019, Burdur., 24 - 27 April 2019

Investigation of Efficiency of Transparent Film Dressing Usage in Peripheral Venous Catheter Application

1. Uluslararası İnovatif Hemşirelik Kongresi., İstanbul, Turkey, 5 - 07 May 2018, pp.80

Acil Servise Başvuran Bireylerde Düşme Riski ve Etkileyen Faktörlerin İncelenmesi

12. Uluslararası Sağlıkta Kalite, Akreditasyon ve Hasta Güvenliği Kongresi, 25 - 28 April 2018

İnmeli Bireylerde Öz Etkililik Ve Yaşam Kalitesi Arasındaki İlişkinin Belirlenmesi.

3nd Internatıonal Congress of Nursıng. Kıbrıs 2019., 7 - 09 March 2018

Hemşirelik Öğrencilerinin İstasyon Tekniğine İlişkin Görüşleri

17. Ulusal Hemşirelik Öğrencileri Kongresi, Turkey, 4 - 06 April 2018

Watson İnsan Bakım Modeli Uygulamasına Bir Örnek: Diyabet Olgusu

5. Uluslararası 16. Ulusal Hemşirelik Kongresi, Ankara, Turkey, 5 - 08 November 2017 Sustainable Development

Sağlık Yüksekokulu Öğrencilerinin Sağlıklı Yaşam Biçimi Davranışlarının Değerlendirilmesi.

5. Uluslararası 16. Ulusal Hemşirelik Kongresi, Ankara, Turkey, 05 November 2016 - 08 November 2017 Sustainable Development

Hemşirelik Öğrencilerinin Akademik Süpervizyona İlişkin Deneyim ve Beklentileri

VII. Uluslararası Eğitimde Araştırmalar Kongresi, Çanakkale, Turkey, 27 - 29 April 2017

Hastanede çalışan hemşirelerin iş güvenliği

5.Uluslararsı 16.Ulusal Hemşirelik Kongresi, 5 - 08 November 2017

WATSON İNSAN BAKIM MODELI UYGULAMASINA BIR ÖRNEK: DIYABET OLGUSU

5.Uluslararası 16.Ulusal Hemşirelik Kongresi, Ankara, Turkey, 5 - 08 November 2017, pp.208-209 Sustainable Development

Hastanede Çalışan Hemşirelerin İş Güvenliği

5. Uluslararası 16. Ulusal Hemşirelik Kongresi, Ankara, Turkey, 5 - 08 November 2017

Hemşirelik I. Sınıf Öğrencilerinin ilk klinik deneyim sonrası yaşadıkları duygular

4. Temel Hemşirelik Bakımı Kongresi, Manisa, Turkey, 25 - 27 May 2017

The Role Of Nurses in The Practice of Traditional and Alternative Medicine

I. Uluslararası Tamamlayıcı Terapiler Ve Destekleyici Bakım Uygulamaları Kongresi, Adana, Turkey, 24 - 26 November 2016

The Role Of Nurses İn The Practice Of Traditional And Alternative Medicine

1st INTERNATIONAL and 3rd NATIONAL CONGRESS ON COMPLEMENTARY THERAPIES AND SUPPORTIME CARE PRACTIES, Antalya, Turkey, 24 - 26 November 2016, pp.320

MOTHERS' OR FATHERS' ARMS? IN NEONATAL PAIN MANAGEMENT

1st INTERNATIONAL and 3rd NATIONAL CONGRESS ON COMPLEMENTARY THERAPIES AND SUPPORTIME CARE PRACTIES, Antalya, Turkey, 24 - 26 November 2016, pp.1

Çocuklarda Fiziksel Tespit Uygulamasının IV Uygulama Ağrısına Etkisi

15th İnternational Eastern Mediterranean Family Medicine Congress, Adana, Turkey, 26 - 29 May 2016, pp.1-2

Altı Şapka Düşünme Tekniğinin Hemşirelik Öğrencilerinin Eleştirel Düşünme Eğilimine Etkisi

II. Hemşirelikte Güncel Sorunlar ve Yaklaşımlar Sempozyumu, Turkey, 10 - 12 April 2014

Yatarak Tedavi Gören Hastaların Ağız Hijyeni Değerlendirmesi,

I. Hemşirelikte Güncel Sorunlar ve Yaklaşımlar Sempozyumu, Denizli, Turkey, 11 - 13 April 2013

Hemşirelerin Otonomi Düzeyleri ve İş Doyumları Arasındaki İlişkinin Belirlenmesi.

Uluslararası Katılımlı 2. Temel Hemşirelik Bakımı Kongresi., İstanbul, Turkey, 27 - 29 September 2012, pp.1

Nöroloji Servisinde Yatan Hastaların Düşme Riski Değerlendirilmesi ve Refakatçı Eğitimleri,

6.Uluslararası Sağlıkta Kalite, Akreditasyon ve Hasta Güvenliği Kongresi, Antalya, Turkey, 18 - 21 April 2012

Student Views On Preparing Concept Map Care Plans

14 th International Nursing Research Conference, Bielsko-Biala, Poland, 9 - 12 November 2010

Sağlık Yüksekokulu Öğrencilerinin Stresle Başetme Tarzlarının Belirlenmesi

Ebelik ve Hemşirelikte Kültürlerarası Yaklaşım Sempozyumu, Çanakkale, Turkey, 9 - 11 April 2009

Hastanede Çalışan Hemşirelerin Hizmet içi Eğitime Yönelik Düşünce, Beklenti ve Sorunları

III. Uluslar Arası Katılımlı Ulusal TSK Hemşirelik Kongresi, Erzurum, Turkey, 8 - 11 May 2007

15-49 Yaş Grubu Kadınların Kullandıkları Aile Planlaması Yöntemlerinin Değerlendirilmesi

4.Uluslararası Üreme Sağlığı ve Aile Planlaması Kongresi, Ankara, Turkey, 20 - 23 April 2005, pp.89-90

The Determination of the Nurses Towards Their İnstitution

II. International Nursing Management Conference, 5 - 09 November 2003

Books & Book Chapters

İntravenöz Girişimler

in: Hemşirelik Saha Referans El Kitabı, Hayriye Ünlü, Editor, Güneş Kitabevi, Ankara, pp.600-620, 2021

güvenlik

in: TAYLOR KLİNİK HEMŞİRELİK BECERİLERİ - Bir Hemşirelik Süreci Yaklaşımı - TAYLOR’S CLINICAL NURSING SKILLS - A Nursing Process Approach, Bektaş H, Editor, Nobel, Ankara, pp.110-127, 2015

Expert Reports