Publications & Works

Articles Published in Journals That Entered SCI, SSCI and AHCI Indexes

An Investigation of the Effectiveness of the Peer Instruction Method on Teaching about Solutions at the High-School Level

EGITIM VE BILIM-EDUCATION AND SCIENCE, vol.44, no.199, pp.127-147, 2019 (Journal Indexed in SSCI) identifier identifier

Articles Published in Other Journals

Comparison of Pre-service Teachers' and Vocational School Students' Perceptions of Distance Education

EURASIAN JOURNAL OF TEACHER EDUCATION, vol.2, no.2, pp.101-112, 2021 (Other Refereed National Journals)

Changing Concepts in Chemistry Curricula and Their Rate of Occurrence in University Entrance Exams

International Online Journal of Educational Sciences, vol.12, no.5, pp.177-194, 2020 (Refereed Journals of Other Institutions)

The Analysis of Chemistry Teachers Exam Questions in Regards to the Revised Bloom's Taxonomy and Their Comparison with OSYM Questions

PAMUKKALE UNIVERSITESI EGITIM FAKULTESI DERGISI-PAMUKKALE UNIVERSITY JOURNAL OF EDUCATION, no.50, pp.449-467, 2020 (Journal Indexed in ESCI) identifier

Kimya Öğretmenlerinin Yazılı Sınavlarının İncelenmesi: Artvin İli Örneği

Erzincan Üniversitesi Erzincan Eğitim Fakültesi Dergisi, vol.22, no.2, pp.371-385, 2020 (National Refreed University Journal)

Trends in PhD theses in Turkish chemistry education (1999-2019)

Eurasian Journal of Educational Research, vol.2020, no.89, pp.201-240, 2020 (Refereed Journals of Other Institutions) identifier

Kimya Öğretmenlerinin Yazılı Sınavlarının İncelenmesi

Erzincan Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi, no.22, pp.371-385, 2020 (Refereed Journals of Other Institutions)

The Analysis of Chemistry Teachers Exam Questions in Regards to the Revised Bloom’xxs Taxonomy and Their Comparison with OSYM Questions

Pamukkale Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi, no.50, pp.449-467, 2020 (Refereed Journals of Other Institutions)

Akran Öğretiminin Etkililiğine İlişkin Öğrenci Görüşleri

BAYBURT EĞİTİM FAKÜLTESİ DERGİSİ, vol.12, no.24, pp.515-526, 2017 (National Refreed University Journal)

Farklı standartta yurtlarda barınan öğrencilerinin akademik başarılarının karşılaştırılması

Ondokuz Mayıs Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi, vol.35, pp.31-44, 2016 (National Refreed University Journal)

Yurdum Evim, Ücretsiz İnternetim Projesinin KYK Yurtlarında Barınan Öğrenciler Üzerinde Etkisine İlişkin Öğrenci Görüşleri

Eğitim ve İnsani Bilimler Dergisi: Teori ve Uygulama, no.11, pp.195-218, 2015 (Other Refereed National Journals)

Refereed Congress / Symposium Publications in Proceedings

Çevrimiçi Derslere Yönelik Üniversite Öğrencilerinin Görüşleri

VIIIth International Eurasian Educational Research Congress, Aksaray, Turkey, 7 - 10 July 2021, pp.1240-1241

ÜNİVERSİTE ÖĞRENCİLERİNİN UZAKTAN EĞİTİMİN ÖLÇME BOYUTUNA YÖNELİK GÖRÜŞLERİ

Uluslararası Covid-19 Sürecinde Eğitimde Yeni Normlar 2, Artvin, Turkey, 21 - 23 June 2021, pp.1

Son Yıllarda Kimya Öğretim Programında Yapılan Sadeleştirmeler

II. Uluslararası Eğitim Araştırmaları Kongresi, 4 - 06 December 2020, pp.1

Kimya eğitimi doktora tezlerinin incelenmesi

6.Ulusal Kimya Eğitim Kongresi, Ankara, Turkey, 2 - 04 May 2019, pp.56