Yayınlar & Eserler

SCI, SSCI ve AHCI İndekslerine Giren Dergilerde Yayınlanan Makaleler

An Investigation of the Effectiveness of the Peer Instruction Method on Teaching about Solutions at the High-School Level

EGITIM VE BILIM-EDUCATION AND SCIENCE, cilt.44, ss.127-147, 2019 (SSCI İndekslerine Giren Dergi) identifier identifier

Diğer Dergilerde Yayınlanan Makaleler

The Analysis of Chemistry Teachers Exam Questions in Regards to the Revised Bloom's Taxonomy and Their Comparison with OSYM Questions

PAMUKKALE UNIVERSITESI EGITIM FAKULTESI DERGISI-PAMUKKALE UNIVERSITY JOURNAL OF EDUCATION, ss.449-467, 2020 (ESCI İndekslerine Giren Dergi) identifier

Kimya Öğretmenlerinin Yazılı Sınavlarının İncelenmesi: Artvin İli Örneği

Erzincan Üniversitesi Erzincan Eğitim Fakültesi Dergisi, cilt.22, ss.371-385, 2020 (Hakemli Üniversite Dergisi)

Trends in PhD theses in Turkish chemistry education (1999-2019)

Eurasian Journal of Educational Research, cilt.2020, ss.201-240, 2020 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri) identifier

Akran Öğretiminin Etkililiğine İlişkin Öğrenci Görüşleri

BAYBURT EĞİTİM FAKÜLTESİ DERGİSİ, cilt.12, ss.515-526, 2017 (Hakemli Üniversite Dergisi)

Farklı standartta yurtlarda barınan öğrencilerinin akademik başarılarının karşılaştırılması

Ondokuz Mayıs Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi, cilt.35, ss.31-44, 2016 (Hakemli Üniversite Dergisi)

Yurdum Evim, Ücretsiz İnternetim Projesinin KYK Yurtlarında Barınan Öğrenciler Üzerinde Etkisine İlişkin Öğrenci Görüşleri

Eğitim ve İnsani Bilimler Dergisi: Teori ve Uygulama, ss.195-218, 2015 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

Hakemli Kongre / Sempozyum Bildiri Kitaplarında Yer Alan Yayınlar

Kimya eğitimi doktora tezlerinin incelenmesi

6.Ulusal Kimya Eğitim Kongresi, Ankara, Türkiye, 2 - 04 Mayıs 2019, ss.56