Publications & Works

Articles Published in Other Journals

Son Dönem Çağatay Türkçesinde -AdUrGAn Yapısının Mahiyeti ve İşlevleri

İTOBİAD, vol.8, no.3, pp.1666-1687, 2019 (Other Refereed National Journals) Creative Commons License

Çağatay Türkçesi Metinlerinde “-DI şahıs eki ėrse” Yapısı ve İşlevleri

Kilitbahir, vol.15, no.15, pp.37-80, 2019 (Other Refereed National Journals)

Son Dönem Çağatay Türkçesiyle Yazılmış Misbâhu’l-Envâr Adlı Eserde İlgi Hâli Çekimi ve Belirtili İsim Tamlamaları Ümit

Researcher: Social Science Studies, vol.7, no.1, pp.271-294, 2019 (Refereed Journals of Other Institutions)

Son Dönem Çağatay Türkçesiyle Yazılmış Misbâhu’xxl-Envâr Adlı Eserde Yükleme ve İlgi Hâli Çekimi

Akademik Araştırmalar Dergisi, vol.6, no.11, pp.405-429, 2019 (Other Refereed National Journals) Creative Commons License

Son Dönem Çağatay Türkçesiyle Yazılmış Misbâhu’l-Envâr Adlı Eserde İlgi Hâli Çekimi ve Belirtili İsim Tamlamaları

Researcher: Social Science Studies, vol.7, no.1, pp.271-294, 2019 (Refereed Journals of Other Institutions) Creative Commons License

). Son Dönem Çağatay Türkçesiyle Yazılmış Bir Siyer Nüshasında Birleşik Fiiller (İnceleme-Çevriyazı-Türkiye Türkçesine Aktarım)

International Journal of Languages’xx Education and Teaching, vol.7, no.1, pp.422-443, 2019 (Refereed Journals of Other Institutions)

Çağatay Türkçesi Eserlerinden Garip Senem Şah (Dil İncelemesi - Metin - Aktarım).

Teke Uluslararası Türkçe Edebiyat Kültür Eğitim Dergisi, vol.6, no.4, pp.2080-2113, 2017 (Refereed Journals of Other Institutions) Creative Commons License

Seyyid Kasımî nin Destanlarında Görülen Eski Anadolu Türkçesi Etkisi

Bozok Üniversitesi İlahiyat Fakültesi Dergisi, vol.2, no.2, pp.63-84, 2012 (National Refreed University Journal) Creative Commons License

Tarihî Metin Aktarımlarında Deyimler Eski Türkiye Türkçesi Türkiye Türkçesi

TEKE Uluslararası Türkçe Edebiyat Kültür Eğitim Dergisi, vol.1, no.1, pp.124-157, 2012 (Refereed Journals of Other Institutions) Creative Commons License

Çağatay Türkçesinde Eklerde Görülen Yuvarlaklaşmalardaki Eski Anadolu Türkçesi Etkisi

Turkish Studies (International periodical For the languages, Literature and History of Turkish or Turkic, vol.5, no.1, pp.309-324, 2010 (Refereed Journals of Other Institutions) Creative Commons License

Refereed Congress / Symposium Publications in Proceedings

Doğu Türklüğünün İslamlaşmasını Konu Alan Hz. İmamlar Tezkirelerindeki "İyi (Temiz, Kutsal) Ruhlara Yönelmek (Dua Etmek) İfadesinin Düşündürdükleri

İnsanın, İnancın ve Mekânın İnşası-II: Değerler ve Kavramlar Uluslararası ve Disiplinlerarası Ruh Sempozyumu Çanakkale, 22-23 Ekim 2020, Çanakkale, Turkey, 20 October 2020, pp.205-2018

Gedâî'nin Şiirlerinin Dil ve Üslubu

Tokat Tarihi ve Kültürü Sempozyumu, Tokat, Turkey, 25 - 26 September 2014, vol.1, no.1, pp.77-92 Creative Commons License

Çağatay Türkçesiyle Yazılan Risâle i Ehl i Dervîş Adlı Eserdeki Alevi Bektaşi İnancı ve Kültürüne Ait Unsurlar

Geçmişten Günümüze Alevilik 1. Uluslararası Sempozyumu, Bingöl, Turkey, 3 - 05 October 2013, vol.1, no.1, pp.461-476 Creative Commons License

Eski Türkiye Türkçesi ve Türkiye Türkçesi Arasında Yalancı Eşdeğerlilik

IV. Uluslararası Dünya Dili Türkçe Sempozyumu, Muğla, Turkey, 22 - 24 December 2011, vol.1, no.1, pp.429-443 Creative Commons License

Çağatay Şairi Seyyid Kasımî nin Destanları Hakkında Bazı Saptamalar

I. Uluslararası Ortak Türk Dili ve Kültürü Araştırmaları Sempozyumu, Çanakkale, Turkey, 26 - 28 October 2001, vol.1, no.1, pp.233-240 Creative Commons License

Books & Book Chapters

Lehçe İçi Aktarma Meselesine Kuramsal Katkılar

in: Nuri Yüce Armağanı, Akar A., Editor, Güncel Yayıncılık, Ankara, pp.75-118, 2017 Creative Commons License

Türk Dili Tarihi

in: Türk Dili Sözlü ve Yazılı Anlatım El Kitabı, Durmuş M., Editor, Grafiker Yayınları, Ankara, pp.21-45, 2013 Creative Commons License

Other Publications