Publications & Works

Articles Published in Other Journals

Temel Eğitim Bölümünde Öğrenimlerini Sürdüren Öğretmen Adaylarının Öğretmenlik Mesleğine Yönelik Kaygı Düzeylerinin İncelenmesi

Eskişehir Osmangazi Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi, vol.2019, no.20, pp.107-122, 2019 (Refereed Journals of Other Institutions)

Temel Eğitim Öğretmen Adayları Tarafından Benimsenen Eğitim Felsefeleri: Çanakkale İli Örneği

Akdeniz Eğitim Araştırmaları Dergisi, vol.12, no.26, pp.99-124, 2018 (Other Refereed National Journals)

An Analysis of Graduate Theses on Early Childhood Education: The Case of Turkey

International Electronic Journal of Elementary Education, vol.10, no.4, pp.583-590, 2018 (Refereed Journals of Other Institutions) identifier

MATEMATİK ÖZYETERLİK ÖLÇEĞİ GELİŞTİRİLMESİ

Sosyal Bilimler Dergisi, vol.4, no.17, pp.328-344, 2017 (Refereed Journals of Other Institutions)

MATEMATİK TUTUM ÖLÇEĞİ GELİŞTİRİLMESİ

SOCIAL SCIENCESSTUDIES JOURNAL, vol.3, no.11, pp.1593-1602, 2017 (Refereed Journals of Other Institutions)

Matematiğe İlişkin Akademik Başarı Özyeterlik ve Tutum Arasındaki İlişkilerin Belirlenmesi

The Journal of Academic Social Science Studies, no.31, pp.343-366, 2015 (Refereed Journals of Other Institutions)

DETERMINING THE RELATIONSHIPS BETWEEN ACADEMIC ACHIEVEMENT SELF EFFICACY AND ATTITUDES TOWARDS MATHS

The Journal Of Academic Social Science Studies, vol.31, no.31, pp.343-366, 2015 (Refereed Journals of Other Institutions)

Opinions of Prospective Class Teachers About Their Proficiency in Using Alternative Assessment Evaluatıon Instruments

Journal of Theory and Practice in Education, vol.11, no.2, pp.438-459, 2015 (Refereed Journals of Other Institutions)

Refereed Congress / Symposium Publications in Proceedings

Investigation of Thesis in The Field of Social Studies Course of Fourth Grade

XV. European Cınference on Social and Behavioral Sciences, Aydın, Turkey, 1 - 03 February 2018

Pre-service Teachers’xx Perceptions of Plagiarism: A Metaphor Based Analysis

XV. European Conference on Social and Behavioral Sciences, 1 - 03 February 2018

Öğretmen Adaylarının Değer Öğretimine İlişkin Görüşlerinin İncelenmesi

VII. International Congress of Educational Research, Muğla, Turkey, 28 - 31 May 2015, pp.113

Sınıf Öğretmeni Adaylarının Değer Öğretimine İlişkin Görüşlerinin İncelenmesi

14. Uluslar Arası Katılımlı Sınıf Öğretmenliği Eğitimi Sempozyumu, Bartın, Turkey, 21 - 23 May 2015, pp.22

Öğrenci Algısına Göre Öğretmen Etik Değerlerinin İncelenmesi

24. Ulusal Eğitim Bilimleri Kongresi, Niğde, Turkey, 16 - 18 April 2015, pp.53

Books & Book Chapters

An Analysis of Graduate Theses on Elementary Education

in: Educational Policy and Research, Arslan, Hasan Dorczak, Roman Dragoescu Urlica, Alina Andreea, Editor, Jagiellonian University Institute of Public Affairs, Krakow, pp.171-178, 2018

Preservice Teachers’ Perceptions of Plagiarism: A Metaphor-Based Analysis

in: Educational Policy and Research, Arslan, Hasan Dorczak, Roman Dragoescu Urlica, Alina Andreea, Editor, Jagiellonian University Institute of Public Affairs, Krakow, pp.233-261, 2018