Publications & Works

Articles Published in Other Journals

Refereed Congress / Symposium Publications in Proceedings

Temel Eğitim Öğretmen Adaylarının Öğretmen Kimlikleri Üzerine Bir Araştırma

1st International Conference on Basic Education, Bursa, Turkey, 29 - 31 March 2018, pp.222-223 Sustainable Development

Investigation of Theses in the Field of Social Studies Course of Fourth Grade

XV. European Conference on Social and Behavioral Sciences, Aydın, Turkey, 1 - 03 February 2018, pp.270

Pre-service Teachers’ Perceptions of Plagiarism: A Metaphor Based Analysis

XV. European Conference on Social and Behavioral Sciences, Aydın, Turkey, 1 - 03 February 2018, pp.54

An Analysis of Graduate Theses on Elementary Education

XV. European Conference on Social and Behavioral Sciences, Aydın, Turkey, 1 - 03 February 2018

Temel Eğitim Öğretmen Adaylarının Sorgulama Becerileri Üzerine Bir Araştırma

IX. International Congress of Educational Research, Ordu, Turkey, 11 - 14 May 2017 Sustainable Development

Temel eğitim öğretmen adayları tarafından benimsenen eğitim felsefelerinin incelenmesi

IX. International Congress of Educational Research, Ordu, Turkey, 11 - 14 May 2017 Sustainable Development

Üniversitedeki Örtük Programa İlişkin Sınıf Öğretmeni Adaylarının Görüşleri: Çanakkale Örneği

16th International Primary Teacher Education Symposium, Lefke, Cyprus (Kktc), 8 - 11 May 2017, pp.71-72

Öğretmen adaylarının kendi kendine öğrenme becerilerinin incelenmesi

7th International Congress of Research in Education, Çanakkale, Turkey, 27 - 29 April 2017

Sınıf Öğretmeni Adaylarının Özel Alan Yeterliklerine İlişkin Özyeterlik Düzeylerinin İncelenmesi

VIII. International Congress of Educational Research, Çanakkale, Turkey, 5 - 08 May 2016

Öğretmen Adaylarının Değer Öğretimine İlişkin Görüşlerinin İncelenmesi

VII. International Congress of Educational Research, Muğla, Turkey, 28 - 31 May 2015, pp.113

Sınıf Öğretmenlerinin Alternatif Ölçme ve Değerlendirme Yöntemlerine Yönelik Tutum Düzeyleri

14. Uluslararası Katılımlı Sınıf Öğretmenliği Eğitimi Sempozyumu, Bartın, Turkey, 21 - 23 May 2015, pp.10

Sınıf Öğretmeni Adaylarının Değer Öğretimine İlişkin Görüşlerinin İncelenmesi

14. Uluslar Arası Katılımlı Sınıf Öğretmenliği Eğitimi Sempozyumu, Bartın, Turkey, 21 - 23 May 2015, pp.22

Öğrenci Algısına Göre Öğretmen Etik Değerlerinin İncelenmesi

24. Ulusal Eğitim Bilimleri Kongresi, Niğde, Turkey, 16 - 18 April 2015, pp.53

Sınıf Öğretmeni Adaylarının Matematiksel Problem Çözmeye Yönelik İnançlarının Belirlenmesi

13. Ulusal Sınıf Öğretmenliği Eğitimi Sempozyumu, Kütahya, Turkey, 29 - 31 May 2014, pp.25

Eğitimde Ölçme Değerlendirme İle İlgili Lisansüstü Tezlerin İncelenmesi: 5N1K

3. Ulusal Eğitim Programları ve Öğretim Kongresi, Gaziantep, Turkey, 7 - 09 May 2014, pp.25

Pre-service Teachers’ Views on Difficulties on Implementation of Process-Oriented Assessment and Evaluation Tools

5th International Conference of Research in Education, Çanakkale, Turkey, 6 - 09 June 2013, pp.10

Opinions of Prospective Teachers on Alternative Assessment-Evaluation Methods

Educational Reform in the 21st Century in Balkan Countries, Bucuresti, Romania, 28 - 30 June 2012, pp.10

A Study on Adequacy of Problem Solving Strategies (At Maths Questions) of Pre-service Primary Teachers

IV. International Congress of Educational Research, İstanbul, Turkey, 4 - 07 May 2012, pp.966-978

Determining The Assessment and Evaluation Self- Efficacy of Pre- Service Primary Teachers

14th International BASOPED Conference 'Evaluation in Education in the Balkan Countries", Belgrade, Serbia, 16 - 18 June 2011, pp.583-590

Sınıf Öğretmeni Adaylarının Bilimsel Araştırma Yöntemlerine İlişkin Öz-yeterlilikleri

” 9. Ulusal Sınıf Öğretmenliği Eğitimi Sempozyumu, Elazığ, Turkey, 20 - 22 May 2010, pp.862-869

Sınıf öğretmeni adaylarının "problem" e bakış açılarına yönelik bir araştırma

VI. Ulusal Sınıf Öğretmenliği Sempozyumu, Eskişehir, Turkey, 27 - 29 April 2007, pp.1

Sınıf öğretmenliği adaylarının matematik öğretimine ilişkin özyeterlilikleri

VI. Ulusal Sınıf Öğretmenliği Sempozyumu, Eskişehir, Turkey, 27 - 29 April 2007, pp.97-105 Sustainable Development

Okul öncesi öğretmenliği adaylarının matematik eğitimine ilişkin özyeterliliklerinin belirlenmesi: Çanakkale ili örneği.

AB Sürecinde Okul Öncesi Eğitimin Geleceği Sempozyumu, Girne, Cyprus (Kktc), 27 - 30 June 2006, pp.132-135 Sustainable Development

Books & Book Chapters

Program okuryazarlığı

in: Okuryazar mıyım , Mehtap ÖZDEN, Editor, Anı Yayıncılık, Ankara, pp.203-225, 2022 Sustainable Development

Eleştirel okuryazarlık

in: Okuryazar mıyım , Mehtap Özden, Editor, Anı Yayıncılık, Ankara, pp.13-31, 2022 Sustainable Development

Hizmet Öncesi Dönemde Öğretmen Adaylarına Mesleki Değerlerin Kazandırılması

in: Öğretmenliğin Mesleki Değerleri Ve Etik, Mustafa ERGÜN, Nermin KARABACAK, İsa KORKMAZ, Mehmet KÜÇÜK, Editor, Anı Yayıncılık, Ankara, pp.293-346, 2018 Sustainable Development

An Analysis of Graduate Theses on Elementary Education

in: Educational Policy and Research, H. Arslan,R. Dorczak,A. D. Urlica Alina, Editor, Jagiellonian University Institute of Public Affairs, Krakow, pp.171-178, 2018

Preservice Teachers’ Perceptions of Plagiarism: A Metaphor-Based Analysis

in: Educational Policy and Research, Arslan, Hasan Dorczak, Roman Dragoescu Urlica, Alina Andreea, Editor, Jagiellonian University Institute of Public Affairs, Krakow, pp.233-261, 2018 Sustainable Development