Doç.Dr.

ALİ SÖNMEZ


Fen Edebiyat Fakültesi

Tarih

Yakınçağ Tarihi

Eğitim Bilgileri

1998 - 2005

1998 - 2005

Doktora

Ankara Üniversitesi, Dil Ve Tarih Coğrafya Fakültesi, Tarih Bölümü, Türkiye

1995 - 1998

1995 - 1998

Yüksek Lisans

Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi, Fen-Edebiyat Fakültesi, Tarih Bölümü, Türkiye

1989 - 1993

1989 - 1993

Lisans

Gazi Üniversitesi, Fen-Edebiyat Fakültesi, Tarih Bölümü, Türkiye

Yaptığı Tezler

2005

2005

Doktora

Zaptiye Teşkilatının Kuruluşu ve Gelişimi

Ankara Üniversitesi, Dil Ve Tarih Coğrafya Fakültesi, Tarih Bölümü

1998

1998

Yüksek Lisans

Hicri 1251-1255 (M. 1835-1839) Tarihli Çanakkale Şer'iye Sicilinin Sosyo-Ekonomik Yapısının Değerlendirilmesi ve Transkiripsiyonu

Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü, Tarih

Araştırma Alanları

Sosyal ve Beşeri Bilimler, Tarih, Yakınçağ Tarihi

Akademik Unvanlar / Görevler

2015 - Devam Ediyor

2015 - Devam Ediyor

Doç.Dr.

Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi, Fen-Edebiyat Fakültesi, Tarih

Diğer Dergilerde Yayınlanan Makaleler

2020

2020

AMERİKA’DA DEVE BİRLİĞİNİN KURULMASI VE BİR OSMANLI DEVE SÜRÜCÜSÜ HACI ALİ (Hİ JOLLY)

SÖNMEZ A.

Uluslararası Sosyal Araştırmalar Dergisi / The Journal of International Social Research, cilt.13, ss.286-306, 2020 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

2020

2020

Binbaşı Mehmed Kemal'in Eserine Göre Mahkeme-i Adalete Duhûl Edilen İlk Kapı: Jandarma Karakolları

SÖNMEZ A.

Uluslararası Sosyal Araştırmalar Dergisi, cilt.13, ss.483-491, 2020 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

2020

2020

ANADOLU’DAN KAÇIRILAN MİRAS: TROYA HAZİNELERİ

Sönmez A.

Avrasya Uluslararası Araştırmalar Dergisi, cilt.8, ss.12-39, 2020 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

2018

2018

OSMANLI DÖNEMİNDEN GÜNÜMÜZE ÇANAKKALE PANAYIRLARI

Sönmez A. , Çalışkan V.

Avrasya Uluslararası Araştırmalar Dergisi, cilt.6, ss.53-71, 2018 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

2014

2014

Osmanlı'da Bürokratik Tartışmalar ve Mali Sorunların Gölgesinde Çemberlitaş'ın Tamiri Meselesi

SÖNMEZ A.

Tarihin Peşinde, cilt.-, ss.1-26, 2014 (Hakemli Üniversite Dergisi)

2013

2013

Ayastefanos Antlaşmasının Gölgesinde ABD Eski Başkanı Grant'ın Türkiye Ziyaret

SÖNMEZ A.

TÜRK DÜNYASI İNCELEMELERİ DERGİSİ, cilt.13, ss.37-55, 2013 (Hakemli Üniversite Dergisi)

2012

2012

Osmanlı Devleti’nde Başarısız Bir Eski Eser Kaçakçılığı Teşebbüsü: Edgar James Banks ve Bismaya Kazısı

SÖNMEZ A.

SDÜ Fen Edebiyat Fakültesi Sosyal Bilimler Dergisi, ss.39-50, 2012 (Hakemli Üniversite Dergisi)

2011

2011

Truva Hazinelerinin Peşinde Bir Hukuk Mücadelesi: Osmanlı Devleti ve Schliemann Davası

SÖNMEZ A.

Ankara Üniversitesi Osmanlı Tarihi Araştırma ve Uygulama Merkezi Dergisi, cilt.3, ss.215-228, 2011 (Hakemli Üniversite Dergisi)

2011

2011

Die Entdeckungund Schmuggeln des “Priamos Schatzes” Nach Osmanischen Quellen

SÖNMEZ A.

Studia Troica, ss.43-56, 2011 (Hakemli Üniversite Dergisi)

2009

2009

Telgrafın Osmanlı İmparatorluğunda Yayılması: Çanakkale Telgraf Hattı Örneği"

SÖNMEZ A.

Ankara Üniversitesi Osmanlı Tarihi Araştırma ve Uygulama Merkezi Dergisi, cilt.2, ss.67-82, 2009 (Hakemli Üniversite Dergisi)

2009

2009

Jandarma Teşkilatının Kuruluşu Sürecinde Baker Paşa’nın Rolü

SÖNMEZ A.

Yakın Dönem Türkiye Araştırmaları Dergisi, cilt.5, ss.153-163, 2009 (Hakemli Üniversite Dergisi)

2009

2009

Heinrich Schliemanns Ausgrabungen in Troianach Osmanischen Quellen

ASLAN R. , SÖNMEZ A. , KÖRPE R.

Studia Troica, ss.237-249, 2009 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

2006

2006

Zaptiye Teşkilatı’nın Düzenlenmesi (1840-1869)

SÖNMEZ A.

Ankara Üniversitesi Tarih Araştırmaları Dergisi, cilt.25, ss.199-219, 2006 (Hakemli Üniversite Dergisi)

2006

2006

Tanzimat’ın İlanı Sırasında İç Güvenliğin Niteliği ve Uygulamaları Üzerine

SÖNMEZ A.

Askeri Tarih Araştırmaları, Genelkurmay ATASE ve Denetleme Başkanlığı Yayınları, cilt.5, ss.43-53, 2006 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

2005

2005

Polis Meclisinin Kuruluşu ve Kaldırılışı (1845-1850)

SÖNMEZ A.

Ankara Üniversitesi Tarih Araştırmaları Dergisi, cilt.24, ss.259-275, 2005 (Hakemli Üniversite Dergisi)

Hakemli Kongre / Sempozyum Bildiri Kitaplarında Yer Alan Yayınlar

2018

2018

Osmanlı Kültürel Miras Algısı Bağlamında Troia Örneği

SÖNMEZ A.

Troia'dan Çanakkale'ye İnsanın, İnancın ve Mekânın İnşası: Değerler ve Şehir Uluslararası Kongresi, Çanakkale, Türkiye, 25 - 27 Ekim 2018, ss.435-453

2018

2018

Tanzimat Fermanının İlanı Sonrasında Zaptiye Teşkilatının Düzenlenmesi ve 1846 Tarihli Asâkir-i Zaptiye Nizamnamesi

SÖNMEZ A.

Uluslararası Dünden Bugüne Jandarma ve Sahil Güvenlik Sempozyumu, Ankara, Türkiye, 2 - 04 Mayıs 2018, ss.2-3

2017

2017

SCHLIEMANN'S SMUGGLING TREASURES OF TROY ACCORDING TO OTTOMAN SOURCES

Sönmez A.

XII. European Conference on Social and Behavioral Sciences, Catania, İtalya, 25 - 28 Ocak 2017, ss.126

2016

2016

İkinci Kanal Harekâtı Hazırlıklarına Bir Örnek: Rumi 1331 Tarihli Deve Talimatnamesi

SÖNMEZ A.

ULUSLARARASI SELÇUK-EFES DEVECİLİK KÜLTÜRÜ VE DEVE GÜREŞLERİ SEMPOZYUMU, İzmir, Türkiye, 17 - 19 Kasım 2016, ss.109-136

2012

2012

Edgar James Banks according to Ottoman Archives

SÖNMEZ A.

113th Annual Meeting of the Archaeological Institute of America, Philadelphia, Amerika Birleşik Devletleri, 5 - 08 Ocak 2012, ss.134-145

2007

2007

Osmanlı Devleti’nde İç Güvenliğin Dönüşümü, Zaptiye Teşkilatından Jandarmaya

SÖNMEZ A.

Ankara Kültür, Dil ve Tarih Yüksek Kurumu İCANAS 38, Ankara, Türkiye, 10 - 15 Eylül 2007, cilt.6, ss.2855-2865

Kitap & Kitap Bölümleri

2018

2018

Traditional Fairs of Rumelia and the Balkans in the Ottoman Period

ÇALIŞKAN V. , SÖNMEZ A.

Research and Development on Social Sciences, Roman Dorczak, Regına Lenart-Gansınıec, Chrıstıan Ruggıero, Mehmet Alı Icbay, Editör, Jagiellonian University, Krakow, ss.523-534, 2018

2018

2018

Tanzimat Fermanının İlanı Sonrasında Zaptiye TeşkilatınınDüzenlenmesi ve 1846 Tarihli Asâkir‐i Zaptiye Nizamnamesi

SÖNMEZ A.

Miras ve Değişim: OSMANLI’DAN CUMHURİYET’EJANDARMA, Prof.Dr. İsmail Hakkı DEMİRCİOĞLUDoç.Dr. Ahmet ÖZCANDoç.Dr. Yücel YİĞİT, Editör, Berikan, Ankara, ss.3-17, 2018

2017

2017

Change In The Understanding Of Antiquities And Early Practices In The Ottoman State (1839-1868)

SÖNMEZ A.

Research on Education, Hasan Arslan -Carmen Sonia Duse -Mehmet Ali Icbay, Editör, E.Bwn, Bialystok, ss.112-118, 2017

2017

2017

19. Yüzyılın İkinci Yarısında Avrupa (1848-1871)

Sönmez A.

Yakınçağ Avrupa Tarihi, Doç.Dr. Hayrettin Pınar, Editör, Anadolu Üniversitesi Yayınları, Eskişehir, ss.58-80, 2017

2013

2013

Osmanlı Modernleşmesi

SÖNMEZ A.

Türkiye Cumhuriyeti Tarihi, Erat, Muhammet, Editör, Kriter Yayınları, İstanbul, ss.1-29, 2013

2012

2012

The Discovery and Smuggling of Priam's Treasure

SÖNMEZ A.

Troy City, Homer Turkey, Uslu, Günay, Editör, Amsterdam University Press W Books, Amsterdam, ss.137-143, 2012

Bilimsel Dergilerdeki Faaliyetler

2015 - Devam Ediyor

2015 - Devam Ediyor

Çanakkale Araştırmaları Türk Yıllığı

Yayın Kurul Üyesi

Bilimsel Hakemlikler

Ağustos 2020

Ağustos 2020

History Studies International Journal of History, 12/4

Diğer İndekslerce Taranan Dergi

Eylül 2019

Eylül 2019

Ankara Üniversitesi Tarih Araştırmaları Dergisi, Sayı: 66

Diğer İndekslerce Taranan Dergi

Mart 2019

Mart 2019

Ankara Üniversitesi Tarih Araştırmaları Dergisi, Sayı: 65

Diğer İndekslerce Taranan Dergi

Aralık 2017

Aralık 2017

Tarih Okulu Dergisi, Sayı: 32

Diğer İndekslerce Taranan Dergi

Ekim 2017

Ekim 2017

Ankara Üniversitesi Osmanlı Tarihi Araştırma ve Uygulama Merkezi dergisi (OTAM), Sayı: 42

Diğer İndekslerce Taranan Dergi

Nisan 2017

Nisan 2017

ATATÜRK YOLU DERGİSİ / JOURNAL OF ATATÜRK YOLU, Sayı: 60

Diğer İndekslerce Taranan Dergi

Mart 2017

Mart 2017

Tarih Okulu Dergisi/Journal of History School, Sayı: 29

Diğer İndekslerce Taranan Dergi

Bilimsel Danışmalıklar

2017 - 2018

2017 - 2018

Kurum veya Organizasyonlar İçin Yapılan Danışmanlık

Troya Hazineleri-Asırlık Hasret Belgeseli

Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi, Fen Edebiyat Fakültesi, Tarih, Türkiye

Etkinlik Organizasyonlarındaki Görevler

Haziran 2019

Haziran 2019

Asayişten Cepheye Milli Mücadelede Jandarma

Bilimsel Kongre / Sempozyum Organizasyonu

Sönmez A.
Ankara, Türkiye

Ocak 2019

Ocak 2019

III. Uluslararası Selçuk-Efes Devecilik Kültürü ve Deve Güreşleri Sempozyumu

Bilimsel Kongre / Sempozyum Organizasyonu

Sönmez A.
İzmir, Türkiye

Ekim 2018

Ekim 2018

Troia'dan Çanakkale'ye İnsanın, İnancın ve Mekânın İnşası Uluslararası Kongresi

Bilimsel Kongre / Sempozyum Organizasyonu

Sönmez A.
Çanakkale, Türkiye

Mayıs 2018

Mayıs 2018

Uluslararası Dünden Bugüne Türkiye'de Jandarma ve Sahil Güvenlik Sempozyumu

Bilimsel Kongre / Sempozyum Organizasyonu

Sönmez A.
Ankara, Türkiye

Ocak 2018

Ocak 2018

II. Uluslararası Selçuk-Efes Devecilik Kültürü ve Deve Güreşleri Sempozyumu

Bilimsel Kongre / Sempozyum Organizasyonu

Sönmez A.
İzmir, Türkiye

Ekim 2016

Ekim 2016

Uluslararası Balkan Tarihi ve Kültürü Sempozyumu

Bilimsel Kongre / Sempozyum Organizasyonu

Sönmez A.
Çanakkale, Türkiye

Mayıs 2015

Mayıs 2015

100. Yılında Çanakkale Savaşları Uluslararası Kongresi

Bilimsel Kongre / Sempozyum Organizasyonu

Sönmez A.
Çanakkale, Türkiye