Prof.ALİ SÖNMEZ


Fen Edebiyat Fakültesi, Tarih

Yakınçağ Tarihi


Research Areas: Social Sciences and Humanities, History, Recent History

Metrics

Publication

33

Project

1

Thesis Advisory

4
UN Sustainable Development Goals

Education Information

1998 - 2005

1998 - 2005

Doctorate

Ankara University, Dil Ve Tarih Coğrafya Fakültesi, Tarih Bölümü, Turkey

1995 - 1998

1995 - 1998

Postgraduate

Canakkale Onsekiz Mart University, Fen-Edebiyat Fakültesi, Tarih Bölümü, Turkey

1989 - 1993

1989 - 1993

Undergraduate

Gazi University, Fen-Edebiyat Fakültesi, Tarih Bölümü, Turkey

Dissertations

2005

2005

Doctorate

Zaptiye Teşkilatının Kuruluşu ve Gelişimi

Ankara University, Dil Ve Tarih Coğrafya Fakültesi, Tarih Bölümü

1998

1998

Postgraduate

Hicri 1251-1255 (M. 1835-1839) Tarihli Çanakkale Şer'iye Sicilinin Sosyo-Ekonomik Yapısının Değerlendirilmesi ve Transkiripsiyonu Sustainable Development

Canakkale Onsekiz Mart University, Sosyal Bilimler Enstitüsü, Tarih

Research Areas

Social Sciences and Humanities, History, Recent History

Academic Titles / Tasks

2021 - Continues

2021 - Continues

Professor

Canakkale Onsekiz Mart University, Fen Edebiyat Fakültesi, Tarih

Articles Published in Other Journals

2021

2021

TANZİMAT’IN İLANI SIRASINDA OSMANLI DEVLETİ’NDE ESKİ ESER POLİTİKASI (1839-1868)

Sönmez A.

SOCIAL MENTALITY AND RESEARCH THINKERS JOURNALS, vol.7, no.52, pp.2942-2953, 2021 (Peer-Reviewed Journal)

2020

2020

AMERİKA’DA DEVE BİRLİĞİNİN KURULMASI VE BİR OSMANLI DEVE SÜRÜCÜSÜHACI ALİ (Hİ JOLLY)

Sönmez A.

Uluslararası Sosyal Araştırmalar Dergisi / The Journal of International Social Research, vol.13, no.71, pp.286-306, 2020 (Peer-Reviewed Journal)

2020

2020

Binbaşı Mehmed Kemal'in Eserine Göre Mahkeme-i Adalete Duhûl Edilen İlk Kapı: Jandarma Karakolları

SÖNMEZ A.

Uluslararası Sosyal Araştırmalar Dergisi, vol.13, no.69, pp.483-491, 2020 (Peer-Reviewed Journal)

2020

2020

AHERITAGE SMUGGLED FROM ANATOLIA: THE TREASURES OF TROİA

Sönmez A.

Avrasya Uluslararası Araştırmalar Dergisi, vol.8, no.21, pp.12-39, 2020 (Peer-Reviewed Journal)

2018

2018

OSMANLI DÖNEMİNDEN GÜNÜMÜZE ÇANAKKALE PANAYIRLARI

Sönmez A., Çalışkan V.

Avrasya Uluslararası Araştırmalar Dergisi, vol.6, no.15, pp.53-71, 2018 (Peer-Reviewed Journal)

2014

2014

Osmanlı'da Bürokratik Tartışmalar ve Mali Sorunların Gölgesinde Çemberlitaş'ın Tamiri Meselesi

SÖNMEZ A.

Tarihin Peşinde, vol.-, no.11, pp.1-26, 2014 (Peer-Reviewed Journal)

2013

2013

Ayastefanos Antlaşmasının Gölgesinde ABD Eski Başkanı Grant'ın Türkiye Ziyaret

SÖNMEZ A.

TÜRK DÜNYASI İNCELEMELERİ DERGİSİ, vol.13, no.1, pp.37-55, 2013 (Peer-Reviewed Journal)

2012

2012

Osmanlı Devleti’nde Başarısız Bir Eski Eser Kaçakçılığı Teşebbüsü: Edgar James Banks ve Bismaya Kazısı

SÖNMEZ A.

SDÜ Fen Edebiyat Fakültesi Sosyal Bilimler Dergisi, no.27, pp.39-50, 2012 (Peer-Reviewed Journal)

2011

2011

Truva Hazinelerinin Peşinde Bir Hukuk Mücadelesi: Osmanlı Devleti ve Schliemann Davası

SÖNMEZ A.

Ankara Üniversitesi Osmanlı Tarihi Araştırma ve Uygulama Merkezi Dergisi, vol.3, no.29, pp.215-228, 2011 (Peer-Reviewed Journal)

2011

2011

Die Entdeckungund Schmuggeln des “Priamos Schatzes” Nach Osmanischen Quellen

SÖNMEZ A.

Studia Troica, no.11, pp.43-56, 2011 (Peer-Reviewed Journal)

2009

2009

Telgrafın Osmanlı İmparatorluğunda Yayılması: Çanakkale Telgraf Hattı Örneği"

SÖNMEZ A.

Ankara Üniversitesi Osmanlı Tarihi Araştırma ve Uygulama Merkezi Dergisi, vol.2, no.25, pp.67-82, 2009 (Peer-Reviewed Journal)

2009

2009

Jandarma Teşkilatının Kuruluşu Sürecinde Baker Paşa’nın Rolü

SÖNMEZ A.

Yakın Dönem Türkiye Araştırmaları Dergisi, vol.5, no.11, pp.153-163, 2009 (Peer-Reviewed Journal)

2009

2009

Heinrich Schliemanns Ausgrabungen in Troianach Osmanischen Quellen

ASLAN R., SÖNMEZ A., KÖRPE R.

Studia Troica, no.18, pp.237-249, 2009 (Peer-Reviewed Journal)

2006

2006

Zaptiye Teşkilatı’nın Düzenlenmesi (1840-1869)

SÖNMEZ A.

Ankara Üniversitesi Tarih Araştırmaları Dergisi, vol.25, no.39, pp.199-219, 2006 (Peer-Reviewed Journal)

2006

2006

Tanzimat’ın İlanı Sırasında İç Güvenliğin Niteliği ve Uygulamaları Üzerine

SÖNMEZ A.

Askeri Tarih Araştırmaları, Genelkurmay ATASE ve Denetleme Başkanlığı Yayınları, vol.5, no.7, pp.43-53, 2006 (Peer-Reviewed Journal)

2005

2005

Polis Meclisinin Kuruluşu ve Kaldırılışı (1845-1850)

SÖNMEZ A.

Ankara Üniversitesi Tarih Araştırmaları Dergisi, vol.24, no.37, pp.259-275, 2005 (Peer-Reviewed Journal)

Refereed Congress / Symposium Publications in Proceedings

2021

2021

Osmanlı Dönemi Troya Kazıları

Sönmez A.

II. Troas Sempozyumu, Çanakkale, Turkey, 9 - 11 April 2021

2018

2018

Osmanlı Kültürel Miras Algısı Bağlamında Troia Örneği

SÖNMEZ A.

Troia'dan Çanakkale'ye İnsanın, İnancın ve Mekânın İnşası: Değerler ve Şehir Uluslararası Kongresi, Çanakkale, Turkey, 25 - 27 October 2018, pp.435-453

2018

2018

Tanzimat Fermanının İlanı Sonrasında Zaptiye Teşkilatının Düzenlenmesi ve 1846 Tarihli Asâkir-i Zaptiye Nizamnamesi

SÖNMEZ A.

Uluslararası Dünden Bugüne Jandarma ve Sahil Güvenlik Sempozyumu, Ankara, Turkey, 2 - 04 May 2018, pp.2-3

2017

2017

SCHLIEMANN'S SMUGGLING TREASURES OF TROY ACCORDING TO OTTOMAN SOURCES

Sönmez A.

XII. European Conference on Social and Behavioral Sciences, Catania, Italy, 25 - 28 January 2017, pp.126

2016

2016

İkinci Kanal Harekâtı Hazırlıklarına Bir Örnek: Rumi 1331 Tarihli Deve Talimatnamesi

SÖNMEZ A.

ULUSLARARASI SELÇUK-EFES DEVECİLİK KÜLTÜRÜ VE DEVE GÜREŞLERİ SEMPOZYUMU, İzmir, Turkey, 17 - 19 November 2016, pp.109-136

2012

2012

Edgar James Banks according to Ottoman Archives

SÖNMEZ A.

113th Annual Meeting of the Archaeological Institute of America, Philadelphia, United States Of America, 5 - 08 January 2012, pp.134-145

2007

2007

Osmanlı Devleti’nde İç Güvenliğin Dönüşümü, Zaptiye Teşkilatından Jandarmaya

SÖNMEZ A.

Ankara Kültür, Dil ve Tarih Yüksek Kurumu İCANAS 38, Ankara, Turkey, 10 - 15 September 2007, vol.6, pp.2855-2865

Books & Book Chapters

2021

2021

ANATOLIAN FAIRS (PANAYIRS) IN THE OTTOMAN PERIOD: THEIR DISTRIBUTION AND MAIN CHARACTERISTICS

Çalışkan V., Sönmez A.

in: The Evaluations and Researches in Social Sciences and Humanities, Assoc. Prof. Dr. Mehmet Sarioglan Dr. M. Fatih Sansar, Editor, Livre de Lyon, Lyon, pp.1-409, 2021

2018

2018

Traditional Fairs of Rumelia and the Balkans in the Ottoman Period

ÇALIŞKAN V., SÖNMEZ A.

in: Research and Development on Social Sciences, Roman Dorczak, Regına Lenart-Gansınıec, Chrıstıan Ruggıero, Mehmet Alı Icbay, Editor, Jagiellonian University, Krakow, pp.523-534, 2018

2018

2018

Tanzimat Fermanının İlanı Sonrasında Zaptiye TeşkilatınınDüzenlenmesi ve 1846 Tarihli Asâkir‐i Zaptiye Nizamnamesi

SÖNMEZ A.

in: Miras ve Değişim: OSMANLI’DAN CUMHURİYET’EJANDARMA, Prof.Dr. İsmail Hakkı DEMİRCİOĞLUDoç.Dr. Ahmet ÖZCANDoç.Dr. Yücel YİĞİT, Editor, Berikan, Ankara, pp.3-17, 2018

2017

2017

Change In The Understanding Of Antiquities And Early Practices In The Ottoman State (1839-1868)

SÖNMEZ A.

in: Research on Education, Hasan Arslan -Carmen Sonia Duse -Mehmet Ali Icbay, Editor, E.Bwn, Bialystok, pp.112-118, 2017

2017

2017

19. Yüzyılın İkinci Yarısında Avrupa (1848-1871)

Sönmez A.

in: Yakınçağ Avrupa Tarihi, Doç.Dr. Hayrettin Pınar, Editor, Anadolu Üniversitesi Yayınları, Eskişehir, pp.58-80, 2017

2013

2013

Osmanlı Modernleşmesi

SÖNMEZ A.

in: Türkiye Cumhuriyeti Tarihi, Erat, Muhammet, Editor, Kriter Yayınları, İstanbul, pp.1-29, 2013

2012

2012

The Discovery and Smuggling of Priam's Treasure

SÖNMEZ A.

in: Troy City, Homer Turkey, Uslu, Günay, Editor, Amsterdam University Press W Books, Amsterdam, pp.137-143, 2012

Activities in Scientific Journals

2015 - Continues

2015 - Continues

Çanakkale Araştırmaları Türk Yıllığı

Publication Committee Member

Scientific Refereeing

August 2020

August 2020

History Studies International Journal of History, 12/4

Other Indexed Journal

September 2019

September 2019

Ankara Üniversitesi Tarih Araştırmaları Dergisi, Sayı: 66

Other Indexed Journal

March 2019

March 2019

Ankara Üniversitesi Tarih Araştırmaları Dergisi, Sayı: 65

Other Indexed Journal

December 2017

December 2017

Tarih Okulu Dergisi, Sayı: 32

Other Indexed Journal

October 2017

October 2017

Ankara Üniversitesi Osmanlı Tarihi Araştırma ve Uygulama Merkezi dergisi (OTAM), Sayı: 42

Other Indexed Journal

April 2017

April 2017

ATATÜRK YOLU DERGİSİ / JOURNAL OF ATATÜRK YOLU, Sayı: 60

Other Indexed Journal

March 2017

March 2017

Tarih Okulu Dergisi/Journal of History School, Sayı: 29

Other Indexed Journal

Scientific Consultations

2017 - 2018

2017 - 2018

Scientific Consultancy

Troya Hazineleri-Asırlık Hasret Belgeseli

Canakkale Onsekiz Mart University, Fen Edebiyat Fakültesi, Tarih, Turkey

Tasks In Event Organizations

Haziran 2019

Haziran 2019

Asayişten Cepheye Milli Mücadelede Jandarma

Scientific Congress

Sönmez A.
Ankara, Turkey

Ocak 2019

Ocak 2019

III. Uluslararası Selçuk-Efes Devecilik Kültürü ve Deve Güreşleri Sempozyumu

Scientific Congress

Sönmez A.
İzmir, Turkey

Ekim 2018

Ekim 2018

Troia'dan Çanakkale'ye İnsanın, İnancın ve Mekânın İnşası Uluslararası Kongresi

Scientific Congress

Sönmez A.
Çanakkale, Turkey

Mayıs 2018

Mayıs 2018

Uluslararası Dünden Bugüne Türkiye'de Jandarma ve Sahil Güvenlik Sempozyumu

Scientific Congress

Sönmez A.
Ankara, Turkey

Ocak 2018

Ocak 2018

II. Uluslararası Selçuk-Efes Devecilik Kültürü ve Deve Güreşleri Sempozyumu

Scientific Congress

Sönmez A.
İzmir, Turkey

Ekim 2016

Ekim 2016

International Symposium on Balkan History and Culture

Scientific Congress

Sönmez A., ACIOĞLU Y.
Çanakkale, Turkey


Invited Talks

February 2021

February 2021

Yitik Miras Zeus Sunağı

Conference

İzmir Büyükşehir Belediyesi-Turkey