Prof.Dr.

ALİ SÖNMEZ


Fen Edebiyat Fakültesi

Tarih

Yakınçağ Tarihi

Eğitim Bilgileri

1998 - 2005

1998 - 2005

Doktora

Ankara Üniversitesi, Dil Ve Tarih Coğrafya Fakültesi, Tarih Bölümü, Türkiye

1995 - 1998

1995 - 1998

Yüksek Lisans

Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi, Fen-Edebiyat Fakültesi, Tarih Bölümü, Türkiye

1989 - 1993

1989 - 1993

Lisans

Gazi Üniversitesi, Fen-Edebiyat Fakültesi, Tarih Bölümü, Türkiye

Yaptığı Tezler

2005

2005

Doktora

Zaptiye Teşkilatının Kuruluşu ve Gelişimi

Ankara Üniversitesi, Dil Ve Tarih Coğrafya Fakültesi, Tarih Bölümü

1998

1998

Yüksek Lisans

Hicri 1251-1255 (M. 1835-1839) Tarihli Çanakkale Şer'iye Sicilinin Sosyo-Ekonomik Yapısının Değerlendirilmesi ve Transkiripsiyonu

Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü, Tarih

Araştırma Alanları

Sosyal ve Beşeri Bilimler, Tarih, Yakınçağ Tarihi

Akademik Unvanlar / Görevler

2021 - Devam Ediyor

2021 - Devam Ediyor

Prof.Dr.

Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi, Fen Edebiyat Fakültesi, Tarih

Diğer Dergilerde Yayınlanan Makaleler

2020

2020

AMERİKA’DA DEVE BİRLİĞİNİN KURULMASI VE BİR OSMANLI DEVE SÜRÜCÜSÜ HACI ALİ (Hİ JOLLY)

SÖNMEZ A.

Uluslararası Sosyal Araştırmalar Dergisi / The Journal of International Social Research, cilt.13, sa.71, ss.286-306, 2020 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

2020

2020

Binbaşı Mehmed Kemal'in Eserine Göre Mahkeme-i Adalete Duhûl Edilen İlk Kapı: Jandarma Karakolları

SÖNMEZ A.

Uluslararası Sosyal Araştırmalar Dergisi, cilt.13, sa.69, ss.483-491, 2020 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

2020

2020

ANADOLU’DAN KAÇIRILAN MİRAS: TROYA HAZİNELERİ

Sönmez A.

Avrasya Uluslararası Araştırmalar Dergisi, cilt.8, sa.21, ss.12-39, 2020 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

2018

2018

OSMANLI DÖNEMİNDEN GÜNÜMÜZE ÇANAKKALE PANAYIRLARI

Sönmez A. , Çalışkan V.

Avrasya Uluslararası Araştırmalar Dergisi, cilt.6, sa.15, ss.53-71, 2018 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

2014

2014

Osmanlı'da Bürokratik Tartışmalar ve Mali Sorunların Gölgesinde Çemberlitaş'ın Tamiri Meselesi

SÖNMEZ A.

Tarihin Peşinde, cilt.-, sa.11, ss.1-26, 2014 (Hakemli Üniversite Dergisi)

2013

2013

Ayastefanos Antlaşmasının Gölgesinde ABD Eski Başkanı Grant'ın Türkiye Ziyaret

SÖNMEZ A.

TÜRK DÜNYASI İNCELEMELERİ DERGİSİ, cilt.13, sa.1, ss.37-55, 2013 (Hakemli Üniversite Dergisi)

2012

2012

Osmanlı Devleti’nde Başarısız Bir Eski Eser Kaçakçılığı Teşebbüsü: Edgar James Banks ve Bismaya Kazısı

SÖNMEZ A.

SDÜ Fen Edebiyat Fakültesi Sosyal Bilimler Dergisi, sa.27, ss.39-50, 2012 (Hakemli Üniversite Dergisi)

2011

2011

Truva Hazinelerinin Peşinde Bir Hukuk Mücadelesi: Osmanlı Devleti ve Schliemann Davası

SÖNMEZ A.

Ankara Üniversitesi Osmanlı Tarihi Araştırma ve Uygulama Merkezi Dergisi, cilt.3, sa.29, ss.215-228, 2011 (Hakemli Üniversite Dergisi)

2011

2011

Die Entdeckungund Schmuggeln des “Priamos Schatzes” Nach Osmanischen Quellen

SÖNMEZ A.

Studia Troica, sa.11, ss.43-56, 2011 (Hakemli Üniversite Dergisi)

2009

2009

Telgrafın Osmanlı İmparatorluğunda Yayılması: Çanakkale Telgraf Hattı Örneği"

SÖNMEZ A.

Ankara Üniversitesi Osmanlı Tarihi Araştırma ve Uygulama Merkezi Dergisi, cilt.2, sa.25, ss.67-82, 2009 (Hakemli Üniversite Dergisi)

2009

2009

Jandarma Teşkilatının Kuruluşu Sürecinde Baker Paşa’nın Rolü

SÖNMEZ A.

Yakın Dönem Türkiye Araştırmaları Dergisi, cilt.5, sa.11, ss.153-163, 2009 (Hakemli Üniversite Dergisi)

2009

2009

Heinrich Schliemanns Ausgrabungen in Troianach Osmanischen Quellen

ASLAN R. , SÖNMEZ A. , KÖRPE R.

Studia Troica, sa.18, ss.237-249, 2009 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

2006

2006

Zaptiye Teşkilatı’nın Düzenlenmesi (1840-1869)

SÖNMEZ A.

Ankara Üniversitesi Tarih Araştırmaları Dergisi, cilt.25, sa.39, ss.199-219, 2006 (Hakemli Üniversite Dergisi)

2006

2006

Tanzimat’ın İlanı Sırasında İç Güvenliğin Niteliği ve Uygulamaları Üzerine

SÖNMEZ A.

Askeri Tarih Araştırmaları, Genelkurmay ATASE ve Denetleme Başkanlığı Yayınları, cilt.5, sa.7, ss.43-53, 2006 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

2005

2005

Polis Meclisinin Kuruluşu ve Kaldırılışı (1845-1850)

SÖNMEZ A.

Ankara Üniversitesi Tarih Araştırmaları Dergisi, cilt.24, sa.37, ss.259-275, 2005 (Hakemli Üniversite Dergisi)

Hakemli Kongre / Sempozyum Bildiri Kitaplarında Yer Alan Yayınlar

2018

2018

Osmanlı Kültürel Miras Algısı Bağlamında Troia Örneği

SÖNMEZ A.

Troia'dan Çanakkale'ye İnsanın, İnancın ve Mekânın İnşası: Değerler ve Şehir Uluslararası Kongresi, Çanakkale, Türkiye, 25 - 27 Ekim 2018, ss.435-453

2018

2018

Tanzimat Fermanının İlanı Sonrasında Zaptiye Teşkilatının Düzenlenmesi ve 1846 Tarihli Asâkir-i Zaptiye Nizamnamesi

SÖNMEZ A.

Uluslararası Dünden Bugüne Jandarma ve Sahil Güvenlik Sempozyumu, Ankara, Türkiye, 2 - 04 Mayıs 2018, ss.2-3

2017

2017

SCHLIEMANN'S SMUGGLING TREASURES OF TROY ACCORDING TO OTTOMAN SOURCES

Sönmez A.

XII. European Conference on Social and Behavioral Sciences, Catania, İtalya, 25 - 28 Ocak 2017, ss.126

2016

2016

İkinci Kanal Harekâtı Hazırlıklarına Bir Örnek: Rumi 1331 Tarihli Deve Talimatnamesi

SÖNMEZ A.

ULUSLARARASI SELÇUK-EFES DEVECİLİK KÜLTÜRÜ VE DEVE GÜREŞLERİ SEMPOZYUMU, İzmir, Türkiye, 17 - 19 Kasım 2016, ss.109-136

2012

2012

Edgar James Banks according to Ottoman Archives

SÖNMEZ A.

113th Annual Meeting of the Archaeological Institute of America, Philadelphia, Amerika Birleşik Devletleri, 5 - 08 Ocak 2012, ss.134-145

2007

2007

Osmanlı Devleti’nde İç Güvenliğin Dönüşümü, Zaptiye Teşkilatından Jandarmaya

SÖNMEZ A.

Ankara Kültür, Dil ve Tarih Yüksek Kurumu İCANAS 38, Ankara, Türkiye, 10 - 15 Eylül 2007, cilt.6, ss.2855-2865

Kitap & Kitap Bölümleri

2018

2018

Traditional Fairs of Rumelia and the Balkans in the Ottoman Period

ÇALIŞKAN V. , SÖNMEZ A.

Research and Development on Social Sciences, Roman Dorczak, Regına Lenart-Gansınıec, Chrıstıan Ruggıero, Mehmet Alı Icbay, Editör, Jagiellonian University, Krakow, ss.523-534, 2018

2018

2018

Tanzimat Fermanının İlanı Sonrasında Zaptiye TeşkilatınınDüzenlenmesi ve 1846 Tarihli Asâkir‐i Zaptiye Nizamnamesi

SÖNMEZ A.

Miras ve Değişim: OSMANLI’DAN CUMHURİYET’EJANDARMA, Prof.Dr. İsmail Hakkı DEMİRCİOĞLUDoç.Dr. Ahmet ÖZCANDoç.Dr. Yücel YİĞİT, Editör, Berikan, Ankara, ss.3-17, 2018

2017

2017

Change In The Understanding Of Antiquities And Early Practices In The Ottoman State (1839-1868)

SÖNMEZ A.

Research on Education, Hasan Arslan -Carmen Sonia Duse -Mehmet Ali Icbay, Editör, E.Bwn, Bialystok, ss.112-118, 2017

2017

2017

19. Yüzyılın İkinci Yarısında Avrupa (1848-1871)

Sönmez A.

Yakınçağ Avrupa Tarihi, Doç.Dr. Hayrettin Pınar, Editör, Anadolu Üniversitesi Yayınları, Eskişehir, ss.58-80, 2017

2013

2013

Osmanlı Modernleşmesi

SÖNMEZ A.

Türkiye Cumhuriyeti Tarihi, Erat, Muhammet, Editör, Kriter Yayınları, İstanbul, ss.1-29, 2013

2012

2012

The Discovery and Smuggling of Priam's Treasure

SÖNMEZ A.

Troy City, Homer Turkey, Uslu, Günay, Editör, Amsterdam University Press W Books, Amsterdam, ss.137-143, 2012

Bilimsel Dergilerdeki Faaliyetler

2015 - Devam Ediyor

2015 - Devam Ediyor

Çanakkale Araştırmaları Türk Yıllığı

Yayın Kurul Üyesi

Bilimsel Hakemlikler

Ağustos 2020

Ağustos 2020

History Studies International Journal of History, 12/4

Diğer İndekslerce Taranan Dergi

Eylül 2019

Eylül 2019

Ankara Üniversitesi Tarih Araştırmaları Dergisi, Sayı: 66

Diğer İndekslerce Taranan Dergi

Mart 2019

Mart 2019

Ankara Üniversitesi Tarih Araştırmaları Dergisi, Sayı: 65

Diğer İndekslerce Taranan Dergi

Aralık 2017

Aralık 2017

Tarih Okulu Dergisi, Sayı: 32

Diğer İndekslerce Taranan Dergi

Ekim 2017

Ekim 2017

Ankara Üniversitesi Osmanlı Tarihi Araştırma ve Uygulama Merkezi dergisi (OTAM), Sayı: 42

Diğer İndekslerce Taranan Dergi

Nisan 2017

Nisan 2017

ATATÜRK YOLU DERGİSİ / JOURNAL OF ATATÜRK YOLU, Sayı: 60

Diğer İndekslerce Taranan Dergi

Mart 2017

Mart 2017

Tarih Okulu Dergisi/Journal of History School, Sayı: 29

Diğer İndekslerce Taranan Dergi

Bilimsel Danışmanlıklar

2017 - 2018

2017 - 2018

Kurum veya Organizasyonlar İçin Yapılan Danışmanlık

Troya Hazineleri-Asırlık Hasret Belgeseli

Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi, Fen Edebiyat Fakültesi, Tarih, Türkiye

Etkinlik Organizasyonlarındaki Görevler

Haziran 2019

Haziran 2019

Asayişten Cepheye Milli Mücadelede Jandarma

Bilimsel Kongre / Sempozyum Organizasyonu

Sönmez A.
Ankara, Türkiye

Ocak 2019

Ocak 2019

III. Uluslararası Selçuk-Efes Devecilik Kültürü ve Deve Güreşleri Sempozyumu

Bilimsel Kongre / Sempozyum Organizasyonu

Sönmez A.
İzmir, Türkiye

Ekim 2018

Ekim 2018

Troia'dan Çanakkale'ye İnsanın, İnancın ve Mekânın İnşası Uluslararası Kongresi

Bilimsel Kongre / Sempozyum Organizasyonu

Sönmez A.
Çanakkale, Türkiye

Mayıs 2018

Mayıs 2018

Uluslararası Dünden Bugüne Türkiye'de Jandarma ve Sahil Güvenlik Sempozyumu

Bilimsel Kongre / Sempozyum Organizasyonu

Sönmez A.
Ankara, Türkiye

Ocak 2018

Ocak 2018

II. Uluslararası Selçuk-Efes Devecilik Kültürü ve Deve Güreşleri Sempozyumu

Bilimsel Kongre / Sempozyum Organizasyonu

Sönmez A.
İzmir, Türkiye

Ekim 2016

Ekim 2016

Uluslararası Balkan Tarihi ve Kültürü Sempozyumu

Bilimsel Kongre / Sempozyum Organizasyonu

Sönmez A.
Çanakkale, Türkiye

Mayıs 2015

Mayıs 2015

100. Yılında Çanakkale Savaşları Uluslararası Kongresi

Bilimsel Kongre / Sempozyum Organizasyonu

Sönmez A.
Çanakkale, Türkiye


Davetli Konuşmalar

Şubat 2021

Şubat 2021

Yitik Miras Zeus Sunağı

Konferans

İzmir Büyükşehir Belediyesi-Türkiye