Publications & Works

Published journal articles indexed by SCI, SSCI, and AHCI

Articles Published in Other Journals

Refereed Congress / Symposium Publications in Proceedings

Morphological, Spectral and Molecular Characterization Of Different Size Of Pollens Obtained From Inducer Maize Line

3rd INTERNATIONAL CONFERENCE on FOOD, AGRICULTURE AND VETERINARY, İzmir, Turkey, 19 - 20 June 2021, vol.3, pp.24-25

Comparison Of The Local And Global Nir (Near Infrared Reflectance) Calibrations With Kjehdahl Method For Determination Of Protein Content Of Maize Genotypes

ISPEC 6th INTERNATIONAL CONFERENCE ON AGRICULTURE, ANIMAL SCIENCE AND RURAL DEVELOPMENT, Siirt, Turkey, 16 - 18 May 2021, pp.64-67

HAPLOİD VE DİPLOİD MISIR TOHUMLARININ NIR (YAKIN KIZIL ÖTESİ) SPEKTROSKOPİSİ VE KEMOMETRİK YÖNTEMLERLE SINIFLANMASI

INTERNATIONAL CONFERENCE ON AGRICULTURE, ANIMAL SCIENCE AND RURAL DEVELOPMENT-IV, Ankara, Turkey, 12 - 14 June 2020, vol.1, pp.94-96

NİTELİKLİ MISIR GENOTİPLERİNDE GÖRÜNTÜ İŞLEME TEKNİKLERİNE DAYALI TOHUM MORFOLOJİSİ ÖLÇÜMLERİNİN GENETİK ANALİZİ

INTERNATIONAL CONFERENCE ON AGRICULTURE, ANIMAL SCIENCE AND RURAL DEVELOPMENT-IV, Ankara, Turkey, 12 June - 14 July 2020, vol.1, pp.88-90

Change of Pepper's Turgor Pressure According to Irrigation Levels

1. Uluslararası Tarımsal Yapılar ve Sulama Kongresi, Antalya, Turkey, 26 - 28 September 2018, pp.647

Evaluation of the Effects of Some Agronomic Traits on Single Plant Yield in Linseed Genotypes

2nd INTERNATIONAL BALKAN AGRICULTURE CONGRESS, Tekirdağ, Turkey, 16 - 18 May 2017, pp.398-403

Variation of nutritional values in leaves and stalks of different maize genotypes having high protein and high oil during vegetation

5th International Conference on Agriculture for Life, Life for Agriculture, Bucharest, Romania, 9 - 10 June 2016, vol.10, pp.18-25 identifier

Farklı mısır saf hatlarının karakterizasyonu II: Tane kalite özellikleri

Türkiye IX. Tarla Bitkileri Kongresi, Bursa, Turkey, 1 - 04 December 2011

Çanakkale Buğday Alanlarında Görülen Fungal Hastalıklar ve Çıkış Zamanları.

Çanakkale Tarımı Sempozyumu (Dünü, Bugünü ve Geleceği, Çanakkale, Turkey, 1 - 04 July 2011, pp.405

Fusarium culmorum kültür filtratının buğday tohumlarının cimlenmesine etkisinin saptanması

Çanakkale Tarımı Sempozyumu (Dünü, Bugünü ve Geleceği, 1 - 04 July 2011, pp.405-411

Fusarium Head Blight Affected the Yield but not the Total Protein Content of Winter Wheat.

Conference on “Impact of plant pathogens on food quality of agricultural crops and wine (Patholux)”, Luxembourg, 1 - 04 June 2010, pp.27

Tritikale hat ve çeşitlerinde bazı agronomik özellikler ile başak dane verimi arasındaki ilişkiler.

Türkiye VIII. Tarla Bitkileri Kongresi, Hatay, Turkey, 19 - 22 October 2009, vol.II, pp.552-556

Nohut (Cicer arietinum L.) Çeşitlerinin Verim ve Protein Miktarlarının Belirlenmesi

Türkiye VII. Tarla Bitkileri Kongres, Erzurum, Turkey, 1 - 04 December 2007, pp.593-596

Bazı Nohut (Cicer arietinum L.) Çeşitlerinin Verim ve Protein Miktarlarının Belirlenmesi.

Türkiye VII. Tarla Bitkileri Kongresi, Erzurum, Turkey, 25 - 27 June 2007, vol.1, pp.593-596

The Effect of Nitrogen Fertilization on Seed Quality in Brassica napus L.

18th International Soil Meeting (ISM) on Soil Sustaining Life on Earth, Managing Soil and Technology, Şanlıurfa, Turkey, 22 - 26 May 2006, vol.II, pp.987-988 Sustainable Development

Books & Book Chapters

Mısırda Tane Kalitesi

in: MISIR; Islah Teknikleri ve Yetiştiriciliği, Dr. Öğr. Üyesi Rahime Cengiz, Editor, İKSAD YAYINEVİ, Adıyaman, 2022

Using Near Infrared (NIR) Spectroscopy in the Analysis of Cereal Products: The Example of Maize

in: Recent Researches in Science and Landscape Management, Efe R.,Zencirkiran M.,Curebal İ., Editor, Cambridge Scholars Publishing, Newcastle Upon Tyne, pp.507-521, 2018