Araştırma Alanları

  • Besin Hijyeni ve Teknolojisi

  • Su Ürünleri

  • Su Ürünleri İşleme Teknolojileri

  • Biyokimya

  • Gıda Biyokimyası

  • Mikrobiyal Genetik

  • Mikrobiyolojik kimya