Asst. Prof.CAN KÖSE


Çan Uygulamalı Bilimler Fakültesi, İş Sağlığı ve Güvenliği

İş Sağlığı ve Güvenliği


Research Areas: Social Sciences and Humanities, Management, Entrepreneurship and Innovation Management

Metrics

Publication

14

Open Access

1
UN Sustainable Development Goals

Education Information

2009 - 2015

2009 - 2015

Doctorate

Canakkale Onsekiz Mart University, Elmadağ Meslek Yüksekokulu, İşletme, Turkey

2002 - 2007

2002 - 2007

Postgraduate

Anadolu University, Instıtute Of Socıal Scıences, İşletme/Sayısal Yöntemler, Turkey

1998 - 2002

1998 - 2002

Undergraduate

Anadolu University, İibf, İşletme, Turkey

Dissertations

2015

2015

Doctorate

Girişimcilik ve İnovasyonun Ekonomik Büyüme Üzerindeki Etkileri: Bir Panel Veri Analizi Sustainable Development

Canakkale Onsekiz Mart University, Sosyal Bilimler Enstitüsü, İşletme

Foreign Languages

B2 Upper Intermediate

B2 Upper Intermediate

English

Research Areas

Social Sciences and Humanities, Management, Entrepreneurship and Innovation Management

Academic Titles / Tasks

2018 - Continues

2018 - Continues

Assistant Professor

Canakkale Onsekiz Mart University, Çan Uygulamalı Bilimler Fakültesi, İş Sağlığı Ve Güvenliği

2016 - 2018

2016 - 2018

Assistant Professor

Canakkale Onsekiz Mart University, Çan Uygulamalı Bilimler Fakültesi, İş Sağlığı Ve Güvenliği

2015 - 2016

2015 - 2016

Research Assistant PhD

Canakkale Onsekiz Mart University, Biga İktisadi Ve İdari Bilimler Fakültesi, Ekonometri

2009 - 2015

2009 - 2015

Research Assistant

Canakkale Onsekiz Mart University, Biga İktisadi Ve İdari Bilimler Fakültesi, Ekonometri

Managerial Experience

2016 - Continues

2016 - Continues

Deputy Director of Junior College

Canakkale Onsekiz Mart University, Çan Uygulamalı Bilimler Fakültesi

Published journal articles indexed by SCI, SSCI, and AHCI

2010

2010

Dünya Ve Türkiye Üniversitelerinde Girişimcilik Eğitimi: Karşılaştırılmalı Bir Analiz

YELKİKALAN N., AKATAY A., YILDIRIM H. M. , KARADENİZ Y., KÖSE C., KONCAGÜL Ö., et al.

Karamanoğlu Mehmetbey Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Dergisi E.A. Selçuk Üniversitesi Karaman İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Dergisi, vol.12, no.19, pp.51-59, 2010 (Peer-Reviewed Journal) Sustainable Development

Articles Published in Other Journals

2012

2012

The effects of the financial crisis on corporate social responsibility

YELKİKALAN N., KÖSE C.

International Journal of Business and Social Science, vol.3, no.3, pp.292-300, 2012 (Peer-Reviewed Journal) Sustainable Development

Refereed Congress / Symposium Publications in Proceedings

2019

2019

Bir Gıda İşletmesinde Fine Kinney Metodu ile İş Sağlığı ve Güvenliği Kapsamında Risk Değerlendirmesi

Yılmaz T., KÖSE C.

4. Uluslararası İş Güvenliği ve Çalışan Sağlığı Kongresi, Ankara, Turkey, 12 - 13 April 2019

2017

2017

EMERGING TRENDS ON CORPORATE SOCIAL RESPONSIBILITY IN TURKEY

KÖSE C.

Leadership and Management: Integrated Politics of Research and Innovations, Belgrade, Serbia And Montenegro, 13 December 2017 Sustainable Development

2017

2017

The Evaluation of Country Level Entrepreneurship Measurements

KÖSE C.

International conference on Decision making for Small and Medium-Sized Enterprises (DEMSME), Ostrava, Czech Republic, 4 - 05 May 2017

2016

2016

Innovation Measurement Revisited Comparison Of Three Main Measures

Köse C., Topçu U. C.

18th International Scientific Conference on Economic and Social Development - "Building Resilient Society", Zagreb, Croatia, 9 - 10 December 2016, pp.245-253 Creative Commons License Sustainable Development identifier

2010

2010

The Role of Innovation for Reducing the Effects of Crises

ŞENER S., SAVRUL M., KÖSE C.

6th International Strategic Management Conference, St. Petersburg, Russia, 8 - 10 July 2010, vol.1, pp.647-655

Books & Book Chapters

2020

2020

PANEL VERİ ANALİZİ İLE GİRİŞİMCİLİK VE İNOVASYONUN EKONOMİK BÜYÜME ÜZERİNDEKİ ETKİLERİNİN ARAŞTIRILMASI

Köse C., Şener S., Özer M.

in: İktisadi ve İdari Bilimlerde Güncel Araştırmalar, Doç. Dr. Yüksel Akay Unvan,Doç. Dr. Faruk Kalay, Editor, IVPE, Podgorica, pp.419-439, 2020