Yayınlar & Eserler

SCI, SSCI ve AHCI İndekslerine Giren Dergilerde Yayınlanan Makaleler

Serum Pentraxin 3 Concentration in Neonatal Sepsis

JOURNAL OF PEDIATRIC INFECTIOUS DISEASES, cilt.14, sa.5, ss.219-222, 2019 (SCI İndekslerine Giren Dergi) Creative Commons License identifier identifier

Methylphenidate Induced Acute Dystonic Reaction

INDIAN JOURNAL OF PEDIATRICS, cilt.85, sa.7, ss.577, 2018 (SCI İndekslerine Giren Dergi) identifier identifier identifier

Comment on "the interaction of personality profile and lactation differs between mothers of late preterm and term neonates"

JOURNAL OF MATERNAL-FETAL & NEONATAL MEDICINE, cilt.30, sa.13, ss.1562, 2017 (SCI İndekslerine Giren Dergi) identifier identifier identifier

Neutrophil to lymphocyte ratio may be a predictive marker of poor prognosis in Legg-Calvé-Perthes disease.

Hip international : the journal of clinical and experimental research on hip pathology and therapy, cilt.26, ss.598-601, 2016 (SCI İndekslerine Giren Dergi) identifier identifier identifier

Comment on the Article "When Breast Milk Alone Is Not Enough: Barriers to Breastfeeding Continuation among Overweight and Obese Mothers".

Journal of human lactation : official journal of International Lactation Consultant Association, cilt.32, ss.574, 2016 (SCI İndekslerine Giren Dergi) identifier identifier identifier

Benign Acute Childhood Myositis due to Toxoplasmosis

INDIAN JOURNAL OF PEDIATRICS, cilt.83, sa.7, ss.729, 2016 (SCI İndekslerine Giren Dergi) identifier identifier identifier

Effect of delivery mode on postpartum neonatal body temperatures

JOURNAL OF MATERNAL-FETAL & NEONATAL MEDICINE, cilt.29, sa.3, ss.385-388, 2016 (SCI İndekslerine Giren Dergi) identifier identifier identifier

Relationship between abdominal aortic intima media thickness and central obesity in children

Hormone Research in Paediatrics, cilt.85, sa.1, ss.43-48, 2016 (SCI İndekslerine Giren Dergi) identifier identifier identifier

Does intrauterine tobacco exposure increase the pain perception of newborns?

JOURNAL OF PAIN RESEARCH, cilt.9, ss.319-323, 2016 (SCI İndekslerine Giren Dergi) identifier identifier identifier

Tokophobia, the Fear of Childbirth, and the Decision to Breastfeed.

Breastfeeding medicine : the official journal of the Academy of Breastfeeding Medicine, cilt.10, ss.502, 2015 (SCI İndekslerine Giren Dergi) identifier identifier identifier

Attention deficit and hyperactivity disorder and infantile colic.

Minerva pediatrica, cilt.67, ss.391-9, 2015 (SCI İndekslerine Giren Dergi) identifier identifier identifier

Prolonged pacifier usage in infancy does not cause eating behavior problem later

TURKISH JOURNAL OF PEDIATRICS, cilt.57, sa.5, ss.487-491, 2015 (SCI İndekslerine Giren Dergi) identifier identifier identifier

Association between teething and independent walking in healthy children

TURKISH JOURNAL OF PEDIATRICS, cilt.57, sa.1, ss.53-59, 2015 (SCI İndekslerine Giren Dergi) identifier identifier identifier

The Effects of Passive Smoking on the Six-Minute Walk Test in Obese Pediatric Cases

JOURNAL OF CLINICAL RESEARCH IN PEDIATRIC ENDOCRINOLOGY, cilt.6, sa.4, ss.245-249, 2014 (SCI İndekslerine Giren Dergi) identifier identifier identifier

An Uncommon Cause of Anterior Knee Pain: Patellar Chondroma

JOURNAL OF PEDIATRIC HEMATOLOGY ONCOLOGY, cilt.36, sa.1, ss.81-82, 2014 (SCI İndekslerine Giren Dergi) identifier identifier identifier

Diğer Dergilerde Yayınlanan Makaleler

FIRST MECONIUM TIME MAY BE A PREDICTIVE FACTOR FOR INFANTILE COLIC: A PROSPECTIVE STUDY

Cumhuriyet Medical Journal, cilt.40, sa.2, ss.106-114, 2018 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

Investigation of Blood Betatrophin Levels in Obese Children with Non-Alcoholic Fatty Liver Disease

PEDIATRIC GASTROENTEROLOGY HEPATOLOGY & NUTRITION, cilt.21, sa.2, ss.111-117, 2018 (ESCI İndekslerine Giren Dergi) identifier identifier identifier

Serum ischemia-modified albumin levels in adolescent smokers

International Journal of Adolescent Medicine and Health, cilt.30, sa.1, 2018 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri) identifier identifier

Permanent Junctional Reciprocating Tachycardia-induced Dilated Cardiomyopathy: A Case Report

HASEKI TIP BULTENI-MEDICAL BULLETIN OF HASEKI, cilt.55, sa.1, ss.67-69, 2017 (ESCI İndekslerine Giren Dergi) identifier identifier

Health Related Quality of Life and the Quality of Sleep in School Aged Children with Functional Constipation

COMPREHENSIVE CHILD AND ADOLESCENT NURSING-BUILDNG EVIDENCE FOR PRACTICE, cilt.40, sa.1, ss.53-61, 2017 (ESCI İndekslerine Giren Dergi) identifier identifier

The Characteristics of Non-Diabetic Mothers with Macrosomic Newborns

GUNCEL PEDIATRI-JOURNAL OF CURRENT PEDIATRICS, cilt.14, sa.1, ss.23-29, 2016 (ESCI İndekslerine Giren Dergi) identifier identifier

Infants’xx Non-Nutritive Sucking Habits and Childhood Obesity

Turkiye Klinikleri Journal of Pediatrics, cilt.25, sa.2, ss.94-100, 2016 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

Spor öncesi taramada saptanan sol ventrikül nonkompaksiyonu ve ventriküler taşikardi

Anatolian Journal Clinical Investigation, cilt.9, sa.1, ss.37-39, 2015 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

A case of IVIG-resistant Kawasaki disease with gallbladder hydrops

Turkiye Klinikleri Pediatri, cilt.24, sa.2, ss.84-86, 2015 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri) identifier

Multi-Vitamin Intake During Pregnancy: Is it a Causative Factor for Childhood Obesity?

JOURNAL OF CLINICAL AND ANALYTICAL MEDICINE, cilt.6, sa.3, ss.278-280, 2015 (ESCI İndekslerine Giren Dergi) identifier identifier

Poor Appetite in School Children: Is It a False Perception of Parents?

JOURNAL OF PEDIATRIC RESEARCH, cilt.2, sa.1, ss.11-16, 2015 (ESCI İndekslerine Giren Dergi) identifier

Prolonged rooming-in in infancy is associated with generalized anxiety disorder in the adolescent period

International Journal of Adolescent Medicine and Health, cilt.27, sa.4, ss.383-389, 2015 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri) identifier identifier

Akut Gastroenteritli Çocuklarda Rotavirus Sıklığı

International Journal of Clinical Research, cilt.2, sa.1, ss.18-20, 2014 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

Topikal steroid kullanımına bağlı iyatrojenik adrenokortikal yetmezlik

International journal of Clinical Research, cilt.1, sa.2, ss.74-75, 2013 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

İNFANTLARDA AŞIRI AĞLAMA İNFANTİL KOLİK Mİ RENAL KOLİK Mİ

Anatolian Journal clinical İnvestigation, cilt.7, sa.2, ss.97-100, 2013 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

Hakemli Kongre / Sempozyum Bildiri Kitaplarında Yer Alan Yayınlar

Deniz anası ile temas sonrası gelişen digital nekroz

12. Ulusal Pediatrik Kardiyoloji ve Kalp Damar Cerrahi Kongresi, Türkiye, 1 - 05 Mayıs 2103

Nonalkolik karaciğer yağlanması olan obez çocuklarda kan betatropin düzeyinin araştırılması

3. Türk Pediatri Kurumu Genç Pediatristler Kongresi, İstanbul, Türkiye, 1 - 03 Aralık 2017

PRENATAL MATERNAL RISK FACTORS FOR INFANTILE COLIC

12. ULUSAL JINEKOLOJI VE OBSTETRIK KONGRESI, Türkiye, 15 - 19 Mayıs 2014

THE FEATURES OF NON DİABETİK MOTHERS WITH MACROSOMİC NEWBORNS

12. ULUSAL JİNEKOLOJİ VE OBSTETRİK KONGRESİ, Türkiye, 15 - 19 Mayıs 2014

HG:1,5 GR/DL YAŞAMLA BAĞDAŞIR MI?

10. ULUDAĞ PEDİATRİ KIŞ KONGRESİ, Türkiye, 16 - 19 Mart 2014

PRİLOKAİNE BAĞLI METHEMOGLOBİNEMİ OLGUSU

10. ULUDAĞ PEDİATRİ KIŞ KONGRESİ, Türkiye, 16 - 19 Mart 2014

Normal ve Sezeryan Doğum Sonrası Bebeklerin Vücut Isıları

10. Uludağ Pediatri Kış Kongresi, Bursa, Türkiye, 16 - 19 Mart 2014, ss.165

NORMAL VE SEZERYAN DOĞUM SONRASI BEBEKLERIN VUCUT ISILARI

10. ULUDAĞ PEDIATRI KIŞ KONGRESI, Türkiye, 16 - 19 Mart 2014, ss.165-166

HB 1 5 g dl YAŞAMLA BAGDAŞIR MI

10. ULUDAĞ PEDİATRİ KIŞ KONGRESİ, Türkiye, 16 - 19 Mart 2014, ss.46-47

DENİZ ANASI İLE TEMAS SONRASI GELİŞEN DİGİTAL NEKROZ

12. ULUSAL PEDİATRİK KARDİYOLOJİ VE KALP DAMAR CERRAHİSİ KONGRESİ, Türkiye, 1 - 05 Mayıs 2013, ss.138-139

NADİR BİR BİRLİKTELİK PULMONER ARTER SLİNG VE MOWAT WİLSON SENDROMU

12. ULUSAL PEDİATRİK KARDİYOLOJİ VE KALP DAMAR CERRAHİSİ KONGRESİ, Türkiye, 1 - 05 Mayıs 2013, ss.63-64

METOPROLOL TEDAVİSİ İLE ŞİDDETLENEN BİR AKSELERE İDİOVENTRİKÜLER RİTM OLGUSU

12. ULUSAL PEDİATRİK KARDİYOLOJİ VE KALP DAMAR CERRAHİSİ KONGRESİ, Türkiye, 1 - 05 Mayıs 2013, ss.85-86

TİNER İÇİMİ SONRASI GELİŞEN TOKSİK HEPATİT OLGUSU

9. ULUDAĞ PEDİATRİ KIŞ KONGRESİ, Türkiye, 17 - 20 Mart 2013

GÖZDEN KAÇMASIN TRANSAMİNAZ YÜKSEKLİĞİ VE KONJENİTAL HİPOTİROİDİ

56. TÜRKİYE MİLLİ PEDİATRİ KONGRESİ, Türkiye, 28 Kasım - 02 Aralık 2012

DOĞUMDAN İTİBAREN AĞLAMA NEDENİ OLARAK RENAL KOLİK

8. ULUDAĞ PEDİATRİ KIŞ KONGRESİ, Türkiye, 18 - 21 Mart 2012

Kitap & Kitap Bölümleri

1001 soruyla pediatrik küçük stajlar

Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi Yayınları, Çanakkale, 2019