Publications & Works

Articles Published in Other Journals

Peyzaj Tasarım Perspektifinde Kolin Hotel

ATA Planlama ve Tasarım Dergisi, vol.4, no.2, pp.63-72, 2020 (Refereed Journals of Other Institutions)

Çanakkale İskele Meydanı’nda Taş Boyama ile İşaret Öğesi Girişimi

İnönü Üniversitesi Sanat ve Tasarım Dergisi, vol.10, no.22, pp.1-12, 2020 (Refereed Journals of Other Institutions)

ÇOMÜ Terzioğlu Yerleşkesinde Yaşanabilirlik ve Peyzaj Tasarımı İlişkisi

ÇOMÜ ZİRAAT FAKÜLTESİ DERGİSİ, vol.0, no.0, 2020 (International Refereed University Journal) Creative Commons License

Landscape Design-Campus Walking Roads-Life Quality

GSI Journals Serie A: Advancements in Tourism Recreation and Sports Sciences, vol.3, no.1, pp.35-46, 2020 (Refereed Journals of Other Institutions)

TARİHİ ALANLARDA SÜRDÜRÜLEBİLİR SONUÇLAR İÇİN PEYZAJ TASARIMI: ÇANAKKALE ANADOLU HAMİDİYE TABYASI

GSI JOURNALS SERIE A: ADVANCEMENTS IN TOURISM, RECREATION AND SPORTS SCIENCES, vol.2, no.2, pp.71-82, 2020 (Refereed Journals of Other Institutions) Creative Commons License

Gelibolu Tarihi Alanı Ziyaret Noktalarında Bulunan Peyzaj Donatı Elemanlarında Vandalizm

Türkiye Peyzaj Araştırmaları Dergisi, vol.3, no.2, pp.77-88, 2020 (Refereed Journals of Other Institutions)

Millet Bahçesi Kavramı: Kahramanmaraş İli Örneği

Yüzüncü Yıl Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi, vol.0, no.0, pp.11-30, 2019 (Refereed Journals of Other Institutions)

Kent Turizminin Marka Kent Oluşumundaki Etkisi: Çanakkale Kent Turizminin SWOT Analizi

Yüzüncü Yıl Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi, vol.0, no.0, pp.257-273, 2019 (Refereed Journals of Other Institutions)

Peyzaj Mimarlığında Fonksiyonel Mekan Çözümlemesine Yönelik Bir Tasarım Çalışması

Uluslararası Hakemli Tasarım ve Mimarlık Dergisi, vol.2016, no.9, pp.97-110, 2016 (Refereed Journals of Other Institutions)

Kent Ergonomisinde Bitkisel Tasarımın Rolü Çanakkale Kent Merkezi Örneği

Uluslararasi Hakemli Tasarim ve Mimarlik Dergisi, no.8, pp.78-86, 2016 (Refereed Journals of Other Institutions) Sustainable Development

Meydanların kent kimliği üzerine etkileri: Çanakkale iskele meydanı

Uluslararası Hakemli Tasarım ve Mmarlık Dergisi, vol.2016, no.7, pp.1-12, 2016 (Refereed Journals of Other Institutions)

Meydanların Kent Kimliği Üzerine Etkileri Çanakkale İskele Meydanı örneği

Uluslararasi Hakemli Tasarim ve Mimarlik Dergisi, vol.2016, no.7, pp.1-12, 2016 (Refereed Journals of Other Institutions)

ÇOMÜ Dardanos Yerleşkesindeki Mevcut Süs Bitkilerinin İrdelenmesi

Bahçe:Yalova Atatürk Bahçe Kültürleri Merkez Araştırma Enstitüsü Dergisi, vol.45, pp.905-909, 2016 (Other Refereed National Journals)

Bisiklet Turizmi Açısından Gelibolu Yarımadası Tarihi Milli Parkı nın İncelenmesi

International Journal of Social and Economic Sciences, vol.4, no.1, pp.84-90, 2014 (Refereed Journals of Other Institutions)

Refereed Congress / Symposium Publications in Proceedings

Ziyaretçiler İçin Kentsel Turizm Kavramının Algılanması

International West Asia Congress Of Tourism (IWACT‘19), Van, Turkey, 26 - 29 September 2019, pp.820-832

Balıkesir Atatürk Parkı Peyzaj Mimarlığı Planlama ve Tasarım İlkeleri Açısından Değerlendirilmesi

International West Asia Congress Of Tourism (IWACT‘19), Van, Turkey, 26 - 29 September 2019, pp.53-65

Çanakkale Kent Halkının Süs Bitkilerine Olan Talebinin Belirlenmesi

I.International Ornamental Plants Congress – VII.Süs Bitkileri Kongresi, Bursa, Turkey, 9 - 11 October 2019, pp.881-890

İklim Değişikliğinde Peyzaj Mimarlarının Rolü: Çanakkale Kentsel Alan Analizi

1st International Conference on Environment, Technology and Management (ICETEM), Niğde, Turkey, 27 - 29 June 2019, pp.410-419

Kentleşme ve Sürdürülebilir Ulaşım: Çanakkale Kent Merkezi

1st International Conference on Environment, Technology and Management (ICETEM), Niğde, Turkey, 27 - 29 June 2019, pp.401-409 Sustainable Development

Çanakkale Halk Bahçesinin Hava Kararınca Kullanım Olanaklarının İncelenmesi

2nd International Congress on Engineering and Architecture, Muğla, Turkey, 22 - 24 April 2019, pp.1402-1409

Çanakkaledeki Parkların Engelliler Açısından Kullanılabilirliği

2nd International Congress on Engineering and Architecture, Muğla, Turkey, 22 - 24 April 2019, pp.1418-1431

Kentsel Donatı Elemanlarının Ergonomik Açıdan İncelenmesi: Çanakkale Eski Kordon Örneği

Balkan 1. Uluslararası Uygulamalı Bilimler Kongresi, Edirne, Turkey, 5 - 07 April 2019, pp.52-62

Çanakkale Kent Merkezinde Açık Yeşil Alanların Sosyo-Kültürel ve Zamansal Değişimi

Balkan 1. Uluslararası Uygulamalı Bilimler Kongresi, Edirne, Turkey, 5 - 07 April 2019, pp.41-51

Çanakkale Troia Müzesi Çevresinin Peyzaj Mimarlığı Açısından İrdelenmesi Ve Çözüm Önerileri Getirilmesi

2nd International Congress on Engineering and Architecture, Muğla, Turkey, 22 - 24 April 2019, pp.1410-1417

Çanakkale Halk Bahçesinin Hava Kararınca Kullanım Olanaklarının İncelenmesi

2nd International Congress on Engineering and Architecture, Muğla, Turkey, 22 - 24 April 2019, pp.1402-1409

Çanakkale Troia Müzesi Çevresinin Peyzaj Mimarlığı Açısından İrdelenmesi Ve Çözüm Önerileri Getirilmesi

2nd International Congress on Engineering and Architecture, Muğla, Turkey, 22 - 24 April 2019, pp.1411-1418

Askeri Alanların Çanakkale Kent Gelişimindeki Sınırlayıcı Etkisi

2nd International Congress on Engineering and Architecture, Muğla, Turkey, 22 - 24 April 2019, pp.32

Çanakkale Kent Merkezindeki Atıl Boşlukların Kent Gelişimine Etkisi

2nd International Congress on Engineering and Architecture, Muğla, Turkey, 22 - 24 April 2019, pp.1446-1455

ÇOMÜ Terzioğlu Yerleşkesinde Tespit Edilen Dış Mekan Sorunlarının Peyzaj Tasarımı ile Giderilmesi

2nd International Congress on Engineering and Architecture, Muğla, Turkey, 22 - 24 April 2019, pp.1392-1402

ÇOMÜ Terzioğlu Yerleşkesinde Tespit Edilen Dış Mekan Sorunlarının Peyzaj Tasarımı ile Giderilmesi

2nd International Congress on Engineering and Architecture, Muğla, Turkey, 22 - 24 April 2019, pp.1392-1402

Çanakkaledeki Parkların Engelliler Açısından Kullanılabilirliği

2nd International Congress on Engineering and Architecture, Muğla, Turkey, 22 - 24 April 2019, pp.1418-1431

Kentlerde Fiziksel Altyapı Hizmetlerinde Engelli Erişebilirliğinin İrdelenmesi

ISUEP 2018 Uluslararası Kentleşme ve Çevre Sorunları Sempozyumu, 28 - 30 June 2018

Otopark Yönetimi, Problemler ve Çözüm Önerileri: Çanakkale Kent Merkezi Örneği

ISUEP 2018 Uluslararası Kentleşme ve Çevre Sorunları Sempozyumu, 28 - 30 June 2018

Kent Meydanlarında Dış Mekan Zemin Kaplamaları: Çanakkale Kenti Örneği

ISUEP 2018 Uluslararası Kentleşme ve Çevre Sorunları Sempozyumu, 28 - 30 June 2018

Engelsiz Kış Turizmine Peyzaj Tasarımının Katkısı

Uluslararası Sivas Turizmi Kongresi, Sivas, Turkey, 23 - 25 February 2018

Kentsel Peyzaj Kalitesi Yönünden Kış Kentleri

Uluslararası Sivas Turizm Kongresi, 23 - 25 February 2018

Eğitim Kurumlarının Engelli Ulaşılabilirliği Açısından İrdelenmesi: Çanakkale Kenti Örneği

3. Uluslararası Mühendislik Mimarlık ve Tasarım Kongresi, Kocaeli, Turkey, 4 - 05 May 2018, pp.56-57

Ekolojik Turizm Tesisleri

3. Uluslararası Mühendislik Mimarlık ve Tasarım Kongresi, Kocaeli, Turkey, 4 - 05 May 2018, pp.85-86

Gelibolu Tarihi Alanı Şehitler Abidesi Çevresinin Görsel ve Fonksiyonel Açıdan Değerlendirilmesi

3. Uluslararası Mühendislik Mimarlık ve Tasarım Kongresi, Kocaeli, Turkey, 4 - 05 May 2018, pp.89-90

Çanakkale Kentsel Alanı Örneğinde Aktif Yeşil Alan Olanaklarının Verimlilik Açısından Değerlendirilmesi

3. Uluslararası Mühendislik Mimarlık ve Tasarım Kongresi, Kocaeli, Turkey, 4 - 05 May 2018, pp.91-93 Sustainable Development

Karayolu Trafik Güvenliğinde Uzaktan Algılama ve CBS Aracılığı İle Bitkisel Tasarımın İncelenmesi

3. Uluslararası Mühendislik Mimarlık ve Tasarım Kongresi, Kocaeli, Turkey, 4 - 05 May 2018, pp.94-95

Peyzaj Tasarımında Tarihi ve Kültürel Değerlerin Önemi: Çanakkale Çimenlik Kalesi Örneği

2. Uluslararası Mühendislik Mimarlık ve Tasarım Kongresi, Kocaeli, Turkey, 12 - 13 May 2017

Çanakkale Kent Merkezindeki Kıyı Alanlarının Kent Plajı Olarak Kullanılabilirliği

2. Uluslararası Mühendislik Mimarlık ve Tasarım Kongresi, Kocaeli, Turkey, 12 - 13 May 2017

Açık Alanlardaki Yapıların Çatı Özellikleri İle Alternatif Kullanımları

International Winter Cities Symposium, Erzurum, Turkey, 10 - 12 February 2016, pp.70-76

Kent Estetiği Açısından Toplu Taşıma Duraklarında Farklı Bir Tasarım Yaklaşımı

International Winter Cities Symposium, Erzurum, Turkey, 10 - 12 February 2016, pp.780-788

Peyzaj Tasarımında Kentsel Isı Adalarının Tespiti ve Değerlendirilmesi Çanakkale Kenti Örneği

Uluslararası Sanat ve Tasarım Kongresi, İzmir, Turkey, 20 - 25 October 2014, vol.2, pp.220-225

Kentsel Peyzaj Tasarımında Su Kullanımı Çanakkale Kent Merkezi Örneği

20. Ulusal Ergonomi Kongresi, Ankara, Turkey, 26 - 28 September 2014, pp.66

Kentsel Donatı Elemanlarının Peyzaj Mimarlığı Açısından İrdelenmesi

I. Uluslararası Kentsel Planlama-Mimarlık-Tasarım Kongresi, 8 - 11 May 2014

Çanakkale Kentinde Enerji Etkin Peyzaj Tasarımı

Ekoloji 2014 Sempozyumu, Gazimagusa, Cyprus (Kktc), 1 - 04 May 2014, pp.80

ÇANAKKALE KENTİNDE ENERJİ ETKİN PEYZAJ TASARIMI

EKOLOJİ 2014 SEMPOZYUMU, Gazimagusa, Cyprus (Kktc), 1 - 04 May 2014, pp.80

Kentsel Donatı Elemanlarının Peyzaj Mimarlığı Açısından İrdelenmesi Çanakkale Kent Merkezi Örneği

1. Uluslararası Kentsel Planlama-Mimarlık-Tasarım Kongresi, Kocaeli, Turkey, 8 - 11 May 2014, pp.1023-1035

Tekerlekli Sandalye Kullanıcıları İçin Dış Mekân Kullanım Olanakları Çanakkale Kent Merkezi Örneği

1. Uluslararası Kentsel Planlama-Mimarlık-Tasarım Kongresi, Kocaeli, Turkey, 8 - 11 May 2014, pp.1037-1051

Books & Book Chapters

Sokak Sağlıklaştırma Rize Atatürk Caddesi Örneği

in: PEYZAJ MİMARLIĞINDA (PLANLAMA, TASARIM VE PEYZAJ BİTKİLERİ) GÜNCEL ÇALIŞMALAR, ZENCİRKIRAN MURAT, Editor, Gece Kitaplığı, Ankara, pp.103-129, 2021

LANDSCAPE DESIGN STUDY OF ÇANAKKALE HALK BAHÇESI ACCORDING TO FENG-SHUI PRINCIPLE

in: RESEARCH & REVIEWS IN ARCHITECTURE, PLANNING AND DESIGN, DEMİRKAN ÇETİNKALE, Editor, Gece Kitaplığı, Ankara, pp.57-82, 2021

Otopark Projeksiyonu: Çanakkale Kent Merkezi Örneği

in: Mimarlık, Planlama ve Tasarım Alanında Akademik Çalışmalar - II, Dr. Seyhan Yardımlı, Editor, Gece Kitaplığı, Ankara, pp.147-186, 2020 Creative Commons License

Otopark Projeksiyonu : Çanakkale Kent Merkezi Örneği

in: Mimarlık, Planlama ve Tasarım Alanında Akademik Çalışmalar - II, Dr. Seyhan YARDIMLI, Editor, Gece Kitaplığı, Ankara, pp.148-186, 2020

Peyzaj Projesinin Anatomisini Oluşturan Bileşenler

in: Peyzaj Tasarım-Proje-Uygulama, Doç. Dr. Alper SAĞLIK, Editor, Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi, Çanakkale, pp.117-124, 2019

Kentsel Üstyapı Çalışmalarında Yenilikçi Çözümler

in: Değişen ve Gelişen Lapseki Kentsel Altyapısı, Sağlık A., Editor, Çanakkale Onsekiz Mart Ünidersite Yayınları, Çanakkale, pp.139-146, 2018

Çevresel Niteliklerin Konut Fiyatlarına Kattıkları Ekonomik Değerler Üzerine Bir Araştırma: Çanakkale Kenti Örneği

in: Mimarlık, Planlama ve Tasarımda Akademik Yaklaşımlar, EREN Çiğdem, Editor, Gece Kitaplığı, Ankara, pp.307-334, 2018

Kentsel Üstyapı Çalışmalarında Yenilikçi Çözümler

in: Değişen ve Gelişen Lapseki Kentsel Altyapısı, Sağlık, Alper, Editor, Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitei, Çanakkale, pp.138-146, 2018

Çevresel Niteliklerin Konut Fiyatlarına Kattıkları Ekonomik Değerler Üzerine Bir Araştırma: Çanakkale Kenti Örneği

in: Mimarlık, Planlama ve Tasarım’da Akademik Araştırmalar, Öğr. Gör. Dr. Çiğdem EREN, Editor, Gece Kitaplığı Yayınevi, Ankara, pp.307-334, 2018 Creative Commons License

Çevresel Niteliklerin Konut Fiyatlarına Kattıkları Ekonomik Değerler Üzerine Bir Araştırma: Çanakkale Kenti Örneği

in: Mimarlık, Planlama ve Tasarım’da Akademik Araştırmalar, EREN Çiğdem, Editor, Gece Kitaplığı, Ankara, pp.307-334, 2018