Publications & Works

Articles Published in Journals That Entered SCI, SSCI and AHCI Indexes

Articles Published in Other Journals

COVID-19 Sürecinde Geliştirilen Akıllı Destinasyon Uygulamaları: Malaga Örneği

Avrasya Turizm Araştırmaları Dergisi, vol.2, no.1, pp.33-41, 2021 (Refereed Journals of Other Institutions) Creative Commons License Sustainable Development

Otel Çalışanlarında Tükenmişlik ve İşten Ayrılma Niyetine Etkisi: Bişkekte Bir Araştırma

MANAS Sosyal Araştırmalar Dergisi, vol.10, no.2, pp.1424-1435, 2021 (Refereed Journals of Other Institutions)

RELATIONSHIP BETWEEN TRANSACTIONAL LEADERSHIP,TRANSFORMATIONAL LEADERSHIP, AND JOB SATISFACTION:RESEARCH IN FOOD AND BEVERAGE ENTERPRISES

Applied Research in Studies and Practice, vol.16, no.1, pp.1-12, 2020 (Refereed Journals of Other Institutions)

THE INFLUENCE OF PERCEIVED QUALITY OF SERVICE OF TOURISTGUIDES ON THE BEHAVIORAL INTENTIONS: EXAMPLE OFÇANAKKALE

Applied Research ın Studies And Practices, vol.16, no.1, pp.84-97, 2020 (Refereed Journals of Other Institutions)

USE OF TECHNOLOGY IN MUSUEUMS, SAMPLE APPLICATIONS

JGTTR (Journal of Global Tourism and Technology Research, vol.1, no.2, pp.91-106, 2020 (Refereed Journals of Other Institutions)

Destinasyon Deneyiminin İmaj Algısı ve Davranışsal Niyete Etkisi: Kapadokya Örneği

Anatolia: Turizm Araştırmaları Dergisi, vol.31, no.1, pp.31-40, 2020 (Other Refereed National Journals)

COVID-19 Salgını ve Turizme Etkileri

SOİD Seyahat ve Otel İşletmeciliği Dergisi, vol.17, no.1, pp.168-172, 2020 (Refereed Journals of Other Institutions) Sustainable Development

Muhafazakârlık ve Kültürel Açıklığın Helal Turizmde Kariyer Yapma İsteği Üzerine Etkisi

International Social Sciences Studies Journal, vol.6, no.56, pp.634-643, 2020 (Refereed Journals of Other Institutions) Creative Commons License Sustainable Development

Algılanan Liderlik Tarzının Tükenmişlik Düzeyine Etkisi: Çanakkale Otel İşletmelerinde BirAraştırma

Anemon Muş Alparslan Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi, vol.7, no.6, pp.157-165, 2019 (Other Refereed National Journals)

ENVIRONMENTALLY FRIENDLY BEHAVIOUR OF THE TOURISTSWHO USES HOT AIR BALLOON AND THEIR ATTITUDE TOWARDS AIRPOLLUTION

Applied research in studies and practice, vol.15, no.1, pp.24-31, 2019 (Refereed Journals of Other Institutions)

Troya Ören Yeri’nin Destinasyon Kişiliği (Destination Personality of Archaeological Site of Troy)

Gastroia: Journal of Gastronomy and Travel Research, vol.3, no.1, pp.147-161, 2019 (Refereed Journals of Other Institutions)

İSTANBUL’DAKİ AKILLI OTEL UYGULAMALARININ DEĞERLENDİRİLMESİ

MANAS Sosyal Araştırmalar Dergisi, vol.8, no.1, pp.679-690, 2019 (Refereed Journals of Other Institutions)

AKILLI TURİZM UYGULAMALARI

Gastroia, vol.2, no.2, pp.34-52, 2018 (National Refreed University Journal)

Yaşam Tarzının Yeşil Otel Tercihinde Rolü

Anemon Muş Alparslan Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi, vol.6, pp.9-17, 2018 (International Refereed University Journal)

An Evaluation on Smart Tourism

China-USA Business Review, vol.17, no.6, pp.308-315, 2018 (Refereed Journals of Other Institutions) identifier

TEMALI OTELLERDE KONAKLAYAN TURİSTLERİNDENEYİMLERİNİN BELİRLENMESİ: BOTEL ÖRNEĞİ

MANAS Sosyal Araştırmalar Dergisi, vol.7, no.1, pp.555-572, 2018 (International Refereed University Journal)

Ziyaretçilerin Destinasyon İmajı Algılarının Etkinliklere Katılıma Etkisi: Çanakkale Bisiklet Turu Örneği

Balıkesir Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi, vol.20, no.38, pp.325-341, 2017 (Other Refereed National Journals)

TUR OPERATÖRLERİNDE YEŞİL UYGULAMALAR:YEŞİL TUR OPERATÖRÜ ÖDÜLÜ

Manas Journal of Social Studies, vol.6, no.5, pp.17-32, 2017 (Other Refereed National Journals)

Markalaşma Açısından Cunda Adası’nın Destinasyon Kişiliğinin Tespitine Yönelik Bir Çalışma

Balıkesir Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi, vol.20, no.38, pp.383-396, 2017 (National Refreed University Journal)

Etkinliklerin Destinasyon Markalaşmasına Etkisi: Çanakkale Savaşlarının 100.Yılı Anma Etkinlikleri Örneği

Sosyal ve Beşeri Bilimler, vol.19, no.40, pp.110-128, 2017 (Refereed Journals of Other Institutions)

ZİYARETÇİLERİN DESTİNASYON İMAJI ALGILARININ ETKİNLİKLEREKATILIMA ETKİSİ: ÇANAKKALE BİSİKLET TURU ÖRNEĞİ

Balıkesir Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi, vol.20, no.38, pp.325-341, 2017 (National Refreed University Journal)

Tur Operatörlerinde Yeşil Uygulamalar: Yeşil Tur Operatörü Ödülü

MANAS JOURNAL OF SOCİAL STUDİES, vol.6, no.5, pp.17-32, 2017 (International Refereed University Journal)

Otel İşletmelerinde Yeşil Pazarlama veÇevre Sertifikalarının Değerlendirilmesi

Aksaray Üniversitesi İİBF dergisi, vol.9, no.4, pp.113-126, 2017 (International Refereed University Journal)

Otel İşletmelerinde Uygulanan İçsel Pazarlama Faaliyetlerinin Çalışanların Duygusal Bağlılık Tutumlarına Etkisi: Çanakkale Örneği

Uluslararası Sosyal Araştırmalar Dergisi, vol.10, no.49, pp.531-541, 2017 (Refereed Journals of Other Institutions)

OTEL İŞLETMELERİNDE YEŞİL PAZARLAMA UYGULAMALARININ REKABET AVANTAJINA VE İŞLETME PERFORMANSINA ETKİSİ

Sosyal ve Beşeri Araştırmaları Dergisi, vol.17, no.38, pp.151-175, 2016 (Refereed Journals of Other Institutions)

Otel İşletmelerinde Yeşil Pazarlama Uygulamalarının Rekabet Avantajına ve İşletme Performansına Etkisi

Sosyal ve Beşeri Araştırmalar Dergisi, vol.17, no.38, pp.176-203, 2016 (Refereed Journals of Other Institutions)

Önlisans Öğrencilerinin Yeşil Reklama İlişkin Algılarının Belirlenmesine Yönelik Bir Araştırma

Yaşar Üniversitesi E-Dergisi, vol.11, no.43, pp.198-210, 2016 (National Refreed University Journal)

Çanakkale Savaşları Gelibolu Tarihi Alanı Ziyaretçilerinin Profesyonel Turist Rehberlerinden Memnuniyetleri

Karabük Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi, vol.6, no.2, pp.563-582, 2016 (National Refreed University Journal)

Lisans Düzeyindeki Turist Rehberliği Öğrencilerinin Mesleki Tutumlarına Yönelik Bir Araştırma

Seyahat ve Otel İşletmeciliği Dergisi (SOİD), vol.12, no.2, pp.26-41, 2015 (Other Refereed National Journals)

The Role of Cittaslow in Destination Branding the Case of Seferihisar

Current Issues of Tourism Research, vol.4, no.1, pp.5-11, 2014 (Other Refereed National Journals)

Sürdürülebilir Destinasyon Yaratma Sürecinde Örgütlenmenin Önemi Çanakkale Turizmi Üzerine Bir Araştırma

Anatolia: Turizm Araştırmaları Dergisi, vol.25, no.1, pp.49-61, 2014 (Other Refereed National Journals)

Green Hotel Management and Green Star Practice: A case Study of Best Western President Istanbul Hotel

SOİD Journal of Travel and Hospitality Management, vol.10, no.1, pp.72-86, 2013 (Refereed Journals of Other Institutions)

KONAKLAMA İŞLETMELERİNDE YEŞİL PAZARLAMA UYGULAMALARI IBIS OTEL ÖRNEĞİ

Demirel üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Dergi, vol.18, no.1, pp.203-219, 2013 (National Refreed University Journal)

Electronic Marketing Practices at Hotels in Turkey and A Survey with Four and Five starHotels

Tourismos: An International Multidisciplinary Journal of Tourism, vol.7, no.2, pp.183-201, 2012 (International Refereed University Journal)

Çanakkale nin Engelli Turizmine İlişkin Durumun Belirlenmesine ve Planlanmasına Yönelik Bir Çalışma

Aksaray Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Dergisi, vol.4, no.1, pp.1-16, 2012 (National Refreed University Journal)

Antalya daki Beş Yıldızlı Otellerin Yeşil Otelcilik Uygulamaları Üzerine Bir Araştırma

DEÜ İşletme Fakültesi Dergisi, vol.13, no.2, pp.123-152, 2012 (Other Refereed National Journals)

ELECTRONIC MARKETING PRACTICES AT HOTELS IN TURKEY AND A SURVEY WITH FOUR AND FIVE STAR HOTELS Volume 7 Issue 1Autumn 2012

TOURISMOS: AN INTERNATIONAL MULTIDISCIPLINARY JOURNAL OF TOURISM, 2012 (Refereed Journals of Other Institutions)

SAVAŞ ALANLARI TURİZMİ GELİBOLU YARIMADASINA GELEN ZİYARETÇİLERE YÖNELİK BİR ÇALIŞMA Cilt 15 sayı 26 2012

Balıkesir Üniversitesi Sosyal bilimler Dergisi, vol.14, no.26, pp.267-280, 2011 (Other Refereed National Journals)

Determining The Factors That Affect The Satisfaction Of Students Having Undergraduate Tourism Education

Tourismos: An International Multidisciplinary Journal of Tourism, vol.5, no.1, pp.73-87, 2010 (Refereed Journals of Other Institutions) Sustainable Development

Bozcaada Turizmi İçin Geçerli Olabilecek Fırsatlar, Üstünlükler, Zayıflıklar ve Tehlikeleri Tespit Etmeye Yönelik Bir Araştırma.

ÇOMU Biga İ.İ.B.F. Yönetim Bilimleri Dergisi, vol.8, no.1, pp.147-166, 2010 (National Refreed University Journal)

Evaluation Of The Supplier For Hotels By Using AHP Methodology

The Consortium Journal of Hospitality and Tourism, vol.14, no.2, pp.1-10, 2010 (Refereed Journals of Other Institutions)

Savaş Alanları ve Turizm

Aksaray İİBF dergisi, vol.2, no.2, pp.65-72, 2010 (Other Refereed National Journals)

BİLGİ TEKNOLOJİSİNDEKİ GELİŞMELERİN SEYAHAT ACENTALARINA YANSIMALARIONLINE SEYAHAT ACENTACILIĞI

Sosyal ve Ekonomik Araştırmalar Dergisi, vol.9, no.17, pp.117-136, 2009 (National Refreed University Journal)

Uludağ Destinasyon İmajına Yönelik Ziyaretçi Algı ve Tutumlarını Belirlemeye Yönelik Bir Araştırma

SOİD, Turizm ve Seyahat Araştırmaları Dergisi, vol.6, no.3, pp.67-77, 2009 (Other Refereed National Journals)

DESTİNASYONDA İMAJ OLUŞTURMA SÜRECİ

Aksaray Üniversitesi İİBF Dergisi, vol.1, no.1, pp.1-14, 2009 (Other Refereed National Journals)

A Survey For Determining The Opiniıons Of Travel Agencies On Internet

The Consortium Journal of Hospitality and Tourism, vol.14, pp.1-10, 2009 (Refereed Journals of Other Institutions)

Alan Kılavuzluğunun Çanakkale İlindeki Uygulaması Ve İlgili Turizm Mevzuatı Açısından Değerlendirilmesi

Anatolia: Turizm Araştırmaları Dergisi, vol.19, no.2, pp.169-176, 2008 (Other Refereed National Journals)

İstanbul da Faaliyet Gösteren Seyahat Acentalarının Pazarlama Karması Kararları Üzerine Yapılan Bir Göz Atım Araştırması

İstanbul Ticaret Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi, vol.7, no.13, pp.69-87, 2008 (National Refreed University Journal)

Destinasyon pazarlaması yönetimine İlişkin Stratejik bir Yaklaşım

Dokuz Eylül üniveersitesi İşletme Fakültesi Dergisi, vol.4, no.2, pp.144-158, 2003 (National Refreed University Journal)

Seyahat Acentacılığı Faaliyetinin Hukuksal Açıdan İncelenmesi

Dokuz Eylül üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi, vol.2, no.4, pp.28-41, 2000 (National Refreed University Journal)

Refereed Congress / Symposium Publications in Proceedings

A Study to Determine the Perception of English-Speaking Travelers on Destination Personality of Turkey

Global Conference on Services and Retail Management, Florida, United States Of America, 10 - 13 May 2021

The Effect of Conservatism and Cultural Openness on CareerRequest in Halal Tourism

2nd INTERNATIONAL HALAL TOURISM CONGRESS, Antalya, Turkey, 4 - 06 April 2019, pp.728-729

Kentlerin Dijitalleştirilmesi ve Akıllı Kent Projesi

ınternational Congress on Digital Transformation in Tourism I-DIGIT-19, Düzce, Turkey, 18 - 19 April 2019, vol.1, pp.43-67

DESTİNASYON DENEYİMİNİN DESTİNASYON İMAJI ALGISI ÜZERİNDEKİ ETKİSİ: KAPADOKYA ÖRNEĞİ

19. Ulusal Turizm Kongresi, Afyonkarahisar, Turkey, 17 - 21 October 2018, vol.1, pp.112-126

Lisans Düzeyinde Turizm Eğitimi Alan Öğrencilerin Sosyal Medya Kullanımlarına Yönelik Bir Araştırma

4. Uluslararası Türk Dünyası Turizm Sempozyumu, Kastamonu, Turkey, 19 - 21 July 2018, vol.11, pp.43

Kazdağı’na Gelen Ziyaretçilerin Çevre Dostu Davranış ve Çevresel Turizm Davranışları

: Uluslararası Doğu Akdeniz Turizm Sempozyumu, Hatay, Turkey, 20 - 21 April 2018, vol.1, pp.568-577

Yaşam Tarzının Yeşil Otel Tercihinde Rolü

International Conferenceon Empirical Economics and Social Sciences (ICEESS’18), Balıkesir, Turkey, 27 - 28 June 2018, pp.86

Müşteri Memnuniyetinde Altruistik Davranış: Down Kafeler Örneği

7th International Conference On Business Administration Proceedings Book, Çanakkale, Turkey, 3 - 05 May 2018, vol.1, pp.324-335

İstanbuldaki Akıllı Otel Uygulamalarının Değerledirilmesi

Fouth Sarajevo International Cnference: Social and Political Stability in Balkans, Sarajevo, Bosnia And Herzegovina, 26 - 29 April 2018, vol.4, pp.87

The Role of Environmental Consciousness Behaviour of Consumer in The Intention to Choose Green Hotel

Fouth Sarajevo International Cnference: Social and Political Stability in Balkans, Sarajevo, Bosnia And Herzegovina, 26 - 29 April 2018, vol.4, pp.13

Bir Kış Turizmş Merkezi Olan Uludağ’ın Destinasyon Kişiliğini Tespit Etmeye Yönelik Bir Çalışma

Uluslararası Sivas Turizmi Kongresi, Sivas, Turkey, 23 - 25 February 2018, vol.1, pp.61-69

Deneyime Dayalı Turistik Ürün Kullanımı: Botel Örneği

8. International Social Sciences Congress in The Balkans, Constanta, Romania, 6 - 11 September 2017, vol.1, pp.115-119

An Evaluation On Smart Tourism

Third International Scientific-Business Conference Leadership Management: Integrated Politics of Research and Innovations, Belgrat, Montenegro, 14 December 2017, pp.718-726

An Evaluation Of Smart Tourism

Third International Scientific Business Conference Leadership Management : Integrated Politics Of Research And Innovationns: LIMEN 2017, Belgrade, Serbia And Montenegro, 14 December 2017, vol.1, pp.718-726

TUR OPERATÖRLERİNDE YEŞİL UYGULAMALAR:YEŞİL TUR OPERATÖRÜ ÖDÜLÜ

3. Uluslararası Türk Dünyası Sempozyumu, Bishkek, Kyrgyzstan, 20 - 22 April 2017, vol.1, pp.225-237

Tur Operatörlerinde Yeşil Uygulamalar: Yeşil Tur Operatörü Ödülü

. Uluslararası Türk Dünyası Turizm Sempozyumu, Bishkek, Kyrgyzstan, 20 - 22 April 2017, vol.1, no.17, pp.225-237

Otel İşletmelerinde Yeşil Pazarlama ve Çevre Sertifikalarının Değerlendirilmesi

17. Ulusal Turizm Kongresi, Muğla, Turkey, 20 - 23 October 2016, pp.700-713

Eco Leballing at Restaı urants Case of Green Generation Restaurants Programme

6th International Conference on Cahnges in Social and Busines Environment CISABE’xx2016, Panevezhys, Lithuania, 28 - 29 April 2016, pp.51-58

Towards a better Understanding of Quality concepsand issues in higher education

6th International Conference on Changes in Social and Busines Environment, Panevezhys, Lithuania, 28 - 29 April 2016, pp.59-64

A SURVEY TO DETERMINE HOTEL MANAGERS' PERCEPTIONS OF GREEN MARKETING

5th International Scientific Conference on Changes in Social and Business Environment (CISABE), Panevezhys, Lithuania, 7 - 08 November 2013, pp.6-12 identifier

Destinasyon Pazarlamasında Web 2.0 Uygulaması: Bir Literatür Taraması

12.Uluslar Turizm Kongresi, Akçakoca Düzce, Turkey, 30 November - 04 December 2011, pp.404-405

Strategic Phlanthropy in a Turkish Tourism Context

Australian and New Zealand Marketing Academy (ANZMAC) Conference 2010, Christchurch, New Zealand, 29 November - 01 December 2011, pp.1-8

Destinasyon Pazarlamasında Web 2.0 Uygulamaları: Bir Literatür Taraması

12. Ulusal Turizm Kongresi, Düzce, Turkey, 30 November - 04 December 2011, pp.404-415

Sürdürülebilirlik Ve Rekabet Avantajı SağlamadaTurizm İşletmelerinin Yeşil Ürün Uygulamaları

12. Ulusal Turizm Kongresi, Düzce, Turkey, 30 November - 04 December 2011, pp.17-31 Sustainable Development

Strategic Phlanthropy in a Turkish Tourism Context, University of Canterbury, Christchurch, New Zealand,

Australian and New Zealand Marketing Academy (ANZMAC) Conference 2010, Christchurch, New Zealand, 29 November - 01 December 2011, pp.1-8

Green Hotel Management and Green Star Practice; A case Study of Best Western President Istanbul Hotel

6. International Scientific Symposium on Business Admisintration, Karvina, Czech Republic, 27 - 28 May 2010, pp.496-507

Bilgi Teknolojileri İle Öğrenme Ortamı İlişkisine Yönelik Bir Araştırma

2. Uluslararası Türkiye Eğitim Araştırmaları Kongresi, Antalya, Turkey, 29 April - 02 May 2010, pp.305-318

Av Turizmi Kapsamında Biga Yarımadasında Yaban Domuzu Avı

III. Ulusal Turizm Sempozyumu, Isparta, Turkey, 17 - 19 October 2008, pp.284-294

Çanakkale'de Gençlik Turizmi Potansiyelinin Değerlendirilmesine Yönelik Bir Çalışma

Çanakkale Merkezi Değerleri Sempozyumu, Çanakkale, Turkey, 25 - 26 August 2008, pp.159-166

Biga Yarımadasında Avcılık ve Yaban Domuzu Avı

Çanakkale Merkezi Değerleri Sempozyumu, Çanakkale, Turkey, 25 - 26 August 2008, pp.167-172

Lisans Düzeyinde Turizm Eğitimi Alan Öğrencilerin Profili ve Tercihlerine Yönelik Bir Araştırma

IV. Lisansüstü Turizm Öğrencileri Kongresi, Antalya, Turkey, 23 - 27 April 2008, pp.394-408

Bozcaada Turizminin Değerlendirilmesine DönükBir Kamuoyu Araştırması

3. Ulusal turizm Kongresi, Balıkesir, Turkey, 1 - 02 January 2008, pp.1-10

Books & Book Chapters

EKO EKONOMİDE YEŞİL PAZARLAMA

in: Ekolojik Ekonomi Bakış Açısıyla “YEŞEREN TURİZM, Özkök F., Yıldırım H.M., Mercan Ş.O, Editor, Paradigma Akademi Yayınları, Çanakkale, pp.201-234, 2018

TURİST REHBERLERİNİN SOSYAL MEDYA KULLANIMLARINA YÖNELİK BİR ARAŞTIRMA ÇANAKKALE REHBERLER ODASI ÖRNEĞİ

in: Turist Rehberliği Üzerine Güncel Araştırmalar, Necdet Hacıoğlu, Cevdet Avcıkurt, Arzu Kılıç, Hasret Ulusoy Yıldırım, Editor, Detay Yayıncılık, Ankara, pp.612-621, 2018

Turist Rehberliği ve Pazarlama İlişkisi Bölümü: Turist Rehberlerinin Sosyal Medya Kullanımlarına Yönelik Bir Araştırma: Çanakkale Rehberler Odası Örneği

in: Turist Rehberliği Üzerine Güncel Araştırmalar, Necdet Hacıoğlu, Cevdet Avcıkurt, Arzu Kılıç, Hasret Ulusoy Yıldırım, Editor, Detay, Balıkesir, pp.612-621, 2018

Eko Ekonomide Yeşil Pazarlama

in: Ekolojik Ekonomi Bakış Açısıyla “Yeşeren Turizm”, Prof. Dr. Ferah Özkök, Dr. Öğr. Üyesi Hacı Mehmet Yıldırım, Doç. Dr. Okan Mercan, Editor, Paradigma Akademi, Çanakkale, pp.201-234, 2018

Turist Rehberlerinin Sosyal Medya Kullanımlarına Yönelik Bir Araştırma: Çanakkale Rehberler odası Örneği

in: Turist Rehberliği Üzerine Güncel Araştırmalar, Necdet Hacıoğlu, Cevdet Avcıkurt, Arzu kılıç, Hasret Ulusoy Yıldırım, Editor, Detay Yayıncılık, Ankara, pp.612-621, 2018

Eko Ekonomide Yeşil Pazarlama

in: Ekolojik Ekonomi Bakış Açısıyla Yeşeren Turizm, ÖZKÖK Ferah, YILDIRIM Hacı Mehmet, MERCAN Şefik Okan, Editor, Paradigma Akademi, Çanakkale, pp.201-233, 2018

Social Responsibility Practices in Gastronomy

in: New Approaches In Gastronomy, Oğuz Diker, Serdar Sünnetçioğlu, Editor, Gece Kitaplığı, Ankara, pp.85-129, 2017

Sustainable Practices at Tour Operators: Case of Kuoni Group

in: Global Issues and Trends in Tourism, Avcıkurt C., Dinu M.S., Hacıoğlu N., Efe R., Soykan A., Tetik N., Editor, St. Kliment Ohridski University Press, Sofija, pp.429-438, 2016

Sustainable Practices at Tour Operators: Case of Kuoni Group

in: Global Issues and Trends in Tourism, Avcıkurt C., Dinu M.S., Hacıoğlu N., Efe R., Soykan A., Tetik N., Editor, St. Kliment Ohridski University Press, Sofija, pp.429-438, 2016

İçsel Pazarlama

in: Turizm Pazarlamasında Güncel Yaklaşımlar, Doç.Dr. Burhan KILIÇ ve Doç.Dr. Zafer ÖTER, Editor, Beta Basım Yayım Dağıtım, İstanbul, pp.163-184, 2015

İçsel Pazarlama

in: Turizm Pazarlamasında Güncel Yaklaşımlar, Burhan KILIÇ, Zafer ÖTER, Editor, Beta Basım Yayım Dağıtım, İstanbul, pp.161-186, 2015

Türkiye'de Seyahat Acentacılığının Gelişimi

in: TÜRK TURİZM TARİHİ, , Editor, DETAY, Ankara, 2009

Turizm İşletmelerinin Pazarlanmasında Hedef Kitle

in: TURİZM İŞLETMELERİNİN PAZARLANMASINDA 7P ve 7 C, Cevdet AVCIKURT, Şehnaz DEMİRKOL, Burhanettin ZENGİN, Editor, Değisim Yayınları, İstanbul, pp.161-182, 2009

Turizm Endüstrisinde Destinasyon Yönetimi

in: SÜRDÜRÜLEBİLİR REKABET AVANTAJI ELDE ETMEDE TURİZM SEKTÖRÜ SEKTÖREL STRATEJİLER VE UYGULAMALAR, Melih BULU, İ.Hakkı ERARSLAN, Editor, ULUSLARASI REKABET ARAŞTIRMALARI KURUMU DERNEĞİ (URAK), İstanbul, pp.496-506, 2009

Türkiye de Seyahat Acentacılığının Gelişimi

in: Türk Turizm Tarihi Yapısal ve Sektörel Gelişim, Çavuş, Şenol Ege, Zehra Çolakoğlu, O. Eralp, Editor, Detay Yayıncılık, Ankara, pp.119-136, 2009

çanakale

in: TURİZM COĞRAFYASI, Gürhan KUTLU, Editor, DETAY, Ankara, pp.61-78, 2008