Yayınlar & Eserler

SCI, SSCI ve AHCI İndekslerine Giren Dergilerde Yayınlanan Makaleler

Prognostic performance of peripheral perfusion index and shock index combined with ESI to predict hospital outcome

American Journal Of Emergency Medicine, cilt.38, ss.2055-2059, 2020 (SCI Expanded İndekslerine Giren Dergi)

Implementation of the Ottawa ankle rules by general practitioners in the emergency department of a Turkish district hospital

ULUSAL TRAVMA VE ACIL CERRAHI DERGISI-TURKISH JOURNAL OF TRAUMA & EMERGENCY SURGERY, cilt.22, ss.361-364, 2016 (SCI İndekslerine Giren Dergi) identifier identifier identifier

The association between weather conditions and stroke admissions in Turkey

INTERNATIONAL JOURNAL OF BIOMETEOROLOGY, cilt.59, ss.899-905, 2015 (SCI İndekslerine Giren Dergi) identifier identifier identifier

Evaluation of geriatric patients with trauma scores after motor vehicle trauma

AMERICAN JOURNAL OF EMERGENCY MEDICINE, cilt.31, ss.1453-1456, 2013 (SCI İndekslerine Giren Dergi) identifier identifier identifier

Diğer Dergilerde Yayınlanan Makaleler

To: Perfusion index for assessing microvascular reactivity in septic shock after fluid resuscitation.

Revista Brasileira de terapia intensiva, cilt.31, ss.273-274, 2019 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri) identifier identifier

Black Widow Spider Envenomation with Elevated Troponin I Levels

JOURNAL OF EMERGENCY MEDICINE CASE REPORTS, cilt.9, ss.55-57, 2018 (ESCI İndekslerine Giren Dergi) identifier

Implementation of Quebec Shoulder Dislocation Rule in Turkish Patient Population

EURASIAN JOURNAL OF EMERGENCY MEDICINE, cilt.17, ss.18-21, 2018 (ESCI İndekslerine Giren Dergi) identifier

Association between admission red cell distribution width and mortality in elderly hip fracture patients: A Retrospective Case Control Study

Eurasian Journal of Medical Investigation, cilt.2, ss.29-34, 2018 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

Torakotomi ve Pulmoner Rezeksiyon Gerektiren Türban İğnesi Aspirasyonu

TURKISH JOURNAL OF EMERGENCY MEDICINE, 2010 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

Hakemli Kongre / Sempozyum Bildiri Kitaplarında Yer Alan Yayınlar

Comparison of Serum Calcium Levels in Patients with Acute Renal Injury

UNION OF THRACE UNIVERSITIES THIRD INTERNATIONAL HEALTH SCIENCES CONGRESS, Çanakkale, Türkiye, 24 - 26 Ekim 2019

ACİL SERVİSTE TRANSÖZOFAGEAL EKO

15. Ulusal Acil Tıp Kongresi, 6. International Critical Care and Emergency Medicine Congress, 6. Intercontinental Emergency Medicine Congress., 25 - 28 Nisan 2019

Akut apandisit şüphesinde bilgisayarlı tomografi tercihinde vücut kitle indeksinin önemi

15. Ulusal Acil Tıp Kongresi, 6. Intercontinental Emergency Medicine Congress, International Critical Care and Emergency Medicine Congress., 25 - 28 Nisan 2019

Acil serviste normal akciğer grafisi ne kadar güvenilir?

23. İstanbul Acil Tıp Kış Sempozyumu: Kritik Bakım, Türkiye, 15 - 17 Şubat 2019

Travma Hastasında Kontr-Kup Lezyon Sadece Beyinde mi Görülür?

6.Eurasian Congress on Emergency Medicine and 14. Turkish Emergency Medicine Congress, 8 - 11 Kasım 2018

Düşük Enerjili Travmayla Başvuran 65 Yaş ve Üzeri Hastaların Yaralanma Ciddiyeti Açısından Incelenmesi

6th Eurasian Congress on Emergency Medicine in conjunction with 14th Turkish Emergency Medicine Congress, 8 - 11 Kasım 2018

Spontan Pnömotoraks Olgularının Farklı Rakımlara Sahip İki Merkezde Hava Olayları İle Karşılaştırılması

6. Avrasya Acil Tip Kongresi ve 14. Turkiye Acil Tip Kongresi, Antalya, Türkiye, 8 - 11 Kasım 2018, ss.807-808

Ensefalitin Nadir Nedeni, Kuduz: Olgu Sunumu

Türkiye Acil Tıp Derneği 3. Trakya Acil Tıp Sempozyumu, Türkiye, 21 - 23 Eylül 2018

Postresüsitasyon Bakım

3. Trakya Acil Tıp Günleri, Türkiye, 21 - 23 Eylül 2018

Geriatrik Travmalı Hastada Acil Yaklaşım

14.Ulusal Acil Tıp Kongresi, 5th Intercontinental Emergency Medicine Congress, 5th International Critical Care and Emergency Medicine Congress, 19 - 22 Nisan 2018, ss.23

Yaşlı kalça kırığı hastalarında başvurudaki nötrofil ile lenfosit oranı ve postoperatif mortalite

14. Ulusal Acil Tıp Kongresi, 5. İntercontinental Emergency Medicine Congress, 5. İnternational Critical Care and Emergency Medicine Congress, 19 - 22 Nisan 2018

Yaşlı kalça kırığı hastalarında başvuruda kırmızı hücre dağılım hacmi ve mortalite arasındaki ilişki: Retrospektif vaka kontrol çalışması

14. Ulusal Acil Tıp Kongresi, 5. İntercontinental Emergency Medicine Congress, 5. İnternational Critical Care and Emergency Medicine Congress, 19 - 22 Nisan 2018

Diyabetik Ketoasidoz ile Komplike Olan Ektopik Gebelik Rüptürü

9. Asian Conference on Emergency Medicine 13. Turkish Emergency Medicine Congress, 22 - 25 Kasım 2017

Örümcek Isırığına Bağlı Miyokardit Ve Rabdomiyoliz

9. Asian Conference on Emergency Medicine 13. Turkish Emergency Medicine Congress, 22 - 25 Kasım 2017

Akut ST Yükselmeli Miyokard Infarktüsü Ile Başvuran Hastalarda Reperfüzyon Tedavi Öncesi Dönemin Değerlendirilmesi

9. Asian Conference on Emergency Medicine 13. Turkish Emergency Medicine Congress, 22 - 25 Kasım 2017

Öksürük Atağının Tetiklediği Periorbital Ekimoz

9. Asian Conference on Emergency Medicine 13. Turkish Emergency Medicine Congress, 22 - 25 Kasım 2017

YENİ PSİKOAKTİF AJANLARLA ZEHİRLENMELER

13. Ulusal Acil Tıp Kongresi, 4. Intercontinental Emergency Medicine Congress, 4. İnternational Critical Care and Emergency Medicine Congress, 18 - 21 Mayıs 2017

Karın ağrısının nadir bir nedeni: Amfizematöz Kolesistit

13. Ulusal Acil Tıp Kongresi, 4. Intercontinental Emergency Medicine Congress, 4. İnternational Critical Care and Emergency Medicine Congress, 18 - 21 Mayıs 2017

Hemodiyaliz hastalarında akut volüm kaybında periferal perfüzyon indeksi değişimi

13. Ulusal Acil Tıp Kongresi, 4. Intercontinental Emergency Medicine Congress, 4. İnternational Critical Care and Emergency Medicine Congress, 18 - 21 Mayıs 2017

Kontrol beyin tomografisi çekilen erişkin kafa travmalı hastaların değerlendirilmesi

13. Ulusal Acil Tıp Kongresi, 4. Intercontinental Emergency Medicine Congress, 4. International Critical Care and Emergency Medicine Congress, 18 - 21 Mayıs 2017

ACİL SERVİSTE SENKOP YÖNETİMİ

1. ULUSAL TRAKYA ACİL TIP GÜNLERİ, Türkiye, 16 - 17 Aralık 2016

künt boyun travması aritenoid dislokasyon Olgu Sunumu

12. Ulusal Acil Tıp Kongresi, 3. İntercontinental Emergency Medicine Congress, 3. İnternational Critical Care and Emergency Medicine Congress, 19 - 22 Mayıs 2016

travmatik aort yaralanması Olgu Sunumu

12. Ulusal acil tıp kongresi, 3. intercontinental emergency medicine congress, 3. international critical care and emergency medicine congress, 19 - 22 Mayıs 2016

Şiddetli Teofilin Zehirlenmesi:Olgu Sunumu

3. Ulusal Acil Tıp Kongresi, Türkiye, 2 - 06 Mayıs 2007

Acil Serviste Trafik Kazalarının Retrospektif Analizi

3. Ulusal Acil Tıp Kongresi, Türkiye, 2 - 06 Mayıs 2007

Kitap & Kitap Bölümleri

kARBON TETRA KLORÜR

KLİNİK TOKSİKOLOJİ TANI VE TEDAVİ, Salim Satar, Özlem Güneysel, Yusuf Yürümez, Süleyman Türedi, Ahmet Akıcı, Editör, ÇUKUROVA NOBEL TIP KİTABEVİ, Adana, ss.687-690, 2020

PEDİATRİK HASTALARDA YARA BAKIMI

Acil Yara Yönetimi ve Bakım Teknikleri, Topal FE, Editör, Türkiye Klinikleri, Ankara, ss.93-98, 2020

Kloroform

KLİNİK TOKSİKOLOJİ TANI VE TEDAVİ, SALİM SATARA, ÖZLEM GÜNEYSEL, YUSUF YÜRÜMEZ, SÜLEYMEN TÜREDİ, AHMET AKICI, Editör, ÇUKUROVA NOBEL TIP KİTABEVİ, Adana, ss.690-692, 2020

Kardiyovasküler Acillerde Kardiyak Belirteçlerin Klinik Kullanımı

ACİL TIP TEMEL BAŞVURU KİTABI, Cander Başar, Editör, İstanbul Medikal Sağlık veYayıncılık Hiz. Tic. Ltd. Şti., ss.781-792, 2020

Ortopedik Acillerde Birincil ve İkincil Bakı

Ortopedik Aciller, Ahmet Köse, Orhan Delice, Editör, Akademisyen Kitabevi, Ankara, ss.11-23, 2019

BOYUN TRAVMASI

ACİL TIP CEP KİTABI, A-CEP, PROF.DR.ZEYNEP KEKEÇ, Editör, AKADEMİSYEN KİTABEVİ, YENİŞEHİR/ANKARA, ss.256-262, 2017