Yayınlar & Eserler

SCI, SSCI ve AHCI İndekslerine Giren Dergilerde Yayınlanan Makaleler

The role of titanium-prepared platelet-rich fibrin in palatal mucosal wound healing and histoconduction

ACTA ODONTOLOGICA SCANDINAVICA, cilt.74, sa.7, ss.558-564, 2016 (SCI İndekslerine Giren Dergi) identifier identifier identifier

Apoptosis: an underlying factor for accelerated periodontal disease associated with diabetes in rats

CLINICAL ORAL INVESTIGATIONS, cilt.18, sa.7, ss.1825-1833, 2014 (SCI İndekslerine Giren Dergi) identifier identifier identifier

A Novel Platelet Concentrate: Titanium-Prepared Platelet-Rich Fibrin

BIOMED RESEARCH INTERNATIONAL, cilt.2014, 2014 (SCI İndekslerine Giren Dergi) identifier identifier identifier

In vivo evaluation of titanium-prepared platelet-rich fibrin (T-PRF): a new platelet concentrate

BRITISH JOURNAL OF ORAL & MAXILLOFACIAL SURGERY, cilt.51, sa.5, ss.438-443, 2013 (SCI İndekslerine Giren Dergi) identifier identifier identifier

Scintigraphic Evaluation of Osteoblastic Activity in Extraction Sockets Treated With Platelet-Rich Fibrin

JOURNAL OF ORAL AND MAXILLOFACIAL SURGERY, cilt.68, sa.5, ss.980-989, 2010 (SCI İndekslerine Giren Dergi) identifier identifier identifier

Microscopic evaluation of mandibular symphyseal distraction osteogenesis

ANGLE ORTHODONTIST, cilt.76, sa.3, ss.369-374, 2006 (SCI İndekslerine Giren Dergi) identifier identifier identifier

Diğer Dergilerde Yayınlanan Makaleler

Injectable platelet-rich fibrin: a new material in medicine and dentistry

Mucosa, cilt.3, sa.2, ss.27-33, 2020 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

Effectiveness of Titanium-Platelet-Rich Autograft: A Preliminary Report

JOURNAL OF ACADEMIC RESEARCH IN MEDICINE-JAREM, cilt.8, sa.2, ss.91-95, 2018 (ESCI İndekslerine Giren Dergi) identifier

Serbest Dişeti Grefti Verici Bölgesinde Trombositten Zengin Fibrin Uygulamaları

Türkiye Klinikleri Periodontoloji Özel Sayısı, cilt.3, sa.3, ss.135-141, 2017 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

Geçmişten Günümüze Kan Kaynaklı Ürünler ve Trombositten Zengin Fibrinler

Türkiye Klinikleri Periodontoloji Özel Sayısı, cilt.3, sa.3, ss.109-112, 2017 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

Trombositten Zengin Fibrinlerin Yarını ve Biyolojik Dil

Türkiye Klinikleri Periodontoloji Özel Sayısı, cilt.3, sa.3, ss.169-172, 2017 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

Dişeti Çekilmelerinin Tedavisinde Trombositten Zengin Fibrinler

Türkiye Klinikleri Periodontoloji Özel Sayısı, cilt.3, sa.3, ss.129-134, 2017 (Hakemsiz Dergi)

A New Centrifugation Method for the Improvement of Platelet-rich Fibrin Products: A Preliminary Study

British Journal of Medicine and Medical Research, cilt.13, 2016 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

İkinci nesil trombosit konsantrasyonunun klinik uygulamaları

Cumhuriyet Dental Journal, cilt.15, sa.3, ss.279-287, 2012 (Hakemli Üniversite Dergisi) Creative Commons License

Hakemli Kongre / Sempozyum Bildiri Kitaplarında Yer Alan Yayınlar

ORAL LİKEN PLANUS HASTALARINDA İ-PRF, DEPO-MEDROL UYGULAMALARI, OLGU SERİSİ

3. Uluslararası Oral Diagnoz ve Maksillofasiyal Radyoloji Kongresi, Türkiye, 25 - 28 Nisan 2019, cilt.6, ss.37-43

Lokalize Dişeti Çekilmeleri Tedavisinde Titanyum Plateletten Zengin Fibrin (T-PRF) Uygulamaları Vaka Serisi

Türk Dişhekimleri Birliği 25. Uluslararası Dişhekimliği Kongresi, 4 - 07 Eylül 2019

ORAL LİKEN PLANUS HASTALARINDA i-PRF, DEPO-MEDROL UYGULAMALARI: OLGU SERİSİ

3. Uluslararası Oral Diagnoz ve Maksillofasiyal Radyoloji Derneği Kongresi, 25 - 28 Nisan 2019

Management of Gingival Recessions by Titanium Platelet Rich Fibrin or Connective Tissue Graft

İzmir Diş Hekimleri Odası 25.Bilimsel Kongresi, İZMİR, TÜRKIYE, İzmir, Türkiye, 9 - 11 Kasım 2018, ss.185-186

Special oral health management in babies and children with disabilites

International association of pediatric dentistry regional meeting, 25 th. congress of Turkish society of pediatric dentistry, İstanbul, Türkiye, 12 - 14 Ekim 2018, ss.99

A NEW TREATMENT APPROACH FOR PATIENTS WITH ORAL LICHEN PLANUS I-PRF

9 TH CONGRESS OF THE EUROPEAN FEDERATION OF PERİODONTOLOGY, 20 - 23 Haziran 2018

TİTANYUM-TROMBOSİTTEN-ZENGİN-FİBRİN (T-PRF) İLE MAKSATLI REPLANTASYONN: VAKA SUNUMU

TÜRK DİŞHEKİMLERİ BİRLİĞİ 23. ULUSLARARASI DİŞHEKİMLİĞİ KONGRESİ, 21 - 24 Eylül 2017

iki farklı trombosit konsantratının sığır kaynaklı kemik grefti ile birlikte uygulanmasının kemik iyileşmesi üzerindeki invivo etkisi

turkish association of oral and maxillofacial surgery 24th international scientific congress, Muğla, Türkiye, 23 - 27 Mayıs 2017, cilt.23, ss.99

T-PRF DESTEKLİ PERİİMPLANTİTİS TEDAVİSİ: VAKA RAPORU

TÜRK DİŞHEKİMLERİ BİRLİĞİ 23. ULUSLARARASI DİŞHEKİMLİĞİ KONGRESİ, 21 - 24 Eylül 2017

PERİFERAL OSSİFİYE FİBROMA: VAKA SUNUMU

TÜRK DİŞHEKİMLERİ BİRLİĞİ 23. ULUSLARARASI DİŞHEKİMLİĞİ KONGRESİ, 21 Eylül - 24 Temmuz 2017

Kitap & Kitap Bölümleri

Understanding Platelet-Rich Fibrin

Understanding Platelet-Rich Fibrin, Richard Miron, Editör, Quintessence Publishing Co, Inc. , Illinois, ss.89-100, 2021 Creative Commons License

Importance of centrifugation tubes for the production of PRF

Understanding Platelet-Rich Fibrin, Richard Miron, Editör, Quintessence Publishing Co. İnc., Illinois, ss.89-100, 2021

İmplant Uygulamalarında Kullanılan Yumuşak Doku Greftleme Teknikleri

İmplantoloji Akıl Notları, Doç.Dr.Nilüfer Balcıoğlu, Editör, Güneş Tıp Kitabevleri, İstanbul, ss.95-106, 2020

Periodontal ve Peri-implant Doku Çevresinde Keratinize Doku Oluşturmada Güncel Yaklaşımlar

Periodontal ve Peri-İmplant Dokularda Mukogingival Cerrahi Ve Keratinize Diş Etinin Önemi, KAYA EREN, Editör, Ortadoğu Reklam Tanıtım Yayıncılık Turizm Eğitim İnşaat Sanayi ve Ticaret A.Ş., ss.32-37, 2019