Publications & Works

Articles Published in Other Journals

Refereed Congress / Symposium Publications in Proceedings

İşletmelerde Stratejik Marka Yönetimi Uygulamaları ve Güncel Örnekler

XVIII. IBANESS İktisat, İşletme ve Yönetim Bilimleri Kongreler Serisi, Ohrid, Macedonia, 26 November 2022, pp.504-508

Kalite Yönetiminde Yapay Zekâ Kullanımına Yönelik Bir Değerlendirme

XVIII. IBANESS İktisat, İşletme ve Yönetim Bilimleri Kongreler Serisi, Ohrid, Macedonia, 26 November 2022, pp.624-628

Endüstriyel Pazarlamada Müşteri İlişkileri Yönetiminin Önemi

XVII. International Balkan and Near Eastern Congress Series on Economics, Business and Management, Plovdiv, Bulgaria, 12 - 13 March 2022, pp.522-528

The Smartphone Purchase Intention of the University Students in Terms of Demographic Characteristics: The Sample Of Çan Vocational School

XII. IBANESS Congress Series on Economics, Business and Management, Plovdiv, Bulgaria, 20 - 21 April 2019, pp.205-215

Akıllı Telefon Kullanan Üniversite Öğrencilerinin MarkaÖzdeşleşme Seviyelerinin Demografik DeğişkenlerAçısından İncelenmesi

IX. International Balkan and Near Eastern Social Sciences Congress, Edirne, Turkey, 29 - 30 September 2018

Endüstriyel İşletmelerin Yeni Ürün Geliştirme Sürecinde Müşteri Katılımına Yönelik Teorik Bir Araştırma

V. International Balkan and Near Eastern Social Sciences Congress Series, Kırklareli, Turkey, 22 - 23 September 2017, pp.429-434

Books & Book Chapters

Doğrudan Pazarlama Eğilimlerindeki Artış: Kişiselleştirme Uygulamlarının Önemi

in: Tüketici Davranışlarında Makro Trendler, Şahin Fatih, Bahar Reyhan, Editor, Nobel, Ankara, pp.475-505, 2022

Conceptional Study On Industrial Marketing

in: Administrative, Economics And Social Sciences Theory, Current Researches and New Trends 2021-2, Yüksel Akay ÜNVAN, Editor, Ivpe Yayınevi, Cetinje, pp.91-104, 2021

Marka Olma Yolunda Örgüt Yapısı

in: Örgütsel Davranış Platformu- Kuram ve Uygulamalardan Yazılar, Hakan Kara, Editor, Merdiven Yayın, Ankara, pp.259-270, 2021

Yerel Yönetimlerde Liderliğe Yönelik Kavramsal Bir Araştırma

in: Belediyelerin Geleceği ve Yeni Yaklaşımlar (The Future of Municipalities and New Approaches), Prof. Dr. Mahmut GÜLER, Doç. Dr. A. Menaf TURAN, Editor, Marmara Belediyeler Birliği Kültür Yayınları, İstanbul, pp.296-306, 2017

Social Media Use in Business-to-Business: A Theoretical Analysis

in: Art, Economics and Politics in Modern Turkey, William Sayers, Editor, AGP Research, Londrina, pp.194-199, 2017