Publications & Works

Articles Published in Other Journals

Türkiye de Sosyal Belediyecilik ve Sosyal Bütçe Uygulamaları Çanakkale Belediyesi Örneği

Yönetim Bilimleri Dergisi, vol.14, no.27, pp.201-215, 2016 (Refereed Journals of Other Institutions) Creative Commons License

Kalkınma Ajanları ve Yerel Yönetimler Arasındaki Mali İlişkiler GMKA Kapsamında Bir İnceleme

Girişimcilik ve Kalkınma Dergisi, vol.11, no.1, pp.186-209, 2016 (Refereed Journals of Other Institutions) Creative Commons License

Yerel Kalkınma Açısından Girişimcilik ve Ticaret Becerisi GMKA Kapsamında Bir Analiz

Girişimcilik ve Kalkınma Dergisi, vol.11, no.1, pp.122-145, 2016 (International Refereed University Journal) Creative Commons License

Belediye Gelirleri İçinde Harcamalara Katılma Paylarının Yeri ve Önemi Çanakkale Belediyesi Örneği

Yönetim Bilimleri Dergisi, vol.14, no.28, pp.467-481, 2016 (Refereed Journals of Other Institutions) Creative Commons License

6360 Sayılı Kanunun Büyükşehir Belediyelerinin Mali Yapılarında Meydana Getirdiği Değişiklikler Üzerine Bir Değerlendirme

Eurasian Academy of Sciences Social Science Journal, vol.10, pp.93-106, 2016 (Refereed Journals of Other Institutions) Creative Commons License

Giresun İlinin Kentsel Rekabet Gücünün DOKA Kapsamında İncelenmesi ve Değerlendirilmesi

Yönetim ve Ekonomi, vol.22, no.2, pp.636-650, 2015 (Refereed Journals of Other Institutions) Creative Commons License

Münferit Beyanname Uygulaması

E-Yaklaşım Dergisi, no.146, 2005 (Other Refereed National Journals)

Belediye Vergilerinin Mali Analizi II

Yerel Yönetim ve Denetim Dergisi, vol.8, no.7, pp.26-28, 2003 (Other Refereed National Journals)

Futbolcuların Vergilendirilmesi ile İlgili Düzenlemeler ve 4842 Sayılı Kanun

Vergi Sorunları Dergisi, 2003 (Other Refereed National Journals)

Refereed Congress / Symposium Publications in Proceedings

Türkiye’nin Makroekonomik Göstergeleri Işığında Çimento Sektörünün Değerlendirilmesi

2. Uluslararası Eğitim Bilimleri ve Sosyal Bilimler Sempozyumu, Çanakkale, Turkey, 2 - 04 November 2018, pp.473-486

Elektronik Ticarette Vergi Cennetleri ve Transfer Fiyatlandırması Sorunu

2. Uluslararası Eğitim Bilimleri ve Sosyal Bilimler Sempozyumu, Çanakkale, Turkey, 2 - 04 November 2018, pp.468-472

Vergi İdaresi - Yükümlü İlişkisinin Yerel Vergi Uyumu Üzerindeki Etkisi: Çanakkale İli Örneği

Alanya Uluslararası Yerel Yönetimler Sempozyumu, Antalya, Turkey, 1 - 03 November 2018

Türkiye’de Yaşanabilirlik Endeksi ve Göç İlişkisi: Tiebout Hipotezi Açısından Bir Değerlendirme

9. Uluslararası Sivil Toplum Kuruluşları Kongresi, Çanakkale, Turkey, 15 - 17 November 2018

Trakya Bölgesi İllerinin Beşeri Sermaye Endeksinin Oluşturulması ve Karşılaştırmalı Analizi

1. Eğitim ve Sosyal Bilimler Sempozyumu, Balıkesir, Turkey, 3 - 05 November 2017, pp.319

Muhasebe Mesleğinin Öğrenciler Tarafından Algılanması: Ayvacık Meslek Yüksekokulu Örneği

Uluslararası Sürdürülebilir Kalkınma için Yeni Yaklaşımlar ve Teknolojiler Kongresi, Isparta, Turkey, 21 - 24 September 2017, pp.521-522

Ayvacık Yöresinin Sosyo-Ekonomik Gelişmişlik Düzeyinin Meslek Yüksekokulu Öğrencileri Tarafından Algılanma Düzeyi

Uluslararası Sürdürülebilir Kalkınma için Yeni Yaklaşımlar ve Teknolojiler Kongresi, Isparta, Turkey, 21 - 24 September 2017, pp.545-546

Public-Private Sector Partnerships in New Public Management Understanding in Turkey

XIV. European Conference on Social and Behavioral Sciences, Odesa, Ukraine, 23 - 26 August 2017, pp.9

THE ROLE OF DEVELOPMENT AGENCIES IN LOCAL DEVELOPMENT: THE CASE OF SOUTH MARMARA DEVELOPMENT AGENCY

XIV. European Conference on Social and Behavioral Sciences, Odesa, Ukraine, 23 - 26 August 2017, pp.8

Approaching the History of Finance with a Different Source: Zafernâme (The Book of Victory) by Ziya Pasha

32. ULUSLARARASI MALİYE SEMPOZYUMU, Antalya, Turkey, 10 - 14 May 2017, pp.152-155

Petrol Fiyatlarında Yaşanan Dalgalanmaların Türkiye Cari Açığı Üzerinde Yarattığı Etkiler Üzerine Bir Analiz

Uluslararası Enerji, Ekonomi ve Güvenlik Kongresi, İstanbul, Turkey, 25 - 26 March 2017, pp.45

Toplumsal Odaklı Ekonomik Kalkınma Göstergesi Olarak Yaşam Kalitesi KUDAKA Kapsamında Bir İnceleme

Uluslararası Erzincan Sempozyumu, 28 September - 01 November 2016, vol.2, pp.601-613

Local Taxes and Tax Compliance The Theoretical Analysis From The Perspective Of Local Taxes in France

XI. European Conference on Social and Behavioral Sciences, ROMA, Italy, 1 - 04 September 2016

Books & Book Chapters

Namık Kemal’in Yazılarında Tanzimat Dönemi Mali Sorunları

in: Maliye Araştırmaları - 2, İpek Selçuk, Editor, Ekin Basım Yayın Dağıtım, Bursa, pp.77-93, 2018

Maliye Tarihine Farklı Bir Kaynaktan Bakış: Ziya Paşa’nın Zafernâme’si

in: Prof. Dr. Nihat Edizdoğan’a Armağan, Gerçek Adnan, Çetinkaya Özhan, Editor, Ekin Basım Yayın Dağıtım, Bursa, pp.247-264, 2018

Kamu Maliyesi

Paradigma Akademi, Ankara, 2017

BENCHMARKING VIEWS OF TAX ADVISERS ABOUT PROFESSIONAL DEVELOPMENT EDUCATION: AN EMPIRICAL STUDY

in: Prof Dr Metin Taş a Armağan, Adnan Gerçek, Fatih Saraçoğlu, Editor, Gazi Kitabevi, Ankara, pp.271-278, 2015

Yerel Yönetimlerin Mali Yapısı

in: İdari ve Mali Açıdan Türkiye de Yerel Yönetimler, MECEK MEHMET, DOĞAN MESUT, PARLAK BEKİR, Editor, BEKAD Yayınları, Antalya, pp.417-443, 2015

Vergi Danışmanlarının Mesleki Gelişim Eğitimlerine Bakışının Ölçülmesi ve Değerlendirilmesi: Ampirik Bir Araştırma

in: Prof. Dr. Naci Birol MUTER’e ARMAĞAN, Ramazan GÖKBUNAR, Mustafa MİYNAT, Birol KOVANCILAR, Tülin CANBAY, Serkan CURA, Editor, Celal Bayar Üniversitesi Rektörlük Basımevi, Manisa, pp.393-408, 2014

Osmanlı Vergi Sisteminden Halk Türkülerine Yansıyan Sorunlar

in: Vergi ve Vergi Politikası Üzerine İncelemeler, EDİZDOĞAN NİHAT, ÇETİNKAYA ÖZHAN, Editor, Ekin Yayınevi, Bursa, pp.31-62, 2011