Publications & Works

Articles Published in Other Journals

OTANTİK LİDERLİK - LİDER ÜYE ETKİLEŞİMİ – YABANCILAŞMA ARASINDAKİ İLİŞKİLERİN KURAMSAL OLARAK İNCELENMESİ

Kahramanmaraş Sütçü İmam Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Dergisi, vol.12, no.2, pp.43-52, 2021 (National Refreed University Journal) Creative Commons License

Örgütlerde Kültür Örgütsel Adalet ve Sessizlik Arasındaki İlişkinin Kuramsal Açıdan İncelenmesi

Erciyes Akademi, vol.35, no.4, pp.1398-1408, 2021 (National Refreed University Journal)

Örgütsel Yenilikçilik ve Yaratıcılığın Dönüştürücü Liderlik Algısına Etkisi

OPUS Uluslararası Toplum Araştırmaları Dergisi, vol.17, no.35, pp.2155-2178, 2021 (Other Refereed National Journals)

Sosyal Zeka İle Yaşam Tatmini Arasındaki İlişkide Kişilik Özelliklerinin Düzenleyici Rolü Üzerine Bir Araştırma

International Journal of Management and Administration, vol.5, no.9, pp.164-175, 2021 (Other Refereed National Journals)

Algılanan Sosyal Desteğin Personel Güçlendirme ve İş Stresine Etkisi: Kendilik Algısının Düzenleyicilik Rolü

Ömer Halisdemir Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Dergisi, vol.13, no.3, pp.531-545, 2020 (Other Refereed National Journals)

Duygusal Zekanın İşten Ayrılma Niyetine Etkisi: Bir Araştırma

International Journal of Business Economics and Management Perspectives, vol.4, no.1, pp.169-180, 2020 (Other Refereed National Journals)

Çalışanlardaki Öz Yeterlilik Algısının Örgütsel Sinizm ve Örgütsel Güvene Etkisi Üzerine Bir Araştırma

Erciyes Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi, no.48, pp.425-441, 2020 (Other Refereed National Journals)

Algılanan Örgütsel Desteğin İş Stresi Üzerindeki Etkisinde Kendilik Algısının Düzenleyicilik Rolü

The International Journal of Economic and Social Research, vol.16, no.1, pp.219-232, 2020 (Other Refereed National Journals)

Çalışanların Duygusal Zekâ Düzeylerinin İşten Ayrılma Niyetlerine Etkisi Üzerine Bir Çalışma

Niğde Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Dergisi, vol.8, no.2, pp.1-12, 2015 (Other Refereed National Journals)

Refereed Congress / Symposium Publications in Proceedings

Books & Book Chapters

Örgütsel Destek

in: Örgüt İçi Davranışsal Psikoloji, Mehmet SAĞIR, Leyla ERAT, Aslı Uğur AYDIN, Editor, Beta Yayınevi, İstanbul, pp.513-524, 2021

Sürdürülebilir Kalkınma Çağında Kurumsal İletişim

in: Çağdaş Pazarlamada Yeni Yaklaşımlar, Akın Murat, Toksarı Murat, Editor, PARADİGMA AKADEMİ, pp.217-241, 2015