Publications & Works

Published journal articles indexed by SCI, SSCI, and AHCI

Articles Published in Other Journals

Refereed Congress / Symposium Publications in Proceedings

ÖĞRETİM ELEMANLARININ UZAKTAN EĞİTİME İLİŞKİN FARKINDALIKLARI

ULUSLARARASI NECATİBEY EĞİTİM VE SOSYAL BİLİMLER ARAŞTIRMALARI KONGRESİ, Balıkesir, Turkey, 26 - 28 October 2018

TÜRKİYE’DEKİ ÇEVRİMİÇİ UZAKTAN LİSANSÜSTÜ EĞİTİM HAKKINDA UZMAN GÖRÜŞLERİ

Uluslararası Necatibey Eğitim ve Sosyal Bilimler Araştırmaları Kongresi, Balıkesir, Turkey, 26 - 28 October 2018, vol.4

Çevrimiçi Öğrenenler İçin Örnek Bir Etkileşimli E-Kitap Tasarımı

Uluslararası Necatibey Eğitim Ve Sosyal Bilimler Araştırmaları Kongresi, Balıkesir, Turkey, 26 - 28 October 2018, vol.4, pp.463-470

Türkiye’deki Çevrimiçi Uzaktan Lisansüstü Eğitim Hakkında Uzman Görüşleri

Uluslararası Necatibey Eğitim Ve Sosyal Bilimler Araştırmaları Kongresi, Balıkesir, Turkey, 26 - 28 October 2018, vol.4, pp.455-462

ÖĞRETİM ELEMANLARININ UZAKTAN EĞİTİME İLİŞKİNMETAFORİK ALGILAR

ULUSLARARASI NECATİBEY EĞİTİM VE SOSYAL BİLİMLER ARAŞTIRMALARI KONGRESİ, 26 - 28 October 2018

ÇEVRİMİÇİ ÖĞRENENLER İÇİN ÖRNEK BİR ETKİLEŞİMLİE-KİTAP TASA

ULUSLARARASI NECATİBEY EĞİTİM VE SOSYAL BİLİMLER ARAŞTIRMALARI KONGRESİ, 26 - 28 October 2018, vol.4

ÖĞRENME NESNELERİNİN İNTERNETİ

10. Uluslararası Eğitim Araştırmaları Kongresi, Nevşehir, Turkey, 27 - 30 April 2018, vol.1, pp.113

Facebook gruplarında öğrenci, öğretmen ve veli etkileşimi: Beş yıllık bir deneyim

8th International Computer Instructional Technologies Symposium (ICITS 2014), Edirne, Turkey, 18 - 20 September 2014

TRANSFORMATION INDICATORS OF PRESERVICE IT TEACHERS' INFORMATION AND COMMUNICATION TECHNOLOGIES INTEGRATION

5th International Conference on Education and New Learning Technologies (EDULEARN), Barcelona, Spain, 1 - 03 July 2013, pp.1808-1810 identifier

WHAT MOTIVATES PRESERVICE INFORMATION TECHNOLOGY TEACHERS TO LEARN ONLINE?

5th International Conference on Education and New Learning Technologies (EDULEARN), Barcelona, Spain, 1 - 03 July 2013, pp.3135-3137 identifier

Öğretmen adaylarının öğretmenlik bilgi ve beceri düzeylerinin değerlendirilmesi

3rd International Computer Instructional Technologies Symposium (ICITS 2009), Trabzon, Turkey, 7 - 09 October 2009

Evaluation of the student workbook in terms of purpose of use of pictures.

International Conference on Computational and Information Science, Turkey, 30 April - 02 May 2009

Books & Book Chapters

Uygulamalı dersler için çevrimiçi öğrenme süreçlerinin tasarlanması

in: Diş hekimliği eğitiminde yenilikçi teknolojiler, Tosun İlgi, Editor, Türkiye Klinikleri, Ankara, pp.65-72, 2021

Salgın sürecinde acil uzaktan eğitim uygulamaları

in: Covid-19 salgınının Türk eğitim sistemine yansımaları, Çoruk Adil, Editor, Pegem Akademi, Ankara, pp.99-113, 2021

Ekmek kırıntılarından, bilgi ve iletişim teknolojilerinde kod çözmeye: Hansel ve Gretel hikayesini yeniden düşünelim

in: Eğitim teknolojileri okumaları 2021, Akkoyunlu Buket, İşman Aytekin, Odabaşı Ferhan, Editor, Pegem Akademi, Ankara, pp.145-161, 2021

Eş Zamanlı Çevrimiçi Ortamlarda Öğrenme

in: Dijital Medya ve Öğrenme, Kuzu Abdullah, Kuzu Demir Elif Buğra, Editor, Pegem Akademi, Ankara, pp.115-136, 2020

Dijital Hikâye ve Öğrenme

in: Dijital Medya ve Öğrenme, A. Kuzu E.B. Kuzu Demir, Editor, Pegem Akademi Yayıncılı, Ankara, pp.25-46, 2020

İletişim ve İşbirliği Teknolojileri

in: Bilişim Teknolojileri, Serhat Bahadır Kert, Editor, Nobel Yayınevi, Ankara, pp.381-398, 2018

Metrics

Publication

115

Citation (WoS)

20

H-Index (WoS)

3

Citation (Scopus)

19

H-Index (Scopus)

2

Project

5

Thesis Advisory

4

Open Access

2
UN Sustainable Development Goals