Yayınlar & Eserler

SCI, SSCI ve AHCI İndekslerine Giren Dergilerde Yayınlanan Makaleler

The Status of Research in Educational Administration: An Analysis of Educational Administration Journals, 1999-2007

EGITIM ARASTIRMALARI-EURASIAN JOURNAL OF EDUCATIONAL RESEARCH, cilt.10, sa.39, ss.59-77, 2010 (SSCI İndekslerine Giren Dergi) identifier identifier

Diğer Dergilerde Yayınlanan Makaleler

Öğretmenlerin Teknolojik Pedagojik Alan Bilgisi (TPAB) ile Sınıf Yönetimi Becerileri Arasındaki İlişkinin İncelenmesi

Mediterranean Journal of Educational Research, cilt.13, sa.30, ss.1-24, 2019 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

The Relationship between Teachers Attitudes of Education Technologies and Principles Technology Leadership Roles

The International Journal of Human and Behavioral Science, cilt.5, sa.2, ss.73-82, 2019 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

Teacher Concerns towards the Fatih Project in Education

TURKISH ONLINE JOURNAL OF EDUCATIONAL TECHNOLOGY, cilt.17, sa.4, ss.42-53, 2018 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

School Principals’ Opinions about Public Relations Practices on Schools

International Journal of Progressive Education, cilt.14, sa.2, ss.136-147, 2018 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

The Relationship between Morale and Job Satisfaction of Teachers in Elementary and Secondary Schools

Educational Policy Analysis and Strategic Research, cilt.13, sa.1, ss.54-70, 2018 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

Akademisyenlerin Algıladıkları Yıldırma (Mobbing) Davranışları İle Yöneticilerin Liderlik Davranışları Arasındaki İlişki

Akdeniz Eğitim Araştırmaları Dergisi, cilt.11, sa.22, ss.86-100, 2017 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

İlköğretim Okullarında Görev Yapan Öğretmenlerin Okul Yaşam Kalitesi Algıları ile İş Doyumu Algıları Arasındaki İlişki

Dicle Üniversitesi Ziya Gökalp Eğitim Fakültesi Dergisi, sa.31, ss.750-761, 2017 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

Emotion Management Behaviors of Administrators in Terms of Management Processes

International Online Journal of Educational Sciences, cilt.9, sa.2, ss.292-309, 2017 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

Öğretim Elemanlarının Örgütsel Sosyalleşme Düzeylerine İlişkin Algılarının İncelenmesi

Erzincan Üniversitesi Erzincan Eğitim Fakültesi Dergisi, cilt.18, sa.1, ss.343-358, 2016 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

İDARİ PERSONELİN DUYGUSAL İKLİME YÖNELİK ALGILARI ÇANAKKALE ONSEKİZ MART ÜNİVERSİTESİ ÖRNEĞİ

Organizasyon ve Yönetim Bilimleri Dergisi, cilt.1, sa.1, ss.1-17, 2016 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

Lisansüstü Eğitimde Kayıt ve Devam Sorunları

Uşak Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi, sa.25, ss.165-178, 2016 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

YÜKSEKÖĞRETİM KURUMLARINDA GÖREV YAPAN İDARİ PERSONELİN DUYGUSAL EMEK DAVRANIŞLARI

Ondokuz Mayis Univ. Egitim Fakultesi, cilt.331, ss.139, 2014 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

Öğretmen Adaylarının Kişisel Gelişime Yönelik Algıları ve Kişisel Gelişim Çabaları

Erzincan Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi, cilt.5, sa.2, ss.233-246, 2012 (Hakemli Üniversite Dergisi)

Çalışma Yaşamında Duygular ve Yönetimi: Kavramsal Bir İnceleme

Eğitimde Politika Analizi Dergisi, cilt.1, sa.1, ss.3-25, 2012 (Hakemli Üniversite Dergisi)

Hakemli Kongre / Sempozyum Bildiri Kitaplarında Yer Alan Yayınlar

Yükseköğretimde Dijital Dönüşüm Sürecine İlişkin Öğrenci Görüşleri

VIIth International EurasianEducational Research Congress ONLINE, Ankara, Türkiye, 10 - 13 Eylül 2020, ss.1549-1550

LİSE ÖĞRENCİLERİNİN GÖZÜNDEN LİDER ÖĞRETMEN DAVRANIŞLARI

XII. International Congress of Educational Research, Rize, Türkiye, 25 - 28 Nisan 2019, ss.1469-1478

11. Kalkınma Planında Yükseköğretime İlişkin Hedeflerin 2023 Eğitim Vizyon Belgesi Kapsamında Değerlendirilmesi

4. Uluslararası Yükseköğretim Çalışmaları Konferansı (IHEC 2019), Çanakkale, Türkiye, 10 - 12 Ekim 2019, ss.9-20

Eğitim Bilimleri Enstitüsü Öğrenci Profili (Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi Örneği)

4. Uluslararası Yükseköğretim Çalışmaları Konferansı (IHEC 2019), Çanakkale, Türkiye, 10 - 12 Ekim 2019, ss.21-31

REHBERLİK VE PSİKOLOJİK DANIŞMANLIK ANABİLİM DALI ÖĞRENCİLERİNİN ETNOKÜLTÜREL EMPATİ DÜZEYLERİ

XII. Uluslararası Eğitim Araştırmaları Kongresi, Rize, Türkiye, 25 - 28 Nisan 2019, ss.1452-1461

AKADEMİSYENLERİN BOŞ ZAMAN DEĞERLENDİRME ALIŞKANLIKLARINA İLİŞKİN GÖRÜŞLERİ

XII. Uluslararası Eğitim Araştırmaları Kongresi, Rize, Türkiye, 25 - 28 Nisan 2019, ss.1443-1451

Rehberlik Ve Psikolojik Danışmanlık Anabilim Dalı Öğrencilerinin Etnokültürel Empati Düzeyleri

XII. Uluslararası Eğitim Araştırmaları Kongresi, Rize, Türkiye, 25 - 28 Nisan 2019, ss.131

Lise Öğrencilerinin Gözünden Lider Öğretmen Davranışları

XII. Uluslararası Eğitim Araştırmaları Kongresi, Rize, Türkiye, 25 - 28 Nisan 2019, ss.104

Akademisyenlerin Boş Zaman Değerlendirme Alışkanlıklarına İlişkin Görüşleri

XII. Uluslararası Eğitim Araştırmaları Kongresi, Rize, Türkiye, 25 - 28 Nisan 2019, ss.108

Teacher Opinons Toward Professional Development Process

THE SECOND INTERNATIONAL SYMPOSIUM on SOCIALSCIENCES EDUCATION, Çanakkale, Türkiye, 30 Ekim - 01 Kasım 2018, ss.400-409

Teachers Opinions Regarding The Regulation of Practices Related to Academic Incentives

THE SECOND INTERNATIONAL SYMPOSIUM on SOCIALSCIENCES EDUCATION, Çanakkale, Türkiye, 30 Ekim - 01 Kasım 2018, ss.389-395

Okulda halkla ilişkiler süreci: Bir ölçek geliştirme çalışması

13. ULUSLARARASI EĞİTİM YÖNETİMİ KONGRESİ, Sivas, Türkiye, 10 - 12 Mayıs 2018, ss.214-216

Öğretmenlerin Mesleki Gelişim Sürecine Yönelik Etkinliklerin Planlanmasına İlişkin Görüşleri

13. Uluslararası Eğitim Yönetimi Kongresi, Sivas, Türkiye, 10 - 12 Mayıs 2018

Opinions Of Ph.D Students Towards The Academic Counseling Process

XVI. European Conference on Social and Behavioral Sciences, Prizren, Sırbistan, 10 - 12 Mayıs 2018, ss.101

Willingness of Teachers to Continue Ph.D Education

XVI. European Conference on Social and Behavioral Sciences, Prizren, Sırbistan, 10 - 12 Mayıs 2018, ss.87

OKULLARDA HALKLA İLİŞKİLERİN ÖRGÜTLENMESİNE YÖNELİK BİR MODEL ÖNERİSİ

X. Uluslararası Eğitim Araştırmaları Kongresi, Nevşehir, Türkiye, 27 - 30 Nisan 2018, ss.1185-1191

Öğretmenlerin Moral Düzeylerine İlişkin Görüşleri

ULUSLARARASI EĞİTİM BİLİMLERİ VE SOSYAL BİLİMLER SEMPOZYUMU, BANDIRMA / BALIKESİR, Türkiye, 3 - 05 Kasım 2017

Opinions of the Instructors towards the Counseling Process in the Post-graduate Education

XIII. European Conference on Social and Behavioral Sciences, SOFYA, Bulgaristan, 19 - 22 Mayıs 2017

Öğretmen Adaylarının Dijital Vatandaşlık Algıları

IX. Uluslararası Eğitim Araştırmaları Kongresi, Ordu, Türkiye, 11 - 14 Mayıs 2017, ss.250

Araştırma Görevlilerinin Bilimsel Araştırma Sürecine Yönelik Görüşleri

IX. Uluslararası Eğitim Araştırmaları Kongresi, Ordu, Türkiye, 11 - 14 Mayıs 2017, ss.299

ARAŞTIRMA GÖREVLİLERİNİN BİLİMSEL ARAŞTIRMA SÜRECİNE YÖNELİK GÖRÜŞLERİ

The Ninth International Congress of Educational Research, Ordu, Türkiye, 11 - 14 Mayıs 2017

ÖĞRETMEN ADAYLARININ DİJİTAL VATANDAŞLIK ALGILARI

The Ninth International Congress of Educational Research, Ordu, Türkiye, 11 - 14 Mayıs 2017

ÖĞRETMEN ADAYLARININ LİDER ÖĞRETMEN ALGILARINA YÖNELİK GÖRÜŞLERİ

VII. International Congress on Research in Education, Çanakkale, Türkiye, 27 - 29 Nisan 2017

SINIF YÖNETİMİNDE OLUMLU OLUMSUZ ÖĞRETMENİMAJLARI

VII. International Congress on Research in Education, Çanakkale, Türkiye, 27 - 29 Nisan 2017

OKUL MÜDÜRLERİNİN DUYGU YÖNETİMİ DAVRANIŞLARININ ÇEŞİTLİ DEĞİŞKENLER AÇISINDAN İNCELENMESİ

VIII. Uluslararası Eğitim Araştırmaları Kongresi, Çanakkale, Türkiye, 5 - 08 Mayıs 2016

MESLEKİ VE TEKNİK EĞİTİM MEZUNLARININ ÜNİVERSİTEYE DEVAM ETMEDE YAŞADIKLARI MOTİVASYON SORUNLARI

INTERNATIONAL SYMPOSIUM ON POST-SECONDARY VOCATIONAL EDUCATION AND TRAINING, Çorum, Türkiye, 12 - 15 Ekim 2016

12 YILLIK ZORUNLU EĞİTİMİN MESLEKİ EĞİTİMİN NİTELİĞİNE ETKİLERİ ÜZERİNE PAYDAŞ GÖRÜŞLERİ

INTERNATIONAL SYMPOSIUM ON POST-SECONDARY VOCATIONAL EDUCATION AND TRAINING, Çorum, Türkiye, 12 - 15 Ekim 2016

ÇALIŞMA YAŞAMINDA YÖNETİCİLERİN DUYGU YÖNETİMİ YETERLİKLERİNE İLİŞKİN GÖRÜŞLERİ

15. Uluslararası Sınıf Öğretmenliği Eğitimi Sempozyumu, Muğla, Türkiye, 11 - 14 Mayıs 2016

SINIF ÖĞRETMENLERİNİN FATİH PROJESİNE YÖNELİK KAYGILARI

15. Uluslararası Sınıf Öğretmenliği Eğitimi Sempozyumu, Muğla, Türkiye, 11 - 14 Mayıs 2016

Eğitim Kurumlarında Halkla İlişkiler Uygulamalarına Yönelik Okul Yöneticilerinin Görüşleri

VIII. Uluslararası Eğitim Araştırmaları Kongresi, Çanakkale, Türkiye, 5 - 08 Mayıs 2016

YÖNETİM SÜREÇLERİ AÇISINDAN YÖNETİCİLERİN DUYGU YÖNETİMİ DAVRANIŞLARI

NEW TRENDS IN HIGHER EDUCATION: KEEPING UP WITH THE CHANGE, İstanbul, Türkiye, 12 - 13 Nisan 2016

Değer ve Eğitimi Sorunsalı Sınıf Öğretmenlerinin Görüşlerine Göre Durum Tespiti

3. Ulusal Eğitim Programları ve Öğretim Kongresi, Gaziantep, Türkiye, 7 - 09 Mayıs 2014

Üniversite ve Eğitim Fakültesi Yönetimlerine İlişkin Bir Profil Çalışması

8.Ulusal Eğitim Yönerimi Kongresi, Marmara Üniversitesi, İstanbul, Türkiye, 7 - 09 Kasım 2013

Lisansüstü Eğitimde Kayıt Ve Devam Sorunları

21. Ulusal Eğitim Bilimleri Kongresi. Marmara Üniversitesi, İstanbul., Türkiye, 12 - 14 Eylül 2012

Sınıf Öğretmeni Adayı Öğrencilerin Öğretmenlik Mesleğine İlişkin Algıları

VII. Ulusal Sınıf Öğretmenliği Sempozyumu, Çanakkale, Türkiye, 2 - 04 Mayıs 2008, ss.481-484

Kitap & Kitap Bölümleri

Öğretimsel Liderlik

Liderlik Tarzları. Çağdaş Yönetim Yaklaşımıyla İnsan Sanatında Ustalaşma, Uysal, H. Tezcan, Aksoy, C. ve Yılmaz, F., Editör, Nobel Yayınevi, Ankara, ss.197-210, 2020

Çalışma Hayatında Duygu Yönetimi

Çalışma Hayatında Duygular, Cenk AKSOY, Editör, Detay Yayıncılık, Ankara, ss.27-42, 2020

ÖĞRETMENLERİN MESLEKİ GELİŞİM SÜRECİNE YÖNELİK ETKİNLİKLERİN PLANLANMASINA İLİŞKİN GÖRÜŞLERİ

EĞİTİM YÖNETİMİ ARAŞTIRMALARI, Celal Teyyar Uğurlu, Kadir Beycioğlu, Serkan Koşar, Hilal Kahraman, Fatma Köybaşı Şemin, Editör, Cumhuriyet Üniversitesi Yayıncılık, Sivas, ss.390-403, 2018

Opinions of the Advisors towards the Counseling Process in the Post-graduate Education

Research on Education, Hasan Arslan,Carmen Sonia Duse,Mehmet Ali Icbay, Editör, International Association of Social Science Research, Bialystok, ss.194-201, 2017

Duygu Yönetimi (Eğitimi)

Değişen Değerler ve Yeni Eğitim Paradigması, Genç, Salih Zeki, Editör, Pegem, Ankara, ss.127-146, 2017

Türk Eğitim Sisteminin Genel Yapısı ve Özellikleri

Eğitim Bilimine Giriş, SALİH ZEKİ GENÇ, ÇAVUŞ ŞAHİN, Editör, Paradigma Akademi, ss.198-225, 2016

Etkili İletişimde Sihirli Anahtar: Empati

Etkili İletişim, Bülent Güven, Editör, Pegem Akademi, Ankara, ss.109-123, 2016