Publications & Works

Articles Published in Other Journals

Refereed Congress / Symposium Publications in Proceedings

Sivil Toplum Örgütlerin Yönetiminde Big Data Kullanımı

1st INTERNATIONAL CONGRESS ON MANAGEMENT OF ORGANIZATIONS, 27 - 28 November 2020, pp.263

Sivil Örgütlerin Yönetiminde Big Data Kullanımı

I.Uluslararası Örgütlerin Yönetimi Kongresi, İstanbul, Turkey, 27 - 28 November 2020, vol.1, pp.263-264

Kuantum Dijital İmza Teknolojilerini Kullanarak Kuantum Elektronik İmza Geliştirmek

12. Uluslararası Bilgi Güvenliği ve Kriptoloji Konferansı, Ankara, Turkey, 16 - 17 October 2019, pp.1

Kuantum Dijital İmza Teknolojilerini Kullanarak Kuantum Elektronik İmza Geliştirmek

12. Uluslararası Bilgi Güvenliği ve Kriptoloji Konferansı, Ankara, Turkey, 16 - 17 October 2019, pp.1 Creative Commons License

Secure Distribution of Electronic Documents over Network in Quantum Information Management Systems

3rd International Symposium on Multidisciplinary Studies and Innovative Technologies, Ankara, Turkey, 11 - 13 October 2019, pp.1-8 Creative Commons License

Dijital Çağin Ameleleri ve İnternet Amele Pazarlari

ULUSLARARASI MARMARA FEN VE SOSYAL BİLİMLER KONGRESİ, Kocaeli, Turkey, 26 - 28 April 2019, pp.774-777

Dijital Çağin Ameleleri ve İnternet Amele Pazarlari

ULUSLARARASI MARMARA FEN VE SOSYAL BİLİMLER KONGRESİ, Kocaeli, Turkey, 26 - 28 April 2019, pp.774-777

Fake and Synthetic Minerals; A Way to Sustain the Gem Supply

International Conference on Environmental Geotechnology, Recycled Waste Material and Sustainable Engineering (EGRWSE), Jalandhar, India, 29 - 31 March 2018, vol.31, pp.319-328 Sustainable Development identifier

Quantum Based Information Transmission in Electronic Document System

2nd International Symposium on Multidisciplinary Studies and Innovative Technologies, Ankara, Turkey, 19 - 21 October 2018, vol.1, no.1, pp.8-18

Defining Metadata Model for Quantum Information Theory of Electronic Document Management System

Turkish Physical Society 34. International Physics Congress, Muğla, Turkey, 5 - 09 September 2018, vol.1, pp.227

Öğrenme Materyalleri Geliştirmede Web 3.0 Araçlarının Kullanımı

8. Uluslararası Eğitimde Araştırmalar Kongresi, Manisa, Turkey, 9 - 11 May 2018, pp.66

Öğrenme Materyalleri Geliştirmede Web 3.0 Araçlarının Kullanımı.

VIII. Uluslararası Eğitimde Araştırmalar Kongresi, Manisa, Turkey, 9 - 11 May 2018, pp.1

Öğrenme Materyalleri Geliştirmede Web 3.0 Araçlarının Kullanımı.

VIII. Uluslararası Eğitimde Araştırmalar Kongresi, Manisa, Turkey, 9 - 11 May 2018, pp.1

Öğrenme Materyalleri Geliştirmede Web 3.0 Araçlarının Kullanımı.

VIII. Uluslararası Eğitimde Araştırmalar Kongresi, Manisa, Turkey, 9 - 11 May 2018, pp.1

Öğrenme Nesnelerinin İnterneti.

X. Uluslararası Eğitim Araştırmaları Kongresi, Nevşehir, Turkey, 27 - 30 April 2018, pp.1

Öğrenme Nesnelerinin İnterneti.

X. Uluslararası Eğitim Araştırmaları Kongresi, Nevşehir, Turkey, 27 - 30 April 2018, pp.1

Öğrenme Nesnelerinin İnterneti.

X. Uluslararası Eğitim Araştırmaları Kongresi, Nevşehir, Turkey, 27 - 30 April 2018, pp.1

ÖĞRENME NESNELERİNİN İNTERNETİ

10. Uluslararası Eğitim Araştırmaları Kongresi, Nevşehir, Turkey, 27 - 30 April 2018, vol.1, pp.113

Natural Resources and Earth Scıences As a Source of Hope

2. International Rating Academy Congress on Hope, Çanakkale, Turkey, 19 - 21 April 2018, pp.100-101

Natural Resources and Earth Scıences As a Source of Hope

2. International Rating Academy Congress on Hope, Çanakkale, Turkey, 19 - 21 April 2018, pp.100-101

Natural Resources and Earth Scıences As a Source of Hope

2. International Rating Academy Congress on Hope, 19 - 21 April 2018

Natural Resources and Earth Scıences As a Source of Hope

2. International Rating Academy Congress on Hope, Çanakkale, Turkey, 19 - 21 April 2018, pp.100-101

Natural Resources and Earth Scıences As a Source of Hope

2. International Rating Academy Congress on Hope, Çanakkale, Turkey, 19 - 21 April 2018, pp.100-101

E-Öğrenme Materyali Geliştirilmesinde Kullanılan Yazarlık Araçlarının İncelenmesi

20. Akademik Bilişim Konferansı, Karabük Üniversitesi, Karabük, Karabük, Turkey, 31 January - 02 February 2018, pp.1

E-Öğrenme Materyali Geliştirilmesinde Kullanılan Yazarlık Araçlarının İncelenmesi

20. Akademik Bilişim Konferansı, Karabük Üniversitesi, Karabük, Karabük, Turkey, 31 January - 02 February 2018, pp.1

Information Transmission Based on Quantum in Electronic Document System

2nd International Symposium on Multidisciplinary Studies and Innovative Technologies (ISMSIT), Kizilcahamam, Turkey, 19 - 21 October 2018, pp.506-509 Creative Commons License identifier identifier

UZAKTAN ÖĞRETİMİN BALKANLARDA YAŞAYANSOYDAŞLARIN EĞİTİMİNE ETKİSİ

Uluslararası Balkan Tarihi ve Kültürü Sempozyumu, Çanakkale, Turkey, 6 - 08 October 2016, vol.2

WEB TASARIM DERSİNDE TERS YÜZ EDİLMİŞ ÖĞRENMEMODELİNİN ADM İLE UYGULANMASI

Uluslararası Farkındalık Konferansı:Eğitim, Bilim,Sanat ve Felsefede Farkındalık, Krakow, Poland, 16 - 18 November 2017, pp.77-86

Uzaktan Öğretimin Balkanlarda Yaşayan Soydaşların Eğitimine Etkisi

ÇANAKKALE ONSEKİZ MART ÜNİVERSİTESİ ULUSLARARASI BALKAN TARİHİ VE KÜLTÜRÜ SEMPOZYUMU, Çanakkale, Turkey, 6 - 08 October 2016, vol.2, pp.444-453

Web Tasarım Dersinde Ters Yüz Edilmiş Öğrenme Modelinin ADM ile Uygulanması

International Conference On Awareness: Awareness In Education, Science, Arts And Philisophy (RA/ICA 2017), Krakow, Poland, 16 - 18 November 2017, pp.1

Web Tasarım Dersinde Ters Yüz Edilmiş Öğrenme Modelinin ADM ile Uygulanması

International Conference On Awareness: Awareness In Education, Science, Arts And Philisophy (RA/ICA 2017), Krakow, Poland, 16 - 18 November 2017, pp.1

YENİ NESİL AĞ TOPLUMLARINDA İLETİŞİM

Bilim, Kültür ve Sanatta Güzeli Arayış Kongresi, Çanakkale, Turkey, 11 - 13 May 2017, pp.605

Yeni İletişim Teknolojileri Bağlamında Ağlar Üzerinde Öğrenme: Modeller ve Uygulamaları

VII. Uluslararası Eğitimde Araştırmalar Kongresi, Çanakkale, Turkey, 27 - 29 April 2017, vol.1, no.1, pp.1

Açık Ders Malzemeleri Sistemleri ile Sanal Sınıf Uygulamaları Entegrasyonu (ÇOMU ADM Örneği)

VII. Uluslararası Eğitimde Araştırmalar Kongresi, Çanakkale, Turkey, 27 - 29 April 2017, pp.161-168

Yeni İletişim Teknolojileri Bağlamında Ağlar Üzerinde Öğrenme: Modeller ve Uygulamaları

VII. Uluslararası Eğitimde Araştırmalar Kongresi, Çanakkale, Turkey, 27 - 29 April 2017, vol.1, no.1, pp.1

Yeni İletişim Teknolojileri Bağlamında Ağlar Üzerinde Öğrenme: Modeller ve Uygulamaları

VII. Uluslararası Eğitimde Araştırmalar Kongresi, Çanakkale, Turkey, 27 - 29 April 2017, pp.1

Açık Ders Malzemeleri Sistemleri ile Sanal Sınıf Uygulamaları Entegrasyonu (ÇOMU ADM Örneği )

VII. Uluslararası Eğitimde Araştırmalar Kongresi, Çanakkale, Turkey, 27 - 29 April 2017, vol.1, no.1, pp.1

Yeni İletişim Teknolojileri Bağlamında Ağlar Üzerinde Öğrenme: Modeller ve Uygulamaları

VII. Uluslararası Eğitimde Araştırmalar Kongresi, Çanakkale, Turkey, 27 - 29 April 2017, pp.1

Açık Ders Malzemeleri Sistemleri ile Sanal Sınıf Uygulamaları Entegrasyonu (ÇOMU ADM Örneği)

VII. Uluslararası Eğitimde Araştırmalar Kongresi, Çanakkale, Turkey, 27 - 29 April 2017, pp.1

Açık Ders Malzemeleri Sistemleri ile Sanal Sınıf Uygulamaları Entegrasyonu (ÇOMU ADM Örneği)

VII. Uluslararası Eğitimde Araştırmalar Kongresi, Çanakkale, Turkey, 27 - 29 April 2017, vol.1, no.1, pp.161-168

Joint Usage of Conventional and Digital Musems: Çanakkale Onsekiz Mart Universty, Earth Science and Natural History Museum

4. International Conference of the Association of University Museums, Çanakkale, Turkey, 6 - 09 April 2017, pp.98-99

Mesleki Eğitimde Kitlesel Çevrimiçi Ders Materyallerinin Kullanımı. Mesleki Eğitimde MOOC kullanımı.

VI. Uluslararası Eğitimde Araştırmalar Kongresi, Rize, Turkey, 13 - 15 October 2016, pp.180

Mesleki Eğitimde Kitlesel Çevrimiçi Ders Materyallerinin Kullanımı

Mesleki Eğitimde MOOC kullanımı, Rize, Turkey, 13 - 15 October 2016, pp.1

Virtual Learning and Contribution From E- Museum An Example For Earth Sciences

16 th International Multidisciplinary Scientific Geoconference SGEM 2016, Albena, Bulgaria, 30 June - 06 July 2016, vol.5, pp.1077-1084

Kitlesel Çevrimçi Ders Sistemi ÇOMÜ Örneğ

VIII. Uluslararası Eğitim Araştırmaları Kongresi, 5 - 08 May 2016

Kitlesel Çevrimiçi Ders Sistemi: ÇOMÜ Örneği.

VIII. Uluslararası Eğitim Araştırmaları Kongresi, Çanakkale, Turkey, 5 - 08 May 2016, vol.1, pp.128

Kitlesel Çevrimçi Ders Sistemi: ÇOMÜ Örneği

VIII. Uluslararası Eğitim Araştırmaları Kongresi,, Çanakkale, Turkey, 5 - 08 May 2016, pp.1

VIRTUAL LEARNING AND CONTRIBUTION FROM E - MUSEUM AN EXAMPLE FOR EARTH SCIENCES

16th International Multidisciplinary Scientific Geoconference (SGEM 2016), Albena, Bulgaria, 30 June - 06 July 2016, pp.1077-1084 identifier identifier

ÖĞRENME NESNELERİ AMBARI

ULEAD Innovative Research in Education: Implications for Future, İzmir, Turkey, 25 - 27 April 2014, pp.9

A COMMON POINT BETWEEN VIRTUAL AND CONVENTIONAL EDUCATION IN EARTH SCIENCE: E - MUSEUM

14th International Multidisciplinary Scientific Geoconference (SGEM), Albena, Bulgaria, 17 - 26 June 2014, pp.539-546 identifier identifier

Uzaktan Eğitimde Sanal Eğitim Olanakları: Yerbilimleri E-Müze Örneği

MERSEM’2012, 8. Uluslararası Mermer ve Doğaltaş Kongresi, Afyonkarahisar, Turkey, 13 - 15 December 2012, pp.803-809

Building a fuzzy knowledge management system for personalized e-learning

4th World Conference on Educational Sciences (WCES), Barcelona, Spain, 2 - 05 February 2012, vol.46, pp.1978-1982 identifier

Semantik Web Teknolojileri

Akademik Bilişim 2008, Çanakkale, Turkey, 30 January - 01 February 2010, pp.325-331

'Fen ve Teknoloji Eğitiminde Bilim Danışmanlığının Yeri'

Fen, Sosyal ve Çevre Eğitiminde Son Gelişmeler Sempozyumu, Giresun, Turkey, 18 - 20 November 2009, pp.34

Kod Geliştirme Araçları

Akademik Bilişim’07 - IX. Akademik Bilişim Konferansı Bildirileri, Kütahya, Turkey, 31 January - 01 February 2007, pp.451

Books & Book Chapters

H5P, Xerte

in: DİJİTAL ÖĞRENME MATERYALLERİ GELİŞTİRME ARAÇLARI, Cumali YAŞAR, Editor, Rating Academy Yayınları, Çanakkale, pp.10-80, 2021

UMUT KAYNAĞI OLARAK DOĞAL KAYNAKLAR VE YERBİLİMLERİ

in: YAŞAM BİLİMLERİNDE RİSK, KAYGI VE UMUT ÜZERİNE YAZILAR Editör, Doç. Dr. Özlem YAYINTAŞ, Editor, Rating Academy Yayınları, Çanakkale, pp.11-28, 2018

Microsoft Powerpoint 2010 / Open Office Impress

in: Temel Bilgi Teknolojileri Kullanımı, Aktaş C., Editor, Kriter, İstanbul, pp.195-222, 2013

Microsoft Powerpoint 2010

in: Temel Bilgi Teknolojileri Kullanımı, Aktaş C., Editor, Kriter, İstanbul, pp.163-191, 2012