Publications & Works

Articles Published in Other Journals

Algılanan Hizmet Kalitesinin Maraton Katılımcıların Memnuniyetine Etkisi: Gelibolu Maratonu Örneği

Journal of Global Tourism and Technology Research, vol.1, no.2, pp.125-137, 2020 (Refereed Journals of Other Institutions)

Turist Rehberlerinin Liderlik Tarzlarının Belirlenmesine Yönelik Bir Araştırma: Çanakkale Rehberler Odası Örneği

OPUS Uluslararası Toplum Araştırmaları Dergisi, pp.125-147, 2020 (Refereed Journals of Other Institutions)

Avrupa Birliği’nin Türkiye’de Desteklediği Projelerin Sürdürülebilir Kalkınma Açısından Değerlendirilmesi

Eurasian Academy of Sciences Social Sciences Journal, no.28, pp.25-40, 2020 (Refereed Journals of Other Institutions)

Etkinliklerin Sürdürülebilirliği ve Eko-Etkinlikler: A Greener Festival Örneği

Türk Turizm Araştırmaları Dergisi, vol.4, no.1, pp.164-180, 2020 (Other Refereed National Journals)

Etkinliklerin Öteki Yüzü: Olimpiyat Oyunları Örneği

Turk Turizm Arastirmalari Dergisi, vol.3, no.4, pp.1304-1319, 2019 (Other Refereed National Journals)

Restoranlardaki Nostaljik Unsurların Tüketici Deneyimlerine Yansımaları: Orient Express Restoranı Üzerine Bir Araştırma

Journal of Recreation and Tourism Research, vol.6, no.3, pp.255-262, 2019 (Refereed Journals of Other Institutions)

Kaz Dağları’nın Turizmdeki Ekonomik Değerinin Seyahat Maliyet Yöntemiyle Belirlenmesi

Elektronik Sosyal Bilimler Dergisi (elektronik), vol.18, no.69, pp.412-424, 2019 (Other Refereed National Journals)

Determining the Halal Tourism Concept Perceptions of Hotel Managers in Çanakkale

Journal of Turkish Studies, vol.13, no.26, pp.493-509, 2018 (Other Refereed National Journals)

THE USE OF IMPORTANCE- PERFORMANCE ANALYSIS (IPA) IN EVALUATING BOZCAADA DESTINATION’S SERVICE QUALITY

Yönetim ve Ekonomi Araştırmaları Dergisi, vol.16, no.4, pp.36-53, 2018 (Refereed Journals of Other Institutions)

Destinasyon Seçim Sürecinde Etkinliklerin Önemi: Gelibolu Yarımadası Örneği

Düzce Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi, vol.8, no.2, pp.34-65, 2018 (Other Refereed National Journals)

Yaşam Tarzının Yeşil Otel Tercihinde Rolü

Anemon Muş Alparslan Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi, vol.6, pp.9-17, 2018 (International Refereed University Journal)

Ziyaretçilerin Destinasyon İmajı Algılarının Etkinliklere Katılıma Etkisi: Çanakkale Bisiklet Turu Örneği

Balıkesir Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi, vol.20, no.38, pp.325-341, 2017 (Other Refereed National Journals)

A Study to Determine the Impact of Movies on Travel Intention: Anime Movies and Japan Sample

Journal of Tourism and Hospitality Management, vol.5, no.5, pp.201-213, 2017 (Refereed Journals of Other Institutions)

Perception of University Students Towards Quality of Service: Sample of Onsekiz Mart University

International Journal of Business and Social Science, vol.8, no.4, pp.166-174, 2017 (Refereed Journals of Other Institutions)

Veganların Restoranlarda Karşılaştıkları Sorunlar Üzerine Bir Araştırma

Journal of Tourism and Gastronomy Studies, vol.5, no.2, pp.241-252, 2017 (Refereed Journals of Other Institutions)

Önlisans Düzeyinde Mesleki Turizm Eğitimi ve İstihdam

The Journal of International Social Research, vol.9, no.46, pp.633-640, 2016 (Refereed Journals of Other Institutions) Creative Commons License

ÖNLİSANS DÜZEYİNDE MESLEKİ TURİZM EĞİTİMİ VE İSTİHDAM

Uluslararası Sosyal Araştırmalar Dergisi, vol.9, no.46, pp.633-640, 2016 (Refereed Journals of Other Institutions)

Turizm Sektöründe Hizmet Kalitesinin Sağlanması Açısından Türkiye’de Turizm Eğitiminin Analizi

Karabük Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi, vol.6, pp.437-446, 2016 (International Refereed University Journal) Creative Commons License

Lisans Düzeyinde Turizm Eğitimi Alan Öğrencilerin Staja Yönelik Algılamaları Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi nde Bir Araştırma

The Journal of Academic Social Science Studies, vol.3, no.32, pp.319-333, 2015 (Refereed Journals of Other Institutions)

Turizm Ve Bazı Kalkınma Göstergeleri Arasındaki İlişkinin Path Analiziyle İncelenmesi

SOİD Dergisi, vol.6, no.2, pp.15-22, 2009 (Refereed Journals of Other Institutions)

LİSANS DÜZEYİNDE TURİZM EĞİTİMİ ALAN ÖĞRENCİLERİNMEMNUNİYETİNE YÖNELİK BİR ARAŞTIRMA

SOİD: Seyahat ve Otel Araştırmaları Dergisi, vol.5, no.3, 2008 (Other Refereed National Journals)

Refereed Congress / Symposium Publications in Proceedings

Sosyal Medyanın Destinasyon Seçim Sürecine Etkisi: Youtube Örneği

International Congress on Digital Transformation in Tourism, Düzce, Turkey, 18 - 19 April 2019, pp.138-154

Coğrafi İşaretli Gastronomik Ürünlerin Festivallerine Yönelik Bir Araştırma

International Gastronomy Tourism Studies Congress, Kocaeli, Turkey, 20 - 22 September 2018, pp.415-426

Sürdürülebilir Turizmde Yeni Trend Glamping Turizmi: Çanakkale Örneği

International West Asia Congress of Tourism Research, Van, Turkey, 27 - 30 September 2018, vol.1, pp.205-216

COĞRAFİ İŞARETLİ GASTRONOMİK ÜRÜNLERİN FESTİVALLERİNE YÖNELİK BİR ARAŞTIRMA

Uluslararası Gastronomi Araştırmaları Kongresi, Kocaeli, Turkey, 20 September - 22 August 2018, pp.415-426

Sürdürülebilir Turizmde Yeni Trend Glampimg Turizmi: Çanakkale Örneği

II. Uluslararası Batı Asya Turizm Araştırmaları Kongresi, 27 - 30 September 2018

Sivas İli Kış Turizmi Potansiyelinin Değerlendirilmesi: Yıldız Dağı Örneği

Uluslararası Sivas Turizm Kongresi, Sivas, Turkey, 23 - 25 February 2018, vol.1, pp.118-127

Lisans Düzeyinde Turizm Eğitimi Alan Öğrencilerin Sosyal Medya Kullanımlarına Yönelik Bir Araştırma

4. Uluslararası Türk Dünyası Turizm Sempozyumu, Kastamonu, Turkey, 19 - 21 July 2018, vol.11, pp.43

Kazdağı’na Gelen Ziyaretçilerin Çevre Dostu Davranış ve Çevresel Turizm Davranışları

: Uluslararası Doğu Akdeniz Turizm Sempozyumu, Hatay, Turkey, 20 - 21 April 2018, vol.1, pp.568-577

Kazdağları’na Gelen Ziyaretçilerin Çevre Dostu Davranış veÇevresel Turizm Davranışları

VII. NATIONAL III.INTERNATIONAL EASTMEDITERRANEANTOURISM SYMPOSIUM, İskenderun, Turkey, 20 - 21 April 2018, vol.1, pp.568-577

Yaşam Tarzının Yeşil Otel Tercihinde Rolü

International Conferenceon Empirical Economics and Social Sciences (ICEESS’18), Balıkesir, Turkey, 27 - 28 June 2018, pp.86

The Role of Environmental Consciousness Behaviour of Consumers in the Intention to Choose Green Hotel

Fourth Sarajevo International Conference, Sarajevo, Bosnia And Herzegovina, 26 - 19 April 2018, pp.13

The Role of Environmental Consciousness Behaviour of Consumer in The Intention to Choose Green Hotel

Fouth Sarajevo International Cnference: Social and Political Stability in Balkans, Sarajevo, Bosnia And Herzegovina, 26 - 29 April 2018, vol.4, pp.13

Yozgat İlinin Gastronomik Kimliği ve Ürün Çeşitliliğinin İncelenmesi

II. Uluslararası Bozok Sempozyumu, Yozgat, Turkey, 4 - 06 May 2017, vol.3, pp.111-126

A Research on Dining Experience in Restaurants of Vegan Lifestyle Adopted People

XII. European Conference on Social and Behavioral Sciences, Catania, Italy, 25 - 28 January 2017, pp.61

Histaurants: Orient Express Örneği

Cittaslow Gökçeada Eko-Gastronomi Kongresi, Ankara, Turkey, 24 - 25 April 2014, pp.24

Destinasyon Pazarlamasında Web 2.0 Uygulaması: Bir Literatür Taraması

12.Uluslar Turizm Kongresi, Akçakoca Düzce, Turkey, 30 November - 04 December 2011, pp.404-405

Green Hotel Management and Green Star Practice A case Study of Best Western President Istanbul Hotel

6. International Scientific Symposium on Business Admisintration, Karvina, Czech Republic, 27 - 28 May 2010, pp.496-507

Solution of the inverse problem in optical tomography using artificial neural Networks

The Second International Conference on Nuclear and Renewable Energy Resources, Ankara, Turkey, 4 - 07 July 2010

Optik Tomografi Amaçlı Fotonların Biyolojik Dokularda Eşyönsüz Saçılmalarının İncelenmesi

10. Ulusal Nükleer Bilimler ve Teknolojileri Konferansı, Muğla, Turkey, 6 - 09 October 2009, pp.160-170

Yakın Kızıl Ötesi Fotonların İnsan Beyninde Saçılmasının İncelenmesi

10. Ulusal Nükleer Bilimler ve Teknolojileri Konferansı, Muğla, Turkey, 6 - 09 October 2009, pp.151-159

Books & Book Chapters

Araştırma Paydaşları Açısından Etik

in: Bilimsel Araştırma ve Yayın Etiği, Prof. Dr. Yalçın KARAGÖZ, Doç. Dr. Muammer MESCİ, Editor, Akademisyen Kitabevi, Ankara, pp.97-115, 2019

Turist Rehberliği ve Pazarlama İlişkisi Bölümü: Turist Rehberlerinin Sosyal Medya Kullanımlarına Yönelik Bir Araştırma: Çanakkale Rehberler Odası Örneği

in: Turist Rehberliği Üzerine Güncel Araştırmalar, Necdet Hacıoğlu, Cevdet Avcıkurt, Arzu Kılıç, Hasret Ulusoy Yıldırım, Editor, Detay, Balıkesir, pp.612-621, 2018

Yeşil Tüketici

in: Turizm İşletmelerinde Yeşil Uygulamalar, Lütfi ATAY, Halil Korkmaz, Editor, Detay Yayıncılık, Ankara, pp.3-17, 2018

TURİST REHBERLERİNİN SOSYAL MEDYA KULLANIMLARINA YÖNELİK BİR ARAŞTIRMA ÇANAKKALE REHBERLER ODASI ÖRNEĞİ

in: Turist Rehberliği Üzerine Güncel Araştırmalar, Necdet Hacıoğlu, Cevdet Avcıkurt, Arzu Kılıç, Hasret Ulusoy Yıldırım, Editor, Detay Yayıncılık, Ankara, pp.612-621, 2018

Eko Etkinlikler

in: Ekolojik Ekonomi Bakış Açısıyla “Yeşeren Turizm”, Ferah ÖZKÖK-Hacı Mehmet YILDIRIM-Şefik Okan MERCAN, Editor, Paradigma Akademi, İstanbul, pp.145-167, 2018

Turist Rehberlerinin Sosyal Medya Kullanımlarına Yönelik Bir Araştırma: Çanakkale Rehberler odası Örneği

in: Turist Rehberliği Üzerine Güncel Araştırmalar, Necdet Hacıoğlu, Cevdet Avcıkurt, Arzu kılıç, Hasret Ulusoy Yıldırım, Editor, Detay Yayıncılık, Ankara, pp.612-621, 2018

İktisadın Tanımı ve Temel Kavramlar

in: İktisat, Ferah ÖZKÖK, Editor, Paradigma Akademi, Ankara, pp.19-31, 2017

Vegans’ Expectations from Restaurants and Their Thoughts on Vegan Restaurants

in: Current Perspectives in Social Science, Hasan Arslan, Mehmet Ali İçbay, Alina-Andreea Dragoescu, Editor, E-BWN, pp.203-210, 2017

Uluslararası Seyahat İşletmelerinde Strateji ve İş Planı

in: Uluslararası Seyahat İşletmeciliği, Burhanettin Zengin, Mehmet Sarıışık, Cevdet Avcıkurt, Editor, Detay Yayıncılık, Ankara, pp.101-120, 2017

Vegans’ Expectations from Restaurants and Their Thoughts about Vegan Restaurants

in: Current Perspectives in Social Sciences, Hasan Arslan, Mehmet Ali Icbay, Alina-Andreea Dragoescu, Editor, E-BWN, Bialystok, pp.195-202, 2017

Gastronomy Tourism and Street Foods

in: New Approaches in Gastronomy, Oğuz Diker, Serdar Sünnetçioğlu, Editor, Gece Kitaplığı, Ankara, pp.63-84, 2017

Restoranlardaki Fiziksel Kanıtların Tüketicilerin Fiyat Algısı Üzerindeki Rolü:Ekşisözlük Yorumlarının Değerlendirilmesi

in: Gastronomi Üzerine Araştırmalar, Bozok, Düriye Avcıkurt, Cevdet Doğdubay, Murat Sarıoğlan, Mehmet Girgin, Göksel Kemal, Editor, Detay Yayıncılık, Ankara, pp.303-315, 2017

Vegans’ Expectations from Restaurants and Their Thoughts on Vegan Restaurants

in: Current Perspectives in Social Science, Hasan Arslan, Mehmet Ali İçbay, Alina-Andreea Dragoescu, Editor, E-BWN, pp.203-210, 2017

Restoranlardaki Fiziksel Kanıtların Tüketicilerin Fiyat Algısı Üzerindeki Rolü:Ekşisözlük Yorumlarının Değerlendirilmesi

in: Gastronomi Üzerine Araştırmalar, Bozok, Düriye Avcıkurt, Cevdet Doğdubay, Murat Sarıoğlan, Mehmet Girgin, Göksel Kemal, Editor, Detay Yayıncılık, Ankara, pp.303-315, 2017

Gastronomy Tourism and Street Foods

in: New Approaches in Gastronomy, Oğuz Diker, Serdar Sünnetçioğlu, Editor, Gece Kitaplığı, Ankara, pp.63-84, 2017

The Effect of Information Technologies on Organizational Forms: A Study on Travel Agencies

in: Developments in Social Sciences, Recep EFE, Rositsa PENKOVA, Jan A. WENDT, Kuat T. SAPAROV, Jaras G. BERDENOV, Editor, ST. KLIMENT OHRIDSKI UNIVERSITY PRESS, Sofija, pp.583-594, 2017

The Effect of Information Technologies on OrganizationalForms: A Study on Travel Agencies

in: Developments In Social Sciences, Recep Efe, Rositsa Penkova, Jan A. Wendt, Kuat T. SAPAROV, Jaras G. BERDENOV, Editor, St. Kliment Ohridski Universty Press, Sofya, pp.569-581, 2017

İktisadın Tanımı ve Temel Kavramlar

in: İktisat, Özkök, Ferah Yücel, Fatih, Editor, Paradigma Akademi, pp.15-27, 2015

Turizmde Tüketici Davranışları

in: Turizm Ekonomisi, Doç. Dr. Ferah ÖZKÖK, Editor, Paradigma Akademi, pp.85-12, 2014

Türkiye'de Seyahat Acentacılığının Gelişimi

in: TÜRK TURİZM TARİHİ, , Editor, DETAY, Ankara, 2009

Türkiye de Seyahat Acentacılığının Gelişimi

in: Türk Turizm Tarihi Yapısal ve Sektörel Gelişim, Çavuş, Şenol Ege, Zehra Çolakoğlu, O. Eralp, Editor, Detay Yayıncılık, Ankara, pp.119-136, 2009