Publications & Works

Articles Published in Other Journals

Refereed Congress / Symposium Publications in Proceedings

Comparison of Inflation Adjustment Methods in Turkey

13. International Conference on Political Economy, İstanbul, Turkey, 23 June 2022, pp.277-288

Weaknesses Of Accounting In Light Of New Developments

4. INTERNATIONAL 19 MAY INNOVATIVE SCIENTIFIC APPROACHES CONGRESS, Samsun, Turkey, 21 - 22 December 2020, pp.32-33 Creative Commons License Sustainable Development

AS A NEW ECOSYSTEM ¨DECENTRALIZED FINANCE (DeFi)¨ and ITS ACCOUNTING

4. Uluslararası Akademik Araştırmalar Kongresi (ICAR), Ankara, Turkey, 7 - 09 December 2020, pp.64-65 Creative Commons License Sustainable Development

ISIS, An Artificial Terrorist Organisation And Bitcoin

BULGARIA OF REGIONS‘2019, Plovdiv, Bulgaria, 22 November 2019, pp.1 Creative Commons License Sustainable Development

How Optimal Is Bank Credit Risk Reporting?

Competitiveness and Innovation in the Knowledge Economy, Chisinau, Moldova, 27 - 28 September 2019, pp.292-297 Creative Commons License

Meslek Yüksekokulu Öğrencilerinin Ders Değerlendirme Sonuçlarının Bazı Kriterlere Göre İncelenmesi

İKİNCİ ULUSLARARASI SOSYAL BİLİMLER EĞİTİMİ SEMPOZYUMU, Çanakkale, Turkey, 30 October - 01 November 2018, pp.464-471

Investigation of The Results of Course Evaluation Surveys of Vocational School Students According to Some Criteria

The Second International Symposium on Social Sciences Education, Çanakkale, Turkey, 30 October - 01 November 2018, vol.1, no.1, pp.464-471 Creative Commons License Sustainable Development

Banka Muhasebesinde İç Kontrolün Önemi ve Çok Değişkenli Bir Model Önerisi

RESSCONGRESS 2017-I. Eğitim Bilimleri ve Sosyal Bilimler Sempozyumu, Balıkesir, Turkey, 3 - 05 November 2017, pp.304 Creative Commons License

Muhasebe Meslek Mensuplarının Almış Oldukları Disiplin Cezaları Üzerine Ampirik Bir Çalışma

RESSCONGRESS 2017- I. Eğitim Bilimleri ve Sosyal Bilimler Sempozyumu, Balıkesir, Turkey, 3 - 05 November 2017, pp.303 Creative Commons License

THE INCREASING IMPORTANCE AND PRECEDENCE OF INTERNAL CONTROL STRUCTURE IN CORPORATE GOVERNANCE

International Congress of Management Economy and Policy (ICOMEP), İstanbul, Turkey, 26 - 27 November 2016, pp.231 Creative Commons License Sustainable Development

Ezine Peynirinin Temel Özellikleri ve Ekonomik Değeri Bağlamında Güncel Sorunları ve Çözüm Önerileri

ÇANAKKALE İLİ DEĞERLERİ SEMPOZYUMLARI-EZİNE DEĞERLERİ SEMPOZYUMU, Çanakkale, Turkey, 29 - 30 August 2008, pp.119-129

Books & Book Chapters

Enflasyon Muhasebesi ve Genel Fiyat Düzeyi Muhasebesinin Finansal Tablolara Uygulanması

in: GLOBAL AGENDA IN SOCIAL SCIENCES, Aydın Murat, Şiriner İsmail, Koç Şevket Alper, Editor, IJOPEC Publication Limited, Londrina, pp.65-91, 2022

Muhasebe Farkındalığının Finansal Okuryazarlığa Etkisi

in: DİSİPLİNER OKURYAZARLIK, Özden Mehtap, Editor, Anı Yayıncılık, Ankara, pp.83-99, 2022

Antik Çağ Muhasebe Sistemleri

in: SOSYAL BİLİMLERDE AKADEMİK ARAŞTIRMA ve DERLEMELER CİLT. I, Sönmez Sinan, Yıldırım Mücahit, Editor, Duvar Yayınları, İzmir, pp.231-251, 2021

The End Of Accounting: New Era On The Horizon

in: GLOBAL AGENDA IN SOCIAL SCIENCES, Şiriner İsmail, Aydın Murat, Editor, IJOPEC Publication Limited, Londrina, pp.23-36, 2021

Smart Contract Applications And Possible Impacts On Accounting

in: CHALLENGES IN ECONOMICS AND BUSINESS STUDIES FROM RESEARCHES TO PRACTICES, Mehmet Onur Gülbahar,Hilal Yıldız, Editor, IJOPEC Publication, London, pp.371-385, 2020 Creative Commons License Sustainable Development

Sağlık Hizmetleri Muhasebesi: Boyutları ve Zorlukları

in: SAĞLIK YÖNETİMİNDE GÜNCEL KONULAR, Şerife Alev Uysal,Rukiye Çelik, Editor, İKSAD Publishing House, Ankara, pp.55-83, 2020 Creative Commons License

Blokzincir (Blockchain) Teknolojisi ve Muhasebe Bilgi Sistemine Etkileri

in: SOSYAL, BEŞERİ VE İDARİ BİLİMLERDE YENİLİKÇİ YAKLAŞIMLAR, H. Hale Künüçen,Xatire QuIiyeva,Yılmaz Seçgin, Editor, Ekin Yayınevi, Bursa, pp.186-195, 2019 Creative Commons License Sustainable Development

Luca Pacioli'den Günümüze Muhasebe Mesleğinde Etik İlkelerin Gelişimi

in: Akademisyen Yayınevi Bilimsel Araştırmalar Kitabı İktisadi Ve İdari Bilimler Cilt 2, Yalçın A., Editor, Akademisyen Yayınevi, Ankara, pp.175-187, 2018 Creative Commons License

İşletmelerin Sınıflandırılması

in: Temel İşletmecilik Bilgileri, Yelkikalan N., Editor, Kriter Yayınevi, İstanbul, pp.65-89, 2012 Creative Commons License