Publications & Works

Refereed Congress / Symposium Publications in Proceedings

Tarım Arazileri İle İlgili Uyuşmazlıkların Çözümünde Arabuluculuğun Yayılması ve Benimsenmesinin Önemi

Uluslararası Bilimsel Araştırmalar ve Yenilikçi Çalışmalar Sempozyumu, Balıkesir, Turkey, 22 - 25 February 2021, pp.434-436

Gıda Güvencesi ve Güvenliğinin Sağlanmasında Ceza Hukukunun Rolü

2.Uluslararası Tarım ve Gıda Etiği Kongresi, 24 - 25 October 2019

Geçici Koruma Statüsündeki Yabancıların Adalete Erişiminde Baroların Rolü

IX. Uluslararası Sivil Toplum Kuruluşları Kongresi, Çanakkale, Turkey, 15 - 17 November 2018, pp.265-269

Geçici Koruma Statüsündeki Yabancıların Çalışma ve Sosyal Güvenlik Haklarına Yönelik Düzenlemelerin Değerlendirilmesi

IX. Uluslararası Sivil Toplum Kuruluşları Kongresi, Çanakkale, Turkey, 15 - 17 November 2018, pp.258-264

İyi Tarım ve Organik Üretimde Arazi Toplulaştırmasının Rolü

International Eurasian Congress on Natural Nutrition Healty Life, 12 - 15 July 2018

Arazi Toplulaştırmasında İş Planının Analizi

12.Ulusal Kültürteknik Sempozyumu, Turkey, 21 - 23 May 2014