Yayınlar & Eserler

SCI, SSCI ve AHCI İndekslerine Giren Dergilerde Yayınlanan Makaleler

Classification of chestnuts according to moisture levels using impact sound analysis and machine learning

JOURNAL OF FOOD MEASUREMENT AND CHARACTERIZATION, cilt.12, sa.4, ss.2819-2834, 2018 (SCI İndekslerine Giren Dergi) identifier identifier

Classification of olives using FT-NIR spectroscopy, neural networks and statistical classifiers

Journal of Food Measurement and Characterization, cilt.12, sa.4, ss.2493-2502, 2018 (SCI İndekslerine Giren Dergi) identifier identifier

Prediction of some internal quality parameters of apricot using FT-NIR spectroscopy

Journal of Food Measurement and Characterization, cilt.11, sa.2, ss.651-659, 2017 (SCI İndekslerine Giren Dergi) identifier identifier

Classification of pepper seeds using machine vision based on neural network

INTERNATIONAL JOURNAL OF AGRICULTURAL AND BIOLOGICAL ENGINEERING, cilt.9, sa.1, ss.51-62, 2016 (SCI İndekslerine Giren Dergi) identifier

Development and applicability of an agarose-based tart cherry phantom for computer tomography imaging

JOURNAL OF FOOD MEASUREMENT AND CHARACTERIZATION, cilt.9, sa.3, ss.290-298, 2015 (SCI İndekslerine Giren Dergi) identifier identifier

Detecting corn tassels using computer vision and support vector machines

EXPERT SYSTEMS WITH APPLICATIONS, cilt.41, sa.16, ss.7390-7397, 2014 (SCI İndekslerine Giren Dergi) identifier identifier

Diğer Dergilerde Yayınlanan Makaleler

Identification of worm damaged chestnuts using impact acoustics and support vector machine

Agronomy Research, cilt.14, sa.3, ss.801-810, 2016 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri) identifier

Bahçe koşullarında alınmış renkli görüntülerde doku ve şekil öznitelikleriyle genç şeftali meyvelerinin saptanması

Tarım Makinaları Bilimi Dergisi, cilt.9, sa.2, ss.141-148, 2013 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

Performance evaluation of water user associations: a case study of the lower Seyhan Basin

Harran Üniversitesi Ziraat Fakültesi Dergisi, cilt.10, ss.35-45, 2006 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

Evaluation of Current Situations of Irrigation Associations in Lower Seyhan Basin

Harran Tarım ve Gıda Bilimleri Dergisi, cilt.8, sa.2, ss.43-49, 2004 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

Ön çimlendirilmiş çeltik tohumluğunun farklı ekim makinalarıyla ekilebilmesi üzerine bir araştırma

Trakya Üniversitesi, Tekirdağ Ziraat Fakültesi Dergisi, cilt.3, ss.92-104, 1994 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

Edirne Tekirdağ ve Kırklareli illerinde tarım makinaları yenileme eğiliminin saptanmasına yönelik bir araştırma

Tekirdağ Ziraat Fakültesi Dergisi,, cilt.3, ss.103-109, 1994 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

A research on agricultural mechanization in Trakya Region of Turkey

Tekirdağ Ziraat Fakültesi Dergisi, cilt.2, sa.1, ss.65-75, 1993 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

Hakemli Kongre / Sempozyum Bildiri Kitaplarında Yer Alan Yayınlar

Prediction of Firmness in Cherry Tomatoes Using FT-NIR Reflectance Spectroscopy

1. Uluslararası Tarım ve Çevre Bilimleri Araştırmaları Kongres, Türkiye, 7 - 08 Aralık 2019, ss.114-120

Prediction of Cherry Tomato Fruit Color Using FT-NIR Reflectance Spectroscopy

1. Uluslararası Tarım ve Çevre Bilimleri Araştırmaları Kongresi, Türkiye, 7 - 08 Aralık 2019, ss.121-127

Kirazda Sertlik ve Şeker İçeriğinin FT-NIR Yansıma Spektroskopisi Kullanılarak TahminEdilmesi

31. Ulusal Tarımsal Mekanizasyon ve Enerji Kongresi, Türkiye, 5 - 07 Eylül 2018

Comparison of Artificial Neural Networks andStatistical Classifiers in Olive Sorting UsingNear-Infrared Spectroscopy

19th International Conference on Agrotechnology and Food Sciences (ICAFS 2017, Rome), 18 - 19 Eylül 2017

Hyperspectral Imaging Techniques for Quality Detection of Agricultural Products

13th International Congress on Mechanization and Energy in Agriculture International Workshop onPrecision Agriculture, 13 - 15 Eylül 2017

Classification of Olives Using FT NIR Spectroscopy and Neural Networks

2016 APCBEES SAN FRANCISCOCONFERENCE ABSTRACT, San-Francisco, Kostarika, 26 - 28 Ekim 2016

Pompa kullanımı ve sulama mekanizasyonu durumlarının belirlenmesi Salihli örneği

Tarımsal Mekanizasyon ve Enerji 29. Ulusal Kongresi, Diyarbakır, Türkiye, 2 - 05 Eylül 2015

Bilgisayarlı öğrenme yöntemlerinin tarımda kullanılma olanakları üzerine bir inceleme

İç Anadolu Bölgesi 2. Tarım ve Gıda Kongresi, Nevşehir, Türkiye, 28 - 30 Nisan 2015

Salkım Domates te Bazı Kalite Özelliklerinin FT NIR Spektroskopi ile Tahmini

Tarımsal Mekanizasyon 28. Ulusal Kongresi, Konya, Türkiye, 4 - 06 Eylül 2013, ss.246-252

Modifiye atmosfer ile paketlenmiş kayısıların depolama süresince hasarsız ölçümleri

VI. Uluslararası Ambalaj Kongresi, İstanbul, Türkiye, 16 - 18 Eylül 2010, cilt.291

Estimation of spatial changes in carbon and nitrogen contents in Soil Aggregate by FT NIR Spectroscopy

International Soil Science Congress on ”Management of Natural Resources to Sustain Soil Health and Quality”, Samsun, Türkiye, 26 - 28 Mayıs 2010, ss.84

Nondestructive Olive Quality Detection Using FT-NIR Spectroscopy in Reflectance Mode

International Symposium on Application of Precision Agriculture for Fruits and Vegetables, Florida, Amerika Birleşik Devletleri, 01 Nisan 2009, cilt.824, ss.373-380 identifier identifier

Using Chlorophyll Meter to Predict Sunflower Nitrogen Content after Olive Solid Waste Applications

International Symposium on Application of Precision Agriculture for Fruits and Vegetables, Florida, Amerika Birleşik Devletleri, 01 Nisan 2009, cilt.824, ss.163-170 identifier identifier

Determination of Organic Matter Mineralization in Compost Amended Soils Using FT NIR Spectroscopy

International Meeting on Soil Fertility Land Management and Agroclimatology, Kuşadası, Türkiye, 29 Ekim - 01 Kasım 2008, ss.453-460

Potential Use of Olive Solid Waste in Agriculture

International Meeting on Soil Fertility Land Management and Agroclimatology, Kuşadası, Türkiye, 29 Ekim - 01 Kasım 2008, ss.1027-1031

A Research on Distinguishing Sunflower Weed and Soil Images using LVQ Artificial Neural Networks

0th International Congress on Mechanization and Energy in Agriculture, Antalya, Türkiye, 14 - 17 Ekim 2008, ss.619-624

Using Chlorophyll Meter Reading to Predict Sunflower Nitrogen Content

International Symposium: Application of Precision Agriculture for Fruits and Vegetables, Florida, Amerika Birleşik Devletleri, 6 - 09 Ocak 2008, ss.31

Predicting olive solid waste compost quality using FT NIR spectroscopy

International Symposium on Application of precision agriculture for fruits and vegetables, Orlando FL, Amerika Birleşik Devletleri, 6 - 09 Ocak 2008, ss.70

Farklı Renk Sistemlerinin Elmanın Hasat Sonrası Değerlendirmesindeki Etkinlikleri

Tarımsal Mekanizasyon 24. Ulusal Kongresi, Kahramanmaraş, Türkiye, 5 - 07 Eylül 2007, ss.236-246

NIR Spektroskopinin Meyvelerin Hasarsız Kalite Değerlendirmesinde Kullanılması

Tarımsal Mekanizasyon 24. Ulusal Kongresi, Kahramanmaraş, Türkiye, 5 - 07 Eylül 2007, ss.247-255

Pnömatik Hassas Ekim Makinası ile Ekim Düzgünlüğünün Belirlenmesi Üzerine Bir Araştırma

Lapseki Sempozyumu, Lapseki-Çanakkale, Türkiye, 23 - 24 Haziran 2007, ss.93-96

Nondestructive quality assessment of pickling cucumbers using visible and near infrared spectroscopy

4th IFAC / CIGR International Workshop on Control Applications in Post-Harvest and Processing Technology (CAPPT 2006), Potsdam-Bornimer, Almanya, 26 - 29 Mart 2006, cilt.97

Effects of different soil management systems on soil quality and crop yield in arid region soils

Fourth International Conference on Land Degradation, Cartagena, Kolombiya, 12 - 17 Eylül 2004, ss.285

Dijital görüntü kullanarak buğday bitkisinde azot durumunun tahmini

Tarımsal Mekanizasyon 22. Ulusal Kongresi, Aydın, Türkiye, 8 - 10 Eylül 2004, ss.114-122

A fuzzy logic based fruit sorting

Proceedings of the International XII. Turkish Symposium on Artificial Intelligence and Neural Networks, Çanakkale, Türkiye, 2 - 04 Temmuz 2003, cilt.7, ss.670-672

Sunflower weed recognition using neural networks 333 338 October 15 17 Kuşadası Türkiye 2002

Proceedings of 8th International Congress on Mechanization and Energy in Agriculture, Kuşadası, Türkiye, 15 - 17 Ekim 2002, ss.333-338

The effects of different soil management systems on soil enzymes activities in arid region soils

Proceedings of International Symposium on Sustainable Use and Management of soils in Arid and Semiarid Regions, Cartagena, Kolombiya, 22 - 26 Eylül 2002, cilt.2, ss.179

Artificial neural networks machine vision and surface reflectance spectra for apple defect detection

ASAE Annual International Meeting, Milwaukee, WI July 2000, 9 - 11 Temmuz 2000

Kitap & Kitap Bölümleri

MSTAT İstatistik Paket Programı

Trakya Üniversitesi Tekirdağ Ziraat Fakültesi, 1994

Bilirkişi Raporları