Publications & Works

Published journal articles indexed by SCI, SSCI, and AHCI

Articles Published in Other Journals

Experiences of Nurses about Traditional Practices Encountered in Women and Newborns

Turkish Journal of Family Medicine and Primary Care, vol.15, no.2, pp.357-365, 2021 (Peer-Reviewed Journal) Creative Commons License Sustainable Development

Zihinsel Engelli Çocuğu Olan Babalarda Babalık Rollerine İlişkin Farkındalık Yaratma

Ankara Sağlık Bilimleri Dergisi, vol.9, no.2, pp.32-45, 2020 (Peer-Reviewed Journal) Creative Commons License

Çalışan Annelerin İş doyumu ve Mutluluk Düzeyleri

IBAD Sosyal Bilimler Dergisi, pp.256-268, 2020 (Peer-Reviewed Journal)

Awareness of Sexual Health in Mothers Who Have Children with Learning Disability

Ankara Sağlık Bilimleri Dergisi, vol.8, no.2, pp.96-106, 2019 (Peer-Reviewed Journal)

Prekonsepsiyonel Dönemden Postpartum Döneme Kadınların Geleneksel İnanç ve Uygulamaları

Archives of health science and research (Online), vol.6, no.2, pp.237-246, 2019 (Peer-Reviewed Journal)

EBELİK ÖĞRENCİLERİNİN FETAL İSTİSMAR İLE İLGİLİ GÖRÜŞLERİ

Journal of Ankara Health Sciences, vol.8, no.1, pp.144-153, 2019 (Peer-Reviewed Journal) Creative Commons License

ANAOKULUNA GİDEN ÇOCUKLARIN HEMŞİREYİ ALGILAMASI:RESİM YÖNTEMİ İLE BİR İNCELEME

International Journal of Family, Child and Education, vol.14, pp.86-103, 2018 (Peer-Reviewed Journal)

Hospitalized children’s opinions about peripheral venous access process (PVAP)

Journal of Human Sciences, vol.15, no.1, pp.243-250, 2018 (Peer-Reviewed Journal) Creative Commons License

Meslek Tercihi Yapacak Erkek Öğrencilerin Ebelik Hakkındaki Görüşleri

STED/Sürekli Tıp Eğitimi Dergisi, vol.26, no.1, pp.32-37, 2017 (Peer-Reviewed Journal)

Hemşirelerin Çocuk Hastalarda Karşılaştıkları Geleneksel Uygulamalar

STED/Sürekli Tıp Eğitimi Dergisi, vol.26, no.1, pp.27-31, 2017 (Peer-Reviewed Journal)

Why do males prefer nursing p Erkekler hemşireliği neden tercih ediyor

Journal of Human Sciences, vol.13, no.2, pp.3173, 2016 (Peer-Reviewed Journal)

Fetal İstismar ve Çocuk Sağlığı Üzerine etkisi

Sağlıkla Hemşirelik Dergisi, no.17, pp.15-17, 2015 (Peer-Reviewed Journal)

Zihinsel Engelli Çocuğu Olan Babaların Duyguları

Yıldırım Beyazıt Üniversitesi Hemşirelik E-Dergisi, vol.1, no.1, 2013 (Peer-Reviewed Journal)

Yenidoğanda Hastane Kaynaklı Enfeksiyonlar

Sürekli Tıp Eğitim Dergisi, vol.19, no.2, pp.80-84, 2010 (Peer-Reviewed Journal)

Refereed Congress / Symposium Publications in Proceedings

COVID-19 PANDEMİSİNDE EV KARANTİNASINDA KALAN ÇOCUKLARIN VE AİLELERİNİN YAŞADIKLARI GÜÇLÜKLER

3. ULUSLARARASI AKDENİZ PEDİATRİ HEMŞİRELİĞİ KONGRESİ, Ankara, Turkey, 12 October 2022 Sustainable Development

ANNELERİN KİMYASAL ÜRÜNLERLE İLGİLİ ETİKET OKUMA ALIŞKANLIKLARI

3. ULUSLARARASI AKDENİZ PEDİATRİ HEMŞİRELİĞİ KONGRESİ, Ankara, Turkey, 12 October 2022

ÇOCUKLARDA İNTİHAR: GERİYE DÖNÜK ÇEVRİMİÇİ HABER İÇERİĞİ ANALİZİ

3. ULUSLARARASI AKDENİZ PEDİATRİ HEMŞİRELİĞİ KONGRESİ, Ankara, Turkey, 12 October 2022 Sustainable Development

Multiple Skleroz Hastalarında Yeti Yitimi ve Bakım Yönetimi

3. Trakya Üniversiteler BirliğiUluslararası Sağlık Bilimleri Kongresi, Turkey, 24 - 26 October 2019, vol.443

Sağlık Alanında Sosyal Medya Kullanımı

3. Trakya Üniversiteler BirliğiUluslararası Sağlık Bilimleri Kongresi, Turkey, 24 - 26 October 2019, pp.447-450

Çocuk Kliniklerinde Oyun Odası Olmalı mı?

2. Uluslararası 7. Ulusal Pediatri Hemşireliği Kongresi, 27 - 30 November 2019

Çocuk Cinsel Istismarini Önlemede Önemli Bir Meslek Grubu Öğretmenler

5. Uluslararası Risk Altında ve Korunması Gereken Çocuklar Sempozyumu, 1 - 03 November 2013

Pediatri Kliniklerinde Ericson’un PsikososyalKuramının Hemşirelik Bakımında Kullanımı

2. Uluslararası 7. Ulusal Pediatri Hemşireliği Kongresi, 27-30 Kasım 2019, İzmir, İzmir, Turkey, 27 - 30 November 2019, vol.4, pp.1301

Nöral Tüp Defektli Bebeği Olan Aileye Multidisipliner Yaklaşım

2. Uluslararası, 3. UlusalIstanbul Ebelik Günleri, 25 - 27 April 2019

Ebelikte Temel Kavramların Görselleştirilmesi Çalışması

V. ULUSLARARASIMULTİDİSİPLİNER ÇALIŞMALARI SEMPOZYUMU(ISMS), Ankara, Turkey, 16 - 17 November 2018, pp.713

Zihinsel Engelli Bireylerin Ebeveynlerine Yönelik “Cinsel Eğitim

III. Uluslararası Çocuk Koruma Kongresi.30 Eylül-3 Ekim 2018 Ünye ORDU, Ordu, Turkey, 30 September - 03 October 2018

Attitudes of Health Sciences Faculty Students Towards Disabled Persons

1XIII. Celostátní studentská vědecká konference bakalářských a magisterských nelékařskýchzdravotnických oborů, 19 April 2018

Çocukluk Çağı Kanseri Geçirmiş Ergenlerin Deneyimleri

6. Ulusal 1. Uluslararası Pediatri Hemşireliği Kongresi, 26 November - 02 December 2017 Sustainable Development

Çalışan Anneler Mutlu Mu?

I. Uluslararası Sağlık Bilimleri Kongresi, Aydın, Turkey, 29 June - 01 July 2017

A REVIEW OF NURSING THESES ON SEXUALITY CARRIED OUT IN TURKEY BETWEEN 2007 AND 2017

18th International Conference on Nursing Midwifery (ICNM), Roma, Italy, 10 June - 11 October 2017

A REVIEW OF NURSING THESES ON AROMATHERAPY IN TURKEY

1. Uluslararası Tıbbi ve Aromatik Bitkiler Kongresi, 9 - 12 May 2017

Hasta Çocukların Yaptıkları Resimlerle Hemşire Algılarının İncelenmesi

I. Uluslararası Ve II. Ulusal Kadın Hastalıkları Ve Ana Çocuk Sağlığı Kongresine, 7 - 08 October 2016

Çocuk Gözüyle Hemşire

I. Uluslararası Ve II. Ulusal Kadın Hastalıkları Ve Ana Çocuk Sağlığı Kongresine, 7 - 08 October 2016

Ebelik Öğrencilerinin Fetal İstismar İle İlgili Görüşleri

3. Uluslararası 7. Ulusal Ebelik Öğrencileri Kongresi, 26 - 29 April 2016, vol.32

Şiddet Aile İçi Şiddet ve Çocuk Gazete Haberleri

1.ULUSLARARASI KADIN ÇOCUK SAĞLIĞI VE EĞİTİMİ KONGRESİ, 14 - 15 April 2016 Sustainable Development

GEBELİK DOĞUM VE LOHUSALIĞA İLİŞKİN GELENEKSEL İNANÇ VE UYGULAMALAR

1.ULUSLARARASI KADIN ÇOCUK SAĞLIĞI VE EĞİTİMİ KONGRESİ, 14 - 15 April 2016

Zihinsel Engelli Çocuğu Olan Babalarda Babalık Rollerine İlişkin Farkındalık Yaratma

Uluslararası Katılımlı Ulusal Erken Çocuklukta Müdahale Kongresi (UDEMKO), Turkey, 31 March - 03 April 2016

Engelli çocuk ve Ailesine yaklaşım

2.Erciyes Pediatri Hemşireliği Kongresi, Kayseri, Turkey, 3 - 05 March 2016

Ten tene temasın anne ve bebek üzerine etkileri

DOĞUMUNA SAHİP ÇIK” PROJESİ, Bursa, Turkey, 19 February 2016

yenidoğan yoğun bakımda bebeği yatan babaların deneyimleri

5. Ulusal ve 2. Uluslararası Akdeniz Pediatri Hemşireliği Kongresi, 15 - 18 November 2015

HEMŞİRELERİN HASTALARINDA KARŞILAŞTIKLARI KÜLTÜRELUYGULAMALAR

ULUSLARARASI KATILIMLI III. KÜLTÜRLERARASI HEMŞİRELİK KONGRESİ, Turkey, 21 - 25 May 2015

Services Provided To Children In Turkey

II. International conference Quality and its perspectives care of the woman and child, 20 - 24 April 2015

İhmal ve Istismar Edilen Çocuklarla Ilgili Yasal Düzenlemeler

5. Uluslararası Risk Altında ve Korunması Gereken Çocuklar Sempozyumu, 1 - 03 November 2013

Sarsılmış Bebek Sendromu ve Çocuk Hemşireliği İçin Önemi

1. ULUSAL HEMŞİRELİKTE YENİLİKLER KONGRESİULUSLARARASI KATILIMLI, Turkey, 11 October 2012 - 13 October 2013 Sustainable Development

Cinsel Şiddet İstismardan Korunma Eğitimi

1. ULUSAL HEMŞİRELİKTE YENİLİKLER KONGRESİULUSLARARASI KATILIMLI, Turkey, 11 October 2012 - 13 October 2013

Değişen Baba Rolünün Çocuk Hemşireliğine Yansımaları

1. ULUSAL HEMŞİRELİKTE YENİLİKLER KONGRESİULUSLARARASI KATILIMLI, Turkey, 11 October 2012 - 13 October 2013

Yoğun Bakımdaki Yetişkin Hastalarda Beslenmede Yenilikler

1. ULUSAL HEMŞİRELİKTE YENİLİKLER KONGRESİULUSLARARASI KATILIMLI, Turkey, 11 - 13 October 2012

0 6 Yaş Grubu Çocuğa Sahip Annelerin Yüksek Ateşe İlişkin Uygulamaları

49. Milli Pediatri Kongresi ve 5. Milli Çocuk Hemşireliği Kongresi, Turkey, 14 September - 17 April 2007, pp.431

Gebelik Doğum ve Lohusalığa İlişkin Geleneksel İnanç ve Uygulamalar

13. Ulusal Neonatoloji Kongresi ve Yenidoğan Hemşireliği Kongresi, Turkey, 13 - 17 April 2005, pp.500

bebeklik ve çocuklukta karşılaşılan sorunlara ilişkin geleneksel inanç ve uygulamalar

13. Ulusal Neonatoloji Kongresi ve Yenidoğan Hemşireliği Kongresi, Turkey, 13 - 17 April 2005, pp.489

Nevşehir Kadın Doğum ve Çocuk Hastanesinde Canlı Doğum Yapan Annelerin Doğumu Sonlandırma Şekilleri

5. Uluslararası Üreme Sağlığı ve Aile Planlaması Kongresi, 19 April 2007 - 22 April 2003, pp.309-310

Books & Book Chapters

Büyüme-Gelişme Geriliği

in: Pediatri Hemşireliği Vaka Temelli Yaklaşım, Özlem Avcı, Editor, İstanbul Medikal Yayıncılık, İstanbul, pp.89-99, 2021

Tedavi ve Taburculuk Sürecinde Çocuk ve Aileye Yönelik Psikososyal Yaklaşım

in: Hastanede Çocuk ve Ailesine Yönelik Psikososyal Destek Çalışmaları, Aynur Bütün Ayhan; Utku Beyazıt, Editor, Pelikan Tıp & Teknik Kitapçılık, Ankara, pp.367-394, 2021

Yenidoğan döneminde sık görülen enfeksiyonlar

in: Yenidoğan Hemşireliği, Bayat Meral, Editor, Türkiye Klinikleri, Ankara, pp.25-29, 2021

Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları Hemşireliği

in: HEMŞİRELİK ALANINDA KULLANILAN KAVRAM BECERİ VE MODELLER, Nermin Gürhan, Şengül Yaman Sözbir, Ülkü Polat, Editor, Ankara Nobel Tıp Kitapevi, pp.589-598, 2020

Nursing Approach in Pediatric Epilepsy

in: Health Sciences Research in the Globalizing World, Elena ALEXANDROVA Nelya Lukpanovna SHAPEKOVA Bilal AK Fügen ÖZCANASLAN, Editor, Sofia, St. Kliment Ohridski University Pess, Sofija, pp.247-253, 2018

Boğulmalarda Hemşirelik Yaklaşımı

in: Çocukluk Çağı Kazalarına Acil Yaklaşım, İlknur Kahriman, Havva Karadeniz, Aynur Şahin, Özgür Tatlı, Editor, Akademisyen Kitabevi, pp.161-162, 2018

Elektrik Yaralanmalarında Hemşirelik Yaklaşımı

in: Çocukluk Çağı Kazalarına Acil Yaklaşım, İlknur Kahriman, Havva Karadeniz, Aynur Şahin, Özgür Tatlı, Editor, Akademisyen Kitabevi, pp.168-169, 2018

Ailenin Başetmesinde Yetersizlik

in: Hemşirelik Tanıları Girişimleri Sonuçları, Sibel Erkal İlhan, Gülsüm Ançel, Gülendam Hakverdioğlu Yönt, Editor, Andaç, pp.83-85, 2017

Orantısız Büyüme Riski

in: Hemşirelik Tanıları Girişimleri Sonuçları, Sibel Erkal İlhan, Gülsüm Ançel, Gülendam Hakversioğlu Yönt, Editor, Andaç, pp.474-476, 2017

1. İlaç hatalarının önlenmesi 2. İnvaziv/noninvaziv girişimlerde hataların önlenmesi

in: Tıbbi hatalar ve hasta güvenliği eğitim rehberi, Havva Öztürk İlknur Kahriman, Editor, İstanbul Tıp Kitabevleri, pp.199-239, 2016

Türkiye’de anne ve çocuk sağlığı sorunları

in: Anne ve çocuk sağlığı, Boztepe Handan, Editor, Hedef, 2015

TÜRKİYE’DE İHMAL VE İSTİSMAR EDİLEN ÇOCUKLARLA İLGİLİ YASALDÜZENLEMELER

in: ÇOCUK VE ŞİDDET: TOPLUMSAL ŞİDDETİN CENDERESİNDE ÇOCUKLAR, Hasan BÜKER, Editor, SAMER BİLİMSEL YAYINLAR SERİSİ, 2014