Yayınlar & Eserler

SCI, SSCI ve AHCI İndekslerine Giren Dergilerde Yayınlanan Makaleler

Investigating Children's Perception of Nurses Through Their Drawings

CLINICAL NURSING RESEARCH, cilt.27, ss.984-1001, 2018 (SCI İndekslerine Giren Dergi) identifier identifier identifier

An evaluation of food label reading habits of individuals working in hospitals

PROGRESS IN NUTRITION, cilt.19, ss.415-422, 2017 (SCI İndekslerine Giren Dergi) identifier

The malpractices of student nurses in clinical practice in Turkey and their causes

JOURNAL OF THE PAKISTAN MEDICAL ASSOCIATION, cilt.67, ss.1198-1205, 2017 (SCI İndekslerine Giren Dergi) identifier identifier identifier

Teaching menstrual care skills to intellectually disabled female students

JOURNAL OF CLINICAL NURSING, cilt.25, ss.1962-1968, 2016 (SCI İndekslerine Giren Dergi) identifier identifier identifier

Diğer Dergilerde Yayınlanan Makaleler

Zihinsel Engelli Çocuğu Olan Babalarda Babalık Rollerine İlişkin Farkındalık Yaratma

Ankara Sağlık Bilimleri Dergisi, cilt.9, ss.32-45, 2020 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

A review of knowledge and attitudes of young people on cervical cancer and HPV vaccination

JOURNAL OF PUBLIC HEALTH-HEIDELBERG, cilt.28, ss.97-103, 2020 (ESCI İndekslerine Giren Dergi) Creative Commons License identifier identifier

Çalışan Annelerin İş doyumu ve Mutluluk Düzeyleri

IBAD Sosyal Bilimler Dergisi, ss.256-268, 2020 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

Awareness of Sexual Health in Mothers Who Have Children with Learning Disability

Ankara Sağlık Bilimleri Dergisi, cilt.8, ss.96-106, 2019 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

EBELİK ÖĞRENCİLERİNİN FETAL İSTİSMAR İLE İLGİLİ GÖRÜŞLERİ

Journal of Ankara Health Sciences, cilt.8, ss.144-153, 2019 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri) Creative Commons License

Prekonsepsiyonel Dönemden Postpartum Döneme Kadınların Geleneksel İnanç ve Uygulamaları

Archives of health science and research (Online), cilt.6, ss.237-246, 2019 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

SAĞLIK BİLİMLERİ FAKÜLTESİ ÖĞRENCİLERİNİN ENGELLİLERE YÖNELİK TUTUMLARI

Ankara Sağlık Bilimleri Dergisi, cilt.7, ss.30-40, 2018 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

Hospitalized children’s opinions about peripheral venous access process (PVAP)

Journal of Human Sciences, cilt.15, ss.243-250, 2018 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri) Creative Commons License

Hemşirelik öğrencilerinin etik karar verme düzeyleri ve etkileyen faktörlerin belirlenmesi

Acıbadem Üniversitesi Sağlık Bilimleri Dergisi, cilt.3, ss.157-162, 2017 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

Meslek Tercihi Yapacak Erkek Öğrencilerin Ebelik Hakkındaki Görüşleri

STED/Sürekli Tıp Eğitimi Dergisi, cilt.26, ss.32-37, 2017 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

Hemşirelerin Çocuk Hastalarda Karşılaştıkları Geleneksel Uygulamalar

STED/Sürekli Tıp Eğitimi Dergisi, cilt.26, ss.27-31, 2017 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

The Anxiety States of Fathers of Hospitalized Children and its Causes

Health Science Journal, cilt.10, 2016 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

Why do males prefer nursing p Erkekler hemşireliği neden tercih ediyor

Journal of Human Sciences, cilt.13, ss.3173, 2016 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

Fetal İstismar ve Çocuk Sağlığı Üzerine etkisi

Sağlıkla Hemşirelik Dergisi, ss.15-17, 2015 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

Zihinsel Engelli Çocuğu Olan Babaların Duyguları

Yıldırım Beyazıt Üniversitesi Hemşirelik E-Dergisi, cilt.1, 2013 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

Nevşehir İli Ağıllı Köyünde Gebelik Doğum ve Lohusalığa İlişkin Geleneksel İnanç ve Uygulamalar

TSK Koruyucu Hekimlik Bülteni, cilt.9, ss.343-348, 2010 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

Yenidoğanda Hastane Kaynaklı Enfeksiyonlar

Sürekli Tıp Eğitim Dergisi, cilt.19, ss.80-84, 2010 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

Nevşehir İl Merkezinde İlköğretim Çağı Çocuklarda Göz Hastalıkları Görülme Sıklığı

Sağlık Toplum Dergisi, cilt.15, ss.66-72, 2005 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

NEVŞEHİR İL MERKEZİNDE İLKÖĞRETİM ÇAĞINDAKİ ÇOCUKLARDAGÖZ HASTALIKLARININ TESPİT EDİLMESİNDE HEMŞİRENİN ROLÜ

Erciyes Üniversitesi Sağlık Bilimleri Dergisi, ss.45-53, 2005 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

Hakemli Kongre / Sempozyum Bildiri Kitaplarında Yer Alan Yayınlar

Multiple Skleroz Hastalarında Yeti Yitimi ve Bakım Yönetimi

3. Trakya Üniversiteler BirliğiUluslararası Sağlık Bilimleri Kongresi, Türkiye, 24 - 26 Ekim 2019, cilt.443

Sağlık Alanında Sosyal Medya Kullanımı

3. Trakya Üniversiteler BirliğiUluslararası Sağlık Bilimleri Kongresi, Türkiye, 24 - 26 Ekim 2019, ss.447-450

Çocuk Kliniklerinde Oyun Odası Olmalı mı?

2. Uluslararası 7. Ulusal Pediatri Hemşireliği Kongresi, 27 - 30 Kasım 2019

Çocuk Cinsel Istismarini Önlemede Önemli Bir Meslek Grubu Öğretmenler

5. Uluslararası Risk Altında ve Korunması Gereken Çocuklar Sempozyumu, 1 - 03 Kasım 2013

Pediatri Kliniklerinde Ericson’un PsikososyalKuramının Hemşirelik Bakımında Kullanımı

2. Uluslararası 7. Ulusal Pediatri Hemşireliği Kongresi, 27-30 Kasım 2019, İzmir, İzmir, Türkiye, 27 - 30 Kasım 2019, cilt.4, ss.1301

Nöral Tüp Defektli Bebeği Olan Aileye Multidisipliner Yaklaşım

2. Uluslararası, 3. UlusalIstanbul Ebelik Günleri, 25 - 27 Nisan 2019

Ebelikte Temel Kavramların Görselleştirilmesi Çalışması

V. ULUSLARARASIMULTİDİSİPLİNER ÇALIŞMALARI SEMPOZYUMU(ISMS), Ankara, Türkiye, 16 - 17 Kasım 2018, ss.713

Zihinsel Engelli Bireylerin Ebeveynlerine Yönelik “Cinsel Eğitim

III. Uluslararası Çocuk Koruma Kongresi.30 Eylül-3 Ekim 2018 Ünye ORDU, Ordu, Türkiye, 30 Eylül - 03 Ekim 2018

Attitudes of Health Sciences Faculty Students Towards Disabled Persons

1XIII. Celostátní studentská vědecká konference bakalářských a magisterských nelékařskýchzdravotnických oborů, 19 Nisan 2018

Çocukluk Çağı Kanseri Geçirmiş Ergenlerin Deneyimleri

6. Ulusal 1. Uluslararası Pediatri Hemşireliği Kongresi, 26 Kasım - 02 Aralık 2017

HASTANEDE YATAN ÇOCUKLARIN DAMAR YOLU AÇMA İŞLEMİ HAKKINDAKİ DÜŞÜNCELERİ

1. Uluslararası Sağlık Bilimleri Kongresi, 29 Haziran - 01 Temmuz 2017

Çalışan Anneler Mutlu Mu?

I. Uluslararası Sağlık Bilimleri Kongresi, Aydın, Türkiye, 29 Haziran - 01 Temmuz 2017

EXPERIENCES OF NURSES ON TRADITIONAL PRACTICESENCOUNTERED IN WOMEN AND NEONATES

18th International Conference on Nursing Midwifery (ICNM), 10 - 11 Haziran 2017

A REVIEW OF NURSING THESES ON SEXUALITY CARRIED OUT IN TURKEY BETWEEN 2007 AND 2017

18th International Conference on Nursing Midwifery (ICNM), Roma, İtalya, 10 Haziran - 11 Ekim 2017

A REVIEW OF NURSING THESES ON AROMATHERAPY IN TURKEY

1. Uluslararası Tıbbi ve Aromatik Bitkiler Kongresi, 9 - 12 Mayıs 2017

Çocuk Gözüyle Hemşire

I. Uluslararası Ve II. Ulusal Kadın Hastalıkları Ve Ana Çocuk Sağlığı Kongresine, 7 - 08 Ekim 2016

Hasta Çocukların Yaptıkları Resimlerle Hemşire Algılarının İncelenmesi

I. Uluslararası Ve II. Ulusal Kadın Hastalıkları Ve Ana Çocuk Sağlığı Kongresine, 7 - 08 Ekim 2016

Visualization of Basic Care Concept Bundle among Midiwifery Students

X. European Conference on Social and Behavioral Sciences,Sarajevo, 19 - 22 Mayıs 2016

Ebelik Öğrencilerinin Fetal İstismar İle İlgili Görüşleri

3. Uluslararası 7. Ulusal Ebelik Öğrencileri Kongresi, 26 - 29 Nisan 2016, cilt.32

Şiddet Aile İçi Şiddet ve Çocuk Gazete Haberleri

1.ULUSLARARASI KADIN ÇOCUK SAĞLIĞI VE EĞİTİMİ KONGRESİ, 14 - 15 Nisan 2016

GEBELİK DOĞUM VE LOHUSALIĞA İLİŞKİN GELENEKSEL İNANÇ VE UYGULAMALAR

1.ULUSLARARASI KADIN ÇOCUK SAĞLIĞI VE EĞİTİMİ KONGRESİ, 14 - 15 Nisan 2016

Zihinsel Engelli Çocuğu Olan Babalarda Babalık Rollerine İlişkin Farkındalık Yaratma

Uluslararası Katılımlı Ulusal Erken Çocuklukta Müdahale Kongresi (UDEMKO), Türkiye, 31 Mart - 03 Nisan 2016

Engelli çocuk ve Ailesine yaklaşım

2.Erciyes Pediatri Hemşireliği Kongresi, Kayseri, Türkiye, 3 - 05 Mart 2016

Ten tene temasın anne ve bebek üzerine etkileri

DOĞUMUNA SAHİP ÇIK” PROJESİ, Bursa, Türkiye, 19 Şubat 2016

yenidoğan yoğun bakımda bebeği yatan babaların deneyimleri

5. Ulusal ve 2. Uluslararası Akdeniz Pediatri Hemşireliği Kongresi, 15 - 18 Kasım 2015

GİGER VE DAVİDHİZARS’IN TRANSKÜLTÜREL DEĞERLENDİRMEMODELİNE GÖRE HEMŞİRELİK BAKINDA YAŞANILAN DENEYİMLER

ULUSLARARASI KATILIMLI III. KÜLTÜRLERARASI HEMŞİRELİK KONGRESİ, Türkiye, 21 - 25 Mayıs 2015

HEMŞİRELERİN HASTALARINDA KARŞILAŞTIKLARI KÜLTÜRELUYGULAMALAR

ULUSLARARASI KATILIMLI III. KÜLTÜRLERARASI HEMŞİRELİK KONGRESİ, Türkiye, 21 - 25 Mayıs 2015

Lise Son Sınıf Erkek Öğrencilerin Ebelik Mesleğine İlişkin Görüşleri

2. Uluslararası & 6. Ulusal Ebelik Öğrencileri Kongresi, Türkiye, 27 - 30 Nisan 2015

Kadınların menstruasyona yönelik kültürel ve sosyal uygulamalarının incelenmesi

2. Uluslararası & 6. Ulusal Ebelik Öğrencileri Kongresi, Türkiye, 27 - 30 Nisan 2015

Services Provided To Children In Turkey

II. International conference Quality and its perspectives care of the woman and child, 20 - 24 Nisan 2015

İhmal ve Istismar Edilen Çocuklarla Ilgili Yasal Düzenlemeler

5. Uluslararası Risk Altında ve Korunması Gereken Çocuklar Sempozyumu, 1 - 03 Kasım 2013

Sarsılmış Bebek Sendromu ve Çocuk Hemşireliği İçin Önemi

1. ULUSAL HEMŞİRELİKTE YENİLİKLER KONGRESİULUSLARARASI KATILIMLI, Türkiye, 11 Ekim 2012 - 13 Ekim 2013

Değişen Baba Rolünün Çocuk Hemşireliğine Yansımaları

1. ULUSAL HEMŞİRELİKTE YENİLİKLER KONGRESİULUSLARARASI KATILIMLI, Türkiye, 11 Ekim 2012 - 13 Ekim 2013

Cinsel Şiddet İstismardan Korunma Eğitimi

1. ULUSAL HEMŞİRELİKTE YENİLİKLER KONGRESİULUSLARARASI KATILIMLI, Türkiye, 11 Ekim 2012 - 13 Ekim 2013

Yoğun Bakımdaki Yetişkin Hastalarda Beslenmede Yenilikler

1. ULUSAL HEMŞİRELİKTE YENİLİKLER KONGRESİULUSLARARASI KATILIMLI, Türkiye, 11 - 13 Ekim 2012

0 6 Yaş Grubu Çocuğa Sahip Annelerin Yüksek Ateşe İlişkin Uygulamaları

49. Milli Pediatri Kongresi ve 5. Milli Çocuk Hemşireliği Kongresi, Türkiye, 14 Eylül - 17 Nisan 2007, ss.431

bebeklik ve çocuklukta karşılaşılan sorunlara ilişkin geleneksel inanç ve uygulamalar

13. Ulusal Neonatoloji Kongresi ve Yenidoğan Hemşireliği Kongresi, Türkiye, 13 - 17 Nisan 2005, ss.489

Gebelik Doğum ve Lohusalığa İlişkin Geleneksel İnanç ve Uygulamalar

13. Ulusal Neonatoloji Kongresi ve Yenidoğan Hemşireliği Kongresi, Türkiye, 13 - 17 Nisan 2005, ss.500

Nevşehir Kadın Doğum ve Çocuk Hastanesinde Canlı Doğum Yapan Annelerin Doğumu Sonlandırma Şekilleri

5. Uluslararası Üreme Sağlığı ve Aile Planlaması Kongresi, 19 Nisan 2007 - 22 Nisan 2003, ss.309-310

Kitap & Kitap Bölümleri

Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları Hemşireliği

HEMŞİRELİK ALANINDA KULLANILAN KAVRAM BECERİ VE MODELLER, Nermin Gürhan, Şengül Yaman Sözbir, Ülkü Polat, Editör, Ankara Nobel Tıp Kitapevi, ss.589-598, 2020

Elektrik Yaralanmalarında Hemşirelik Yaklaşımı

Çocukluk Çağı Kazalarına Acil Yaklaşım, İlknur Kahriman, Havva Karadeniz, Aynur Şahin, Özgür Tatlı, Editör, Akademisyen Kitabevi, ss.168-169, 2018

Nursing Approach in Pediatric Epilepsy

Health Sciences Research in the Globalizing World, Elena ALEXANDROVA Nelya Lukpanovna SHAPEKOVA Bilal AK Fügen ÖZCANASLAN, Editör, Sofia, St. Kliment Ohridski University Pess, Sofija, ss.247-253, 2018

Boğulmalarda Hemşirelik Yaklaşımı

Çocukluk Çağı Kazalarına Acil Yaklaşım, İlknur Kahriman, Havva Karadeniz, Aynur Şahin, Özgür Tatlı, Editör, Akademisyen Kitabevi, ss.161-162, 2018

Orantısız Büyüme Riski

Hemşirelik Tanıları Girişimleri Sonuçları, Sibel Erkal İlhan, Gülsüm Ançel, Gülendam Hakversioğlu Yönt, Editör, Andaç, ss.474-476, 2017

Ailenin Başetmesinde Yetersizlik

Hemşirelik Tanıları Girişimleri Sonuçları, Sibel Erkal İlhan, Gülsüm Ançel, Gülendam Hakverdioğlu Yönt, Editör, Andaç, ss.83-85, 2017

1. İlaç hatalarının önlenmesi 2. İnvaziv/noninvaziv girişimlerde hataların önlenmesi

Tıbbi hatalar ve hasta güvenliği eğitim rehberi, Havva Öztürk İlknur Kahriman, Editör, İstanbul Tıp Kitabevleri, ss.199-239, 2016

Türkiye’de anne ve çocuk sağlığı sorunları

Anne ve çocuk sağlığı, Boztepe Handan, Editör, Hedef, 2015

TÜRKİYE’DE İHMAL VE İSTİSMAR EDİLEN ÇOCUKLARLA İLGİLİ YASALDÜZENLEMELER

ÇOCUK VE ŞİDDET: TOPLUMSAL ŞİDDETİN CENDERESİNDE ÇOCUKLAR, Hasan BÜKER, Editör, SAMER BİLİMSEL YAYINLAR SERİSİ, 2014