Publications & Works

Articles Published in Other Journals

The opinions of prospective teachers on the design and use of digital educational comics as a technological teaching material in science education

International Journal of Curriculum and Instruction, vol.13, no.3, pp.2268-2288, 2021 (Refereed Journals of Other Institutions) Creative Commons License

The readiness of primary and preschool pre-service teachers' for teaching profession in Turkey: A Mixed Methods Research

International Journal of Contemporary Educational Research, vol.8, no.2, pp.98-117, 2021 (Refereed Journals of Other Institutions)

Eğitimde Yenilikçi Bir Öğrenme Yaklaşımı: İşbirlikli Yaratıcılık Modeli

Trakya Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi, vol.23, no.1, pp.367-391, 2021 (Other Refereed National Journals)

Implementation of STEM in Preschool Education

Journal of Educational Leadership and Policy Studies, vol.5, no.1, 2021 (Refereed Journals of Other Institutions)

Okul Öncesi Eğitimde Okul Dışı Öğrenme Ortamlarına Yönelik Ebeveyn Görüşleri

Mehmet Akif Ersoy Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi, no.58, pp.172-197, 2021 (Other Refereed National Journals)

Eğitimsel Değişim ve Dönüşüm Sürecinde Yeni Bir Eğilim: STEAM

Journal of Preschool and Elementary Education, vol.1, no.1, pp.75-101, 2020 (Refereed Journals of Other Institutions)

An Alternative Teaching Tool in Science Education: Educational Comics

International Online Journal of Education and Teaching, vol.7, no.4, pp.1550-1570, 2020 (Refereed Journals of Other Institutions)

21st Century Skills: The Predictive Role of Attitudes Regarding STEM Education and Problem-Based Learning

International Journal of Progressive Education, vol.16, no.5, pp.442-458, 2020 (Refereed Journals of Other Institutions)

Öğretmen Adaylarının Topluma Hizmet Uygulamalarına İlişkin Algılarının Hizmet Ederek Öğrenme Düzeylerini Yordama Gücü

İnsan ve Toplum Bilimleri Araştırmaları Dergisi, vol.9, no.3, pp.2201-2224, 2020 (Other Refereed National Journals)

Teacher Candidates’ Perspectives about Applied ’Basic Science in Primary Education’ Course

Educational Policy Analysis and Strategic Research, vol.15, no.2, pp.7-24, 2020 (Refereed Journals of Other Institutions)

Sosyal Girişimcilik Becerilerinin Kazandırılmasında Bir Araç Olarak Yaratıcı Dramaya Yönelik Algılar

Kahramanmaraş Sütçü İmam Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi, vol.17, no.1, pp.45-63, 2020 (Other Refereed National Journals)

Okul Öncesi Öğretmen Adaylarının Yansıtıcı Günlüklerin Değerlendirilmesine Yönelik Görüşleri

Akdeniz Eğitim Araştırmaları Dergisi, vol.13, no.28, pp.214-233, 2019 (Refereed Journals of Other Institutions)

Öğretmen Adaylarının Eğitsel Oyun Tasarlama ve Uygulama Durumları

Journal of Turkish Studies, vol.13, pp.49-71, 2018 (Refereed Journals of Other Institutions)

Araştırma Sorgulamayla İlgili Verilen Eğitimin Öğretmen Adaylarının Planlama ve Uygulama Süreçlerine Etkisi

Necatibey Eğitim Fakültesi Elektronik Fen ve Matematik Eğitimi Dergisi, vol.12, no.1, pp.180-204, 2018 (Refereed Journals of Other Institutions)

Effect of Activities Prepared by Different Teaching Techniques onScientific Creativity Levels of Prospective Pre-school Teachers

European journal of educational research, vol.7, no.1, pp.71-86, 2018 (Refereed Journals of Other Institutions)

Okul Öncesi Öğretmenlerinin Fen Eğitimi Uygulamalarına Yönelik Görüşlerinin Belirlenmesi

Caucasian Journal of Science, vol.4, no.1, pp.1-19, 2017 (Refereed Journals of Other Institutions)

DETERMINING ASSERTIVENESS LEVEL OF HEALTH SERVICES VOCATIONALSCHOOL STUDENTS

Journal Of Social Humanities Sciences Research (JSHSR), vol.4, no.5, pp.1149-1155, 2017 (Refereed Journals of Other Institutions)

Fen Bilimleri Öğretmen Adaylarının Yaratıcılığa İlişkinDüşüncelerinin Belirlenmesi

bayburt eğitim fakültesi dergisi, vol.11, no.2, pp.391-413, 2016 (Other Refereed National Journals)

Kars İli İlköğretim Okulu Öğrencilerinin Beslenme Alışkanlıklarının Değerlendirilmesi

caucasian journal of science, vol.1, no.1, pp.73-78, 2015 (Refereed Journals of Other Institutions)

Öğretmen Adaylarının Teknoloji Kullanımına Yatkınlık Düzeylerinin İncelenmesi

Caucasian Journal of Science, vol.1, no.1, pp.79-86, 2015 (Refereed Journals of Other Institutions)

Fen ve Teknoloji Öğretim Programındaki etkinliklere Yönelik Öğretmen ve Öğrenci düşünceleri

Necatibey Eğitim Fakültesi Elektronik Fen ve Matematik Eğitimi Dergisi (EFMED), vol.5, no.1, pp.1-23, 2011 (Refereed Journals of Other Institutions)

Öğretmen adaylarının fen öğretimine yönelik özyeterlilikleri

e-Journal of new world sciences academy: Education Sciences, vol.5, no.3, pp.1302-1315, 2010 (Refereed Journals of Other Institutions)

Refereed Congress / Symposium Publications in Proceedings

ÖĞRENCİLERİN BİLİMİN DOĞASINA YÖNELİK GÖRÜŞLERİNİNBİLİMSEL YARATICILIK DÜZEYLERİNE ETKİSİ

The Twelfth International Congress of Educational Research, Rize, Turkey, 25 - 28 April 2019

Evaluation of the empatic tendencies of pre licence students in terms of various variables

International conference on education in Mathematics, Science Technology, Muğla, Turkey, 28 April - 01 May 2018, pp.423-426

Investigations of these different variables and anger levels, angel expression styles of child development program students

International Conference on Research in Education Science, Muğla, Turkey, 28 April - 01 May 2018, pp.23-29

Determination of Attitudes about Science of University Students

International Conference on Research in Education Science, Muğla, Turkey, 28 April - 01 May 2018, pp.52-56

SOSYAL BİLGİLER İLE OKUL ÖNCESİ ÖĞRETMEN ADAYLARININ ELEŞTİREL DÜŞÜNME BECERİLERİNİN BELİRLENMESİ

III. INES Education and Social Science Congres, Antalya, Turkey, 28 April - 01 May 2018, pp.259-264

Determination of liking children levels of child development program students

International Conference on Research in Education Science, Muğla, Turkey, 28 April - 01 May 2018, pp.382-386

Ortaokul Öğrencilerinin Problem Çözme Becerilerini Algılama Düzeylerinin Belirlenmesi

II. Uluslararası Sınırsız Eğitim ve Araştırma Sempozyumu, Muğla, Turkey, 26 - 28 April 2018, pp.214-217

Tasarlanan Eğitsel Oyunların Değerlendirilmesine Yönelik Gözlem Formu Geliştirilmesi

II. Uluslararası Sınırsız Eğitim ve Araştırma Sempozyumu, Muğla, Turkey, 26 - 28 April 2018, pp.235-237

Öğretmen Adaylarının Eğitim Stresi Düzeylerinin Belirlenmesi

II. Uluslararası Sınırsız Eğitim ve Araştırma Sempozyumu, Muğla, Turkey, 26 - 28 April 2018, pp.208-212

The Organizational Creativity Perceptions of Academic Staff in Kafkas University

8th World Conference on Learning, Teaching and Educational Leadership, Lizbon, Portugal, 26 - 28 October 2017

İlköğretim Matematik ve Fen Bilimleri Öğretmeni Adaylarnın Ders Çalışma Yaklaşımlarının İncelemesi

12. Ulusal Fen Bilimleri ve Matematik Eğitimi Kongresi, Trabzon, Turkey, 28 - 30 September 2016

Fen Öğretmen Adaylarının Yaratıcılık İnançlarının Belirlenmesi

XI. Ulusal Fen Bilimleri ve Matematik Kongresi (XI.UFBMEK), Adana, Turkey, 11 - 14 September 2014

Prospective Teachers Views about Teaching Experience Course: A Qualitative Study

7th Interantional Congress of Qualitative Inquiry, Urbana, United States Of America, 18 - 21 May 2011

Bilimsel Süreç Becerilerini Belirlemeye Yönelik Test Geliştirme Çalışması

IX. Ulusal Fen Bilimleri ve Matematik Eğitimi Kongresi, İzmir, Turkey, 23 - 25 September 2010

Books & Book Chapters

Yaratıcılık, işbirliği ve işbirlikli yaratıcılık kavramları

in: İşbirlikli Yaratıcılık (Yaratıcı Gelişim, Yenilik ve Girişimcilik için Eğitim), Salih Zeki Genç, Editor, Vizetek Yayıncılık, Ankara, pp.7-26, 2021 Sustainable Development

Yeni bir eğitsel ekosistemin dönüştürücü dinamikleri

in: İşbirlikli Yaratıcılık (Yaratıcı Gelişim, Yenilik ve Girişimcilik için Eğitim), Salih Zeki Genç, Editor, Vizetek Yayıncılık, Ankara, pp.27-54, 2021 Sustainable Development

Salgın Sürecinde Erken Çocukluk Eğitimi

in: Covid-19 Salgınının Türk Eğitim Sistemine Yansımaları, Adil Çoruk, Editor, Pegem Akademi, Ankara, pp.15-28, 2021 Sustainable Development

STEM Education Supported by ProblemBased Learning in Early Childhood within the Scope of 21st Century Skills

in: New Trends in Educational Sciences, Çetin, Turhan Dikmenli Yurdal Sezer, Adem, Editor, SRA (Strategic Researches Academy) Academic Publishing, Klaipeda, pp.19-32, 2020

Erken Okuryazarlık Eğitiminde Teknolojinin Rolü

in: Erken Okuryazarlık Becerilerinin Gelişiminde Teknoloji Kullanımı, Erbaş Yahya Han, Ağmaz Rahime Filiz, Editor, Pegem Akademi, Ankara, pp.1-23, 2020

Preschool Student Teachers’ Perceptions of Global Problems: A Mixed Methods Study

in: Development and Education Studies, Bekir, Hatice Bayraktar Vedat Karaçelik Şerife Nur, Editor, Hiperlink Education Communication Publishing, İstanbul, pp.322-348, 2020

Erken Çocukluk Döneminde Dijital Eğitici Çizgi Romanlar

in: Erken Çocukluk Eğitiminde Dijital Teknoloji ve Öğrenme, Ağmaz Rahime Filiz, Ergüleç Funda, Editor, Pegem Akademi, Ankara, pp.109-128, 2020

Determination of Views of Prospective Teachers on the Use of Educational Game Tecnique in Teaching Process

in: New Horizons in Educational Sciences-II, Çetin Turhan, Şahin Ayfer, Mulalic Almasa, Obralic Nudzejma, Editor, Lambert Academic Publishing, Riga, pp.207-220, 2018