Publications & Works

Articles Published in Other Journals

Refereed Congress / Symposium Publications in Proceedings

Resimli Çocuk Kitaplarında Bilimsel Süreç Becerilerine Yer Verilme Düzeylerinin İncelenmesi

6th International Symposium of Limitless Education and Research (ISLER 2022), Ankara, Turkey, 16 June 2022, pp.88-97

Öğretmen Adaylarının Eğitimde Drama Dersi Kapsamında Oluşturdukları Sosyal Girişimcilik Temalı Etkinliklerin İncelenmesi

6th International Symposium of Limitless Education and Research (ISLER 2022), Turkey, 16 June - 19 May 2022

60-72 Aylık Çocukların Gözünden COVID-19

EYFOR XII, Ankara, Turkey, 8 - 12 September 2021, pp.278

Investigation of Environment-Oriented Messages and Environmental Spaces in Children's Storybooks

5 th International Symposium of Limitless Education And Research (ISLER 2021), Ankara, Turkey, 17 June 2021, pp.115-123

Innovative Thinking Tendencies of Middle School Students in the Light of Different Variables

5 th International Symposium of Limitless Education And Research (ISLER 2021), Ankara, Turkey, 17 June 2021, pp.35

ÖĞRENCİLERİN BİLİMİN DOĞASINA YÖNELİK GÖRÜŞLERİNİNBİLİMSEL YARATICILIK DÜZEYLERİNE ETKİSİ

The Twelfth International Congress of Educational Research, Rize, Turkey, 25 - 28 April 2019

Evaluation of the empatic tendencies of pre licence students in terms of various variables

International conference on education in Mathematics, Science Technology, Muğla, Turkey, 28 April - 01 May 2018, pp.423-426

Investigations of these different variables and anger levels, angel expression styles of child development program students

International Conference on Research in Education Science, Muğla, Turkey, 28 April - 01 May 2018, pp.23-29

Determination of Attitudes about Science of University Students

International Conference on Research in Education Science, Muğla, Turkey, 28 April - 01 May 2018, pp.52-56

SOSYAL BİLGİLER İLE OKUL ÖNCESİ ÖĞRETMEN ADAYLARININ ELEŞTİREL DÜŞÜNME BECERİLERİNİN BELİRLENMESİ

III. INES Education and Social Science Congres, Antalya, Turkey, 28 April - 01 May 2018, pp.259-264

Determination of liking children levels of child development program students

International Conference on Research in Education Science, Muğla, Turkey, 28 April - 01 May 2018, pp.382-386

Öğretmen Adaylarının Eğitim Stresi Düzeylerinin Belirlenmesi

II. Uluslararası Sınırsız Eğitim ve Araştırma Sempozyumu, Muğla, Turkey, 26 - 28 April 2018, pp.208-212

Ortaokul Öğrencilerinin Problem Çözme Becerilerini Algılama Düzeylerinin Belirlenmesi

II. Uluslararası Sınırsız Eğitim ve Araştırma Sempozyumu, Muğla, Turkey, 26 - 28 April 2018, pp.214-217

Tasarlanan Eğitsel Oyunların Değerlendirilmesine Yönelik Gözlem Formu Geliştirilmesi

II. Uluslararası Sınırsız Eğitim ve Araştırma Sempozyumu, Muğla, Turkey, 26 - 28 April 2018, pp.235-237

The Organizational Creativity Perceptions of Academic Staff in Kafkas University

8th World Conference on Learning, Teaching and Educational Leadership, Lizbon, Portugal, 26 - 28 October 2017

Fen Öğretmen Adaylarının Yaratıcılık İnançlarının Belirlenmesi

XI. Ulusal Fen Bilimleri ve Matematik Kongresi (XI.UFBMEK), Adana, Turkey, 11 - 14 September 2014

Prospective Teachers Views about Teaching Experience Course: A Qualitative Study

7th Interantional Congress of Qualitative Inquiry, Urbana, United States Of America, 18 - 21 May 2011

Bilimsel Süreç Becerilerini Belirlemeye Yönelik Test Geliştirme Çalışması

IX. Ulusal Fen Bilimleri ve Matematik Eğitimi Kongresi, İzmir, Turkey, 23 - 25 September 2010

Books & Book Chapters

Okul Öncesi Eleştirel Düşünmede Ölçme ve Değerlendirme

in: Okul Öncesinde Eleştirel Düşünme ve Etkinlik Örnekleri, Nilüfer Okur Akçay, Seda Okumuş, Editor, Nobel Akademi, Ankara, pp.177-194, 2023

Yaratıcılık, işbirliği ve işbirlikli yaratıcılık kavramları

in: İşbirlikli Yaratıcılık (Yaratıcı Gelişim, Yenilik ve Girişimcilik için Eğitim), Salih Zeki Genç, Editor, Vizetek Yayıncılık, Ankara, pp.7-26, 2021 Sustainable Development

Yeni bir eğitsel ekosistemin dönüştürücü dinamikleri

in: İşbirlikli Yaratıcılık (Yaratıcı Gelişim, Yenilik ve Girişimcilik için Eğitim), Salih Zeki Genç, Editor, Vizetek Yayıncılık, Ankara, pp.27-54, 2021 Sustainable Development

Poverty in Youth (Turkey)

in: Bloomsbury Education and Childhood Studies, Yunus Eryaman (Regional Editor Editor in Chief) and Kate Tilleczek(Regional Editor Editor in Chief), Editor, Bloomsbury Publishing, pp.1-9, 2021

Yeni bir eğitsel ekosistemin dönüştürücü dinamikleri

in: İşbirlikli Yaratıcılık (Yaratıcı Gelişim, Yenilik ve Girişimcilik için Eğitim), Salih Zeki GENÇ, Editor, Vizetek Yayıncılık, pp.27-54, 2021

Salgın Sürecinde Erken Çocukluk Eğitimi

in: Covid-19 Salgınının Türk Eğitim Sistemine Yansımaları, Adil Çoruk, Editor, Pegem Akademi, Ankara, pp.15-28, 2021 Sustainable Development

Preschool Student Teachers’ Perceptions of Global Problems: A Mixed Methods Study

in: Development and Education Studies, Bekir, Hatice Bayraktar Vedat Karaçelik Şerife Nur, Editor, Hiperlink Education Communication Publishing, İstanbul, pp.322-348, 2020

Erken Okuryazarlık Eğitiminde Teknolojinin Rolü

in: Erken Okuryazarlık Becerilerinin Gelişiminde Teknoloji Kullanımı, Erbaş Yahya Han, Ağmaz Rahime Filiz, Editor, Pegem Akademi, Ankara, pp.1-23, 2020

STEM Education Supported by ProblemBased Learning in Early Childhood within the Scope of 21st Century Skills

in: New Trends in Educational Sciences, Çetin, Turhan Dikmenli Yurdal Sezer, Adem, Editor, SRA (Strategic Researches Academy) Academic Publishing, Klaipeda, pp.19-32, 2020

Erken Çocukluk Döneminde Dijital Eğitici Çizgi Romanlar

in: Erken Çocukluk Eğitiminde Dijital Teknoloji ve Öğrenme, Ağmaz Rahime Filiz, Ergüleç Funda, Editor, Pegem Akademi, Ankara, pp.109-128, 2020

Determination of Views of Prospective Teachers on the Use of Educational Game Tecnique in Teaching Process

in: New Horizons in Educational Sciences-II, Çetin Turhan, Şahin Ayfer, Mulalic Almasa, Obralic Nudzejma, Editor, Lambert Academic Publishing, Riga, pp.207-220, 2018

Metrics

Publication

72

Project

5

Thesis Advisory

3

Open Access

2
UN Sustainable Development Goals