Publications & Works

Articles Published in Other Journals

Çanakkale İli Dalış Turizmi Potansiyelinin İncelenmesi

Anemon Muş Alparslan Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi, vol.9, no.3, pp.723-734, 2021 (Other Refereed National Journals)

İstanbul’daki 5 Yıldızlı Zincir Otellerin Çevre Uygulamalarının Değerlendirilmesi

Türk Turizm Araştırmaları Dergisi, vol.4, no.3, pp.2409-2422, 2020 (Other Refereed National Journals)

Kültürel Değerlere Yönelik Destinasyon Seçimi: Çanakkale’ye Gelen Yerli Ziyaretçiler Üzerine Bir Araştırma

Turizm Akademik Dergisi, vol.6, no.2, pp.115-125, 2019 (Refereed Journals of Other Institutions)

Yiyecek-İçecek İşletmelerinde Tür İsimleri: Teori ve Uygulamadaki Farklılıklar Üzerine Bir Araştırma

Journal Of Tourism And Gastronomy Studies, vol.6, no.4, pp.482-495, 2018 (Refereed Journals of Other Institutions)

Lisans Düzeyinde Turizm Eğitimi Alan Öğrencilerin Otel İşletmelerini Çevre Duyarlılığı Açısından Değerlendirmeleri

Karabük Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi, vol.6, no.1, pp.126-144, 2016 (Refereed Journals of Other Institutions)

Lisans Düzeyinde Turizm Eğitimi Alan Öğrencilerin Staja Yönelik Algılamaları Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi nde Bir Araştırma

The Journal of Academic Social Science Studies, vol.3, no.32, pp.319-333, 2015 (Refereed Journals of Other Institutions)

Coğrafi İşaretlerin Bölgesel Turizm Gelişimindeki Önemi Çanakkale İli Örneği

Dokuz Eylül Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Dergisi, vol.29, no.2, pp.67-94, 2014 (Other Refereed National Journals)

Küreselleşme Sürecinde Turizmin Kırsal Boyutu Kırsal Turizmin Dünü ve Bugünü

Türk Bilimsel Derlemeler Dergisi, vol.7, no.2, pp.29-33, 2014 (Other Refereed National Journals)

Çanakkale nin Kırsal Turizm Potansiyelinin Belirlenmesi ve Bölgesel Turizm Gelişimi Açısından Önemi

Türk Bilimsel Derlemeler Dergisi, vol.7, no.1, pp.58-61, 2014 (Other Refereed National Journals)

Müzekart Uygulamasının Türkiye'deki Müze Ziyaretlerine Ait İstatistikler Açısından Önemi ve Çanakkale Müzeleri

Nişantaşı Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi, vol.2, no.1, pp.177-195, 2014 (Other Refereed National Journals) Creative Commons License Sustainable Development

The Role of Cittaslow in Destination Branding the Case of Seferihisar

Current Issues of Tourism Research, vol.4, no.1, pp.5-11, 2014 (Other Refereed National Journals)

The ISO 22000 Food Safety Management System In The Food And Beverage Industry

International Journal of Education and Research, vol.1, no.6, pp.191-208, 2013 (Refereed Journals of Other Institutions)

Sürdürülebilir Turizmde Yerel Yönetimlerin Önemi Bozcaada Örneği

Sosyal ve Beşeri Bilimler Dergisi, vol.5, no.1, pp.409-418, 2013 (Other Refereed National Journals)

Çanakkale nin Engelli Turizmine İlişkin Durumun Belirlenmesine ve Planlanmasına Yönelik Bir Çalışma

Aksaray Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Dergisi, vol.4, no.1, pp.1-16, 2012 (National Refreed University Journal)

Turizmde Bölgesel Planlama ve Sürdürülebilirlik Altınoluk Örneği

Aksaray Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Dergisi, vol.2, no.2, pp.35-47, 2010 (Other Refereed National Journals) Sustainable Development

Sayılarla Çanakkale Turizminin Değerlendirilmesi

Gİrişimcilik ve Kalkınma Dergisi, vol.1, no.2, pp.113-135, 2006 (Other Refereed National Journals)

Refereed Congress / Symposium Publications in Proceedings

Seyahat Etme Niyetinde Sosyal Medyanın Rolü: Instagram’daki Kars-Doğu Ekspresine İlişkin Yorumların Değerlendirilmesi

THE THIRD INTERNATIONAL CONGRESS ON FUTURE OF TOURISM:Innovation, Entrepreneurship and Sustainability, Mersin, Turkey, 26 - 28 September 2019, pp.283-290

Sosyal Medyanın Destinasyon Seçim Sürecine Etkisi: Youtube Örneği

International Congress on Digital Transformation in Tourism, Düzce, Turkey, 18 - 19 April 2019, pp.138-154

Türkiye'de Müzecilik ve Turizm İlişkisi: Troya Müzesi Örneği

2. Uluslararası Turizm ve Kültürel Miras Kongresi, Şanlıurfa, Turkey, 7 - 11 November 2018, pp.1

Türkiye'deki Kış Turizmi Destinasyonlarının Sosyal Medya Tanıtımları Üzerine Bir Çalışma

Uluslararası Sivas Turizmi Kongresi, Sivas, Turkey, 23 February - 25 November 2018, pp.406-414

Çanakkale’de Dark Turizmi ve Bileşenleri

International Congress of Tourism and Cultural Heritage, 4 - 08 October 2017, pp.43

A Research on Dining Experience in Restaurants of Vegan Lifestyle Adopted People

XII. European Conference on Social and Behavioral Sciences, Catania, Italy, 25 - 28 January 2017, pp.61 Sustainable Development

Müzekart Uygulamasının Türkiye deki Müze Ziyaretlerine Ait İstatistikler Açısından Önemi ve Çanakkale Müzeleri

1st International Congress of Tourism and Management Researches, Antalya, Turkey, 9 - 11 May 2014

Sürdürülebilir Turizmde Yerel Yönetimlerin Önemi Bozcaada Örneği

3. Sosyal Bilimler Araştırma Kongresi, İzmir, Turkey, 27 April 2013

Spor Turizmi Kapsamında Futbol Kamplarının Ülke ve Bölge Turizmine Etkileri

III. Balıkesir Ulusal Turizm Kongresi, Balıkesir, Turkey, 17 - 19 April 2008, pp.407-411

The Socio Cultural Effects Of Tourist Resident Interactions

Proceedings of the 2007 International Tourism Biennial, Turkey, 30 April - 05 May 2007, pp.247-252

Termal Otel İşletmelerinde Hizmet Birim Maliyetlerinin Belirlenmesi ve Maliyet Yönetimi Uygulamaları

III. Lisansüstü Turizm Öğrencileri Kongresi, Turkey, 25 - 28 May 2006, pp.994-997

Sayılarla Çanakkale Turizminin Değerlendirilmesi

Uluslararası Çanakkale Kongresi, 17-18-19 Mart 2006, İstanbul, Turkey, 16 - 18 March 2006, vol.1, pp.385-396

Bölge Tanıtımında Festivallerin Rolü: Troia Festivali Örneği

I. Çanakkale Turizm Biyenali, Çanakkale, Turkey, 5 - 07 May 2005, pp.206-214

Books & Book Chapters

DESTİNASYON YÖNETİMİNDE TURİZM POLİTİKALARININ ÖNEMİ VE ETKİSİ

in: Her Yönüyle Turizmde DESTİNASYON YÖNETİMİ, M. Oğuzhan İLBAN, Editor, Detay Yayıncılık, Ankara, pp.67-77, 2021

The Evaluation of Health Tourism in The Context of Digitalization and Digital Marketing

in: TOURISM STUDIES AND SOCIAL SCIENCES, Vilian KRYSTEV Sabriye ÇELIK UĞUZ,Recep EFE Erol KAPLUHAN, Editor, ST. KLIMENT OHRIDSKI UNIVERSITY PRESS, Sofija, pp.327-340, 2021 Creative Commons License Sustainable Development

Uluslararası turizmde iletişim ve medyanın rolü

in: Uluslararası Turizm, Şefik Okan MERCAN,Meral ÜZÜLMEZ, Editor, Detay Yayıncılık, Ankara, pp.139-156, 2020

Eko-Ekonomide Turizm Başka Bir Turizm Mümkün Mü?

in: Ekolojik Bakış Açısıyla Yeşeren Turizm, Ferah ÖZKÖK,Hacı Mehmet YILDIRIM,Şefik Okan MERCAN, Editor, Paradigma Akademi, İstanbul, pp.52-89, 2018

İklim Değişiklikleri ve Turizm

in: Ekolojik Ekonomi Bakış Açısıyla "Yeşeren Turizm", Özkök F., Yıldırım H.M., Mercan Ş.O., Editor, Paradigma Yayınları Yayınevi, İstanbul, pp.13-50, 2018

Eko-Ekonomide Turizm Başka Bir Turizm Mümkün Mü?

in: Ekolojik Bakış Açısıyla YEŞEREN TURİZM, Ferah ÖZKÖK, Şefik Okan MERCAN, Hacı Mehmet YILDIRIM, Editor, Paradigma, pp.52-89, 2018

Vegans’ Expectations from Restaurants and Their Thoughts on Vegan Restaurants

in: Current Perspectives in Social Science, Hasan Arslan, Mehmet Ali İçbay, Alina-Andreea Dragoescu, Editor, E-BWN, pp.203-210, 2017

Assos Destinasyonu

in: Turizm Çalıştayı, Lütfi Atay, Hacı Mehmet Yıldırım, Editor, Detay Yayıncılık, 2016

Turizm Politikasının Tanımı, Özellikleri ve Turizm Politikasını Oluşturan Elemanlar

in: Değişik Perspektifleriyle Turizm Politikası ve Planlaması, KÜÇÜKALTAN, Derman, ÇEKEN, Hüseyin, MERCAN Şefik Okan, Editor, Detay Yayıncılık, Ankara, pp.1-10, 2015

Innovation in Thermal Tourism Business: The Case of Pamukkle-Karahayıt

in: Tourism Environment and Sustainability, AVCIKURT, Cevdet, DINU, Mihaela S., HACIOĞLU, Necdet, EFE, Recep, SOYKAN, Abdullah, Editor, St. Kliment Ohrdski University Press, Sofya, pp.370-390, 2015 Sustainable Development

Ortak girişim

in: Uluslararası İşletmecilik Temel Kavramlar, Bulut Ç, Pırnar İ., Editor, Nobel, Ankara, pp.357-366, 2013

Sivil Toplum Örgütleri

in: Uluslararası İşletmecilik Temel Kavramlar, Bulut Çağrı, Pırnar İge, Editor, Nobel Yayıncılık, Ankara, pp.480-490, 2013

Adil Ticaret

in: Uluslararası İşletmecilik Temel Kavramlar, Bulut Çağrı, Pırnar İge, Editor, Nobel Yayıncılık, Ankara, pp.1-8, 2013

Episodes in the Encyclopedia