Publications & Works

Published journal articles indexed by SCI, SSCI, and AHCI

Ultrasonography and computed tomography findings in pulmonary alveolar microlithiasis

RoFo Fortschritte auf dem Gebiet der Rontgenstrahlen und der Bildgebenden Verfahren, vol.190, no.11, pp.1063-1064, 2018 (SCI-Expanded) identifier identifier identifier

Gaucher's disease in a patient presenting with hip and abdominal pain.

Revista da Associacao Medica Brasileira (1992), vol.63, pp.1025-1027, 2017 (SCI-Expanded) identifier identifier identifier

Malignant fibrous histiocytoma in a patient presenting with urinary system symptoms

REVISTA DA ASSOCIACAO MEDICA BRASILEIRA, vol.63, no.11, pp.950-952, 2017 (SCI-Expanded) identifier identifier identifier

Solitary pancreatic metastases of small cell lung cancer

KAOHSIUNG JOURNAL OF MEDICAL SCIENCES, vol.29, no.3, pp.176-177, 2013 (SCI-Expanded) Sustainable Development identifier identifier identifier

Silent Petrous Apicitis

JOURNAL OF INTERNATIONAL ADVANCED OTOLOGY, vol.8, no.3, pp.492-496, 2012 (SCI-Expanded) identifier identifier

A case of solid pseudopapillary tumor of the pancreas.

WORLD JOURNAL OF GASTROENTEROLOGY, vol.12, no.38, pp.6239-6243, 2006 (SCI-Expanded)

Articles Published in Other Journals

A Case of Cervical Lipoma-related Radiculopathy

TURK OSTEOPOROZ DERGISI-TURKISH JOURNAL OF OSTEOPOROSIS, vol.24, no.1, pp.38-39, 2018 (ESCI) identifier identifier

Spleen and muscle metastasis in renal-cell carcinoma

The Journal of Tepecik Education and Research Hospital, vol.28, no.2, pp.148-150, 2018 (Peer-Reviewed Journal)

Incidentally Diagnosed Osteopoikilosis: A Case Report

TURK OSTEOPOROZ DERGISI-TURKISH JOURNAL OF OSTEOPOROSIS, vol.23, no.3, pp.107-109, 2017 (ESCI) identifier identifier identifier

Dermatomyositis Complicated Case with Muscular Hematoma

International Journal of Clinical Research, vol.2, no.4, pp.180-182, 2014 (Peer-Reviewed Journal)

Coexistence of thyroid hemiagenesis, nodular goitre and papillary carcinoma

Kulak burun boğaz ihtisas dergisi : KBB = Journal of ear, nose, and throat, vol.23, no.2, pp.115-118, 2013 (Scopus) identifier identifier

Syncronized Warthin's tumor in bilateral parotid gland and nasopharynx.

Kulak burun boǧaz ihtisas dergisi : KBB = Journal of ear, nose, and throat, vol.22, no.4, pp.236-240, 2012 (Scopus) identifier identifier

Dorsal Paravertebral Intramuscular Lipoma: A Case Report.

The Internet Journal of Radiology, vol.1, no.1, pp.1, 2005 (Peer-Reviewed Journal)

Refereed Congress / Symposium Publications in Proceedings

Take A Deep Breath In Or Not:Is It Necessary To Hold Breath During Transthoracic Biopsy?

INSAC International Congress on New Developments in Health Sciences (ICNDHS 2021), Konya, Turkey, 27 - 28 March 2021, pp.49-51

Semptomsuz tek taraflı serebellar hemisfer yokluğu: nadir bir olgu.

30. Ulusal Radyoloji Kongresi (TÜRKRAD 2009), Antalya, Turkey, pp.1

Kafa Travmalı Hastalarda Bilgisayarlı Tomografiyi Gereksiz ve Fazla mı Kullanıyoruz ?

3. Uluslararası Farkındalık Kongresi, Çanakkale, Turkey, 5 - 07 December 2019, pp.719-730 Creative Commons License Sustainable Development

An Unusual Servikal Mass in the Hyoid Bone: Intermediate Grade Chondrosarcoma

15.Turk Rinoloji-7. Ulusal Otoloji Norootoloji-3.Ulusal Bas Boyun Cerrahisi Kongresi, Turkey, 4 - 07 April 2019

An unusual cervical mass in the hyoid bone: Intermediate Grade Chonrdosarcoma

15. Türk Rinoloji Kongresi, 7.Ulusal Otoloji Nörootoloji Kongresi ve 3.Ulusal Baş Boyun Cerrahisi Kongresine, Turkey, 4 - 07 April 2019

İNTERNAL AKUSTİK KANAL MR İNCELEMELERİNDE SAPTANAN İNSİDENTAL BULGULAR

Türk Nöroradyoloji Derneği Uluslararası Katılımlı 28. Yıl Yıllık Toplantısı, Turkey, 15 - 17 February 2019

Türk Nöroradyoloji Derneği “27. Yıl Yıllık Toplantısı – Nöroradyoloji ve Baş Boyun Radyolojisi, Oturum 4 – Salon A

Türk Nöroradyoloji Derneği “27. Yıl Yıllık Toplantısı – Nöroradyoloji ve Baş Boyun Radyolojisi, Turkey, 16 - 18 February 2018

Bel Ağrısı Olan Hastaların Değerlendirilmesinde Radyologların Lomber Mr Raporları Beklenmeli Mi?

Türk Manyetik Rezonans Derneği 22. Yıllık Bilimsel Toplantısı, Ankara, Turkey, 25 - 27 May 2017

Gaucher Hastalığı: Olgu Sunusu

Türk Manyetik Rezonans Derneği 22. Yıllık Bilimsel Toplantısı, Ankara, Turkey, 25 - 27 May 2017

Retroperitoneal malign fibröz histiyositoma: Olgu sunumu

Türk Manyetik Rezonans derneği 22. yıllık bilimsel toplantısı, Ankara, Turkey, 25 May 2017

Non-alkolik bir hastada Wernicke Ensefalopatisine ait Kranial MR bulguları.

Türk manyetik rezonans derneği 22. Yıllık Bilimsel Toplantısı, Ankara, Turkey, 25 - 27 May 2017, pp.360

Servikal Lipoma Bağlı Radikülopati: Olgu Sunusu.

Türk Manyetik Rezonans Derneği 22. Yıllık Bilimsel Toplantısı, Ankara, Turkey, 25 - 27 May 2017, pp.5

Rutin kranial bilgisayarlı tomografinin fasial kemik fraktürlerini değerlendirmedeki etkinliği

13. Ulusal Acil Tıp Kongresi, 4. Intercontinental Emergency Medicine Congress, 4. İnternational Critical Care and Emergency Medicine Congress, 18 - 21 May 2017

ACİL SERVİSE BAŞVURAN KÜNT GÖĞÜS TRAVMALI OLGULARIN DEĞERLENDİRİLMESİ

11. TÜRKİYE ACİL TIP KONGRESİ TATKON 2015, Girne, Cyprus (Kktc), 26 - 29 October 2015, vol.1, pp.243

Osler weber rendeu sendromu Görüntüleme bulguları

TRD 34.Ulusal Radyoloji Kongresi, Turkey, 6 - 10 November 2013

Baş Ağrısının Nadir Nedenlerinden Nazolakrimal Kanal Taşı: BT Bulguları.

34. Ulusal Radyoloji Kongresi (TURKRAD 2013), Antalya, Turkey, 6 - 10 November 2013, pp.447

Kaudal Regresyon Sendromunda Direkt Grafi ve MR Bulguları: Olgu Sunumu.

34. Ulusal Radyoloji Kongresi (TURKRAD 2013), Antalya, Turkey, 6 - 10 November 2013, pp.1667

Pankreas fraktürü: Olgu sunumu.

34. Ulusal Radyoloji Kongresi (TURKRAD 2013), Antalya, Turkey, 6 - 10 November 2013, pp.561

Hayatı tehdit eden bir gebelik formu: Kornual gebelik.

34. Ulusal Radyoloji Kongresi (TURKRAD 2013), Antalya, Turkey, 6 - 10 November 2013, pp.601

Osler weber rendu sendromu: Görüntüleme bulguları.

34. Ulusal Radyoloji Kongresi (TURKRAD 2013), Antalya, Turkey, 6 - 10 November 2013, pp.665

İntraabdominal Visseral ve Gastrointestinal Lipomlar; BT Bulguları Eşliğinde 5 Olgu.

34. Ulusal Radyoloji Kongresi (TURKRAD 2013), Antalya, Turkey, 6 - 10 November 2013, pp.669

Posterior üretral valv: Prenatal ultrasonografik tanı.

34. Ulusal Radyoloji Kongresi (TURKRAD 2013), Antalya, Turkey, 6 - 10 November 2013, pp.1481

Posttravmatik Morel-Lavallée Lezyonu.

34. Ulusal Radyoloji Kongresi (TURKRAD 2013), Antalya, Turkey, 6 - 10 November 2013, pp.1460

Bitalamik infarkt; iki olguda konvansiyonel ve difüzyon MR bulguları.

33. Ulusal Radyoloji Kongresi (TURKRAD 2012), Antalya, Turkey, 7 - 11 November 2012, pp.628

Glenohumeral tüberküloz artriti; olgu sunumu.

33. Ulusal Radyoloji Kongresi (TURKRAD 2012), Antalya, Turkey, 7 - 11 November 2012, pp.518 Sustainable Development

Tek taraflı karotis arter hipoplazili semptomatik olguda BT ve MR anjiografi bulguları.

Türk Manyetik Rezonans Derneği, 17. yıllık toplantısı, Ankara, Turkey, 24 - 26 May 2012, pp.33

VDR Bsml ve COL 1A1 Gen Polimorfizmleri ile Adelosan İdiyopatik Skolyoz Arasındaki İlişkinin Araştırılması

23.Ulusal Fiziksel Tıp ve Rehabilitasyon Kongresi. Türk Fiz Rehab Derg 2011:57 Özel Sayı;1-334, Turkey, 11 - 15 May 2011

Kolesistektomi sonrası dev koledok taşı.

31. Ulusal Radyoloji Kongresi (TURKRAD 2010), Antalya, Turkey, 7 - 12 November 2010, pp.1

Küçük hücreli akciğer kanserinin pankreas metastazı.

TÜSAD 32. Ulusal Kongresi., Antalya, Turkey, 20 - 24 October 2010, pp.176-177 Sustainable Development

Serviko-Torasik Omurga Bileşkesinin Kistik Schwannomu - Olgu Sunumu.

Türk Nöroşirürji Derneği, 24. Bilimsel Kongresi, Antalya, Turkey, 14 - 18 May 2010, pp.1

Yüzde deformiteye yol açan dev frontal osteom.

30. Ulusal Radyoloji Kongresi (TÜRKRAD 2009), Antalya, Turkey, 4 - 09 November 2009, pp.1

Ankilozan spondilit: nörolojik defisite yol açmayan multipl lomber araknoid kist olgusu.

30. Ulusal Radyoloji Kongresi (TÜRKRAD 2009), Antalya, Turkey, 4 - 09 November 2009, pp.1

Ekstrüde lomber disk herniasyonlu iki olguda konservatif tedavinin etkinliği.

26. Ulusal Radyoloji Kongresi (TÜRKRAD 2005), Antalya, Turkey, 26 - 30 October 2005, pp.155

Abdominal duvar hernilerinde inkarserasyonun sonografik bulguları.

24. Ulusal Radyoloji Kongresi (TURKRAD 2003), Ankara, Turkey, 8 - 11 October 2003, pp.87

Books & Book Chapters

Aile Hekimliğinde Radyoloji / Akciğer Grafilerinin Değerlendirilmesi

in: Aile Hekimliği Başucu Kitabı, Ercan E, Editor, Selen Yayıncılık, İstanbul, pp.778-790, 2012