Yayınlar & Eserler

SCI, SSCI ve AHCI İndekslerine Giren Dergilerde Yayınlanan Makaleler

Ultrasonography and computed tomography findings in pulmonary alveolar microlithiasis

RoFo Fortschritte auf dem Gebiet der Rontgenstrahlen und der Bildgebenden Verfahren, cilt.190, sa.11, ss.1063-1064, 2018 (SCI İndekslerine Giren Dergi) identifier identifier identifier

Posterior reversible encephalopathy with brainstem involvement.

Internal and emergency medicine, cilt.13, ss.455-457, 2018 (SCI İndekslerine Giren Dergi) identifier identifier identifier

Gaucher's disease in a patient presenting with hip and abdominal pain.

Revista da Associacao Medica Brasileira (1992), cilt.63, ss.1025-1027, 2017 (SCI İndekslerine Giren Dergi) identifier identifier identifier

Malignant fibrous histiocytoma in a patient presenting with urinary system symptoms

REVISTA DA ASSOCIACAO MEDICA BRASILEIRA, cilt.63, sa.11, ss.950-952, 2017 (SCI İndekslerine Giren Dergi) identifier identifier identifier

Diffusion Weighted MRI for Hepatic Fibrosis: Impact of b-Value

IRANIAN JOURNAL OF RADIOLOGY, cilt.11, sa.1, 2014 (SCI İndekslerine Giren Dergi) identifier identifier identifier

Solitary pancreatic metastases of small cell lung cancer

KAOHSIUNG JOURNAL OF MEDICAL SCIENCES, cilt.29, sa.3, ss.176-177, 2013 (SCI İndekslerine Giren Dergi) identifier identifier identifier

Silent Petrous Apicitis

JOURNAL OF INTERNATIONAL ADVANCED OTOLOGY, cilt.8, sa.3, ss.492-496, 2012 (SCI İndekslerine Giren Dergi) identifier identifier

Cervical necrotizing fasciitis associated with descending necrotizing mediastinitis

MULTIDISCIPLINARY RESPIRATORY MEDICINE, cilt.6, sa.6, ss.387-389, 2011 (SCI İndekslerine Giren Dergi) identifier identifier identifier

Invasive lobular carcinoma of the breast: mammographic and sonographic evaluation

DIAGNOSTIC AND INTERVENTIONAL RADIOLOGY, cilt.17, sa.3, ss.232-238, 2011 (SCI İndekslerine Giren Dergi) identifier identifier identifier

Role of twinkling artifact in characterization of urinary calculi

ACTAS UROLOGICAS ESPANOLAS, cilt.35, sa.7, ss.396-402, 2011 (SCI İndekslerine Giren Dergi) identifier identifier identifier

Diğer Dergilerde Yayınlanan Makaleler

SHOULD COMPUTED TOMOGRAPHY BE THE FIRST CHOICE IN BLUNT CHEST TRAUMA?

NOBEL MEDICUS, cilt.14, sa.2, ss.54-59, 2018 (ESCI İndekslerine Giren Dergi) identifier identifier

A Case of Cervical Lipoma-related Radiculopathy

TURK OSTEOPOROZ DERGISI-TURKISH JOURNAL OF OSTEOPOROSIS, cilt.24, sa.1, ss.38-39, 2018 (ESCI İndekslerine Giren Dergi) identifier identifier

Spleen and muscle metastasis in renal-cell carcinoma

The Journal of Tepecik Education and Research Hospital, cilt.28, sa.2, ss.148-150, 2018 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

Incidentally Diagnosed Osteopoikilosis: A Case Report

TURK OSTEOPOROZ DERGISI-TURKISH JOURNAL OF OSTEOPOROSIS, cilt.23, sa.3, ss.107-109, 2017 (ESCI İndekslerine Giren Dergi) identifier identifier identifier

Thorax Computed Tomography Findings in Patients with Erectile Dysfunction

JOURNAL OF CLINICAL IMAGING SCIENCE, cilt.7, 2017 (ESCI İndekslerine Giren Dergi) identifier identifier identifier

Abdominal Ağrı ile Prezente Olan Duodenal Lipom Radyoloji

Causapedia, cilt.6, sa.2, ss.98-101, 2017 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

Amyand's hernia detected incidentally in two patients

BMJ Case Reports, cilt.2017, 2017 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri) identifier identifier

An uncommon cause of multiple pulmonary nodules; hereditary hemorrhagic telangiectasia

TUBERKULOZ VE TORAK-TUBERCULOSIS AND THORAX, cilt.64, sa.1, ss.73-76, 2016 (ESCI İndekslerine Giren Dergi) identifier identifier identifier

Dermatomyositis Complicated Case with Muscular Hematoma

International Journal of Clinical Research, cilt.2, sa.4, ss.180-182, 2014 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

Coexistence of thyroid hemiagenesis, nodular goitre and papillary carcinoma

Kulak burun boğaz ihtisas dergisi : KBB = Journal of ear, nose, and throat, cilt.23, sa.2, ss.115-118, 2013 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri) identifier identifier

Syncronized Warthin's tumor in bilateral parotid gland and nasopharynx.

Kulak burun boǧaz ihtisas dergisi : KBB = Journal of ear, nose, and throat, cilt.22, sa.4, ss.236-240, 2012 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri) identifier identifier

Hakemli Kongre / Sempozyum Bildiri Kitaplarında Yer Alan Yayınlar

Semptomsuz tek taraflı serebellar hemisfer yokluğu: nadir bir olgu.

30. Ulusal Radyoloji Kongresi (TÜRKRAD 2009), Antalya, Türkiye, ss.1

Kafa Travmalı Hastalarda Bilgisayarlı Tomografiyi Gereksiz ve Fazla mı Kullanıyoruz ?

3. Uluslararası Farkındalık Kongresi, Çanakkale, Türkiye, 5 - 07 Aralık 2019

An unusual cervical mass in the hyoid bone: Intermediate Grade Chonrdosarcoma

15. Türk Rinoloji Kongresi, 7.Ulusal Otoloji Nörootoloji Kongresi ve 3.Ulusal Baş Boyun Cerrahisi Kongresine, Türkiye, 4 - 07 Nisan 2019

İNTERNAL AKUSTİK KANAL MR İNCELEMELERİNDE SAPTANAN İNSİDENTAL BULGULAR

Türk Nöroradyoloji Derneği Uluslararası Katılımlı 28. Yıl Yıllık Toplantısı, Türkiye, 15 - 17 Şubat 2019

TRANSIENT SPLENIAL LESION PRESENTING WITH HYPERVENTILATION

TURKISH SOCIETY OF MAGNETİC RESONANCE 23 RD ANNUAL MEETİNG, 10 - 12 Mayıs 2018

Türk Nöroradyoloji Derneği “27. Yıl Yıllık Toplantısı – Nöroradyoloji ve Baş Boyun Radyolojisi, Oturum 4 – Salon A

Türk Nöroradyoloji Derneği “27. Yıl Yıllık Toplantısı – Nöroradyoloji ve Baş Boyun Radyolojisi, Türkiye, 16 - 18 Şubat 2018

Gaucher Hastalığı: Olgu Sunusu

Türk Manyetik Rezonans Derneği 22. Yıllık Bilimsel Toplantısı, Ankara, Türkiye, 25 - 27 Mayıs 2017

Bel Ağrısı Olan Hastaların Değerlendirilmesinde Radyologların Lomber Mr Raporları Beklenmeli Mi?

Türk Manyetik Rezonans Derneği 22. Yıllık Bilimsel Toplantısı, Ankara, Türkiye, 25 - 27 Mayıs 2017

GAUCHER HASTALIĞI: OLGU SUNUSU

TÜRK MANYETİK REZONANS DERNEĞİ 22. YILLIK BİLİMSEL TOPLANTISI, Türkiye, 25 - 27 Mayıs 2017

BEL AĞRISI OLAN HASTALARIN DEĞERLENDİRİLMESİNDERADYOLOGLARIN LOMBER MR RAPORLARI BEKLENMELİ Mİ

TÜRK MANYETİK REZONANS DERNEĞİ 22. YILLIK BİLİMSEL TOPLANTISI, Türkiye, 25 - 27 Mayıs 2017

Non-alkolik bir hastada Wernicke Ensefalopatisine ait Kranial MR bulguları.

Türk manyetik rezonans derneği 22. Yıllık Bilimsel Toplantısı, Ankara, Türkiye, 25 - 27 Mayıs 2017, ss.360

Servikal Lipoma Bağlı Radikülopati: Olgu Sunusu.

Türk Manyetik Rezonans Derneği 22. Yıllık Bilimsel Toplantısı, Ankara, Türkiye, 25 - 27 Mayıs 2017, ss.5

Retroperitoneal malign fibröz histiyositoma: Olgu sunumu

Türk Manyetik Rezonans derneği 22. yıllık bilimsel toplantısı, Ankara, Türkiye, 25 Mayıs 2017

ACİL SERVİSE BAŞVURAN KÜNT GÖĞÜS TRAVMALI OLGULARIN DEĞERLENDİRİLMESİ

11. TÜRKİYE ACİL TIP KONGRESİ TATKON 2015, Girne, Kıbrıs (Kktc), 26 - 29 Ekim 2015, cilt.1, ss.243

Osler weber rendeu sendromu Görüntüleme bulguları

TRD 34.Ulusal Radyoloji Kongresi, Türkiye, 6 - 10 Kasım 2013

Osler weber rendu sendromu: Görüntüleme bulguları.

34. Ulusal Radyoloji Kongresi (TURKRAD 2013), Antalya, Türkiye, 6 - 10 Kasım 2013, ss.665

Posttravmatik Morel-Lavallée Lezyonu.

34. Ulusal Radyoloji Kongresi (TURKRAD 2013), Antalya, Türkiye, 6 - 10 Kasım 2013, ss.1460

Kaudal Regresyon Sendromunda Direkt Grafi ve MR Bulguları: Olgu Sunumu.

34. Ulusal Radyoloji Kongresi (TURKRAD 2013), Antalya, Türkiye, 6 - 10 Kasım 2013, ss.1667

Posterior üretral valv: Prenatal ultrasonografik tanı.

34. Ulusal Radyoloji Kongresi (TURKRAD 2013), Antalya, Türkiye, 6 - 10 Kasım 2013, ss.1481

İntraabdominal Visseral ve Gastrointestinal Lipomlar; BT Bulguları Eşliğinde 5 Olgu.

34. Ulusal Radyoloji Kongresi (TURKRAD 2013), Antalya, Türkiye, 6 - 10 Kasım 2013, ss.669

Geç Başlangıçlı Epilepsi ile Prezente Olan Subependimal Heterotopi Olgusu: BT ve MRG Bulguları.

34. Ulusal Radyoloji Kongresi (TURKRAD 2013), Antalya, Türkiye, 6 - 10 Kasım 2013, ss.1227

Hayatı tehdit eden bir gebelik formu: Kornual gebelik.

34. Ulusal Radyoloji Kongresi (TURKRAD 2013), Antalya, Türkiye, 6 - 10 Kasım 2013, ss.601

Pankreas fraktürü: Olgu sunumu.

34. Ulusal Radyoloji Kongresi (TURKRAD 2013), Antalya, Türkiye, 6 - 10 Kasım 2013, ss.561

Baş Ağrısının Nadir Nedenlerinden Nazolakrimal Kanal Taşı: BT Bulguları.

34. Ulusal Radyoloji Kongresi (TURKRAD 2013), Antalya, Türkiye, 6 - 10 Kasım 2013, ss.447

Erken Dönemde Febril Konvülziyon Araştırılan Olguda: Dyke-Davidoff Masson Sendromu: MRG Bulguları.

34. Ulusal Radyoloji Kongresi (TURKRAD 2013), Antalya, Türkiye, 6 - 10 Kasım 2013, ss.1225

Is there an advantage of three dimensional computed tomography scanning over plain abdominal radiograph in the detection of retained needles in the abdomen?

The 17. World Congress on Controversies in Obstetrics, Gynecology & Infertility (COGI), Lisbon, Portekiz, 8 - 11 Kasım 2012, cilt.11, ss.278-281

Glenohumeral tüberküloz artriti; olgu sunumu.

33. Ulusal Radyoloji Kongresi (TURKRAD 2012), Antalya, Türkiye, 7 - 11 Kasım 2012, ss.518

Bitalamik infarkt; iki olguda konvansiyonel ve difüzyon MR bulguları.

33. Ulusal Radyoloji Kongresi (TURKRAD 2012), Antalya, Türkiye, 7 - 11 Kasım 2012, ss.628

Tek taraflı karotis arter hipoplazili semptomatik olguda BT ve MR anjiografi bulguları.

Türk Manyetik Rezonans Derneği, 17. yıllık toplantısı, Ankara, Türkiye, 24 - 26 Mayıs 2012, ss.33

VDR Bsml ve COL 1A1 Gen Polimorfizmleri ile Adelosan İdiyopatik Skolyoz Arasındaki İlişkinin Araştırılması

23.Ulusal Fiziksel Tıp ve Rehabilitasyon Kongresi. Türk Fiz Rehab Derg 2011:57 Özel Sayı;1-334, Türkiye, 11 - 15 Mayıs 2011

Kolesistektomi sonrası dev koledok taşı.

31. Ulusal Radyoloji Kongresi (TURKRAD 2010), Antalya, Türkiye, 7 - 12 Kasım 2010, ss.1

Küçük hücreli akciğer kanserinin pankreas metastazı.

TÜSAD 32. Ulusal Kongresi., Antalya, Türkiye, 20 - 24 Ekim 2010, ss.176-177

Serviko-Torasik Omurga Bileşkesinin Kistik Schwannomu - Olgu Sunumu.

Türk Nöroşirürji Derneği, 24. Bilimsel Kongresi, Antalya, Türkiye, 14 - 18 Mayıs 2010, ss.1

Yüzde deformiteye yol açan dev frontal osteom.

30. Ulusal Radyoloji Kongresi (TÜRKRAD 2009), Antalya, Türkiye, 4 - 09 Kasım 2009, ss.1

Ankilozan spondilit: nörolojik defisite yol açmayan multipl lomber araknoid kist olgusu.

30. Ulusal Radyoloji Kongresi (TÜRKRAD 2009), Antalya, Türkiye, 4 - 09 Kasım 2009, ss.1

Bir olguda tiroid hemiagenezisi, papiller karsinom ve nodüler guatr birlikteliği.

Ulusal Radyoloji Kongresi (TÜRKRAD 2009), Antalya, Türkiye, 4 - 09 Kasım 2009, ss.1

Uykuda spontan pnömotoraks-pnömomediastinum: PA Akciğer grafisinde doğru çekim ve sistematik bakının önemi.

30. Ulusal Radyoloji Kongresi (TÜRKRAD 2009), Antalya, Türkiye, 4 - 09 Kasım 2009, ss.1

Ekstrüde lomber disk herniasyonlu iki olguda konservatif tedavinin etkinliği.

26. Ulusal Radyoloji Kongresi (TÜRKRAD 2005), Antalya, Türkiye, 26 - 30 Ekim 2005, ss.155

Abdominal duvar hernilerinde inkarserasyonun sonografik bulguları.

24. Ulusal Radyoloji Kongresi (TURKRAD 2003), Ankara, Türkiye, 8 - 11 Ekim 2003, ss.87