Publications & Works

Published journal articles indexed by SCI, SSCI, and AHCI

Articles Published in Other Journals

Refereed Congress / Symposium Publications in Proceedings

The Interaction between Agriculture and Global Warming and the Effects of the Interaction on the Government Budget Balance

XIX. International Balkan and Near Eastern Congress Series on Economics, Business and Management-Plovdiv / BULGARIA, Plovdiv, Bulgaria, 8 - 09 April 2023, pp.837-843

Türkiye’de Çeltik Üretimi ve Tarımsal Destekleme Politikalarının Değerlendirilmesi

XIX. Internaonal Balkan and Near Eastern Congress Series on Economics, Business and Management, Plovdiv, Bulgaria, 8 - 09 April 2023

Çiftçi Kayıt Sistemine e-Devlet ile Başvurunun Desteklemeler Üzerindeki Etkisi: Ezine İlçesi Örneği

XIX. Internaonal Balkan and Near Eastern Congress Series on Economics, Business and Management, Plovdiv, Bulgaria, 8 - 09 April 2023

Global warming and agriculture: Problems, effects and solutions

INTERNATIONAL GLOBAL CLIMATE CHANGE CONGRESS, Çanakkale, Turkey, 03 June 2021

TARIM KONUSUNDA YAPILAN AKADEMİK ÇALIŞMALARDA DİDİSİPLİNLER ARASI ÇALIŞMA EĞİLİMLERİNİN İNCELENMESİ....

5. Uluslararası Ekonomi Yönetimi ve Pazar Araştırmaları Kongresi, İstanbul, Turkey, 26 - 27 September 2019, vol.1, no.1, pp.102-112

ÇANAKKALE’DE ZEYTİNYAĞI ÜRETİMİNDE KOOPERATİFLEŞME VE MARKALAŞMA

5. Uluslararası Ekonomi Yönetimi ve Pazar Araştırmaları Kongresi, İstanbul, Turkey, 26 - 27 September 2019, vol.1, no.1, pp.355-360

Türkiye’de Tarım Sektöründe Son 10 Yılda Meydana Gelen Değişimlerin İncelenmesi

XI. InternaƟonal Balkan and Near Eastern Social Sciences Congress Series - Tekirdağ / Turke, Tekirdağ, Turkey, 9 - 10 March 2019, vol.1

Türkiye’de Çeltik Ekim Alanları, Üretim Miktarı ve Verim Değerlerinde Meydana Gelen Değişimlerin İncelenmesi

XI. InternaƟonal Balkan and Near Eastern Social Sciences Congress Series - Tekirdağ / TurkeXI. InternaƟonal Balkan and Near Eastern Social Sciences Congress Series - Tekirdağ / Turke, Tekirdağ, Turkey, 9 - 10 March 2019, vol.1, pp.107-113

Türkiye’de Kuru Soğan Fiyatlarındaki Oynaklıkların ve Sebeplerinin İncelenmesi

4. Uluslararası Multidisipliner Çalışmalar Kongresi, Girne, Cyprus (Kktc), 18 - 19 October 2018, vol.1, pp.340-347

Türkiye'de Kuru Soğan Fiyatlarındaki Oynaklıkların ve Sebeplerinin İncelenmesi

4. Uluslararası Multidisipliner Çalışmalar Kongresi, Girne, Cyprus (Kktc), 18 - 19 October 2018, pp.166

Türkiye’de Ayçiçeği Üretimi ve Tarımsal Desteklerin Ürün Maliyetine Etkisi

International Balkan and Near Eastern Social Sciences Congress SeriesIX. IBANESS Congress Series-Edirne / TURKEY, Edirne, Turkey, 29 - 30 September 2018, vol.1, pp.65-73

Türkiye’de Tohumculuk Sektörünün Genel Yapısı

IX. InternaƟonal Balkan and Near Eastern SocialSciences Congress Series - Edirne / TurkeIX. InternaƟonal Balkan and Near Eastern SocialSciences Congress Series - Edirne / Turke, Edirne, Turkey, 29 - 30 September 2018, vol.1, pp.56-64

Gökçeada ilçesinde organik arıcılık yapan işletmelerin sosyo-ekonomik yapısı ve pazarlama olanakları

IX. International Balkan and Near Eastern Social Sciences Congress Series (IBANES Congresses Series), Edirne, Turkey, 29 - 30 September 2018, pp.236-245

Gökçeada İlçesinde Organik Arıcılık Yapan İşletmelerin Sosyo-Ekonomik Yapısı ve Pazarlama Olanakları

IX. International Balkan and Near Eastern Social Sciences Congress Series, Edirne, Turkey, 29 - 30 September 2018, pp.236-245

Rural Development Support and Policies for Developing Agricultural Industrial Enterprises in Turkey (in Turkish)

7th International Conference on Business Administration, Çanakkale, Turkey, 3 - 05 May 2018, pp.361-370 Creative Commons License

Organization Situations of Agricultural Enterprises in Canakkale Province

7. International Conference on Business Administration, Çanakkale, Turkey, 3 - 05 May 2018

Organization Models of Agricultural Enterprises: The Example of Çanakkale Province (in Turkish)

7th International Conference on Business Administration, Çanakkale, Turkey, 3 - 05 May 2018, pp.327-335 Creative Commons License

Tarıma Dayalı Sanayi Isletmelerinin AR-GE potansiyelinin Incelenmesi: Çanakkale Ili Örnegi

International Conference on Eurasian Economies, İstanbul, Turkey, 10 - 12 July 2017, pp.126-132

A Research on Consumers' Preferences fo Cooperative Marked Products: A Case of Canakkale Province

2nd International Balkan Agriculture Congress, Tekirdağ, Turkey, 16 - 18 May 2017, vol.1, no.1, pp.471

A Research on Consumers Preferences for Cooperative Marked Products: A Case of Canakkale Province

2nd International Balkan Agriculture Congress, Tekirdağ, Turkey, 16 - 18 May 2017, pp.471

Ziraat Fakültesi Öğrencilerinin Çevre Bilinci Düzeyinin Araştırılması

12. Tarım Ekonomisi Kongresi, Isparta, Turkey, 25 - 27 May 2016

A Study on Cooperative Relationship and Social Interaction with Other Disciplines pp 208 213

International Balkan and Near Eastern Social Sciences Conference Series IBANESS Conference Series, Plovdiv, Bulgaria, 12 - 13 March 2016

Examination of Project Preparation Tendencies of the Academic Staff in Social Sciences: The Case of Faculty of Economics and Administrative Sciences of Çanakkale Province

International Balkan and Near Eastern Social Sciences Conference Series IBANESS Conference Series, Plovdiv, Bulgaria, 12 - 13 March 2016, pp.688

A Study on Cooperative Relationship and Social Interaction with Other Disciplines

International Balkan and Near Eastern Social Sciences Conference Series IBANESS Conference Series, Plovdiv, Bulgaria, 12 - 13 March 2016, pp.208-213

A Woman s Point of View on Goat Production

4th Annual International Symposium on Agriculture, ATİNA, Greece, 18 - 21 July 2011

Agricultural Support Policies and Public Budgeting in Turkey

International Conference on Eurasian EconomieS, Kazan, Russia, 9 - 11 September 2015, pp.266-270

Türkiye'de Tarımsal Destekleme Politikaları

İnternational Conference on Eurasian Economies, Kazan, Russia, 9 September - 11 May 2015

Türk Şeker Sanayi ve Pancarı Kooperatiflerinin Küresel Trendler Doğrultusunda Değişimi

21. Milletlerarası Türk Kooperatifçilik Kongresi, Karabük, Turkey, 14 - 15 May 2015, pp.681-695

Market Markalı Ürünlerin Tercihini Etkileyen Faktörlerin Analizi: Çanakkale İli Örneği

11. Ulusal Tarım Ekonomisi Kongresi, Samsun, Turkey, 3 - 05 September 2014, vol.3, pp.1392-1398

Türkiye Gökçeada'da Yenilenebilir Enerji Kaynakları Potansiyeli

Uluslararası Avrasya Ekonomileri Konferansı, Üsküp, Macedonia, 1 - 03 July 2014, pp.1-9 Sustainable Development

Türkiye'de Tarım Politikalarının Kırsal Kalkınmadaki Rolü: Gökçeada Örneği

Uluslararası Avrasya Ekonomileri Konferansı, Üsküp, Macedonia, 1 - 03 July 2014, pp.695-698

Rural Poverty: The Example of Canakkale Province Köprübaşı Village (in Turkish)

10. Ulusal Tarım Ekonomisi Kongresi, Konya, Turkey, 5 - 07 September 2012, vol.1, pp.474-480 Creative Commons License

Türkiye’de Uygulanan Tarım Politikaları Kapsamında Çanakkale’nin Mevcut Durumu

Çanakkale Tarımı Sempozyumu, Çanakkale, Turkey, 10 - 11 January 2011, pp.37-45

Keçi Yetiştiriciliğinin Çanakkale İli Ekonomisinde Yeri ve Önemi

Çanakkale Tarımı Sempozyumu, Çanakkale, Turkey, 10 - 11 January 2011, pp.0-1

Organik Ada: Gökçeada

Türkiye IV. Organik Tarım Sempozyumu, Erzurum, Turkey, 28 June - 01 July 2010, pp.174-177

Fiscal Policy and The Current Global Crisis; What Role Fiscal Policy can Play in The Current Global Crisis

6th Joint International Symposium on International Business Administration, Karvina, Czech Republic, 27 - 28 May 2010, pp.111-116

Türkiye’de İyi Tarım Uygulamaları ve Çanakkale Örneği

Lapseki Değerleri Sempozyumu, Çanakkale, Turkey, 27 - 28 August 2008, pp.41-47

Ekonomik Kültürel ve Sosyal Değerlerle Lapseki. Lapseki Değerleri Sempozyumu

Lapseki Değerleri Sempozyumu, Çanakkale, Turkey, 27 - 28 August 2008

Türkiye de İyi Tarım Uygulamaları ve Çanakkale İliÖrneği

Lapseki Değerleri Sempozyumu, Çanakkale, Turkey, 27 - 28 August 2008

Ekonomik Kültürel ve Sosyal Değerlerle Lapseki

Lapseki Değerleri Sempozyumu, Çanakkale, Turkey, 27 - 28 August 2008, pp.23-32

Lapseki Meyve Üreticileri Birliği ve Sorunları

Lapseki Değerleri Sempozyumu, Çanakkale, Turkey, 27 - 28 August 2008, pp.33-40

Küçük ve Orta Ölçekli Gıda İşletmelerinin Gelişimi İçin Kullanılabilecek AB Fonları ve AB Hibe Projeleri

VIII. Ulusal Tarım Ekonomisi Kongresi, Çanakkale, Turkey, 25 June - 28 August 2008, pp.234-244

Tarım Politikasındaki Değişiklikler ve Bağcılık Çanakkale ili Örneği

2. Troas Bölgesi Değerleri Sempozyumu, Çanakkale, Turkey, 31 August - 01 September 2007

Peynir . Tarımsal Ekonomi Araştırma Enstitüsü Bakış.

Tarımsal Ekonomi Araştırma Enstitüsü Bakış., Turkey, 01 February 2002

Analysis of a Deficiency Price Policy for Turkey’s Dairy Industry Using a Spatial Equilibrium Model

Amerika Tarım Ekonomisi Kongresi, Chicago, United States Of America, 9 - 11 September 2001

Basic Food Consumption in Turkey: Effects of Income, Price and Family Size in Urban Areas

71. EAAE Seminiar, The Food Consumer In The Early 21. Centruy, Zaragoza, Spain, 3 - 05 May 2001

Süt ve Süt Mamüllerinin Talep Analizi

Uluslararası Hayvancılık ’99 Kongresi, İzmir, Turkey, 21 - 24 September 1999, pp.527-532

Books & Book Chapters

ÇANAKKALE'NİN BİGALI KÖYÜNDE KIRSAL KALKINMADA KADIN GİRİŞİMCİLİĞİ VE EKOTURİZM İLİŞKİSİNİN İNCELENMESİ

in: Ziraat & Orman, Su Ürünlerinde Araştırma ve Değerlendirmeler-1, İbrahim Cengizler, Sibel Tan, Ufuk Türker, Editor, Gece Kitaplığı, pp.141-162, 2023

KÜRESEL İKLİM DEĞİŞİKLİĞİ İLE MÜCADELEDE ÇEVRE DOSTU ÜRETİM YÖNTEMLERİ: İYİ TARIM UYGULAMALARI ÖRNEĞİ

in: Ziraat & Orman, Su ürünlerinde Araştırma ve Değerlendirmeler-1, İbrahim Cengizler, Sibel Tan, Ufuk Türker, Editor, Gece Kitaplığı, pp.79-101, 2023

Kadın Girişimcilerin Profilinin İncelenmesi: Bozcaada İlçesi Örneği

in: Çanakkale'nin Stratejik Sektörü Tarım (2), Murat Şeker, Fatih Kahrıman, Ali Sungur, Burak Polat, Editor, Özgür Yayınları, Çanakkale, pp.437-460, 2023

Çanakkale’de Çeltik Tarımının Ekonomik Potansiyelinin İncelenmesi

in: Çanakkale'nin Stratejik Sektörü Tarım (1), Murat Şeker, Fatih Kahrıman, Ali Sungur, Burak Polat, Editor, Özgür Yayınları, Çanakkale, pp.463-475, 2023

CARBON TAX ON AGRICULTURE

in: Climate Change: Impacts on Environment, Tan Sibel, Çardak Mine, Yıldırım Pınar, Tunç Hekimoğlu Didem, Editor, Holistance Puplications, Çanakkale, pp.147-156, 2022

ASSESSMENT OF CLIMATE CHANGE IN TERMS OF AGRICULTURAL ECONOMICS AND POLICIES OF TURKEY

in: Impact of Climate Change on Agriculture, Arda Akçal, Gökhan Çamoğlu, Sibel Tan, Editor, HOLISTENCE PUBLICATIONS, Çanakkale, pp.37-52, 2021

Examination of Project Preparation Tendencies of the Academic Staff in Social Sciences: The Case of Faculty of Economics and Administrative Sciences of Çanakkale Province

in: Studies on Balkan and Near Eastern Social Sciences, Rasim YILMAZ, Editor, Internationaler Verlag der Wissenschaften, pp.123-132, 2017

Examination of Project Preparation Tendencies of the Academic Staff in Social Sciences: The Case of Faculty of Economics and Administrative Sciences of Çanakkale Province

in: Studies on Balkan and Near Eastern Social Sciences, Yılmaz, R., Editor, Internationaler Verlag Der Wissenschaften, Tekirdağ, pp.123-132, 2017

Süt Sektöründe Uygulanan politikalar ve Sürdürülebilirlik: Biga İlçesi Örneği

in: Biga Sığırcılık Çalıştayı, , Editor, Pozitif Matbaa, Çanakkale, pp.121-123, 2013

Metrics

Publication

135

Citation (WoS)

5

H-Index (WoS)

1

Citation (Scopus)

9

H-Index (Scopus)

2

Project

16

Thesis Advisory

12

Open Access

9
UN Sustainable Development Goals