Yayınlar & Eserler

SCI, SSCI ve AHCI İndekslerine Giren Dergilerde Yayınlanan Makaleler

The Examination of the Manager Profile of Dairy Agricultural Development Cooperatives: The Case of Canakkale Province

JOURNAL OF ANIMAL AND VETERINARY ADVANCES, cilt.9, ss.3021-3025, 2010 (SCI İndekslerine Giren Dergi) identifier identifier

The Socio - Economic Analysis of Extensive Turkey Production in Turkey

Journal of Faculty of Agriculture Kyushu Univesity, cilt.49, ss.525-532, 2004 (SCI İndekslerine Giren Dergi)

Regional impacts of alternative price policies for Turkey's dairy sector

TURKISH JOURNAL OF VETERINARY & ANIMAL SCIENCES, cilt.28, ss.537-543, 2004 (SCI İndekslerine Giren Dergi) identifier identifier

Diğer Dergilerde Yayınlanan Makaleler

Çanakkale İli Biga İlçesinde Süt Üreticilerinin Hayvancılık Politikalarına Bakış Açılarının İncelenmesi

Atatürk Üniversitesi Ziraat Fakültesi Dergisi, cilt.51, no.688552, ss.258-266, 2020 (Hakemli Üniversite Dergisi) Creative Commons License

Avrupa Birliği ile Mali İşbirliği ve Kırsal Girişimcilik Projeleri: Çanakkale İli IPARD Örneği

Girişimcilik ve Kalkınma Dergisi, cilt.14, ss.59-65, 2019 (Hakemli Üniversite Dergisi)

Organik Zeytin Üreticilerinin Sosyo-Ekonomik Yapısı ve Organik Tarım Konusundaki Bilgi Düzeyi ve Yaklaşımları

TÜRK TARIM - GIDA BİLİM VE TEKNOLOJİ DERGİSİ, cilt.6, ss.1622-1629, 2018 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

Tüketicilerin Kooperatif Markalı Ürünleri Tercihinin İncelenmesi: Çanakkale İli Örneği

Türk Tarım ve Doğa Bilimleri Dergisi, cilt.5, ss.516-522, 2018 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

Tarıma Dayalı Sanayi İşletmelerinin Ar-Ge Potansiyelinin İncelenmesi: Çanakkale İli Örneği

Türk Tarım ve Doğa Bilimleri dergisi, cilt.5, ss.530-536, 2018 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

Agricultural Support Policies and Public Budgeting in Turkey

Management Studies, cilt.4, no.6, ss.237-242, 2016 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

Evaluation of the Changes in the Agricultural Sector with Common Economic Indicators in Turkey during the Last Decade

Mediterranean Journal of Social Sciences, cilt.6, ss.588-595, 2015 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

The evaluation of the changes in the agricultural sector with common economic indicators in Turkey during the last decade

Mediterranean Journal of Social Sciences, cilt.6, ss.588-595, 2015 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri) identifier

Türkiye Gökçeada'da Yenilenebilir Enerji Kaynaklarının Potansiyeli

Akademik Araştırmalar ve Çalışmalar Dergisi, cilt.6, ss.41-55, 2014 (Hakemli Üniversite Dergisi)

The Role of Organic Agriculture Potential in the Rural Development of Turkey: The Case of Gökçeada

Humanities and Social Science, cilt.11, ss.661-685, 2014 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

Uygulamada Olan Tarım Politikaları Kapsamında Çanakkale’nin Mevcut Durumunun İncelenmesi Üzerine Bir Araştırma

ÇOMÜ Ziraat Fakültesi Dergisi (COMU Journal of Agriculture Faculty), cilt.2, ss.45-54, 2014 (Hakemli Üniversite Dergisi)

Türkiye ve Avrupa Birliği İlişkilerinde Tarım İle İlgili Son Gelişmeler ve Tam Üyeliğin Türk Tarımına Etkileri

ATATÜRK ÜNİVERSİTESİ İKTİSADİ VE İDARİ BİLİMLER DERGİSİ, cilt.18, ss.430-443, 2004 (Hakemli Üniversite Dergisi)

The Econometric Analysis on Regional Differences of Milk and Meat Production of Sheep and Goats in Turkey

Pakistan Journal of Biological Scences, cilt.7, ss.1330-1333, 2004 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

The Socio-Economic Analysis of Contracted Turkey Farms: The Turkish Case

Journal of Faculty of Agriculture Kyushu Univesity, cilt.49, ss.513-524, 2004 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

KDV İndiriminin Gıda Tüketimi ve Gelir Üzerine Olası Etkileri

Ziraat Yüksek Mühendisleri Birliği Dergisi, cilt.335, ss.12-19, 2001 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

The Demand for Dairy Products in Turkey: The Impact of Household Composition on Consumption

ODTÜ GELİŞME DERGİSİ, cilt.28, ss.169-181, 2001 (Hakemli Üniversite Dergisi)

Türkiye’de Süt Sektörü ve Sütçülük Politikaları

TARIM EKONOMİSİ DERGİSİ, cilt.6, ss.27-39, 2001 (Hakemli Üniversite Dergisi)

Türkiye Süt Sığırcılığı Sektöründe Bölgeler Arası Yapısal Değişmeye Verimliliğin Etkisi

VERİMLİLİK DERGİSİ, cilt.1, ss.35-42, 1998 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

Hakemli Kongre / Sempozyum Bildiri Kitaplarında Yer Alan Yayınlar

Fiscal Policy and The Current Global Crisis; What Role Fiscal Policy can Play in The Current Global Crisis

6th Joint International Symposium on International Business Administration, Çek Cumhuriyeti

TARIM KONUSUNDA YAPILAN AKADEMİK ÇALIŞMALARDA DİDİSİPLİNLER ARASI ÇALIŞMA EĞİLİMLERİNİN İNCELENMESİ....

5. Uluslararası Ekonomi Yönetimi ve Pazar Araştırmaları Kongresi, İstanbul, Türkiye, 26 - 27 Eylül 2019, cilt.1, no.1, ss.102-112

ÇANAKKALE’DE ZEYTİNYAĞI ÜRETİMİNDE KOOPERATİFLEŞME VE MARKALAŞMA

5. Uluslararası Ekonomi Yönetimi ve Pazar Araştırmaları Kongresi, İstanbul, Türkiye, 26 - 27 Eylül 2019, cilt.1, no.1, ss.355-360

Türkiye’de Çeltik Ekim Alanları, Üretim Miktarı ve Verim Değerlerinde Meydana Gelen Değişimlerin İncelenmesi

XI. InternaƟonal Balkan and Near Eastern Social Sciences Congress Series - Tekirdağ / TurkeXI. InternaƟonal Balkan and Near Eastern Social Sciences Congress Series - Tekirdağ / Turke, Tekirdağ, Türkiye, 9 - 10 Mart 2019, cilt.1, ss.107-113

Türkiye’de Tarım Sektöründe Son 10 Yılda Meydana Gelen Değişimlerin İncelenmesi

XI. InternaƟonal Balkan and Near Eastern Social Sciences Congress Series - Tekirdağ / Turke, Tekirdağ, Türkiye, 9 - 10 Mart 2019, cilt.1

Türkiye'de Kuru Soğan Fiyatlarındaki Oynaklıkların ve Sebeplerinin İncelenmesi

4. Uluslararası Multidisipliner Çalışmalar Kongresi, Girne, Kıbrıs (Kktc), 18 - 19 Ekim 2018, ss.166

Türkiye’de Tohumculuk Sektörünün Genel Yapısı

IX. InternaƟonal Balkan and Near Eastern SocialSciences Congress Series - Edirne / TurkeIX. InternaƟonal Balkan and Near Eastern SocialSciences Congress Series - Edirne / Turke, Edirne, Türkiye, 29 - 30 Eylül 2018, cilt.1, ss.56-64

Türkiye’de Ayçiçeği Üretimi ve Tarımsal Desteklerin Ürün Maliyetine Etkisi

International Balkan and Near Eastern Social Sciences Congress SeriesIX. IBANESS Congress Series-Edirne / TURKEY, Edirne, Türkiye, 29 - 30 Eylül 2018, cilt.1, ss.65-73

Gökçeada İlçesinde Organik Arıcılık Yapan İşletmelerin Sosyo-Ekonomik Yapısı ve Pazarlama Olanakları

IX. International Balkan and Near Eastern Social Sciences Congress Series, Edirne, Türkiye, 29 - 30 Eylül 2018, ss.236-245

Tarımsal İşletmelerin Örgütlenme Modelleri: Çanakkale İli Örneği

7th International Conference on Business Administration, Çanakkale, Türkiye, 3 - 05 Mayıs 2018

Organization Situations of Agricultural Enterprises in Canakkale Province

7. International Conference on Business Administration, Çanakkale, Türkiye, 3 - 05 Mayıs 2018

Türkiye’de Tarıma Dayalı Sanayi İşletmelerini Geliştirmeye Yönelik Kırsal Kalkınma Destek ve Politikaları

7th International Conference on Business Administration, Çanakkale, Türkiye, 3 - 05 Mayıs 2018

Tarıma Dayalı Sanayi Isletmelerinin AR-GE potansiyelinin Incelenmesi: Çanakkale Ili Örnegi

International Conference on Eurasian Economies, İstanbul, Türkiye, 10 - 12 Temmuz 2017, ss.126-132

A Research on Consumers' Preferences fo Cooperative Marked Products: A Case of Canakkale Province

2nd International Balkan Agriculture Congress, Tekirdağ, Türkiye, 16 - 18 Mayıs 2017, cilt.1, no.1, ss.471

A Research on Consumers Preferences for Cooperative Marked Products: A Case of Canakkale Province

2nd International Balkan Agriculture Congress, Tekirdağ, Türkiye, 16 - 18 Mayıs 2017, ss.471

Ziraat Fakültesi Öğrencilerinin Çevre Bilinci Düzeyinin Araştırılması

12. Tarım Ekonomisi Kongresi, Isparta, Türkiye, 25 - 27 Mayıs 2016

A Study on Cooperative Relationship and Social Interaction with Other Disciplines pp 208 213

International Balkan and Near Eastern Social Sciences Conference Series IBANESS Conference Series, Plovdiv, Bulgaristan, 12 - 13 Mart 2016

Examination of Project Preparation Tendencies of the Academic Staff in Social Sciences: The Case of Faculty of Economics and Administrative Sciences of Çanakkale Province

International Balkan and Near Eastern Social Sciences Conference Series IBANESS Conference Series, Plovdiv, Bulgaristan, 12 - 13 Mart 2016, ss.688

A Study on Cooperative Relationship and Social Interaction with Other Disciplines

International Balkan and Near Eastern Social Sciences Conference Series IBANESS Conference Series, Plovdiv, Bulgaristan, 12 - 13 Mart 2016, ss.208-213

A Woman s Point of View on Goat Production

4th Annual International Symposium on Agriculture, ATİNA, Yunanistan, 18 - 21 Temmuz 2011

Agricultural Support Policies and Public Budgeting in Turkey

International Conference on Eurasian EconomieS, Kazan, Rusya, 9 - 11 Eylül 2015, ss.266-270

Türkiye'de Tarımsal Destekleme Politikaları

İnternational Conference on Eurasian Economies, Kazan, Rusya, 9 Eylül - 11 Mayıs 2015

Türk Şeker Sanayi ve Pancarı Kooperatiflerinin Küresel Trendler Doğrultusunda Değişimi

21. Milletlerarası Türk Kooperatifçilik Kongresi, Karabük, Türkiye, 14 - 15 Mayıs 2015, ss.681-695

Tarımda Küresel Sorunların Çözümünde Sosyal Girişimcilik ve Tarımsal Amaçlı Kooperatiflerin Rolü: Çanakkale İli Örneği

21. Milletlerarası Türk Kooperatifçilik Kongresi, Karabük, Türkiye, 14 - 15 Mayıs 2015, ss.69-75

Market Markalı Ürünlerin Tercihini Etkileyen Faktörlerin Analizi: Çanakkale İli Örneği

11. Ulusal Tarım Ekonomisi Kongresi, Samsun, Türkiye, 3 - 05 Eylül 2014, cilt.3, ss.1392-1398

Türkiye Gökçeada'da Yenilenebilir Enerji Kaynakları Potansiyeli

Uluslararası Avrasya Ekonomileri Konferansı, Üsküp, Makedonya, 1 - 03 Temmuz 2014, ss.1-9

Türkiye'de Tarım Politikalarının Kırsal Kalkınmadaki Rolü: Gökçeada Örneği

Uluslararası Avrasya Ekonomileri Konferansı, Üsküp, Makedonya, 1 - 03 Temmuz 2014, ss.695-698

Kırsal Yoksullluk: Çanakkale İli Köprübaşı Köyü Örneği

10. Ulusal Tarım Ekonomisi Kongresi, Konya, Türkiye, 5 - 07 Eylül 2012, cilt.1, ss.474-480

Türkiye’de Uygulanan Tarım Politikaları Kapsamında Çanakkale’nin Mevcut Durumu

Çanakkale Tarımı Sempozyumu, Çanakkale, Türkiye, 10 - 11 Ocak 2011, ss.37-45

Lapseki İlçesinde Meyvecilikte Muhafaza, Pazarlama ve Örgütlenmenin Mevcut Durumu ve Sorunları

Çanakkale Tarımı Sempozyumu, Çanakkale, Türkiye, 10 - 11 Ocak 2011, ss.197-204

Keçi Yetiştiriciliğinin Çanakkale İli Ekonomisinde Yeri ve Önemi

Çanakkale Tarımı Sempozyumu, Çanakkale, Türkiye, 10 - 11 Ocak 2011, ss.0-1

Organik Ada: Gökçeada

Türkiye IV. Organik Tarım Sempozyumu, Erzurum, Türkiye, 28 Haziran - 01 Temmuz 2010, ss.174-177

Türkiye’de İyi Tarım Uygulamaları ve Çanakkale Örneği

Lapseki Değerleri Sempozyumu, Çanakkale, Türkiye, 27 - 28 Ağustos 2008, ss.41-47

Ekonomik Kültürel ve Sosyal Değerlerle Lapseki. Lapseki Değerleri Sempozyumu

Lapseki Değerleri Sempozyumu, Çanakkale, Türkiye, 27 - 28 Ağustos 2008

Türkiye de İyi Tarım Uygulamaları ve Çanakkale İliÖrneği

Lapseki Değerleri Sempozyumu, Çanakkale, Türkiye, 27 - 28 Ağustos 2008

Ekonomik Kültürel ve Sosyal Değerlerle Lapseki

Lapseki Değerleri Sempozyumu, Çanakkale, Türkiye, 27 - 28 Ağustos 2008, ss.23-32

Lapseki Meyve Üreticileri Birliği ve Sorunları

Lapseki Değerleri Sempozyumu, Çanakkale, Türkiye, 27 - 28 Ağustos 2008, ss.33-40

Küçük ve Orta Ölçekli Gıda İşletmelerinin Gelişimi İçin Kullanılabilecek AB Fonları ve AB Hibe Projeleri

VIII. Ulusal Tarım Ekonomisi Kongresi, Çanakkale, Türkiye, 25 Haziran - 28 Ağustos 2008, ss.234-244

Tarım Politikasındaki Değişiklikler ve Bağcılık Çanakkale ili Örneği

2. Troas Bölgesi Değerleri Sempozyumu, Çanakkale, Türkiye, 31 Ağustos - 01 Eylül 2007

Avrupa Birliği’ne Üyelik Sürecinde İç ve Dış Piyasalarda Türkiye Fındık Politikaları

VI. Tarım Ekonomisi Kongresi, Tokat, Türkiye, 16 - 18 Eylül 2004, ss.88-96

Tarım Sektöründe Kullanılan Motorinin Sübvanse Edilmesinin Türkiye Tarımına Olası Etkileri

ODTÜ Uluslararası VII. Ekonomi Kongresi, Ankara, Türkiye, 6 - 09 Eylül 2003, ss.144

Peynir . Tarımsal Ekonomi Araştırma Enstitüsü Bakış.

Tarımsal Ekonomi Araştırma Enstitüsü Bakış., Türkiye, 01 Şubat 2002

Analysis of a Deficiency Price Policy for Turkey’s Dairy Industry Using a Spatial Equilibrium Model

Amerika Tarım Ekonomisi Kongresi, Chicago, Amerika Birleşik Devletleri, 9 - 11 Eylül 2001

Basic Food Consumption in Turkey: Effects of Income, Price and Family Size in Urban Areas

71. EAAE Seminiar, The Food Consumer In The Early 21. Centruy, Zaragoza, İspanya, 3 - 05 Mayıs 2001

Süt ve Süt Mamüllerinin Talep Analizi

Uluslararası Hayvancılık ’99 Kongresi, İzmir, Türkiye, 21 - 24 Eylül 1999, ss.527-532

Kitap & Kitap Bölümleri