Publications & Works

Articles Published in Other Journals

Inclusive Pedagogy: Psychopathological Analysis of A Student with Special Needs

ANKARA UNIVERSITESI EGITIM BILIMLERI FAKULTESI OZEL EGITIM DERGISI-ANKARA UNIVERSITY FACULTY OF EDUCATIONAL SCIENCES JOURNAL OF SPECIAL EDUCATION, vol.22, no.2, pp.517-542, 2021 (Journal Indexed in ESCI) Sustainable Development identifier

Kapsayıcı Pedogoji: Özel Gereksinimli Öğrencinin Psikopatolojik Analizi

Ankara Üniversitesi Eğitim Bilimleri Fakültesi Özel Eğitim Dergisi, vol.21, no.1, 2020 (Refereed Journals of Other Institutions)

Özel Yetenekli Çocukların Evrensel Ahlaki Değer Düzeylerinin Bazı Değişkenler Açısından İncelenmesi

İnönü Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi, vol.19, no.3, pp.344-361, 2018 (Other Refereed National Journals)

Okul Sütü Tutum Ölçeğinin Geliştirilmesi Çalışması

MCBU-SBED, vol.4, no.4, pp.1051-1057, 2017 (Other Refereed National Journals)

Karma Öğrenme Tasarımlı Öğrenme Ortamının Özel Yetenekli Öğrencilerin Yaratıcılıklarına Etkisi

Akademik Bakış Dergisi, no.63, pp.120-134, 2017 (Refereed Journals of Other Institutions)

Karma Öğrenme Tasarımlı Öğrenme Ortamının Üstün Zekâlı Ve Yetenekli Öğrencilerin Eleştirel Düşünme Becerilerine Etkisi

İnformal Ortamlarda Araştırmalar Dergisi (İAD), vol.2, no.1, pp.34-58, 2017 (Other Refereed National Journals)

Refereed Congress / Symposium Publications in Proceedings

Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyetinde Özel Yetenekliler Eğitim Politikası

Rauf Raif Denktaş ve Dr. Fazıl Küçük Kıbrıs Araştırmaları Sempozyumu, Girne, Cyprus (Kktc), 21 - 24 March 2019 Sustainable Development

Investigation of Teachers’xx Beliefs to the Concept of Creativity:Turkey, United States and Indian

5. Uluslararası Sosyal Bilimler Kongresi, Üsküp, Macedonia, 27 - 30 June 2019

The Investigation of Metacognitive Levels of Elementary Teachers

22nd WCGTC Biennial World Conference, Sidney, Australia, 20 - 23 July 2017

Akran Öğretim Temelli Bir Uygulama Örneği Laboratuvar Kardeşliği Projesi

II. Ulusal Kimya Eğitimi Kongresi Atatürk Üniversitesi, Erzurum, Turkey, 5 - 08 August 2011

Books & Book Chapters

Top 20 principles from psychology for preK–12 creative,talented, and gifted students’ teaching and learning.

Center for Psychology in Schools and EducationEducation DirectorateAmerican Psychological Association750 First Street, NEWashington, DC 20002-4242, Washington, 2015

Bölüm 32: Üstün Zekâlı Ve Yetenekli Öğrencilere Kimya Öğretimi

in: Kimya Öğretimi Öğretmen Eğitimcileri Öğretmenler Ve Öğretmen Adayları İçin İyi Uygulama Örnekleri Adlı Kitap Ed Sözbilir M Ve Ayas A, Sözbilir,M Ayas, A, Editor, PEGEM AKADEMİ, İstanbul, pp.711-730, 2015