Yayınlar & Eserler

Diğer Dergilerde Yayınlanan Makaleler

Investigation of the Effectiveness of a Stand-Alone Graduate-Level Multicultural Education Course in a Public University in Turkey

International Journal of Educational Researchers, cilt.10, ss.42-59, 2019 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

Dimensions of Multicultural Education: Pedagogical Practices Knowledge of Graduate Students Towards Multicultural Education in Turkey

Mediterranean Journal of Educational Research, cilt.13, ss.142-181, 2019 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

A Qualitative Case Study of Multicultural Education in Turkey: Definitions of Multiculturalism and Multicultural Education

International Journal of Progressive Education, cilt.15, ss.23-43, 2019 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

Teaching Diversity: Elementary School Teachers Opinions And Experiences On The Use Of Multicultural Children’s Books

Social Sciences Studies Journal, cilt.5, ss.404-409, 2019 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

Öğretmen Adaylarının Çokkültürlü Deneyimleri ve (Türkiye’deki) Kültürel ve Sosyal Gruplara Yönelik Düşünceleri

Uluslararası Sosyal ve Eğitim Bilimleri Dergisi, cilt.5, ss.59-81, 2018 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

Hakemli Kongre / Sempozyum Bildiri Kitaplarında Yer Alan Yayınlar

Olumlu, Olumsuz ve Gereklilik Yönleriyle Çokkültürlü Eğitim

X. Uluslararası Eğitim Araştırmaları Kongresi, Nevşehir, Türkiye, 27 - 29 Nisan 2018

Cultural Diversity Awareness of Turkish Teachers in Classrooms

Global Conference on Education and Research (GLOCER 2017), Florida/Sarasota, Amerika Birleşik Devletleri, 22 - 25 Mayıs 2017

An Ethnographic Case Study of Multicultural Teacher Education in Turkey

13th International Congress of Qualitative Inquiry (ICQI 2017), Illinois/Urbana-Champaign, Amerika Birleşik Devletleri, 17 - 20 Mayıs 2017

Öğretmen Adaylarının Çokkültürlü Çocuk Kitapları Hakkındaki Görüşleri

II. International Eurasian Educational Research Congress, Ankara, Türkiye, 8 - 10 Haziran 2015

Öğretmenlerin Çokkültürlü Sınıf Ortamı Hakkındaki Görüşleri

VII. Uluslararası Türkiye Eğitim Araştırmaları Kongresi, Muğla, Türkiye, 28 - 31 Mayıs 2015

Kitap & Kitap Bölümleri

Inclusion and Marginalization of Learners in Primary Education (Turkey)

Bloomsbury Education and Childhood Studies, Mustafa Yunus Eryaman, Ian Menter, Editör, Bloomsbury Publishing, London, ss.2-8, 2019