Publications & Works

Articles Published in Journals That Entered SCI, SSCI and AHCI Indexes

The efficacy of a wearable hemodialysis with tentative equipment in chronic renal failure

AMERICAN JOURNAL OF TRANSLATIONAL RESEARCH, vol.12, no.11, pp.7367-7376, 2020 (Journal Indexed in SCI) identifier identifier

Is contralateral carotis artery occlusion a risk factor for carotid andarterectomy?

TURK GOGUS KALP DAMAR CERRAHISI DERGISI-TURKISH JOURNAL OF THORACIC AND CARDIOVASCULAR SURGERY, vol.24, no.2, pp.266-273, 2016 (Journal Indexed in SCI) identifier identifier

DECREASED LEFT VENTRICULAR TORSION IN PATIENTS WITH ISOLATED MITRAL STENOSIS

INTERNATIONAL JOURNAL OF CARDIOLOGY, vol.163, 2013 (Journal Indexed in SCI) identifier

Digoxin intoxication: An old enemy in modern era

JOURNAL OF GERIATRIC CARDIOLOGY, vol.9, no.3, pp.237-242, 2012 (Journal Indexed in SCI) identifier identifier identifier

High Inflammatory Activity Related to the Number of Metabolic Syndrome Components

JOURNAL OF CLINICAL HYPERTENSION, vol.12, no.2, pp.136-144, 2010 (Journal Indexed in SCI) identifier identifier identifier

Benefit of using a triple-lumen catheter to monitor left atrial pressure

ACTA ANAESTHESIOLOGICA SCANDINAVICA, vol.47, no.4, pp.430-432, 2003 (Journal Indexed in SCI) identifier identifier identifier

A rare cause of peripheral arterial embolism: ruptured cardiac hydatid cyst

VASA-JOURNAL OF VASCULAR DISEASES, vol.31, no.2, pp.129-131, 2002 (Journal Indexed in SCI) identifier identifier identifier

Articles Published in Other Journals

Lenfödem Kliniği: Klasifikasyon, Evreleme ve Ayırıcı Tanı

Türkiye Klinikleri Kalp ve Damar Cerrahisi Özel Dergisi, vol.10, no.1, pp.20-26, 2018 (Other Refereed National Journals)

Koroner arter bypass cerrahisi sonrası erken dönemde hasta takibi

Klinik Tıp Aile Hekimliği, vol.2, no.4, pp.1-9, 2010 (Other Refereed National Journals)

Klippel Trenaunay Syndrome

Journal of Cardiac Research, vol.10, pp.191-196, 2008 (Other Refereed National Journals)

Myocardial bridging

Journal of Cardiac Research, vol.5, pp.89-102, 2007 (Other Refereed National Journals)

Kronik böbrek yetmezlikli bir hastada triküspid kapak endokarditi cerrahi tedavisi

Türkiye Klinikleri Kalp Damar Cerrahisi Dergisi, vol.4, no.2, pp.109-111, 2003 (Other Refereed National Journals)

İdiopatik trombositopenik purpuralı bir olguda koroner bypass cerrahisi

İstanbul Üniversitesi Kardiyoloji Enstitüsü Dergisi, vol.1, no.3, pp.15-17, 2002 (Other Refereed National Journals)

Pulmoner embolizmli bir olguda cerrahi tedavi

Türkiye Klinikleri Kalp Damar Cerrahisi Dergisi, vol.2, no.1, pp.34-37, 2001 (Other Refereed National Journals)

Sorin bicarbon mekanik kalp kapağının klinik sonuçları

Türkiye Klinikleri Kalp Damar Cerrahisi Dergisi, vol.2, no.1, pp.20-25, 2001 (Other Refereed National Journals)

45 yaş ve altındaki hastalarda koroner arter cerrahisi

Türkiye Klinikleri Kalp Damar Cerrahisi Dergisi, vol.1, no.1, pp.44-47, 2000 (Other Refereed National Journals)

Kadınlarda koroner arter cerrahisi

MN Kardiyoloji, vol.7, no.2, pp.125-128, 2000 (Other Refereed National Journals)

Triküspit kapak cerrahisi sonuçlarımız

Türkiye Klinikleri Kalp Damar Cerrahisi Dergisi, vol.1, no.1, pp.55-58, 2000 (Other Refereed National Journals)

Yüksek risk grubundaki hastalarda çalışan kalpte by pass cerrahisi

Cerrahi Tıp Arşivi, vol.5, no.1, pp.25-31, 2000 (Other Refereed National Journals)

65 yaş ve üzerindeki hastalarda koroner arter cerrahisi

Türkiye Klinikleri Kalp Damar Cerrahisi Dergisi, vol.1, no.1, pp.51-54, 2000 (Other Refereed National Journals)

Protez kapak trombozlarında trombolitik tedavi

MN Kardiyoloji, vol.6, no.4, pp.280-284, 1999 (Other Refereed National Journals)

Aorto iliak arter cerrahisi ve sonuçları

Cerrahi Tıp Arşivi, vol.3, no.3, pp.127-131, 1998 (Other Refereed National Journals)

Refereed Congress / Symposium Publications in Proceedings

KPBP kanülasyon stratejileri, KPBP yönetimi ve kardiyopleji kullanımında önemli noktalar.

Türk Kalp ve Damar Cerrahisi Derneği 10. Kalp ve Damar Cerrahisi Okulu, Turkey, 10 August - 16 October 2020

Kontralateral oklüzyonda KEA vs KAS strateji ne olmalı?

19. Ulusal Vasküler ve Endovasküler Cerrahi Kongresi 10. Ulusal Fleboloji Kongresi, Turkey, 26 - 29 October 2019

Risk skorlamaları.

Türk Kalp ve Damar Cerrahisi Derneği 8. Kalp ve Damar Cerrahisi Okulu, Turkey, 20 - 22 April 2018

Arteriyovenöz fistüllerde çalma sendromuna karşı kement yöntemi

18. Ulusal Vasküler ve Endovasküler Cerrahi Kongresi 9. Ulusal Fleboloji Kongresi, Turkey, 9 - 12 November 2017

Fibrinolitik tedavi yolu olarak küçük safen venin kullanılması

18. Ulusal Vasküler ve Endovasküler Cerrahi Kongresi 9. Ulusal FlebolojiKongresi, Turkey, 9 - 12 November 2017

Kardiyopulmoner bypass sistemindeki modifikasyonların gazeöz mikroembolizasyon üzerine etkisi

Trakya Üniversiteler Birliği Araştırma Projeleri Sunumları, Turkey, 08 November 2017

Pediatrik perfüzyon sistemleri

Perfüzyonistler Derneği, Çanakkale Bölgesel Perfüzyon Toplantısı, Çanakkale, Turkey, 18 April 2015

In situ sapheno popliteal bypass grafting in chronic deep vein thrombosis of superficial femoral vein A case report

14th Congress of Asian Society for Vascular Surgery, İstanbul, Turkey, 26 - 29 October 2013

Akut parapleji tablosu ile başvuran terminal aortanın eyer embolisi mortal seyirli iki olgunun sunumu

16. Ulusal Vasküler ve Endovasküler Cerrahi Kongresi, İstanbul, Turkey, 26 - 29 October 2013

Decreased left ventricular torsion in patients with isolated mitral stenosis

9th International Congress of Update in Cardiology and Cardiovascular Surgery, Antalya, Turkey, 21 - 24 March 2013

Effects of alpha blocker agents used to treat benign prostatic hypertrophy on endothelial functions and metabolic parameters

7th International Congress of Update in Cardiology and Cardiovascular Surgery in Association with TCT Mediterranean, Antalya, Turkey, 24 - 27 March 2011

Koroner anjiografi periferik damar görüntülemesi ve ekokardiyografi

Türk Kalp ve Damar Cerrahisi Derneği 11. Ulusal Kongresi, Türkiye Aile Hekimleri Uzmanlık Derneği 1. Basamak Hekimlere Yönelik Ortak Küme Toplantıları, Antalya, Turkey, 27 - 31 October 2010

Aspartat ve glutamatlı kan kardiyoplejisinin ventrikül fonksiyonlarına etkisi

Türk Kalp Damar Cerrahisi Derneği VIII. Ulusal Kongresi, Kapadokya, Turkey, 1 - 05 September 2004

The benefit of using triple lumen catheter to monitor left atrial pressure

38th Annual Meeting Association for European Paediatric Cardiology, Amsterdam, Netherlands, 28 - 31 May 2003

İdiyopatik trombositopenik purpuralı bir olguda koroner bypass cerrahisi

Kalp Damar Cerrahisi Derneği VII. Ulusal Kongresi, Antalya, Turkey, 23 - 27 October 2002

Penetran kalp yaralanmaları

Kalp Damar Cerrahisi Derneği VII. Ulusal Kongresi, Antalya, Turkey, 23 - 27 October 2002

Üst ekstremite arter yaralanmaları

Kalp Damar Cerrahisi Derneği VII. Ulusal Kongresi, Antalya, Turkey, 23 - 27 October 2002

Kalp içi kitleler

Kalp Damar Cerrahisi Derneği VII. Ulusal Kongresi, Antalya, Turkey, 23 - 27 October 2002

Sağ atriyal kitle hepatosellüler karsinom metastazı

Kalp Damar Cerrahisi Derneği VII. Ulusal Kongresi, Antalya, Turkey, 23 - 27 October 2002

Kronik böbrek yetmezlikli bir hastada triküspid kapak endokarditi cerrahi tedavisi

Kalp Damar Cerrahisi Derneği VII. Ulusal Kongresi, Antalya, Turkey, 23 - 27 October 2002

Ultracor kapak replasman sonuçlarımız

Kalp Damar Cerrahisi Derneği VII. Ulusal Kongresi, Antalya, Turkey, 23 - 27 October 2002

Asendan ve veya arkus aorta hastalığında sağ subklaviyan arter kanülasyonu

Kalp Damar Cerrahisi Derneği VII. Ulusal Kongresi, Antalya, Turkey, 23 - 27 October 2002

Pulmoner embolizmli bir olguda cerrahi tedavi

VI. Ulusal Göğüs Kalp Damar Cerrahisi Kongresi, Antalya, Turkey, 21 - 25 October 2000

Postinfarktüs dev sol ventrikül pseudoanevrizmasında cerrahi tedavi

VI. Ulusal Göğüs Kalp Damar Cerrahisi Kongresi, Antalya, Turkey, 21 - 25 October 2000

Yüksek risk grubundaki hastalarda çalışan kalpte koroner bypass cerrahisi

VI. Ulusal Göğüs Kalp Damar Cerrahisi Kongresi, Antalya, Turkey, 21 - 25 October 2000

Books & Book Chapters

Apiterapi

Bilimsel Akademik Paradigmalar Yayınevi, İstanbul, 2016

Soru ve cevaplarla kalp ameliyatı ve sonrası.

in: Kalp Hastalıklarında Sizin Sorularınıza Cevaplar, Ertuğrul Ercan, Editor, Selen Yayıncılık, pp.74-89, 2013