Yayınlar & Eserler

SCI, SSCI ve AHCI İndekslerine Giren Dergilerde Yayınlanan Makaleler

Beachrock Cementation Patterns Along the Gulf of Aqaba Coast, Saudi Arabia

ARABIAN JOURNAL FOR SCIENCE AND ENGINEERING, cilt.44, sa.1, ss.479-487, 2019 (SCI İndekslerine Giren Dergi) identifier identifier

Paleoclimatic and Paleoecological Studies in Turkey's Lakes-TURQLAKES2016

QUATERNARY INTERNATIONAL, cilt.486, ss.1-3, 2018 (SCI İndekslerine Giren Dergi) identifier identifier

A comperative morphology, compositional as well as TL study of Bozcaada (Tenedos) and Şile aeolianites, Turkey.

MEDITERRANEAN ARCHAEOLOGY & ARCHAEOMETRY, cilt.12, sa.2, ss.117-131, 2012 (SCI Expanded İndekslerine Giren Dergi)

A New Late Holocene Eolianite Record from Altinkum Beach, North Cyprus

TURKISH JOURNAL OF EARTH SCIENCES, cilt.21, sa.3, ss.407-414, 2012 (SCI İndekslerine Giren Dergi) identifier identifier

Luminescence dating of prehistoric site of Smintheion Gulpinar) in NW Turkey

MEDITERRANEAN ARCHAEOLOGY, cilt.10, sa.4, ss.35-42, 2010 (SCI Expanded İndekslerine Giren Dergi)

Physico-Chemical Characteristics of Coastal Dunes on the Saros Gulf, Turkey

JOURNAL OF COASTAL RESEARCH, cilt.26, sa.1, ss.132-142, 2010 (SCI İndekslerine Giren Dergi) identifier identifier

Andesite weathering caused by crustose lichens, X. calcicola and D.scruposus: a case study

FRESENIUS ENVIRONMENTAL BULLETIN, cilt.18, sa.4, ss.499-504, 2009 (SCI Expanded İndekslerine Giren Dergi)

ANDESITE WEATHERING CAUSED BY CRUSTOSE LICHENS, Xanthoria calcicola AND Diploschistes scruposus: A CASE STUDY

FRESENIUS ENVIRONMENTAL BULLETIN, cilt.18, sa.4, ss.499-504, 2009 (SCI İndekslerine Giren Dergi) identifier identifier

A geomorphological investigation of the excavation induced Dundar Landslide, Turkey

GEOGRAFISKA ANNALER SERIES A-PHYSICAL GEOGRAPHY, cilt.90, sa.2, ss.109-123, 2008 (SCI Expanded İndekslerine Giren Dergi)

Geomorphological investigation of the excavation-induced Dundar landslide, Bursa, Turkey

GEOGRAFISKA ANNALER SERIES A-PHYSICAL GEOGRAPHY, sa.2, ss.109-123, 2008 (SCI İndekslerine Giren Dergi) identifier identifier

On the Origin and Age of the Ariburnu Beachrock, Gelibolu Peninsula, Turkey

TURKISH JOURNAL OF EARTH SCIENCES, cilt.17, sa.4, ss.803-819, 2008 (SCI İndekslerine Giren Dergi) identifier

Anthropogenically triggering landslide factors of Varyant landslide area at Büyükcekmece, NW Turkey

ZEITSCHRIFT FUR GEOMORPHOLOGIE, cilt.50, sa.2, ss.177-191, 2006 (SCI Expanded İndekslerine Giren Dergi)

Diğer Dergilerde Yayınlanan Makaleler

Ecological risk evaluation of sediment core samples, Lake Tortum (Erzurum, NE Turkey) using environmental indices

International Journal of Environment and Geoinformatics, cilt.4, sa.3, ss.227-239, 2017 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

Physico Chemical Features and Subsurface Nature of Coastal Dunes on Bozcaada Island NW Turkey

International Journal of Environment and Geoinformatics, sa.2, ss.1-15, 2015 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

KKTC Kıyılarında Geç Kuvaterner Holosen Deniz Seviyesi Göstergeleri Ön Bulgular

III. Ulusal Jeomorfoloji Sempozyumu, ss.230-238, 2012 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

Kumlimanı Gelibolu Yarımadası Yalıtaşının Oluşum Ortamı

Türk Coğrafya Dergisi, sa.57, ss.87-93, 2012 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

Batıburnu Kumul Sahasında Bozcaada Rüzgâr Etkinliği Ve Kum Taşınım İlişkileri

Türk Coğrafya Dergisi, sa.56, ss.55-64, 2011 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

Investigation of Land Use and Coastline Changes on the Kepez Delta Using Remote Sensing

JOURNAL OF THE BLACK SEA/MEDITERRANEAN ENVIRONMENT, sa.14, ss.95-106, 2008 (Hakemli Üniversite Dergisi)

Gelibolu Yarımadası nın kuzeybatı kıyılarında arazi kullanımının uzaktan algılama ile incelenmesi

Selçuk Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi, sa.20, ss.42-50, 2008 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

Investigation of Land Use and Coastline Changes on the Kepez Delta Using Remote Sensing

Journal of the Black Sea/Mediterranean Environment, sa.14, ss.85-96, 2008 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

Orhaneli Plütonunun Bazı Jeomorfolojik Özellikleri Denüdasyon Tarihi Konusunda Göstergeler

Maden Tetkik ve Arama Dergisi, sa.137, ss.79-89, 2008 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

Some geomorphological features of the Orhaneli pluton implications for denudation history

Mineral Research & Exploration Bulletin, sa.137, ss.61-72, 2008 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

The formation of beachrock on the North Cyprus Coast

Journal of the Black Sea/Mediterranean Environment, sa.14, ss.107-118, 2008 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

Soldere Havzasının Jeomorfolojik Özelliklerine Morfometrik Yaklaşım Jeomorfik İndisler ile Bir Uygulama

Selçuk Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi, sa.17, ss.203-210, 2007 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

Mıhlı Çayı Havzası nın Jeomorfolojik Özelliklerinin Jeomorfik İndislerle Analizi

Elektronik Sosyal Bilimler Dergisi, sa.19, ss.126-135, 2007 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

Bursa Uludağ Güneyindeki Topuk Plütonunda Göynükbelen Butonyerinin Oluşumu ve Granitik Şekiller

İstanbul Üniversitesi Coğrafya Dergisi, sa.13, ss.139-150, 2005 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

Çanakkale Şehrinde Yer Seçiminin Jeomorfolojik Açıdan Değerlendirilmesi

Doğu Coğrafya Dergisi, sa.9, ss.93-116, 2003 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

Kepez Çayı Havzası nın Jeomorfolojik Özelliklerinin Morfometrik Açıdan İncelenmesi

Türk Coğrafya Dergisi, sa.39, ss.23-43, 2003 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

Sarıçay Havzasının Jeomorfolojisi

TÜRK COĞRAFYA DERGİSİ, sa.36, ss.49-86, 2002 (Hakemli Üniversite Dergisi)

Sarıçay Havzasının Jeomorfolojisi Türk Coğrafya Dergisi

Türk Coğrafya Dergisi, sa.36, ss.49-86, 2002 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

Hakemli Kongre / Sempozyum Bildiri Kitaplarında Yer Alan Yayınlar

Van Gölü kıyılarında yalıtaşı oluşumu, Bitlis, Türkiye

Türkiye Kuvaterner Çalıştayı, İstanbul, Türkiye, 20 - 23 Ekim 2020, ss.78-79 Creative Commons License

Dipsizgöl Nivasyon Sirki

Türkiye Kuvaterner Çalıştayı, İstanbul, Türkiye, 20 - 23 Ekim 2020, ss.34-35 Creative Commons License

Scanning Electron Microscopy Analysis of Beachrock on Badavut Coast (Ayvalık – Balıkesir): Preliminary Findings

International Symposium on Geomorphology (UJES2019), Ankara, Türkiye, 10 - 12 Ekim 2019, ss.214-221

Geophysical Determination of Surface Rupture of AD740 Earthquake, Lake İznik, NW Turkey

International Conferences on Science and Technology ICONST 2019, Prizren, Kosova, 26 - 30 Ağustos 2019, cilt.1, sa.1, ss.499-506

M.S. 740 İznik Depreminin Yalıtaşlarındaki İzi ve Su Altındaki Bazilika İle İlişkisine Dair Tartışma

International Geography Symposium on the 30th Anniversary of TUCAUM, Ankara, Türkiye, 3 - 06 Ekim 2018, ss.35-38

Aygır Gölü Çökellerinin Çoklu Proksi Verilerine Göre Kuzeydoğu Anadolu’xxda Son 550 Yıldaki İklimsel Salınımlar

INTERNATIONAL GEOGRAPHY SYMPOSIUM ON THE30th ANNIVERSARY OF TUCAUM, Ankara, Türkiye, 3 - 06 Ekim 2018, ss.226-231

Geological Heritage of Şile: Quaternary Coastal Eolianites - Şile’nin Jeolojik Mirası: Kuvaterner Kıyı Eolinitleri

International Congress on the 75th Anniversary of Turkish Geographical Society, Ankara, Türkiye, 8 - 10 Kasım 2017, ss.608-609

Çanakkale Boğazı Denizel Taraçalarının Gelişim Yaşı ve Jeolojik Anlamı

Sedimanter Havzalar, Dolguları ve Stratigrafileri - Sedimantoloji Çalışma Grubu ve Türkiye Stratigrafi Komitesi Ortak Çalıştayı, Eskişehir, Türkiye, 22 - 25 Eylül 2016, ss.33-34

Gökçeada Ve Bozcaada Kuzey Ege Kıyılarındaki Yalıtaşları Ve Oluşum Koşulları

Sedimantoloji Çalışma Grubu ve Türkiye Stratigrafi Komitesi Ortak Çalıştayı, Eskişehir, Türkiye, 22 - 25 Eylül 2016, ss.23-24

Çanakkale Boğazı Denizel Taraçalarının Gelişim Yaşı ve Jeolojik Anlamı The Age and the Geological Significance of the Marine Terraces of the Çanakkale Strait

Sedimanter Havzalar, Dolguları ve Stratigrafileri - Sedimantoloji Çalışma Grubu ve Türkiye Stratigrafi Komitesi Ortak Çalıştayı, Eskişehir, Türkiye, 22 - 25 Eylül 2016, ss.33-34

Gökçeada ve Bozcaada Kuzey Ege Kıyılarındaki Yalıtaşları ve Bunların Oluşum Koşulları Beachrock and Formation Conditions on the Coasts of Gökçeada and Bozcaada North Aegean

Sedimanter Havzalar, Dolguları ve Stratigrafileri - Sedimantoloji Çalışma Grubu ve Türkiye Stratigrafi Komitesi Ortak Çalıştayı, Eskişehir, Türkiye, 22 - 25 Eylül 2016, ss.23-24

Şile İstanbul kıyılarındaki oolitik eolinitlerin yaşı ve paleocoğrafik anlamı

Türkiye Kuvaterner Sempozyumu (TURQUA), İstanbul, Türkiye, 8 Mayıs - 11 Ağustos 2016, ss.162

Şile (İstanbul) eolinitlerinde paleokarstik çözünme borularının kökeni.

Türkiye Kuvaterner Sempozyumu (TURQUA), İstanbul, Türkiye, 8 - 11 Mayıs 2016, ss.118

Aktaş Gölü geç Holosen çökellerinde palinolojik analizler.

Türkiye Kuvaterner Sempozyumu (TURQUA), İstanbul, Türkiye, 8 - 11 Mayıs 2016, ss.145

Erzurum Havzası Palandöken Yelpaze Kompleksinin OSL Yaşı, Fasiyes Özellikleri ve Morfodinamik Evrimi Üzerine Bir Pilot Çalışma

IV.Ulusal Jeomorfoloji Sempozyumu 2015, Ondokuz Mayıs Üniversitesi, 15-17 Ekim 2015, Samsun, Samsun, Türkiye, 15 - 17 Ekim 2015, ss.5-6

Karadeniz’xxin MIS 6 ve MIS 5 Evrelerindeki Seviyesi Hakkında: Fosil Kumul ve Çimentolanmış Kokina Bulguları, Şile, İstanbul.

IV.Ulusal Jeomorfoloji Sempozyumu 2015, Ondokuz Mayıs Üniversitesi, 15-17 Ekim 2015, Samsun, Samsun, Türkiye, 15 - 17 Ekim 2015, ss.2-3

Sığ Göl Karotlarında Çok-değişkenli İstatistik Analizlerin Uygulanması: Sediment Taşınım Dinamikleri Konusunda Göstergeler (Çıldır Gölü Örneği)

IV.Ulusal Jeomorfoloji Sempozyumu 2015, Ondokuz Mayıs Üniversitesi, 15-17 Ekim 2015, Samsun, Samsun, Türkiye, 15 - 17 Ekim 2015, ss.11-12

Hopa’da Yağışın Tetiklediği Sel, Taşkın ve Heyelan Afetleri (24.08.2015)

IV.Ulusal Jeomorfoloji Sempozyumu 2015, Samsun, Türkiye, 15 - 17 Ekim 2015, ss.553-557

Çıldır Gölü (Kuzeydoğu Anadolu) Geç Holosen İklim Kayıtları

IV.Ulusal Jeomorfoloji Sempozyumu 2015, Samsun, Türkiye, 15 - 17 Ekim 2015, ss.4

Gökçeada Beachrock Formations and Their Geological Implications

5. International Earthquake Symposium, Kocaeli, Türkiye, 10 - 12 Haziran 2015, ss.340-341 Creative Commons License

Caner, H., Karlioglu Kiliç, N., Erginal, A.E., 2015. A new project: Late Holocene paleoclimatic change in northeastern Turkey

10th International Pollen Monitoring Programme Meetin Conference, İstanbul, Turkey, İstanbul, Türkiye, 12 - 14 Mayıs 2015, ss.12

A preliminary assessment of palaeoecological risks caused by heavy metal contents from core sediments of Lake Çıldır (Lake Çıldır).

QuickLakeH 2014 – An International Workshop on Lakes and Human Interactions, Konya, Türkiye, 15 - 19 Eylül 2014, ss.10

Rapid uplifted coast of Samandağ (Hatay, Turkey) evidenced by cemented shoreline deposits: preliminary data.

Interrnational Workshop and Field Trip in the Framework of Turkish-German Science Year 2013-2014., İstanbul, Türkiye, 31 Ağustos - 06 Eylül 2014, ss.53

Beachrock as evidence of Late Holocene lowstand of the Bleack Sea.

Interrnational Workshop and Field Trip in the Framework of Turkish-German Science Year 2013-2014., İstanbul, Türkiye, 31 Ağustos - 06 Eylül 2014, ss.57

Marine terraces of the Çanakkale Strait in the light of corrected OSL ages and paeontological data

Interrnational Workshop and Field Trip in the Framework of Turkish-German Science Year 2013-2014. Implications of Late Quaternary Sea-Level Changes on the Mediterranean and Black Sea Coasts, Abstracts Book, 31 Ağustos - 06 Eylül 2014, ss.19

Sinop Yarımadası’nda denizel sekilerin OSL yöntemi ile yaşlandırılması ve Pleyistosen yükselim hızı ve deformasyon deseninin belirlenmesi. 1

7. Aktif Tektonik Araştırma Grubu Çalıştayı, 24-26 Ekim 2013, Akdeniz Üniversitesi, Antalya., Antalya, Türkiye, 24 - 26 Ekim 2013, ss.49

New evidence for a possible Late Holocene tsunami in SW Marmara Sea, Southern Marmara Archipelago, NW Turkey.

From the Caspian to Mediterranean: Envionmental Change and Human Response during the Quaternary, IGCP 610" First Plenary Conference and Field Trip, TİFLİS, Gürcistan, 12 - 19 Ekim 2013, ss.42

Diagenetic characteristics and OSL chronology of North Cyprus beachrocks: implications for Late Holocene sea level changes

From the Caspian to Mediterranean: Envionmental Change and Human Response during the Quaternary, IGCP 610" First Plenary Conference and Field Trip, TİFLİS, Gürcistan, 12 - 19 Ekim 2013, ss.108-109

Kuzey Kıbrıs kıyılarında yeni bir eolinit bulgusu.

66. Türkiye Jeoloji Kurultayı, 1-5 Nisan 2013, ODTÜ, Ankara., Ankara, Türkiye, 1 - 05 Nisan 2013, ss.166-167

Kuzey Kıbrıs yalıtaşlarının OSL tarihlendirme sonuçları.

66. Türkiye Jeoloji Kurultayı, 1-5 Nisan 2013, ODTÜ, Ankara., Ankara, Türkiye, 1 - 05 Nisan 2013, ss.170-171

Sinop Yarımadası’nda denizel sekilerin OSLyöntemi ile yaşlandırılması ve Pleyistosen yükselim hızı.

66. Türkiye Jeoloji Kurultayı, 1-5 Nisan 2013, ODTÜ, Ankara, Ankara, Türkiye, 1 - 05 Nisan 2013, ss.30-31

Parion antik kenti (Çanakkale, KB Anadolu) kıyısında yalıtaşı oluşumu.

66. Türkiye Jeoloji Kurultayı, 1-5 Nisan 2013, ODTÜ, Ankara., Ankara, Türkiye, 1 - 05 Nisan 2013, ss.174-175

KKTC Kıyılarında Geç Kuvaterner-Holosen Deniz Seviyesi Göstergeleri Hakkında Ön Bulgular,

III. Ulusal Jeomorfoloji Sempozyumu (UJES 2012), Hatay, Türkiye, 4 - 06 Ekim 2012, ss.38-39

İçmecedere Yalıtaşı’nın (Bozcaada-Çanakkale) Analitik Yöntemlerle İncelenmesi

3. Ulusal Jeomorfoloji Sempozyumu (UJES 2012), Hatay, Türkiye, 4 - 06 Ekim 2012, ss.122-123 Creative Commons License

Bozcaada Batı Kesiminde Kıyı Kumullarının Gelişimi

3. Ulusal Jeomorfoloji Sempozyumu (UJES 2012), Hatay, Türkiye, 4 - 06 Ekim 2012, ss.752-758 Creative Commons License

İçmecedere Beachrock (Bozcaada-Çanakkale-Türkiye): Results and Significance of Analytical Studies

International Earth Science Colloquium on the Aegean Region 2012 (IESCA-2012), İzmir, Türkiye, 1 - 05 Ekim 2012, ss.275 Creative Commons License

First record of Late Holocene coquina on Thrace (Western Black Sea) coast of Turkey

32nd International Geographical Congress, KÖLN, Almanya, 26 - 30 Ağustos 2012, ss.84

Çıldır Gölü ve çevresinin fiziki coğrafyası: Jeomorfolojik gözlemler ve araştırma potansiyelleri.

13. Uluslararası Çıldır Göl Festivali ve Uluslararası Açıklar Şöleni, 4-8 Temmuz 2012, Çıldır-Ardahan, Ardahan, Türkiye, 4 - 08 Temmuz 2012, ss.57-64

Karaburun (İstanbul) kıyılarında kokunit oluşumu: oluşum ortamı ve AMS radyokarbon tarihlendirmesi.

1. Ulusal Coğrafya Sempozyumu, Atatürk Üniversitesi, Erzurum, Erzurum, Türkiye, 28 - 30 Mayıs 2012, ss.5-14

Yıldız Koyu’xxnda (Gökçeada) alveolar ayrışma

1. Ulusal Coğrafya Sempozyumu, Atatürk Üniversitesi, Erzurum., Erzurum, Türkiye, 28 - 30 Mayıs 2012

Koyun Adası’xxnda (Güney Marmara Takım Adaları, Marmara Denizi) bir prehistorik yerleşme kalıntısı: ilk bulgular

1. Ulusal Coğrafya Sempozyumu, Atatürk Üniversitesi, Erzurum, Erzurum, Türkiye, 28 - 30 Mayıs 2012, ss.1-4

Likenlerin kaya ayrışmasındaki etkilerinin spektroskopik analizi: örnek bir çalışma

1. Ulusal Coğrafya Sempozyumu, Atatürk Üniversitesi, Erzurum., Erzurum, Türkiye, 28 - 30 Mayıs 2012, ss.49-51

Mikro-dokusal özelliklerine göre Kuzey Kıbrıs kıyılarındaki yalıtaşlarının oluşum ortamı: ön bulgular

1. Ulusal Coğrafya Sempozyumu, Atatürk Üniversitesi, Erzurum., Erzurum, Türkiye, 28 - 30 Mayıs 2012, ss.413-420

İstanbul-Şile (KB-Türkiye) Eolinitlerinin Yüzey Altı Geometrisinin Elektrik Özdirenç Tomografi Tekniği İle Belirlenmesi.

65. Türkiye Jeoloji Kurultayı, Bildiri Özleri Kitabı, s: 210-211, 2-6 Nisan 2012, MTA, Ankara., Ankara, Türkiye, 2 - 06 Nisan 2012, cilt.210

Duraylı izotoplar,çimento türleri ve optik lüminesans yaşlarına göre İznik Gölü yalıtaşlarınınpaleo-ortamsal göstergeleri

Uluslararası Katılımlı Coğrafya Kongresi, İstanbul Üniversitesi, İstanbul., İstanbul, Türkiye, 1 - 10 Eylül 2011, ss.88

Marmara Ereğlisi (Tekirdağ) batısındayükselmiş bir fosilli kıyı deposu: duraylı izotop analizlerine göre ilkbulgular

Uluslararası Katılımlı Coğrafya Kongresi, İstanbul Üniversitesi, İstanbul., İstanbul, Türkiye, 1 - 10 Eylül 2011, ss.88-90

Şile batısında bir Pleistosen kıyı kumulu istifi: jeomorfolojik ve jeofiziksel açıdan ilk sonuçlar

Uluslararası Katılımlı Coğrafya Kongresi, İstanbul Üniversitesi, İstanbul., İstanbul, Türkiye, 1 - 10 Eylül 2011, ss.91-92

Sea-water input to Lake Iznik, NW Turkey at 40 ka BP based on AMS-radiocarbon record from fossil Cerastoderma glaucum shells.

IGCP 521 - INQUA 0501 Seventh Plenary Meeting and Field Trip, Odesa, Ukrayna, 21 - 28 Ağustos 2011, ss.75-76

New records of uplifted marine deposits and submerged beachrock in Marmara Archipelago, Turkey.

IGCP 521 - INQUA 0501 Seventh Plenary Meeting and Field Trip., Odesa, Ukrayna, 21 - 28 Ağustos 2011, ss.77-78

Sea-water input to Lake Iznik (Turkey) during Late Pleistocene

13th International conference on Luminescence and Electron Spin Resonance Dating, Torun, Polonya, 10 - 14 Temmuz 2011, ss.57

Optical luminescence dating of eolianite, west Black Sea coast of Turkey

13th International conference on Luminescence and Electron Spin Resonance Dating, Torun, Polonya, 10 - 14 Temmuz 2011, ss.106

Level of Lake Iznik from late Neolithic to the last two millenia inferred from beachrock ages.

2hn Symposium ARCH_RNT Archaeological Research and New Technologies, Kalamata, Yunanistan, 21 - 23 Ekim 2010, ss.26

Çanakkale Boğazı doğu kıyısında (Çardak) bir Pleistosen kıyı kumulu istifi: çökelme ortamı ve yaş ilişkileri

Ulusal Jeomorfoloji Sempozyumu-2010 (Prof. Dr. Oğuz Erol Onuruna), Afyonkarahisar, Afyonkarahisar, Türkiye, 11 - 13 Ekim 2010, ss.4-5

Ambaroba Heylanı (Biga): jeomorfolojik, mikroanalitik ve klimatolojik çözümlemesi.

Ulusal Jeomorfoloji Sempozyumu-2010 (Prof. Dr. Oğuz Erol Onuruna), Afyonkarahisar, Afyonkarahisar, Türkiye, 11 - 13 Ekim 2010, ss.6-8

Kocaeli Yarımadası’xxnda taşlaşmış ağaç fosili: mikroanalitik bir inceleme

Ulusal Jeomorfoloji Sempozyumu-2010 (Prof. Dr. Oğuz Erol Onuruna), Afyonkarahisar, Türkiye, 11 - 13 Ekim 2010, ss.276-278

Çayüstü (Bigadiç-Balıkesir) tufalarının kökeni: mikroanalitik ve jeomorfolojik göstergeler.

Ulusal Jeomorfoloji Sempozyumu-2010 (Prof. Dr. Oğuz Erol Onuruna), Afyonkarahisar, Türkiye, 11 - 13 Ekim 2010, ss.21-23

Late Holocene beachrock on the Saros Gulf, Gelibolu Peninsula, NW Turkey.

IGCP 521 - INQUA 0501 Sixth Plenary Meeting and Field Trip, RODOS ADASI, Yunanistan, 27 Eylül - 05 Ekim 2010, ss.72-73

Triggering factors of landslides and mudflows on Lake Büyükçekmece area, Western Istanbul, NW Turkey.

IGU/UGI Regional Conference, Bridging Diversity in a Globalizing World., Tel-Aviv-Yafo, İsrail, 12 - 14 Temmuz 2010

Coastal karst on eolianite on the Cape Zunguma, Bozcaada Island, Turkey.

The 2nd International Geography Symposium, Antalya, Türkiye, 2 - 05 Haziran 2010, ss.97

A comperative grain size analysis of coastal dune sands: case studies from Turkey.

The 2nd International Geography Symposium, Antalya, Türkiye, 2 - 05 Haziran 2010, ss.240

Paleoenvironmental significance of fossil root casts in a coastal eolianite, Bozcaada Island, NW Turkey.

The 2nd International Geography Symposium, Antalya, Türkiye, 2 - 05 Haziran 2010, ss.98

Çanakkale Boğazı’ndaki Denizel Taraçaların Çökelme Nitelikleri ve Mutlak Yaşları

Aktif Tektonik Araştırma Grubu (ATAG) 13. Çalıştayı, Çanakkale, Türkiye, 8 - 11 Ekim 2009, ss.8 Creative Commons License

Akarsu yelpaze istiflerinin OSL yaşlandırması: Sarıçay Örneği, Çanakkale

LÜMİDOZ-III, Lüminesans Dozimetri Kongresi, Muğla, Türkiye, 28 - 30 Eylül 2009, ss.29

Karadeniz kıyılarından ilk eolinit bulgusu: Şile eolinitinin OSL yaşlandırması

LÜMİDOZ-III, Lüminesans Dozimetri Kongresi, Muğla, Türkiye, 28 - 30 Eylül 2009, ss.27

OSL dating of the Gelibolu coastal terrace, Çanakkale Strait, Turkey: preliminary results.

IGCP 521 - INQUA 0501 Fifth Plenary Meeting and Field Trip, İZMİR-ÇANAKKALE, Türkiye, 22 - 31 Ağustos 2009, ss.71-72

Absolute ages and depositional characteristics of coastal terraces on the Çanakkale Strait (Dardanelles), Turkey.

IGCP 521 - INQUA 0501 Fifth Plenary Meeting and Field Trip., İZMİR-ÇANAKKALE, Türkiye, 22 - 31 Ağustos 2009, ss.26-27

Bozcaada’xxda Yeni Bir Pleistosen Bulgusu: Bozcaada Eoliniti

62. Türkiye Jeoloji Kurultayı, Ankara, Türkiye, 13 - 17 Nisan 2009, ss.64-65

Kavak Deltası Kıyı Kumullarının Yaşı

Ulusal Jeomorfoloji Sempozyumu-2008 (Prof. Dr. Mehmet Ardos Anısına), Çanakkale, Türkiye, 20 - 23 Ekim 2008, ss.458

Heyelan Araştırmalarında Kayma Yüzeyi Materyalinin Jeokimyasal ve Mikromorfolojik Analizinin Önemi: Bayramdere Heyelanı Örneği, Lapseki-Çanakkale

Ulusal Jeomorfoloji Sempozyumu-2008 (Prof. Dr. Mehmet Ardos Anısına), Çanakkale, Türkiye, 20 - 23 Ekim 2008, ss.290

Sel Yarıntısı Erozyonu ve Regolit Gelişimi İlişkileri: Analitik Bir İnceleme

Ulusal Jeomorfoloji Kongresi, Çanakkale, Türkiye, 1 - 04 Ekim 2008, ss.1

Bozcaada Batıburnu Kumulu Florası ve Kumul Vejetasyon Haritalaması

Çanakkale Bozcaada Değerleri Sempozyumu, Çanakkale, Türkiye, 25 - 26 Ağustos 2008, ss.183-191

Coğrafya ve Jeoloji Laboratuarı Bozcaada: Keşfedilmemiş Yerbilimsel Değerler

Bozcaada Değerleri Sempozyumu, Çanakkale, Türkiye, 25 - 26 Ağustos 2008, ss.173-181

Monitoring and evaluations of land use changes and their effects on the environment in Kumkale Plain (Troy).

Global Change Issues in Developing and Emerging Countries. 2nd Göttingen GIS and Remote Sensing Days, Göttingen, Almanya, 4 - 06 Ekim 2006, ss.233-238

Monitoring shoreline changes of the Kavak Delta (Saros Gulf-NW Turkey) using GIS and Remote Sensing.

Global Change Issues in Developing and Emerging Countries. Proceedings of the 2nd Göttingen GIS and Remote Sensing, Göttingen, Almanya, 4 - 06 Ekim 2006, ss.383-391

Use of Fallout Radionuclides Measurements for Sustainable Watershed Management in Eastern and Western Sites of Istanbul.

International Conference on Forest Impact on Hydrological Processes and Soil Erosion, Yundola, Bulgaristan, 5 - 08 Ekim 2005, ss.130-136

Orhaneli Plütonu’nun Morfotektonik Evrimi

Ulusal Coğrafya Kongresi -2005, İstanbul, Türkiye, 29 - 30 Eylül 2005, ss.193-200

K.K.T.C. Kıyılarında Yalıtaşı Oluşumları

TURQUA, Türkiye Kuvaterner Sempozyumu V, 64. Ertek, T. A., Erginal, A.E., 2005. K.K.T.C. Kıyılarında Yalıtaşı Oluşumları. TURQUA, Türkiye Kuvaterner Sempozyumu V, 02-03 Haziran 2005, Bildiriler, s: 71-72, İ.T.Ü. Avrazya Yerbilimleri Enst., İstanbul., Türkiye, 2 - 03 Haziran 2005, ss.71-72

Using 137Cs measurements to estimate soil erosion on a cultivated land in Istanbul.

International Symposium on Earth System Sciences, İstanbul, Türkiye, 8 - 10 Eylül 2004, ss.309-316

Community Based Rehabilitation Case Studies: Celikli and Yoguntas Villages in Turkey.

International / Regional Workshop Community Based Rehabilitation of Degraded Lands of Central Balkan Mountains and Northern Turkey, Makedonya, 7 - 11 Temmuz 2004, ss.87-93

Çanakkale’de Kentsel Gelişimi Etkileyen Doğal Faktörler

Türkiye’nin Kıyı ve Deniz Alanları V. Ulusal Konferansı, Adana, Türkiye, 4 - 07 Mayıs 2004, ss.333-342

Correlation of the marine terraces at the Turkish coasts and their interpretation

Sixth International Conference on the Mediterranean Coastal Environment, Medcoast, Ravenna, İtalya, 7 - 11 Ekim 2003, cilt.3, ss.1865-1874

Cesium-137: To Estimate Erosion in Istanbul-Büyükçekmece

Sixth International Conference on the Mediterranean Coastal Environment, Medcoast 03, Ravenna, İtalya, 7 - 11 Ekim 2003, cilt.3, ss.1855-1864

The relationships between submarine and coastal geomorphology around an active fault zone: An example from the centre basin of Izmit Gulf.

Sixth International Conference on the Mediterranean Coastal Environment, Medcoast 03, Ravenna, İtalya, 7 - 11 Ekim 2003, cilt.3, ss.1887-1894

Tectonically-induced drainage development in Gelibolu Peninsula. Proceedings of the

Sixth International Conference on the Mediterranean Coastal Environment, Medcoast 03, Ravenna, İtalya, 7 - 11 Ekim 2003, cilt.3, ss.1795-1804

Çanakkale Boğazı Havzasının Faylı Akarsu Vadilerinde Jeomorfolojik Araştırmalar

Türkiye’nin Kıyı ve Deniz Alanları IV. Ulusal Konferansı, İzmir, Türkiye, 5 - 08 Kasım 2002, ss.1271-1281

Gelibolu Yarımadası Kıyılarında Yalıtaşı Oluşumunun Kuaterner Deniz Seviyesi Değişimleri İle İlişkisi

Türkiye’nin Kıyı ve Deniz Alanları IV. Ulusal Konferansı, İzmir, Türkiye, 5 - 08 Kasım 2002, ss.1261-1270

Büyükçekmece Gölü Doğu Kıyılarındaki Dinamik Topraklarda Sezyum 137 (137 Cs) Profili

Türkiye’nin Kıyı ve Deniz Alanları IV. Ulusal Konferansı, İzmir, Türkiye, 5 - 08 Kasım 2002, ss.1283-1290

Kitap & Kitap Bölümleri

Dana Adası’nın Jeolojik Mirası Kıyı Eoliniti: İlk Bulgular

Akdeniz’in En Büyük Antik Tersanesi Dana Adası, Hakan Öniz, Editör, Arkeoloji ve Sanat Yayınları, Antalya, ss.168-179, 2018

Ardahan İlinin Coğrafi Özellikleri

Ardahan Kale ve Kuleleri, Sami Patacı, Editör, Duru Ofset, Ardahan, Ardahan, ss.10-13, 2018

Coastal Landscapes (Kıyı Arazileri)

Fundamentals of Geomorphology Jeomorfolojinin Temelleri, Uğur Doğan, Editör, nobel, Ankara, ss.13-388, 2015

Aeolian Landscapes (Eoliyen Araziler)

Fundamentals of Geomorphology Jeomorfolojinin Temelleri, Uğur Doğan, Editör, nobel, Ankara, ss.12-344, 2015

Yalıtaşı Araştırmalarında Sem/Edx Ve Xrd Analizlerinin Katkısı Hakkında Bir Not

Fiziki Coğrafya Araştırmaları Sistematik ve Bölgesel Prof Dr M Yıldız Höşgören e Armağan, Deniz Ekinci, Editör, Türk Coğrafya Kurumu, İstanbul, ss.327-334, 2011

The Use of Caesium-137 Measurements for Assessing Soil Erosion and Sedimentation in the Riva Basin (Istanbul, NW Turkey).

Impact of Soil Conservation Measures on Erosion Control and Soil Quality IAEA TECDOC 1665, IAEA, Editör, IAEA, Vienna, ss.175-184, 2011